สัตว์เศรษฐกิจ
(325 เรื่อง)
วิธีการรักษาอาการโดนผึ้งหรือตัวต่อต่อย
ต่อ เป็นแมลงที่มีพิษ ซึ่งมีพิษร้ายแรงกว่าแมลงทั่วๆไป หาก ผู้ที่ถูกผึ้งหรือต่อต่อยมักจะถูกต่อยเพียงครั้งเดียวหรือไม่กี่ครั้ง จะเกิดแผล ปวดบวมเฉพาะที่ แล้วจะหายได้โดยไม่มีอันตรายร้ายแรง ส่วนน้อยเท่านั้นที่จะเกิดอาการรุนแรง โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าถูกรุมต่อยทั้งรังก็อาจจะทำให้เสียชีวิตในเวลาสั้นๆ ได้ ดังที่เคยปรากฏเป็นข่าวในหนังสือพิมพ์อยู่บ่อยๆว่า เด็กตายจากการถูกต่อรุมต่อยเพราะไปแหย่รังต่อดังนั้น คุณลุงชำนิ รอบรู้ เกษตรกรจังหวัดจันทบุรี ผู้ที่เคยประสบกับเหตุการณ์โดนต่อต่อยมาก่อนได้แนะนำวิธีการรักษาพิษต่อต่อย
17 ตุลาคม 2552
วิธีรักษาแผลในการตัดเขากวางอ่อนให้หายเร็ว
กวางแต่เดิมเป็นสัตว์ป่ามีอยู่ทั่วไปยกเว้นที่ในทวีปแอฟริกากลาง และ ใต้เท่านั้นที่ไม่มีกวาง คุณ สุชาติ กล่าวว่า กวางเป็นสัตว์ที่เลี้ยงง่าย ไม่ยุ่งยาก แต่การลงทุนนั้นต้องใช้เงินทุนสูง เพราะว่าต้องทำกรงล้อมบริเวณ ที่มีความกว้างที่พอเพียงสำหรับจำนวนกวางที่จะเลี้ยง เพราะว่ากวางนั้นไม่สามารถปล่อยออกไปเลี้ยงได้อย่างการเลี้ยง โค กระบือ แพะ แกะ ได้เพราะว่ากวางนั้นเมื่อหลุดออกจากกรงแล้วก็จะวิ่งหนีเข้าป่าหายไป ดังนั้นการล้อมพื้นที่เลี้ยงกวางด้วยกรงนั้น และ ราคาของพันธุ์กวาง ทำให้เกษตรผู้เลี้ยงใหม่นั้นเกิดความท้อขึ้นมาได้ทันที เพราะว่าต้องลงทุนสูง แต่ผลที่ได้รับจากการเลี้ยงกวางนั้นคุ้มค่าอย่างยิ่งเพราะว่ากวางนั้นสามารถจำหน่ายได้ทุกส่วน และ มีราคาดี หากเกษตรกรเข้าใจ เอาใจใส่ในการเลี้ยงก็จะสามารถเลี้ยงเป็นอาชีพได้
26 ตุลาคม 2552
วิธีรักษาแผลกบที่เกิดจากเชื้อรา
คุณลุงสมหวัง แหวนทองคำ เกษตรกรผู้เลี้ยงกบแบบครบวงจร จ.สุพรรณบุรี มีวิธีการรักษากบแบบภูมิปัญญาชาวบ้านมาฝากโดยคุณลุงสมหวัง ให้ข้อมูลว่า การเลี้ยงกบไม่ว่าจะเลี้ยงมากหรือเลี้ยงน้อย สิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งคือการขยันสังเกตกบที่ป่วยเป็นโรค ที่อาจจะเกิดจากเชื้อราหรือ การกัดกันเองของกบทำให้เป็นแผล ฉะนั้น ผู้เลี้ยงต้องเอาใจใส่ดูแล หากพบกบที่เป็นแผล จะต้องคัดแยกออกจากกระชังต่างหากหรือแยกออกจากบ่อทันที เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อไปสู่กบตัวอื่น จะทำให้กบติดเชื้อและเกษตรกรผู้เลี้ยงจะขาดทุนนั่นเอง คุณลุงสมหวังจึงแนะนำหากพบกบที่เป็นแผลในเบื้องต้น พอรักษาให้หายได้ แบบภูมิปัญญาชาวบ้านคือ
26 ตุลาคม 2552
วิธีการทำปุ๋ยหมักจากมูลไส้เดือน
ปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินมีส่วนประกอบของกรดฮิวมิคซึ่งเป็นตัวกักเก็บธาตุอาหารที่จำเป็นต่อพืชหลายชนิด เช่น ฟอสฟอรัส (P) โพแทสเซียม (K) แคลเซียม (Ca) เหล็ก (Fe) และทองแดง (Cu) ซึ่งธาตุอาหารเหล่านี้จะถูกเก็บอยู่ในโมเลกุลของกรดฮิวมิค อยู่ในรูปพร้อมใช้ และจะถูกปลดปล่อยออกมาเมื่อพืชต้องการ วันนี้ขอแนะนำวิธีการเลี้ยงไส้เดือนดิน เพื่อทำปุ๋ยหมักไว้ใช้ เป็นวิธีการง่ายๆของ อ.รัทน่า ทาปา (ชาวเนปาล) อ.ประจำมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
