สัตว์เศรษฐกิจ
(326 เรื่อง)
เทคนิคการแยกขยายพันธุ์ผึ้งชันโรง
ปัจจุบันผึ้งชันโรง หรือผึ้งจิ๋วกลับกลายมาเป็นผึ้งเศรษฐกิจ สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงเป็นจำนวนมาก เพราะตลาดโลกมีกระแสความต้องการค่อนข้างสูง ด้วยสรรพคุณของน้ำผึ้งชันโรง แต่เกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้งชันโรงรายใหม่ ๆ อาจยังไม่รู้เทคนิควิธีการที่ถูกต้องเกี่ยวกับการแยกและขยายพันธุ์ผึ้งชันโรงเพราะขาดความเชี่ยวชาญจำเป็นต้องค้นคว้าศึกษาเทคนิคและวิธีการเก็บที่ถูกต้องเพื่อสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวที่เพิ่มขึ้น
8 มิถุนายน 2555
เทคนิคและวิธีการเก็บน้ำผึ้งชันโรง
ปัจจุบันผึ้งชันโรง หรือผึ้งจิ๋วกลับกลายมาเป็นผึ้งเศรษฐกิจ สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงเป็นจำนวนมาก เพราะตลาดโลกมีกระแสความต้องการค่อนข้างสูง ด้วยสรรพคุณของน้ำผึ้งชันโรง แต่เกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้งชันโรงรายใหม่ ๆ อาจยังไม่รู้เทคนิควิธีการที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเก็บน้ำผึ้งชันโรง เพราะขาดความเชี่ยวชาญ จำเป็นต้องค้นคว้าศึกษาเทคนิคและวิธีการเก็บที่ถูกต้อง เพื่อสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวที่เพิ่มขึ้น
8 มิถุนายน 2555
วิธีเพาะพันธุ์นกกรงหัวจุก หรือนกปรอทหัวโขน
ในแวดวงของคนเล่นนก คงคุ้นเคยกันดีกับนกกรงหัวจุกหรือนกปรอทหัวโขน โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางภาคใต้ นิยมเลี้ยงกันมาก ทั้งเลี้ยงไว้ฟังเสียง เลี้ยงไว้แข่งขัน และเลี้ยงเพื่อการขาย
5 มิถุนายน 2555
ภูมิปัญญาการเลี้ยงกบในบ่อดินและอาหารกบอย่างประหยัด
ในปัจจุบันถ้าพูดถึงเรื่องอาหารการกินแล้ว อาหารป่านับว่ากำลังได้รับความนิยม โดยเฉพาะเมนู กบ ดังนั้นจึงมีผู้สนใจโทรเข้ามาสอบถามเรื่องการเลี้ยงกบทางบริการ *1677 ทางด่วนข้อมูลการเกษตร ทางทีมงานจึงได้เชิญคุณณัฐศิลป์ นาน้ำเชี่ยว เกษตรกรตำบลสายห้วยแก้ว อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ผู้เชี่ยวชาญในการเพาะพันธุ์กบ การเลี้ยงกบ ที่ทุกๆคนสามารถทำเองได้เป็นรายได้เสริมจากงานประจำ และรับประทานได้ในครัวเรือนมาร่วมพูดคุย ในรายการ Happy farmer info *1677 ร่วมด้วยช่วยเกษตรกร สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน จ.สระบุรี FM 107.75 MHz. ช่วงเวลา 13.00-15.00 น. วันที่ 6 มิถุนายน 2555 ดังนี้
18 มิถุนายน 2555
เพิ่มรายได้ด้วยการเพาะลูกกบจำหน่าย
