สัตว์ปีก
(353 เรื่อง)
การดูแลสุขภาพสัตว์ปีก
ลักษณะการเลี้ยงสัตว์ปีกของเกษตรกร ได้แก่ ไก่เนื้อ เป็ดเนื้อ ไก่ไข่ หรือเป็ดไข่ ซึ่งเกษตรกรรายย่อยส่วนใหญ่จะเลี้ยงเป็นอาชีพเสริม โดยเฉพาะไก่มีการเลี้ยงกันอย่างกว้างขวางมาแต่ในอดีต โดยเกือบทุกครัวเรือนจะนิยมเลี้ยงไก่ไว้เพื่อเป็นอาหาร และเป็นรายได้เสริมจากการนำไก่และไข่ไปขายสามารถเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว
6 กุมภาพันธ์ 2555
สิ่งที่ควรรู้ในการจัดการฟาร์มเลี้ยงไก่เนื้อที่สำคัญ
การจัดการฟาร์มเลี้ยงไก่ที่สำคัญ ต้องจัดการด้าน โรงเรือน น้ำ อาหาร การให้ยาและไวตามิน ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
6 กุมภาพันธ์ 2555
สภาพที่บ่งบอกถึงความผิดปกติในฝูงไก่-เป็ดที่สำคัญ
เกษตรกรควรมีความรู้ในเรื่องของโรคไก่-เป็ดที่สำคัญ รวมทั้งวิธีการป้องกันโรคโดยการใช้ วัคซีน ซึ่งจะได้กล่าวในรายละเอียดต่อไป นอกเหนือจากโรคต่างๆ ในไก่-เป็ดที่เกษตรกรควรทราบแล้ว พบว่ายังมีส่วนปลีกย่อยที่มีความสำคัญที่เกษตรกรผู้เลี้ยงสามารถเข้าใจ และทราบได้ถึงสุขภาพของไก่-เป็ดที่เลี้ยงนั้นคือ สภาพภายนอกตัวสัตว์ที่เกษตรสานมาเห็นได้ เพียงแต่เพิ่มความใส่ใจต่อสัตว์ที่เลี้ยง คอยหมั่นสังเกตความผิดปกติบนตัวสัตว์ เมื่อใดก็ตามสัตว์ที่เลี้ยวไว้ มีสภาพแตกต่างไปจากสภาพสัตว์ในยามปกติ จะเปรียบเสมือนสัญญาณเตือนบ่งบอกความผิดปกติที่เกิดขึ้น เกษตรกรต้องเตรียมการป้องกันเสียแต่เนิ่นๆ และพยายามหาคำตอบ หรือสาเหตุให้ได้ว่าไก่-เป็ดที่เลี้ยงไว้มีความผิดปกติจากอะไร และรีบทำการแก้ไขแต่ถ้าไม่ทราบสาเหตุควรรีบปรึกษาสัตวแพทย์เพื่อไม่ให้ปัญหานั้นลุกลามออกไป
7 กุมภาพันธ์ 2555
การเลี้ยงไก่พื้นเมืองอายุ 0-6 สัปดาห์
ลูกไก่ที่จะเลี้ยงขุนขายเนื้อส่งตลาด หรือพวกที่เลี้ยงไว้ทำพันธุ์ในอนาคตนั้น จำเป็นต้องมีการดูแลและเลี้ยงดูอย่างดี เริ่มจากลูกไก่ออกจากตู้ฟัก ให้ทำการตัดปากบนออก 1 ใน3 แล้วนำไปกกด้วยเครื่องกกลูกไก่เพื่อให้ไก่อบอุ่นด้วยอุณหภูมิ 95 องศา F ในสัปดาห์ที่ 1 แล้วลดอุณหภูมิลงสัปดาห์ละ 5 องศา F กกลูกไก่เป็นเวลา 3-4 สัปดาห์ ลูกไก่ 1 ตัว ต้องการพื้นที่ในห้องกกลูกไก่ 0.5 