สัตว์ปีก
(12 เรื่อง)
เป็ดไข่
เทคนิคการเลี้ยงเป็ดไข่ในช่วงหน้าหนาว
ปัจจุบันไข่เป็ดที่มีขาย อยู่ตามท้องตลาดมีปริมาณไม่เพียงพอกับความต้องการ ของผู้บริโภค เพราะเป็ดไข่ เลี้ยงค่อนข้างยาก หากเป็ดเกิดอาการตกใจหรือหรืออุณหภูมิไม่เหมาะสม ก็จะไม่ยอมออกไข่ และโดยเฉพาะในช่วงหน้าหนาวนี้ เป็ดจะออกไข่ได้ยากมาก วันนี้ผมมีเทคนิคในการดูแลเป็ดในช่วงหน้าหนาวให้ออกไข่ได้ตามปกติ มาฝากกันครับโดยคำแนะนำจาก คุณ สนอง ศรีเจริญ เกษตกรเลี้ยงเป็ดไข่บ้านอ่าวสวาย อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท
19 ธันวาคม 2556
4,165
การเลี้ยงเป็ดและไก่ให้ออกไข่ดกฟองใหญ่ด้วยฮอร์โมนชีวภาพ
การเลี้ยงเป็ดและไก่ให้มีสุขภาพดี สมบูรณ์ แข็งแรง กินอาหารได้เยอะ ออกไข่ดก ไข่ฟองใหญ่ ทำได้ไม่ยากด้วยฮอร์โมนชีวภาพจากฮอร์โมนไข่และจุลินทรีย์หน่อกล้วย
19 กันยายน 2557
49,133
อาหารเป็ดไข่
ในปัจจุบันมีหลายบริษัที่ผลิตอาหารสำหรับเป็ดหลายแบบ เกษตรกรสามารถเลือกใช้ตามความเหมาะสม เช่น อาหารผสมสำเร็จรูป ซึ่งนำไปใช้ได้ทันที หัวอาหารซึ่งจะต้องผสมกับรำละเอียดและปลายข้าวก่อนนำไปใช้ หรืออาจซื้อวัตถุดิบแต่ละชนิดมาผสมเอง เกษตรกรจะต้องหลีกเลี่ยงการใช้ข้าวโพดเป็นอาหารเป็ด ถ้าหากจะใช้ข้าวโพดผสมเป็นอหาาร ควรใช้ในปริมาณน้อย และต้องแน่ใจว่าเป็นข้าวโพดคุณภาพดี ปราศจากเชื้อรา เนื่องจากเชื้อรา A,flavus สร้างสารพิษชื่อ alfatoxin ซึ่งมีผลต่อลูกเป็ดเป็นอย่างมาก เกษตรกรจะพบว่าในหัวอาหารหรืออาหารสำเร็จรูปจะใช้ข้าวโพดในปริมาณน้อย หรือไม่ใช้เลยจะดีที่สุด 1. อาหารสำเร็จรูป เป็นอาหารเม็ด ซึ่งมีใช้เลี้ยงตั้งแต่แรกเกิดจนถึงระยะไข่ ซึ่งมีผลดีก็คือการจัดการให้อาหารสะดวกรวดเร็ว มีประสิทธิภาพการใช้อาหารสูงกว่า เป็ดใช้พลังงานในการกินอาหารน้อยกว่าแบบอื่น รางน้ำสะอาดไม่ค่อยสกปรก ประหยัดอาหารได้ 15-20% เพราะหกหล่นน้อยถึงแม้มีการหกหล่นก็สามารถเก็บกินได้อาหารที่ให้จะไม่ติดตามรางอาหารทำให้รางอาหารสะอาดอยู่เสมอ ไม่หมักหมมเชื้อโรค แต่มีข้อเสียคือ อาหารมีราคาแพง ซึ่งทำให้ผู้เลี้ยงต้องพิจารณาถึงความคุ้มทุนด้วย 2. เกษตรกรส่วนใหญ่นิยมใช้หัวอาหารเป็ดเป็นหลักในการประกอบสูตรอาหาร หัวอาหารเป็นอาหารเข้มข้นที่ผสมจากวัตถุดิบอาหารสัตว์พวกโปรตีนจาก พืช สัตว์ ไวตามิน แร่ธาตุและยาบางชนิด ยกเว้น พวกธัญพืช หรือวัตถุดิบบางอย่าง ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความเหมาะสมและลดต้นทุนค่าอาหารของผุ้ซื้อแต่ละท้องถิ่นที่มีวัตถุดิบบางอย่างราคาถูก เช่น ปลายข้าว รำละเอียด และรำหยาบ เมื่อผสมกันแล้วจะจได้อาหารสมดุลย์ที่มีโภชนะต่างๆ ครบถ้วนตามความต้องการของร่างกายสัตว์ ก่อนนำอาหารผสมนี้ไปเลี้ยงเป็ดต้องคลุกน้ำให้พอหมาดๆ ร่วนไม่เกาะเป็นก้อน จะช่วยให้เป็ดกินอาหารได้ดี ลดการฟุ้งกระจายและการหกหล่นได้มาก วิธีนี้จะมีความยุ่งยากกว่าวิธีแรก แต่ก็เป็นที่นิยมใช้อยู่ เพราะอาหารผสมจะมีราคาถูก อาหารเป็ดในระยะไข่นั้นมักเติมสารเพิ่มสีในไข่ด้วยเป็นวัตถุสังเคราะห์ทางเคมีพวกคาโรทีนอยส์ชื่อทางการค้าต่างๆ เช่น Carophyll Red ใส่ลงไปในอาหารทำให้ไข่แดงมีสีเหลืองเข้มเป็นที่นิยมของผู้บริโภค กรณีไข่เป็ด ถ้าไข่แดงสีเข้มจัด นิยมใช้ทำไข่เค็ม และราคาไข่เป็ดจะมีราคาแพงกว่าธรรมดาประมาณ 10 สตางค์/ฟอง ทั้งนี้เนื่องจากสารเพิ่มสีมีราคาแพงประมาณ 4,000 บาท/ก.