ไปดูอีกรายได้หนึ่งที่ทำรายได้ให้กับครอบครัวสุบิน ทองเพ็ชรสิน ได้ตลอดทั้งปี นั่นคือการจำหน่ายพ่อพันธุ์แม่พันธุ์กบ และลูกกบ จากเดิมที่ไม่มีความรู้ด้านการขยายพันธุ์กบมาก่อน แต่ด้วยความที่เป็นคนไม่ยอมหยุดนิ่งหาสิ่งใหม่ๆเรียนรู้ไปเรื่อยๆโดยศึกษาเรียนรู้จากกรมประมงที่ได้เชิญไปร่วมประชุม เสร็จสิ้นจากการประชุมแล้ว จึงได้ทดลองนำกลับมาทำที่บ้านจนประสบผลสำเร็จสามารถทำรายได้ให้กับครอบครัวจนถึงปัจจุบัน
28 มิถุนายน 2555
เทคนิคการหัดให้ลูกกบกินอาหารเอง
จากการลงพื้นที่และพูดคุยกับคุณลุงจรวย มาแก้ว ซึ่งเป็นประธานกรรมการศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านในไร่ /วิทยากรชุมชน ในวันที่ 30 มิถุนายน 2555 เกี่ยวกับการฝึกหัดให้ลูกกบกินอาหารเองตามธรรมชาติ ซึ่งอยู่ที่บ้านในไร่ หมู่ที่ 7 ตำบลลานสกา อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราชคุณลุงจรวย มาแก้ว ได้พูดถึงวิถีชีวิตของชาวบ้าน หมู่ที่ 7 บ้านในไร่ มีความเป็นอยู่แบบสังคมเครือญาติพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน และอาชีพหลักของชาวบ้านที่นี้ คือ สวนสมรม (ผสมผสาน)ทำไร่ สวนยางพารา ปลูกผัก เลี้ยงกบ เลี้ยงปลา และอาหารการกินของชาวอำเภอลานสกา จึงเรียบง่าย เพราะทำเองกินเอง สุขภาพก็ดีเอง วันนี้ คุณลุงจรวย มาแก้ว จึงยกตัวอย่างองค์ความรู้ ให้กับพี่น้องเกษตรที่กำลังเลี้ยงกบระยะลูกกบ ตามเศรษฐกิจพอเพียง แบบฉบับชาวบ้านมาฝาก ต้องฝึกหัดให้ลูกกบให้กินอาหารสังเคราะห์ในช่วงแรกก่อน เนื่องจากถ้าให้ลูกกบกินอาหารธรรมชาติตั้งแต่เริ่มต้น อาจจะก่อให้เกิดปัญหาในกรณีที่มีอาหารธรรมชาติไม่พอเพียง ดังนั้นจึงควรฝึกให้กินอาหารสังเคราะห์ให้เป็นก่อน
20 เมษายน 2560
เทคนิคการเพาะเลี้ยงจิ้งหรีดเพื่อบริโภคหรือเป็นอาหารสัตว์โดยวิธีธรรมชาติ
จากการลงพื้นที่และพูดคุยกับคุณลุงจรวย มาแก้ว ซึ่งเป็นประธานกรรมการศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านในไร่ /วิทยากรชุมชน ในวันที่ 30 มิถุนายน 2555 เกี่ยวกับการฝึกหัดให้ลูกกบกินอาหารเองตามธรรมชาติ ซึ่งอยู่ที่บ้านในไร่ หมู่ที่ 7 ตำบลลานสกา อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราชคุณลุงจรวย มาแก้ว ได้พูดถึงวิถีชีวิตของชาวบ้าน หมู่ที่ 7 บ้านในไร่ มีความเป็นอยู่แบบสังคมเครือญาติพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน และอาชีพหลักของชาวบ้านที่นี้ คือ สวนสมรม (ผสมผสาน)ทำไร่ สวนยางพารา ปลูกผัก เลี้ยงกบ เลี้ยงปลา เลี้ยงจิ้งหรีด และอาหารการกินของชาวอำเภอลานสกา