สัตว์น้ำจืด
(348 เรื่อง)
วิธีการลดต้นทุนในการเลี้ยงสัตว์น้ำ
เนื่องด้วยในปัจจุบันเกษตรกรเริ่มรู้ และเข้าใจถึงประโยชน์ ของการทำการเกษตรผสมผสาน แบบเศรษฐกิจพอเพียงกันมากขึ้น และเกษตรกรส่วนใหญ่เล็งเห็นถึงผลเสียต่างๆ ที่เกิดจากการใช้สารเคมีในการทำการเกษตร จึงพยายามหาแนวทางต่างๆ ที่จะลดต้นทุนในการผลิตและลดการใช้สารเคมีในพื้นที่การเกษตรหันมาพึ่งพาธรรมชาติ ลุงเป็งหรือนายบุญเป็ง จันต๊ะภา เจ้าของศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน ต.ไม้ยา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย ก็เป็นอีกท่านหนึ่งที่ทำการเกษตรแบบไม่พึ่งพาสารเคมี และมีการศึกษาเรียนรู้วิธีการนำเอาวัสดุจากธรรมชาติมาใช้ในการลดต้นทุนอย่างได้ผล การลดต้นทุนค่าอาหารในการเลี้ยงสัตว์น้ำ ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ลุงเป็งได้ศึกษาแล้วนำมาใช้อย่างได้ผลและประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี
2 กุมภาพันธ์ 2552
7,964
วิธีการทำปลาช่อนแดดเดียวเลิศรส
ถ้าพูดถึงเรื่องความอร่อย และชื่อเสียงของปลาแดดเดียวที่ได้รับการยอมรับจากนักชิมทั้งหลายนั้น ต้องยอมรับว่า ชื่อเสียงของปลาแดดเดียวที่บ้านตราชู โดยกลุ่มสตรีถนอมอาหารบ้านตราชู นั้นมีความอร่อย ไม่เป็นสองรองเจ้าไหนๆ เนื่องมาจากจุดเด่น ในเรื่องความสดใหม่ คุณภาพดี เนื้อนุ่ม ไม่เค็มเกินไป และไม่ใส่ผงชูรส เจ้าของเทคนิคการทำปลาแดดเดียวตัวจริง คุณสมพิช คนชม เปิดเผยสูตรและเทคนิคการทำดังนี้
10 กุมภาพันธ์ 2552
70,670
การเลี้ยงปลาดุกในบ่อพลาสติก
สำหรับเกษตรกรที่อยากมีบ่อปลาแต่ไม่มีพื้นที่เพียงพอที่จะขุดสระขนาดใหญ่ หรือไม่มีต้นทุนที่เพียงพอสำหรับสร้างบ่อซีเมนต์ เรามีวิธีการสร้างบ่อปลาผ้าพลาสติกแบบง่ายๆ ซึ่งเกษตรกรสามารถใช้พื้นที่บริเวณบ้านที่พอเหลืออยู่ สร้างบ่อปลาผ้าพลาสติกที่สามารถเลี้ยงปลาดุกได้เป็นอย่างดี วิธีการทำบ่อผ้าพลาสติกสำหรับเลี้ยงปลาดุก ทำได้ง่ายๆไม่ต้องขุดหลุมแต่อย่างใด ที่สำคัญประหยัดต้นทุน ปลาดุกโตเร็ว ดูแลรักษาง่ายอีกด้วย
10 กุมภาพันธ์ 2552
12,019
วิธีการทำปลาดุกร้า
“กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรปลาดุกร้าท่าซัก” มีสมาชิกทั้งหมด 32 คน มีนางบุญนำ กรองไชย บุตรสาวของนางบุญเรือง โชจรูญเดช เป็นประธานกลุ่ม ได้งบประมาณมาจากองค์กรต่าง ๆ เพื่อซื้ออุปกรณ์ และสร้างสถานที่สำหรับเป็นศูนย์กลางในการรวมกลุ่ม และได้มีการระดมทุนจากสมาชิกเพื่อก่อตั้งกลุ่ม จนปัจจุบันนี้ผลิตภัณฑ์ปลาดุกร้าท่าซักเป็นกลุ่มที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของจังหวัดนครศรีธรรมราช
12 กุมภาพันธ์ 2552
17,055
การอนุบาลลูกปลาก่อนปล่อยลงเลี้ยง
ร่วมด้วยช่วยเกษตรกรวันนี้มีเรื่องราวดีๆ จากการลงพื้นที่ของเจ้าหน้าที่ Farmer Info จ. นครราชสีมา มาฝากกันครับ
9 มีนาคม 2552
2,313
วิธีการรักษาโรคปลาดุกเป็นแผล
