สัตว์เศรษฐกิจ
(325 เรื่อง)
อาชีพใหม่เพิ่มรายได้การเลี้ยงไส้เดือน
ถ้าจะพูดถึงเรื่องของไส้เดือน บางคนอาจจะคิดว่ามันน่ากลัว น่าแขยง หรือบางคนอาจจะรังเกียจไส้เดือนเลยก็ได้ แต่วันนี้ คุณบรรจง สิทธิน้อย เกษตรกรจังหวัดนนทบุรี อยากที่จะเปลี่ยนความคิดของคนเหล่านั้นใหม่ ไส้เดือนเป็นสัตว์ที่มหัศจรรย์มากๆ เพราะว่า ไส้เดือนดินตัวเล็กๆนี้แหละสามารถทำเรื่องที่น่าทึ่งได้หลายอย่างมากเลย ไม่ว่าจะเป็นปุ๋ย น้ำหมักและแพร่พันธุ์ได้เร็วมาก โดยคุณบรรจงได้รับคำยืนยันจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ว่า ปุ๋ยอินทรีย์หมักจากมูลไส้เดือนมีประสิทธิภาพมากที่สุด ความฝันของคุณบรรจงนั้นอยากที่จะทำปุ๋ยไส้เดือนไว้ใช้เอง และตอนนี้ก็เริ่มที่จะได้อย่างที่ฝันแล้ว
25 มิถุนายน 2552
การเพาะเลี้ยงด้วงสาคู
ด้วงเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งจำพวกแมลงมัน ชอบชอนไชเข้าไปวางไข่ แล้วทำลายลำต้นของต้นไม้ จนอาจทำให้ต้นไม้ตายได้ แต่ในด้านการเกษตรด้วงเป็นศัตรูที่ที่สำคัญต่อชาวสวนปาล์ม เพราะมันจะไปกัดกินลำต้นปาล์มแต่เราสามารถนำด้วงมาทำเป็นอาหารได้ด้วย ซึ่งคุณป้าตินก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ได้เพาะเลี้ยงด้วงโดยราคาที่ขายกันอยู่ในปัจจุบันกิโลกรัมละ 200 บาท และคุณป้าตินได้บอกถึงวิธีการเพาะเลี้ยงด้วงให้ทราบโดยมีขั้นตอนการเลี้ยงทำดังนี้
14 กรกฎาคม 2552
วิธีการเพาะไข่จิ้งหรีด
จิ้งหรีด เป็นแมลงที่พบได้ทั่วไปตามธรรมชาติ ชอบกระโดด กินพืชเป็น อาหาร ปัจจุบันคนนิยมเลี้ยงเพื่อ บริโภค เป็นอาหาร โดยการทอด คั่ว จิ้งหรีดมีคุณค่าทางโภชนาการด้านโปรตีนสูงปลอดสารพิษสามารถช่วยแก้ไขปัญหา ขาดสารอาหารได้ จิ้งหรีดที่นิยมเลี้ยงมี 2 พันธุ์ ได้แก่ พันธุ์ทองดำ และ พันธุ์ทองแดง เพราะเลี้ยงง่าย ขยายพันธุ์เร็ว ให้ผลผลิตสูง แม่พันธุ์ 1 ตัว ให้ลูกถึง 1,000 ตัว เหมาะที่เกษตรกรจะนำมาเลี้ยงเป็นอาชีพเสริมไว้บริโภค และจำหน่ายเพิ่มรายได้ เพราะใช้เวลาไม่นาน สามารถใช้เวลาว่างจากการเพาะปลูกมาดูแลจิ้งหรีดได้ ภายในเวลา 1 ปี จะเลี้ยงจิ้งหรีดได้ 4 รุ่น อาหารของจิ้งหรีดได้แก่ใบไม้ ผักที่คนและสัตว์กินได้ ก็สามารถนำมาให้จิ้งหรีดกินได้เลย แต่เกษตรกรจำเป็นต้องใช้อาหารเสริมประเภทรำอ่อน และ หัวอาหารไก่ วันนี้มีเทคนิคการกำหนดให้จิ้งหรีดมีขนาดเท่ากันทั้งบ่อ เป็นภูมิความรู้จาก คุณสุรินทร์ ทอเตี้ย เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงจิ้งหรีด บ้านฝั่งตื้น ต.ม่วงคำ อ.พาน จ.เชียงราย
14 กรกฎาคม 2552
การใช้แร่ธาตุก้อนเสริมในคอกกวาง