จึงเรียบง่าย เพราะทำเองกินเอง สุขภาพก็ดีเอง วันนี้ คุณลุงจรวย มาแก้ว จึงยกตัวอย่างองค์ความรู้ ให้กับพี่น้องเกษตรที่กำลังเลี้ยงจิ้งหรีดตามเศรษฐกิจพอเพียง แบบธรรมชาติ และ ฉบับชาวบ้านมาฝาก พูดถึงจิ้งหรีดเป็นแมลงชนิดหนึ่งที่พบได้ในทุกภูมิภาคของโลก ลักษณะโดดเด่นของจิ้งหรีด คือ การส่งเสียงร้องและการผสมพันธุ์ที่เพศเมียจะคร่อมบนเพศผู้เสมอ กินอาหารเก่ง โตไว ไม่ชอบบิน เดินนุ่มนวลน่ารัก การเลี้ยงจิ้งหรีด สามารถใช้เป็นทางเลือกหนึ่งในการประกอบอาชีพ จิ้งหรีดสามารถเป็นอาหารเสริมให้กับสัตว์เลี้ยง เช่น ไก่ กบ เป็ด ปลา และมนุษย์ด้วย ซึ่งมีวิธีการเลี้ยงดังนี้
7 สิงหาคม 2555
ลดการตายของจิ้งหรีดในหน้าหนาว
จิ้งหรีด ถือว่าเป็นสัตว์ที่เลี้ยงง่ายทำรายได้เร็ว เลี้ยงเพียง 45 - 50 วัน ก็สามารถจับจำหน่ายได้แล้ว แต่สิ่งที่เป็นปัญหาสำหรับผู้เลี้ยง คือ ในช่วงหน้าหนาวจิ้งหรีดจะชะงักการเจริญเติบโต ตัวจะโตไม่เสมอ ไม่ออกไข่ขยายพันธุ์ไม่ได้ และที่สำคัญคือ การตายเป็นจำนวนมาก ทำให้ขาดทุน นายสมชาย คุ้มห้างสูง ปราชญ์เกษตรกร บ้านหนองหญ้าไซ ตำบลนาดินดำ อำเภอเมือง จังหวัดเลย ให้สัมภาษณ์ผ่านรายการทางด่วนข้อมูลการเกษตร *1677 ในช่วงร่วมด้วยช่วยเกษตรกร เวลา 13.40 น. วันที่ 25 มิถุนายน 2555 ผ่านสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกันจังหวัดขอนแก่น FM 97.50 MHz. จึงมีวิธีการดีๆ ซึ่งหลายคนมองข้าม มีวิธีการที่ง่ายและประหยัดมาบอกกัน เพื่อป้องกันการตายของจี้งหรีด
10 สิงหาคม 2555
เทคนิคการให้น้ำจิ้งหรีดเพื่อลดการตายในระยะแรก
จิ้งหรีดเป็นสัตว์เศรษฐกิจอย่างหนึ่งที่ความต้องการบริโภคแมลง ของผู้บริโภคเริ่มมีมากยิ่งขึ้น ดังนั้นอาชีพการเลี้ยงจิ้งหรีดหรือแมลงต่างๆ จึงกลายเป็นอาชีพที่น่าสนใจสำหรับเกษตรกร เพราะสามารถจับจำหน่ายได้ในระยะเวลาเพียง 45 วัน/รุ่น และยังมีวิธีการเลี้ยงที่ไม่ซับซ้อนสามารถเรียนรู้ได้ไม่ยาก แต่อย่างไรก็ตามการเลี้ยงจิ้งหรีดยังมีอุปสรรคและปัญหาที่เกิดขึ้นอยู่ไม่น้อย ไม่ว่าจะเป็นศัตรูที่กินจิ้งหรีดเป็นอาหาร และการตายของจิ้งหรีดในระยะ 1-3 สัปดาห์แรก ก็มักเกิดขึ้นกับจิ้งหรีดที่เลี้ยงไว้เช่นเดียวกัน สาเหตุหลักก็มาจากการลงไปกินน้ำในภาชนะและจมน้ำตายของจิ้งหรีดในระยะแรกเกิด
3 กันยายน 2555
การเลี้ยงกบนาในกระชังแบบน้ำนอง
จากการสัมภาษณ์ นายประภาส สมแก้ว เกษตรกรจังหวัดชุมพร โดยคุณอรวรรณ รักษาผล ในรายการ Farmer Info ทางด่วนข้อมูลการเกษตรช่วงคลินิกเกษตร เวลา 14.30 น. วันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม พ.ศ.2555 หัวข้อเรื่อง การเลี้ยงกบนาในกระชังแบบน้ำนองเลี้ยงแบบง่ายๆสร้างอาชีพได้เป็นอย่างดี