ร่วมด้วยช่วยเกษตรกรวันนี้ มีเรื่องราวดีๆ จากการลงพื้นที่ของเจ้าหน้าที่ Farmer Info สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ยะลา
9 มีนาคม 2552
2,923
วิธีทำน้ำหมักชีวภาพใช้ในบ่อปลา
จากการลงพื้นที่ของเจ้าหน้าที่ Farmer Info ได้พบกับปราญช์ผู้เชี่ยวชาญในการเลี้ยงปลานิล ลุงเจริญ ตาถาวรรณ บ้านแม่ฮ้อยเงินเหนือ ม.1 ต.แม่ฮ้อยเงิน อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ อายุ 60 ปี โทรศัพท์ 081-0346860 , 053-840605ทำการเกษตร เลี้ยงปลานิล , ปลูกลำไย พื้นที่ทางการเกษตรจำนวน 4 ไร่ 2 งาน
13 มีนาคม 2552
3,984
วิธีทำน้ำหมัก EM ใช้ในบ่อปลา
การเลี้ยงปลาดุกในบ่อพลาสติกนับว่าเป็นอาชีพเสริมอีกอาชีพหนึ่งที่น่าสงเสริมเป็นอย่างยิ่ง เพราะพื้นที่ที่ใช้เลี้ยงก็จะใช้เนื้อที่น้อยอาจจะเป็นบริเวณรอบบ้านหรือบริเวณในสวนก็ได้ โดยจะเลี้ยงไว้ใช้ทำเป็นอาหารในครัวเรือนหรือจะเลี้ยงเพื่อจำหน่ายก็ได้เหมือนกัน จากที่เจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่ซึ่งได้พบกับคุณประกอบ ขันติปันดี เกษตรกรผู้ที่เลี้ยงปลาดุกในบ่อพลาสติก โดยเลี้ยงแบบชีวภาพ และคุณประกอบได้บอกถึงวิธีการเลี้ยงและการทำอาหารปลาดุกใช้เอง โดยมีรายละเอียดดังนี้
13 มีนาคม 2552
12,889
วิธีการปล่อยลูกปลาลงเลี้ยงในบ่อ
ลุงเจริญ ตาถาวรรณ บ้านแม่ฮ้อยเงินเหนือ ม.1 ต.แม่ฮ้อยเงิน อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ อายุ 60 ปี โทรศัพท์ 081-0346860 , 053-840605 ทำการเกษตร เลี้ยงปลานิล , ปลูกลำไย พื้นที่ทางการเกษตรจำนวน 4 ไร่ 2 งาน ได้แนะนำการเลี้ยงปลานิลและวิธีการปล่อยปลาลงเลี้ยงในบ่อซึ่งมีวิธีการดังนี้
13 มีนาคม 2552
6,452
การทำน้ำหมักชีวภาพบำบัดน้ำเสียในบ่อปลา
คุณสมพร กุญบุญ นักวิชาการระดับชำนาญการ ประจำสำนักงานประมงจังหวัดนครราชสีมา ได้แนะนำสูตรการทำแบคทีเรีย เพื่อบำบัดน้ำเน่าเสีย.. การบำบัดน้ำเสียในบ่อน้ำ บ่อเลี้ยงปลาธรรมชาติ ด้วยสูตร 1:3:10 .. กากน้ำตาล :พืชผักสวนครัวที่เหลือจากการใช้ : น้ำปราศจากคลอลีน โดยหมักไว้ในถังพลาสติกขนาดใดก็ได้ทิ้งไว้ 3 เดือน ก็จะเป็นจุลินทรีย์ท้องถิ่น ..
20 มีนาคม 2552
5,284
ราคาน้ำมัน
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
น้ำมัน
ราคา
เบนซิล 95
34.16 บาท
แก๊สโซฮอล์ 91
26.78 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
27.05 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
24.54 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
20.14 บาท
ดีเซล
26.19 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
29.19 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
25-32°C
เชียงใหม่
20-32°C
นครราชสีมา
23-32°C
ชลบุรี
24-30°C
นครศรีธรรมราช
22-30°C
ภูเก็ต
25-31°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×