กวางแต่เดิมเป็นสัตว์ป่ามีอยู่ทั่วไปยกเว้นที่ในทวีปแอฟริกากลาง และ ใต้ คุณ สุชาติ กล่าวว่า กวางเป็นสัตว์ที่เลี้ยงง่าย ไม่ยุ่งยาก แต่การลงทุนนั้นต้องใช้เงินทุนสูง เพราะว่าต้องทำกรงล้อมบริเวณ ที่มีความกว้างที่พอเพียงสำหรับจำนวนกวางที่จะเลี้ยง เพราะว่ากวางนั้นไม่สามารถปล่อยออกไปเลี้ยงได้อย่างการเลี้ยง โค กระบือ แพะ แกะ ได้เพราะว่ากวางนั้นเมื่อหลุดออกจากกรงแล้วก็จะวิ่งหนีเข้าป่าหายไป ดังนั้นการล้อมพื้นที่เลี้ยงกวางด้วยกรงนั้น และ ราคาของพันธุ์กวาง ทำให้เกษตรผู้เลี้ยงใหม่นั้นเกิดความท้อขึ้นมาได้ทันที เพราะว่าต้องลงทุนสูง แต่ผลที่ได้รับจากการเลี้ยงกวางนั้นคุ้มค่าอย่างยิ่งเพราะว่ากวางนั้นสามารถจำหน่ายได้ทุกส่วน และ มีราคาดี หากเกษตรกรเข้าใจ เอาใจใส่ในการเลี้ยงก็จะสามารถเลี้ยงเป็นอาชีพได้
27 กรกฎาคม 2552
วิธีการถ่ายพยาธิในกบแบบง่ายๆ
คุณพงา ใจซื่อกุล เกษตรกรเลี้ยงกบ ชุมชนบ้านหนองจาน เลขที่ 335/2 หมู่ 6 ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี ได้ศึกษาการเลี้ยงกบและได้มีการเรียนรู้จากผู้ที่มีความเชียวชาญในการเลี้ยงกบเพื่อมาปรับปรุงในการเลี้ยงกบของตนเองได้แนะนำกับทีมงานร่วมด้วยช่วยกัน จ.สระบุรีในเรื่องการถ่ายพยาธิในกบที่เลี้ยงในบ่อซีเมนต์
7 สิงหาคม 2552
การลดความดุร้ายของผึ้ง
เกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้งส่วนใหญ่มักจะประสบปัญหาถูกผึ้งต่อยเป็นประจำ เพราะตามธรรมชาติ ผึ้งมีนิสัยดุร้าย และ หวงรังผึ้ง วันนี้ขอแนะนำวิธีการลดความดุร้ายของผึ้งด้วยควันไฟ ของคุณประสงค์ จาวานะ เจ้าของสวนผึ้งประสงค์ฟาร์ม บ้านสันกอเหียง ต.สันติสุข อ.พาน จ.เชียงราย
7 สิงหาคม 2552
การเลี้ยงกบในกล่องโฟม
นายฉะอ้อน เผนโคกสูง เกษตรสำนึกรักบ้านเกิดประจำจังหวัดนครราชสีมา เจ้าของผลงานกบคอนโด บ้านกระโดน ม.8 ตำบลหนองไข่น้ำ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ... จากความสำเร็จในการเลี้ยงกบคอนโดจากการใช้ยางรถยนต์ ซึ่งได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลาย ก็ได้มีแนวคิดกับการเลี้ยงกบแบบใหม่ “กบกล่องโฟมคอนโด” ซึ่งใช้พื้นที่การเลี้ยงน้อยลงและยังสะดอกในการวางตรงไหนก็ได้ ง่ายสะดวกในการดูแล ปลอดสารพิษอีกด้วย ที่ได้แนวคิดนี้ก็เพราะว่าการเลี้ยงในกล่องโฟมน่าจะประหยัดพื้นที่และสามารถวางกล่องเลี้ยงได้ทุกๆที่ ทั้งยังดูแลง่ายอีกด้วย
9 กันยายน 2552
การเลี้ยงปลาไหลในบ่อซีเมนต์เป็นอาชีพเสริม
วันนี้เรามีวิธีการเลี้ยงปลาไหลในบ่อซีเมนต์มาฝากกันครับ
9 กันยายน 2552
วิธีการเพิ่มรายได้ด้วยการเลี้ยงด้วงสาคูจากทางปาล์ม
การเลี้ยงด้วงจากทางปาล์มน้ำมัน เป็นอีกหนึ่งวิธีการที่ประยุกต์แนวทางมาจากการเลี้ยงด้วงด้วยต้นมะพร้าว ซึ่งเป็นวิธีการที่ใช้วัสดุตามธรรมชาติที่มีในพื้นที่เป็นจำนวนมากนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ สูงสุด นอกจากนี้ยังเป็นอาชีพเสริมรายได้อีกช่องทางหนึ่งด้วย ซึ่งสามารถเลี้ยงได้ดังนี้