19 กันยายน 2555
การป้องกันโรคแกลสเซอรี่หรือโรคเต้อ ตัวเหลืองในการเลี้ยงไหม
การเลี้ยงไหมแม้ถือว่าเป็นอาชีพที่มีมาพร้อมกับศิลปวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของคนไทย จะเห็นได้จากการทอผ้าไหมที่มีลวดลายเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละพื้นที่ไม่ซ้ำใคร ปัจจุบันการส่งเสริมการเลี้ยงไหมเพื่อการทอผ้าก็มีมากยิ่งขึ้น ส่วนหนึ่งนั้นมาจากแนวทางพระราชดำริของสมเด็จพระบรมราชินีนาถที่ทรงมองเห็นฝีมือการทอผ้าและต้องการยกระดับอาชีพและรายได้ของราษฏร แต่อย่างไรก็ตามการเลี้ยงไหมก็ยังคงประสบปัญหาในหลายด้านโดยเฉพาะความเข้าใจในเรื่องโรคต่างๆ ที่มักเกิดขึ้นกับการเลี้ยงไหม โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนเช่นนี้ที่ความชื้นมีสูง โรคที่เกิดขึ้นมากคือ โรคแกลสเซอรี่ หรือโรคเต้อตัวเหลือง ลักษณะของตัวไหมจะมีผิวมันวาว ลำตัวบวม แตกง่าย มักไต่ออกนอกกระด้งเลี้ยง และเมื่อเป็นแล้วจะแพร่กระจายไปยังตัวอื่นอย่างรวดเร็วทำให้เกิดการตายอย่างรวดเร็วของตัวไหม สาเหตุเกิดจากเชื้อไวรัส ที่มาจากสภาพแวดล้อมที่มีความชื้นสูง การให้กินใบหม่อนที่เปียกชื้น
28 สิงหาคม 2555
การผสมพันธุ์กบให้ได้ผลผลิตทั้งปีด้วยวิธีการเลียนแบบธรรมชาติ
ฤดูฝนเป็นช่วงที่กบผสมพันธุ์ในฤดูกาลปกติ แต่เนื่องจากสภาวะฝนทิ้งช่วงทำให้กบผสมพันธุ์และให้ผลผลิตได้น้อยกว่าสภาพความเป็นจริง ทำให้เกษตรกรต้องคิดค้นหาวิธีการเลียนแบบธรรมชาติเพื่อกระตุ้นให้กบผสมพันธุ์กันได้มากขึ้น ด้วยการสร้างฝนเทียมภายในบ่อเลี้ยง ที่สามารถผลิตกบออกสู่ตลาดได้ทุกฤดูกาลและมีกบจำหน่ายตลอดทั้งปีโดยไม่ต้องรอฝนที่ตกตามธรรมชาติอีกต่อไป
21 กันยายน 2555
ราคาน้ำมัน
วันที่ 21 มกราคม พ.ศ.2561
น้ำมัน
ราคา
เบนซิล 95
35.56 บาท
แก๊สโซฮอล์ 91
28.18 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
28.45 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
25.94 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
20.94 บาท
ดีเซล
27.59 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
30.59 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 21 มกราคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
21-32°C
เชียงใหม่
15-28°C
นครราชสีมา
20-32°C
ชลบุรี
22-32°C
นครศรีธรรมราช
23-27°C
ภูเก็ต
23-27°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×