11 พฤศจิกายน 2552
วิธีการเพิ่มมูลค่าสินค้าการทำสบู่เหลวผสมน้ำผึ้ง
เทคนิคและวิธีการทำสบู่เหลวน้ำผึ้ง เป็นสูตรและวิธีการที่ คุณสมชาย มั่นดี เกษตรกรผู้เลี้ยงและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผึ้ง ได้ทำการคิดค้นและทดลองจนประสบความสำเร็จ หลังจากที่ได้ทดลองทำหลาย ๆ ครั้ง จนแน่ใจว่าเป็นสูตรที่ดีและมีประสิทธิภาพ ได้ผลเป็นที่น่าพอใจแล้ว คุณสมชาย จึงได้นำสูตรและวิธีการทำ มาเผยแพร่ให้กับกลุ่มแม่บ้านของหมู่บ้านเกษตรกรก้าวหน้า ม.14 ต.ซับสนุ่น อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ได้ทำการแปรรูปผลิตภัณฑ์ จากผึ้ง ที่มีการเลี้ยงกันเอง ของคนในชุมชน เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร และชาวบ้าน ซึ่งเรียกว่าสามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรและคนในชุมชนได้เป็นอย่างดี
23 พฤศจิกายน 2552
วิธีการเพาะพันธุ์ผึ้งนางพญา
การเลี้ยงผึ้ง เมื่อเลี้ยงผึ้งได้ดีแล้ว ผึ้งจะขยายจำนวนขึ้นอย่างรวดเร็ว ดังนั้นการแยกขยาย หรือแบ่งจำนวนรังผึ้งออกไปอีกจึงเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องใช้เทคนิค การแบ่งแยกผึ้งที่แข็งแรงออกไปนี้ เพื่อเป็นการเพิ่มผึ้งรังใหม่ขึ้นในการเลี้ยงผึ้ง ได้รังใหม่ชดเชยรังผึ้งที่อาจสูญเสีย (ความสูญเสีย 20% ของจำนวนรังต่อปี เป็นเรื่องปกติในการเลี้ยงผึ้ง และป้องกันการอพยพของผึ้ง
3 ธันวาคม 2552
วิธีเพิ่มมูลค่าให้แก่น้ำผึ้ง
เทคนิคและวิธีการทำแชมพูสมุนไพรน้ำผึ้ง เป็นสูตรและวิธีการที่ คุณสมชาย มั่นดี เกษตรกรผู้เลี้ยงและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผึ้ง ได้ทำการคิดค้นและทดลองจนประสบความสำเร็จ หลังจากที่ได้ทดลองทำหลาย ๆ ครั้ง จนแน่ใจว่าเป็นสูตรที่ดีและมีประสิทธิภาพ ได้ผลเป็นที่น่าพอใจแล้ว คุณสมชาย จึงได้นำสูตรและวิธีการทำ มาเผยแพร่ให้กับกลุ่มแม่บ้านของหมู่บ้านเกษตรกรก้าวหน้า ม.14 ต.ซับสนุ่น อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ได้ทำการแปรรูปผลิตภัณฑ์ จากผึ้ง ที่มีการเลี้ยงกันเอง ของคนในชุมชน เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร และชาวบ้าน ซึ่งเรียกว่าสามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรและคนในชุมชนได้เป็นอย่างดี
7 ธันวาคม 2552
วิธีการกำจัดกรดและด่างในบ่อซีเมนต์
เกษตรกรที่เพิ่งจะหันมาเลี้ยงกบใหม่ๆ มักจะประสบกับปัญหาเรื่องกบตาย เนื่องจากบ่อเลี้ยงกบที่เราสร้างขึ้นมาใหม่จะมีพวกกรดและด่างอยู่ในปูนที่เรานำมาสร้าง แต่จากการที่เจ้าหน้าที่ร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิดได้ลงพื้นที่ไปพบกับคุณสุภา เดโช ซึ่งเป็นประธานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงกบบ้านวังวัว ม.6 ต.นาพรุ อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช เป็นผู้มีประสบการณ์ในการเลี้ยงกบมานานกว่า 13 ปี ได้แนะนำถึงวิธีการกำจัดพวกกรดและด่างในบ่องเลี้ยงกบที่สร้างขึ้นมาใหม่ให้ทราบโดยมีรายละเอียดดังนี้