ก. สูตรอาหารเป็ดพันธุ์ไข่ระยะต่างๆ
25 กรกฎาคม 2551
20,330
การเลี้ยงเป็ดไข่พันธุ์กบินทร์บุรี
ขั้นตอนการเลี้ยงเป็ดในระยะต่างๆ การเลี้ยงลูกเป็ด อายุ 0-2 สัปดาห์ การเลี้ยงเป็ดจะสำเร็จหรือไม่นั้นมีความเกี่ยวข้องกับการเลี้ยงลูกเป็ดระยะ 2 สัปดาห์แรกเป็นอย่างยิ่ง เพราะว่าลูกเป็ดนั้น ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการทำฟาร์ม ถ้าลูกเป็ดแข็งแรง เติบโตสม่ำเสมอ สมบูรณ์มีภูมิคุ้มกันโรคระบาดและไม่อมโรคแล้ว การเลี้ยงในระยะต่อไปจะไม่ประสบปัญหา โดยปกติแล้วลูกเป็ดอายุ 0-2 สัปดาห์ มีความต้องการอยู่ 5 อย่างด้วยกัน คือการเตรียมพร้อมก่อนนำลูกเป็ดเข้ามาเลี้ยง ความอบอุ่น อาหารที่มีคุณภาพ น้ำสะอาดและการป้องกันโรค 1. การเตรียมพร้อมก่อนนำลูกเป็ดไข่เข้ามาเลี้ยง มีหลายสิ่งหลายอย่างที่เจ้าของฟาร์มจะต้องตระเตรียมไว้ล่วงหน้าก่อนที่จะนำลูกเป็ดเข้าฟาร์ม 1.1 ทำความสะอาดโรงเรือนและอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับลูกเป็ดระยะแรก โดยการล้างน้ำและนำออกตากแดด การเตรียมกรงกก หรือห้องสำหรับกกลูกเป็ดจะต้องเตรียมล่วงหน้าอย่างน้อย 2 สัปดาห์ ถ้ากกลูกเป็ดบนพื้นคอกจะต้องเปลี่ยนวัสดุรองพื้นใหม่ทุกๆ ครั้งที่นำลูกเป็ดเข้าคอก 1.2 การสั่งจองลูกเป็ด ก่อนที่จะเลี้ยงเป็ด ควรจะได้มีการวางแผนว่าควรจะเลี้ยงในช่วงเวลาใดจึงจะเหมาะสม และเมื่อตัดสินใจแล้วควจจะสั่งจองลูกเป็ดไว้ล่วงหน้า และควรสั่งซื้อสั่งจองจากโรงฟักลูกเป็ดที่มีชื่อเสียงที่ผลิตลูกเป็ดที่มีคุณภาพ และต้องส่งลูกเป็ดในถึงฟาร์มได้ในระยะเวลา 24 ชั่วโมง หากโรงฟักอยู่ไกลเกิน การขนส่งลูกเป็ดเกิน 24 ชั่วโมง จะทำให้ลูกเป็ดสูญเสียน้ำโดยระเหยออกจากตัว ทำให้ลูกเป็ดน้ำหนักลด มีผลต่อความแข็งแรงในระยะเวลาต่อมา 1.3 การให้น้ำสะอาด ในระยะแรกที่ลูกเป็ดมาถึงฟาร์ม น้ำที่เตรียมไว้ควรเป็นน้ำสะอาด เช่น น้ำใต้ดิน น้ำบาดาลหรือบ่อน้ำตื้น หรือน้ำฝน หลีกเลี่ยงการใช้น้ำประปา เพราะว่าลูกเป็ดจะตายหรืออ่อนแอมากเมื่อได้กินน้ำที่มีสารเคมี ถ้าจำเป็นต้องใช้น้ำประปาก็อาจทำได้โดยเปิดน้ำเก็บไว้ในถึงเป็นเวลานานข้ามคืน 1.4 โรงเรือนและอุปกรณ์ ก็จะต้องเตรียมไว้ล่วงหน้าที่สำคัญๆ ได้แก่ - โรงเรือนที่ใช้กกลูกเป็ด ควรป้องกันลมและฝนได้ พร้อมที่จะต้องป้องกันสัตว์ต่างๆ ที่เป็นศัตรูและเป็นพาหะนำเชื้อโรคมาสู่ลูกเป็ด เช่น สุนัข แมว หนู นกต่างๆ - การระบายอากาศ โรงเรือนควรมีช่องระบายอากาศที่ดี ส่วนใหญ่แล้วโรงกกลูกเป็ดมักมีฝา ประตูและหน้าต่าง ค่อนข้างจะมิดชิด เพื่อเก็บความอบอุ่นและป้องกันลมแรง การมีช่องระบายอากาศจึงมีความสำคัญ
