สัตว์เศรษฐกิจ
(326 เรื่อง)
เทคนิคการเลี้ยงนกกระทาแบบคอนโด สร้างรายได้สูง
การเลี้ยงนกกระะทาของเกษตรกร คุณวันชัย ศรีตุลา ผู้มีประสบการณ์ในการเลี้ยงมาเป็นระยะเวลากว่า 5 ปี เน้นการเลี้ยงแบบคอนโด โรงเรือนปิดแต่เน้นอากาศถ่ายเท เพื่อคุณภาพชีวิตของสัตว์นำสู่การให้ผลผลิตไข่ดี
30 มกราคม 2554
การเลี้ยงผึ้ง
ผึ้ง จัดอยู่ในประเภทสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง เป็นแมลงชนิดหนึ่งอาศัยรวมกันอยู่เป็นฝูง โดยส่วนใหญ่จะออกหาอาหารเป็นน้ำหวานจากเกสรของดอกไม้ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อพืชในการผสมพันธุ์ ผึ้งทำงานกันเป็นระบบ มีผึ้งนางพญาเป็นหัวหน้าใหญ่ น้ำผึ้งมีสารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย มีส่วนประกอบหลักคือ น้ำ 17.20% กลูโคส 31.29%น้ำตาล 8.08% โปรตีน 0.26% ไนโตรเจน 0.041% ฟลุกโตส 38.19% ซูโคลส 1.31% กรด 0.57% แร่ธาตุ 0.169% อื่นๆ 2.17% ดังนั้นน้ำผึ้งจึงมีคุณประโยชน์ต่อร่างกายมากมาย และ เป็นยารักษาโรคได้หลายชนิด ในอดีตมนุษย์จะหาน้ำผึ้งจากในป่า แต่ปัจจุบันมนุษย์สามารถเลี้ยงผึ้ง เพื่อบริโภคได้ ทั้งน้ำผึ้งสด เกสรผึ้ง นมผึ้ง เป็นต้น เกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้งส่วนใหญ่มักจะประสบปัญหาถูกผึ้งต่อยเป็นประจำ เพราะตามธรรมชาติ ผึ้งมีนิสัยดุร้าย และ หวงรังผึ้ง วันนี้ขอแนะนำวิธีการลดความดุร้ายของผึ้งด้วยควันไฟ ของคุณประสงค์ จาวานะ เจ้าของสวนผึ้งประสงค์ฟาร์ม บ้านสันกอเหียง ต.สันติสุข อ.พาน จ.เชียงราย
31 มกราคม 2554
เลี้ยงจิ้งหรีดในบ่อกลม (บ่อปูน)
เลี้ยงจิ้งหรีดขาย รายได้งาม เลี้ยงง่าย โตเร็ว ต้นทุนต่ำ กำไรสูง
31 มกราคม 2554
เพาะเลี้ยงตะพาบน้ำ
ตะพาบน้ำเป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำรูปร่างลักษณะคล้ายกับเต่า ตะพาบน้ำเป็นสัตว์ที่เลี้ยงง่าย ตายยาก สามารถอาศัยอยู่ได้เกือบทุกสภาพแวดล้อม โดยเฉพาะตะพาบน้ำพันธุ์ไทยมีอายุยืนนานเป็นสิบ ๆ ปี บางตัวน้ำหนักมากเกือบ 100 กิโลกรัมก็มี ถึงแม้ว่าบางแหล่งอาศัยอยู่ในพื้นที่จำกัด และน้ำที่เลี้ยงค่อนข้างสกปรก ก็สามารถดำรงชีพอยู่ได้ ส่วนตะพาบน้ำพันธุ์ไต้หวันที่คนไทยซื้อพันธุ์เข้ามาทดลองเลี้ยงภายในประเทศ มาเกือบ 20 ปี แล้วก็มีความทนทานไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าตะพาบน้ำพันธุ์ไทยเลย สามารถนำมาเลี้ยงได้ทั้งในบ่อดินและบ่อปูนซีเมนต์
31 มกราคม 2554
การควบคุมกลิ่นเหม็นในโรงเรือนเลี้ยงจิ้งหรีด