18 ธันวาคม 2552
วิธีรักษาโรคเกาต์ด้วยวิธีธรรมชาติบำบัด
การเลี้ยงผึ้งได้ประโยชน์มากมาย ไม่ว่าจะเป็นในด้านของการใช้ผสมเกสร น้ำหวาน รวมถึงเกสรผึ้งก็สามารถนำมาสกัดเป็นยาและสามารถนำมาทำเป็นชาชงเพื่อสุขภาพได้อีกด้วย เช่น รักษาโรคภูมิแพ้ ไมเกรน ไข้หวัดใหญ่ และหอบหืด เป็นต้น ในส่วนของน้ำผึ้งช่วยแก้ท้องผูกและการเสียน้ำ และพิษของผึ้งสามารถนำมารักษาโรคเกาต์ได้ โดยที่คุณอรุณ วิเศษฤทธิ์ เกษตรกรผู้เชี่ยวชาญในด้านของการเลี้ยงผึ้ง ชาวตำบลชากไทย อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรีได้นำมาถ่ายทอดเพื่อเป็นความรู้ให้แก่ผู้อื่นต่อไป
28 ธันวาคม 2552
การเลี้ยงไส้เดือนคอนโด
การเลี้ยงไส้เดือนคอนโด(ชั้นพลาสติก)
4 มกราคม 2553
การเลี้ยงจิ้งหรีดให้เจริญเติบโตดีในหน้าหนาว
ถ้าจะพูดถึงการเลี้ยงสัตว์ที่มีอายุสั้น และทำรายได้ได้ดีคงหนีไม่พ้นสัตว์ทำเงินรายได้ดีอย่างจิ้งหรีด ซึ๋งลักษณะการเลี้ยงจะเลี้ยงง่ายไม่ต้องมีการดูแลมาก เป็นอาหารที่ได้รับความนิยมมาก เพราะมีโปรตีนสูง ปัจจุบันการเลี้ยงจิ้งหรีดมีมาก การเลี้ยงจิ้งหรีดจะมีอายุระหว่าง 40 -50 ก็จะสามารถจำหน่ายได้ โดยลักษณะของจิ้งหรีดจะกินง่าย กินเร็ว โตเร็ว ไม่ชอบบิน แต่ถึงกระนั้นเกษตรกรก็ยังคงประสบปัญหาที่เหมือนกัน คือ ในช่วงฤดูหนาว จิ้งหรีดจะโตช้า ไม่ค่อยกินอาหารและตาย เป็นจำนวนมาก การเจริญเติบโตจะยืดอายุการจับจำหน่ายเป็น 60 – 65 วัน ซึ่งปัญหานี้ คุณพ่อเข็มชาย คุ้มห้างสูง เกษตรกรบ้านหนองหญ้าไซ ต.นาดินดำ จ.เลย เป็นผู้ที่จะบอกวิธีการแก้ปัญหาในเรื่องนี้
4 มกราคม 2553
วิธีป้องกันโรคเชื้อราในบ่อเลี้ยงตะพาบน้ำ
การเลี้ยงปลา ปลานิล ปลาดุก หรือตะพาบน้ำ เกษตรกรผู้เลี้ยงคงจะประสบปัญหาเรื่องน้ำเสียหรือมีกลิ่นเหม็นหรือมีเชื้อราในน้ำ ทำให้ปลาที่เลี้ยงนั้นไม่มีออกซิเจนในน้ำ มีสุขภาพไม่ดี เป็นโรค หรืออาจจะทำให้ปลานั้นตายได้
6 กุมภาพันธ์ 2553
ราคาน้ำมัน
วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2561
น้ำมัน
ราคา
เบนซิล 95
37.36 บาท
แก๊สโซฮอล์ 91
29.98 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
30.25 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
27.74 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
21.74 บาท
ดีเซล
29.79 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
32.79 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
26-30°C
เชียงใหม่
23-31°C
นครราชสีมา
24-32°C
ชลบุรี
24-30°C
นครศรีธรรมราช
25-31°C
ภูเก็ต
25-28°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×