9 กันยายน 2552
วิธีถ่ายพยาธิกบด้วยสมุนไพร
วัสดุและอุปกรณ์ที่ต้องจัดเตรียม มีดังนี้ 1.นำผลหมากสดมาตำให้ละเอียดหลังจากนั้นนำไปคั้นกับน้ำหลังจากนั้นกรองเอาแต่น้ำเอาส่วนกากทิ้ง 2.ถ้าในบ่อมีกบจำนวน 1,000 ตัว จะใช้ผลหมากสดประมาณ 5 ผล ฉะนั้นจะใช้มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับจำนวนกบในบ่อเลี้ยง 3.นำเอาน้ำหมากสดที่คั้นได้ มาผสมลงในอาหารกบไว้ 30 นาที ให้น้ำผลหมากซึมเข้าไปในอาหาร 4.การถ่ายพยาธิกบจะถ่ายเมื่อกบมีอายุประมาณ 2 เดือนครึ่งจึงจะถ่ายพยาธิโดยถ่ายแค่ครั้งเดียว 5.หลังจากคลุกให้เข้ากันแล้วนำไปหว่านให้กบกิน
9 กันยายน 2552
วิธีการกำจัดศัตรูผึ้งจำพวกตัวต่อ
ผึ้ง จัดอยู่ในประเภทสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง เป็นแมลงชนิดหนึ่งอาศัยรวมกันอยู่เป็นฝูง โดยส่วนใหญ่จะออกหาอาหารเป็นน้ำหวานจากเกสรของดอกไม้ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อพืชในการผสมพันธุ์ ผึ้งทำงานกันเป็นระบบ มีผึ้งนางพญาเป็นหัวหน้าใหญ่ ในอดีตมนุษย์จะหาน้ำผึ้งจากในป่า แต่ปัจจุบันมนุษย์สามารถเลี้ยงผึ้ง เพื่อบริโภคได้ ทั้งน้ำผึ้งสด เกสรผึ้ง นมผึ้ง เป็นต้น เกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้งส่วนใหญ่มักจะประสบปัญหาการถูกรุกรานจากตัวต่อ ที่มักจะมุดลอดเข้าไปตามช่องทางเข้าออกของผึ้งงาน แล้วเข้าไปกัดกินตัวอ่อนในรังผึ้ง ตัวต่อแค่ตัว เดียวก็สามารถทำให้เกิดความเสียหายทั้งรังได้ วันนี้ขอแนะนำวิธีการกำจัดตัวต่อด้วยเหยื่อล่อน้ำหวาน ของคุณประสงค์ จาวานะ เจ้าของสวนผึ้งประสงค์ฟาร์ม บ้านสันกอเหียง ต.สันติสุข อ.พาน จ.เชียงราย
5 ตุลาคม 2552
วิธีแก้ปัญหาเท้ากบเป็นแผลเปื่อยเน่า
ปัญหาโรคของกบที่เกิดขึ้นเป็นประจำนั้น เกิดจากความผิดพลาดของการเลี้ยงและการจัดการ ซึ่งถ้าปล่อยให้มีการหมักหมมของเสียต่าง ๆ เกิดขึ้นในบ่อ จะทำให้เกิดโรคและโรคที่พบ คือ โรคแผลที่เท้าและลำตัว
17 ตุลาคม 2552
ราคาน้ำมัน
วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ.2561
น้ำมัน
ราคา
เบนซิล 95
37.36 บาท
แก๊สโซฮอล์ 91
29.98 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
30.25 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
27.74 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
21.74 บาท
ดีเซล
29.79 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
32.79 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
27-32°C
เชียงใหม่
23-33°C
นครราชสีมา
24-32°C
ชลบุรี
26-31°C
นครศรีธรรมราช
24-31°C
ภูเก็ต
26-30°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×