สัตว์ปีก
(4 เรื่อง)
เป็ดไข่
โรคเป็ดและการป้องกัน
เป็ดเป็นสัตว์ปีกที่มีปัญหาเรื่องโรคน้อยกว่าไก่ หากทำการเลี้ยงในกรงอับด้วยแล้วปัญหาเรื่องโรคและอัตราการตายน้อยมาก โรคเป็ดที่สำคัญมีดังนี้
25 กรกฎาคม 2551
7,026
โรคเป็ดไข่พันธุ์กบินทร์บุรีและการป้องกัน
เป็ดเป็นสัตว์ปีกที่มีปัญหาเรื่องโรคน้อยกว่าไก่ หากทำการเลี้ยงในกรงตับด้วยแล้วปัญหาเรื่องโรคและอัตราการตายน้อยมาก โรคเป็ดที่สำคัญมีดังนี้
13 มีนาคม 2556
6,779
รักษาหวัดในไก่ใข่
คุณจันทรจิรา พ่วงแม่กลองมีอาชีพหลักคือการเลี้ยงไก่ไข่เพื่อจำหน่ายไข่ไก่ให้แก่ชุมชนในเขตอำเภอสวี โดยเลี้ยงไว้ทั้งหมดประมาณ 3000 ตัว ไก่ทั้งหมดจะสั่งไก่จากฟาร์มใหญ่ซึ่งไก่ที่สั่งมานั้นจะเป็นไก่ใหญ่ที่พร้อมออกไข่แล้วจึงทำให้ไม่เสียเวลาในการเลี้ยงและเป็นการไม่เสี่ยงต่อโรคต่างๆในช่วงระหว่างการอนุบาลไก่ การเลี้ยงไก่ไข่นับว่าเป็นอาชีพที่เกษตรกรในพื้นที่ของบ้านในไร่เลี้ยงกันเป็นจำนวนมากในหมู่บ้านนี้ถ้ารวมๆกันแล้วก็เป็นหมื่นๆตัวเลยทีเดียว ดังนั้นกลุ่มชาวบ้านผู้เลี้ยงไก่ในพื้นที่จึงมีความสามัคคีในหมู่บ้านสูงเนื่องจากจะได้ช่วยกันระวังโรคต่างๆที่จะเกิดขึ้นกับไก่และเมื่อถึงในช่วงฤดูฝนเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ในพื้นที่จะประสบปัญหาไก่ไข่ที่เลี้ยงไว้เป็นหวัด จึงทำให้ส่งผลต่อจำนวนผลผลิตของไข่ไก่ที่จะได้รับ คุณจันจิรา จึงได้แนะนำวิธีการป้องกันและรักษาไข้หวัดในไก่ไข่ โดยการใช้สมุนไพรมาแนะนำ
27 กรกฎาคม 2553
22,443
สร้างภูมิคุ้มกันโรคให้เป็ด-ไก่ในรูปแบบปศุสัตว์อินทรีย์
ปศุสัตว์อินทรีย์ เป็นรูปแบบการเลี้ยงสัตว์แบบผสมผสาน โดยเฉพาะสัตว์ปีกที่มุ่งเน้นไปในด้านการใช้สมุนไพรที่เป็นทั้งอาหาร ยารักษาโรค และสร้างภูมิคุ้มกันในกับสัตว์ปีกโดยรักษาระบบนิเวศน์ให้อยู่ในรูปแบบเกษตรอินทรีย์โดยไม่ต้องพึ่งพาสารเคมีใดๆ
17 มกราคม 2554
26,431
  • 1
ราคาน้ำมัน
วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ.2561
น้ำมัน
ราคา
เบนซิล 95
37.36 บาท
แก๊สโซฮอล์ 91
29.98 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
30.25 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
27.74 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
21.74 บาท
ดีเซล
29.79 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
32.79 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
26-30°C
เชียงใหม่
23-32°C
นครราชสีมา
24-31°C
ชลบุรี
25-30°C
นครศรีธรรมราช
24-30°C
ภูเก็ต
26-30°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×