จิ้งหรีด เป็นแมลงที่พบได้ทั่วไปตามธรรมชาติ ชอบกระโดด กินพืชเป็นอาหาร ปัจจุบันคนนิยมเลี้ยงเพื่อ บริโภค เป็นอาหาร โดยการทอด คั่ว จิ้งหรีดมีคุณค่าทางโภชนาการด้านโปรตีนสูงปลอดสารพิษสามารถช่วยแก้ไขปัญหา ขาดสารอาหารได้ จิ้งหรีดที่นิยมเลี้ยงมี 2 พันธุ์ ได้แก่ พันธุ์ทองดำ และ พันธุ์ทองแดง เพราะเลี้ยงง่าย ขยายพันธุ์เร็ว ให้ผลผลิตสูง
1 กุมภาพันธ์ 2554
การเพาะเลี้ยงไส้เดือนในบ่อซีเมนต์
ลุงบุญเป็งมีการเพาะเลี้ยงไส้เดือนในบ่อซีเมนต์ ซึ่งมีแนวความคิดที่จะนำเอาปัสสาวะของไส้เดือน มาเป็นส่วนผสมของปุ๋ยหมักอินทรีย์ชีวภาพที่ทำขึ้น และคุณบุญเป็งก็สามารถทำได้อย่างที่คิดไว้ หลังจากที่ได้นำปัสสาวะของไส้เดือนมาเป็นส่วนผสมปุ๋ยหมัก ก็สามารถนำปุ๋ยที่ได้ไปใช้กับต้นไม้และพืชสวนในไร่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1 กุมภาพันธ์ 2554
เทคนิคการป้องกันน้ำเสียในบ่อตะพาบน้ำ
นายบรรจง หุ่นโต เกษตรกรเลี้ยงตะพาบน้ำไต้หวันในบ่อดิน อยู่ที่ตำบลหนองแก อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี จากการพูดคุยโดยเจ้าหน้าที่สำนึกรักบ้านเกิด จังหวัดสระบุรี ว่า การเลี้ยงตะพาบน้ำพันธุ์ไข่ของคุณบรรจงเริ่มต้นจากการปรึกษาอาจารย์ที่เคารพอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีเรื่องการเลี้ยงตะพาบน้ำ และเรียนรู้อยู่นานจึงได้มาเริ่มเลี้ยงตะพาบน้ำพันธุ์ไข่ โดยเริ่มจากการซื้อตะพาบน้ำตัวเล็กๆมา เพียงตัวละ 4 บาทเท่านั้น ก็นำมาเลี้ยงจนโตขึ้นเรื่อยๆ กว่าตะพาบจะออกไข่นั้นก็ต้องทนเลี้ยงรออยู่ 2 ปี จึงจะได้ไข่ของตะพาบน้ำนั้นเอง แรกๆไข่ของตะพาบน้ำอาจจะไม่มากเพราะตะพาบน้ำนั้นยังไม่โตพอที่จะวางไข่ได้มากก็ต้องเลี้ยงต่อไปเรื่อยๆ คุณบรรจงกล่าวว่าเกษตรกรท่านใดที่อยากจะเลี้ยงตะพาบน้ำก็ต้องมีความอดทน กว่าตะพาบจะออกไข่และให้ผลผลิตอย่างแน่นอนก็ต้องรอถึง 2 ปี ปีแรกที่เลี้ยงตะพาบน้ำนั้นตนแทบจะไม่มีรายได้มีแต่รายจ่ายออกไป ดังนั้นก่อนที่ตะพายน้ำจะออกไข่ให้ผลผลิตเกษตรกรควรมีอาชีพเสริมหรือทำอย่างอื่นเสริมไปด้วย
2 กุมภาพันธ์ 2554
การเลี้ยงจิ้งหรีดในกล่องฟิวเจอร์บอร์ด
จิ้งหรีดเป็นแมลงที่พบทั่วไปตามธรรมชาติ ปัจจุบันนิยมบริโภคเป็นอาหาร เพราะจิ้งหรีดให้สารอาหารโปรตีนสูงจึงเหมาะที่จะหรือใช้เวลาว่างนำมาเลี้ยงเป็นอาชีพเสริมไว้บริโภค และจำหน่ายเพิ่มรายได้กับครอบครัว
4 กุมภาพันธ์ 2554
การเลี้ยงจระเข้เพื่อการค้า
จระเข้..สัตว์เศรษฐกิจ อาชีพใหม่ที่ท้าทายแต่รายได้ดี
4 กุมภาพันธ์ 2554
ป้องกันโรคกบขาแดง ด้วยสมุนไพรใกล้ตัว
สุดยอดสมุนไพรไทย ช่วยป้องกันและแก้ปัญหาการตายของกบในฟาร์ม
10 กุมภาพันธ์ 2554