12 มีนาคม 2556
36,427
การให้แสงสว่าง
แสงสว่างมีความสำคัญต่อเป็ดระยะต่างๆ เป็นอย่างมาก ซึ่งสามารถแบ่งระยะการให้แสงสว่างออกเป็น 2 ระยะคือ
28 พฤศจิกายน 2555
1,700
การคัดเป็ดออกจากฝูง
การพิจารณาคัดเป็ดที่ไม่ไข่ออกจากฝูง เป็นสิ่งจำเป็น และสำคัญมาก เพราะเป็ดที่ไม่ไข่หรือไข่น้อย จะกินอาหารทุกวัน ทำให้ต้นทุนการผลิตไข่ต่อฟองสูงขึ้น เกษตรกรมีโอกาสขาดทุนได้ง่าย จึงควรพิจารณาดังนี้
28 พฤศจิกายน 2555
2,768
สรุปข้อมูลต่างๆ ในการเลี้ยงเป็ด
สรุปข้อมูลต่างๆ ในการเลี้ยงเป็ด
28 พฤศจิกายน 2555
1,941
เทคนิคในการเพิ่มอัตราการรอดของการฟักไข่เป็ด
จากการสัมภาษณ์ นายสุเมธ มีลือ เกษตรกรผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในการการทำเกษตรแบบผสมผสาน ในพื้นที่ตำบลต้นยวน อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในวันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2555 เวลา 11.00 น. ทางโทรศัพท์ เกี่ยวกับวิธีการคิดค้นและประดิษฐ์ห้องแถวฟักไข่ เพื่อทำให้อัตราการรอดในการฟักของเป็ดและไก่สูง
13 ธันวาคม 2555
2,107
วิธีการแยกเพศลูกเป็ด
เกษตรกรที่ต้องการเลี้ยงเป็ดไข่ จำเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับการแยกเพศลูกเป็ด เพราะถ้าแยกไม่ออกว่าเป็นตัวผู้หรือตัวเมีย อาจทำให้ได้เป็ดตัวผู้มาเย๊อะ ก็จะทำให้ได้ปริมาณไข่เป็ดน้อย
18 มิถุนายน 2556
25,709
การผลิตไข่เป็ดมีคุณภาพ ไข่แดงสดเพราะเปลือกกุ้งเหลือใช้
ไข่เป็ด ถือว่าเป็นผลผลิตที่ได้จากการเลี้ยงเป็ดไทย และถ้าหากว่าต้องการที่จะได้ไข่เป็ดที่มีคุณภาพ จำเป็นที่จะต้องหาอาหารเสริมที่มีคุณภาพ ซึ่งมาถึงขั้นตอนนี้ก็แล้วแต่เทคนิคของแต่ละท่าน ซึ่งแหล่งที่พบการผลิตไข่เป็ดนั้นอยู่ในเขตอำเภอแหลมสิงห์ โดยอำเภอแหลมสิงห์ เป็น 1 ใน 10 อำเภอของจังหวัดจันทบุรี อาจจะเป็นเพราะสภาพโดยทั่วไปเป็นที่ราบชายฝั่งทะเล ชาวบ้านส่วนใหญ่จึงยึดอาชีพทำการประมงหรือเลี้ยงสัตว์ สภาพในพื้นที่แถบนี้ส่วนใหญ่จะเป็นน้ำเค็ม ไม่เหมาะอย่างยิ่งหากจะทำสวนผลไม้
7 กรกฎาคม 2553
6,199
  • 1
ราคาน้ำมัน
วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ.2561
น้ำมัน
ราคา
เบนซิล 95
37.36 บาท
แก๊สโซฮอล์ 91
29.98 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
30.25 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
27.74 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
21.74 บาท
ดีเซล
29.79 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
32.79 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
26-30°C
เชียงใหม่
23-32°C
นครราชสีมา
24-31°C
ชลบุรี
25-30°C
นครศรีธรรมราช
24-30°C
ภูเก็ต
26-30°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×