การเพาะพันธุ์กบนา
การนำสิ่งที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาเพาะพันธุ์ไม่ว่าจะเป็นการจำหน่ายเอง หรือ เพื่อเป็นการขยายพันธุ์นั้น เป็นสิ่งที่เกษตรกรหลาย ๆ ท่านให้ความสนใจมาก เพราะถ้าเราสามารถเพาะพันธุ์สัตว์ธรรมชาติได้จะได้ราคาสูงกว่าสัตว์ที่เลี้ยงตามท้องตลาด
15 กุมภาพันธ์ 2554
การปรับสภาพน้ำจากน้ำหมักมูลไส้เดือน
คุณสุวัฒน์ และคุณอารีย์ งาทอง สองสามีภรรยา เจ้าของสวนไม้เด็ด สวนไม้เด็ดได้เริ่มต้นก่อตั้งขึ้นเมื่อประมาณ 60 ปีที่ผ่านมา โดยผู้เริ่มสร้างสวนไม้เด็ดคือ นายวงษ์ งาทอง และ นางสุมล งาทอง โดยเริ่มแรกทำกิจการสวนผลไม้ ผลิตผลไม้ที่ทำชื่อเสียงให้จังหวัดปราจีนบุรี ได้แก่ ทุเรียน มังคุด เงาะ กระท้อน และยังดำเนินกิจการขยายพันธ์ไม้ที่มีคุณภาพจำหน่ายภายในจังหวัดปราจีนบุรี จนทำให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ในเรื่องของการเพาะพันธุ์ไม้ และการทำธุรกิจพันธุ์ไม้ จนทำจังหวัดปราจีนบุรีมีชื่อเสียงในเรื่องของการเพาะพันธุ์ไม้ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ในปัจจุบันนี้เราได้คิดที่จะเริ่มต้นการทำธุรกิจเกษตรในแนวแบบเชิงอนุรักษ์ขึ้นมา โดยเริ่มจากการนำสิ่งที่เกิดจากธรรมชาติที่มีอยู่มาใช้ประโยชน์ให้มีคุณค่ามากที่สุด และทางคุณสุวัฒน์ และคุณอารีย์ งาทอง ก็ได้มองเห็นสิ่งที่ใกล้ตัวเรามาโดยตลอดและไม่เคยนำมาใช้ประโยชน์เลย นั้นก็คือ “ไส้เดือนดิน” จึงพยายามศึกษามาโดยตลอดจนได้เข้ารับการอบรมความรู้มาจากอาจารย์ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยได้รับองค์ความรู้เกี่ยวกับ ไส้เดือนดิน โดยไม่มีผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมเลย และยังสามารถช่วยทำให้สิ่งแวดล้อมนั้นดีขึ้นอีกด้วย และ “นี่คือการเริ่มต้นของ Maidet-Earthworms” และดำเนินการต่อไป
24 กุมภาพันธ์ 2554
ราคาน้ำมัน
วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2561
น้ำมัน
ราคา
เบนซิล 95
34.46 บาท
แก๊สโซฮอล์ 91
27.08 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
27.35 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
24.84 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
20.14 บาท
ดีเซล
26.59 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
29.59 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
26-32°C
เชียงใหม่
21-34°C
นครราชสีมา
25-31°C
ชลบุรี
25-31°C
นครศรีธรรมราช
23-30°C
ภูเก็ต
26-32°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×