ตารางฟุต หรือเท่ากับ 22 ตัว/ตารางเมตร การกกลูกไก่ให้ดูแลอย่างใกล้ชิด ถ้าหากอากาศร้อนเกินไปให้ดับไฟกก เช่น กลางวันใกล้เที่ยงและบ่ายๆ ส่วนกลางคืนจะต้องให้ไฟกกตลอดคืน ในระหว่างกกจะต้องมีน้ำสะอาดให้กินตลอดเวลา และว่างอยู่ใกล้รางอาหาร ทำความสะอาดภาชนะใส่น้ำวันละ 2 ครั้ง คือเช้าและบ่าย ลูกไก่ 100 ตัว ต้องการรางอาหารที่กินได้ทั้งสองข้างยาว 6 ฟุต และขวดน้ำขนาด 1 แกลลอน จำนวน 3 ขวด ทำวัคซีนป้องกันโรคนิวคาสเซิล โรคหลอดลมอักเสบติดต่อ และโรคฝีดาษ เมื่อลูกไก่อายุ 1-7 วัน การให้อาหารลูกไก่ ระยะกก (1-14 วันแรก) ควรให้อาหารบ่อยครั้งใน 1 วัน อาจแบ่งเป็นตอนเช้า 2 ครั้ง ตอนบ่าย 2 ครั้ง และตอนค่ำอีก 1 ครั้ง การให้อาหารบ่อยครั้งจะช่วยกระตุ้นให้ไก่กินอาหารดีขึ้น อีกทั้งอาหารจะใหม่สดเสมอ จำนวนอาหารที่ให้ต้องไม่ให้อย่างเหลือเฟือจนเหลือล้นราง ซึ่งเป็นเหตุให้ตกหล่นมาก ปริมาณอาหารที่ให้ในแต่ละสัปดาห์และน้ำหนักไก่โดยเฉลี่ยแสดงในตารางที่ 1
23 กรกฎาคม 2551
การเลี้ยงดูไก่ไข่
วิธีเริ่มต้นเลี้ยงไก่ไข่ ผู้เลี้ยงที่ยังไม่มีความรู้ความชำนาญงานประเภทนี้ ควรเริ่มต้นหัดเลี้ยงด้วยไก่จำนวนน้อย เพื่อศึกษาหาความรู้ความชำนาญเสียก่อน สำหรับผู้ที่มีความรู้ความชำนาญแล้ว อาจเริ่มต้นเลี้ยงตามขนาดของทุนและสถานที่ ถ้าเริ่มต้นด้วยไข่ฟัก หรือลูกไก่ ก็ย่อมลงทุนถูก หากเริ่มต้นด้วยไก่ใหญ่ ก็อาจะต้องใช้ทุนมากขึ้น โดยทั่วไปผู้เลี้ยงอาจเริ่มจากระยะไหนก็ได้ อาทิเช่น
27 กุมภาพันธ์ 2556
การเลี้ยงไก่ระยะต่างๆ-การเลี้ยงไก่เล็ก อายุ 1-6 สัปดาห์
ลูกไก่ที่จะเลี้ยงขุนขายเนื้อส่งตลาด หรือพวกที่เลี้ยงไว้ทำพันธุ์ในอนาคตนั้น จำเป็นจะต้องมีการดูแลเลี้ยงดูอย่างดี เริ่มจากลูกไก่ออกจากตู้ฟักให้ทำการตัดปากบนลูกไก่ 1 ใน 3 แล้วนำไปกกด้วยเครื่องกกลูกไก่ เพื่อให้อบอุ่นด้วยอุณหภูมิกก 95 องศาF ในสัปดาห์ที่ 1 แล้วลดอุณหภูมิลงสัปดาห์ละ 5 องศาF กกลูกไก่เป็นเวลา 3-4 สัปดาห์ ลูกไก่ 1 ตัว ต้องการพื้นที่ในห้องกกลูกไก่ 0.5 ตารางฟุต หรือเท่ากับ 22 ตัว/ตารางเมตร
24 กรกฎาคม 2551
การจัดการเลี้ยงดูห่าน
การจัดการและเลี้ยงดูลูกห่าน หากอากาศไม่หนาวเย็นหรือในระหว่างหน้าร้อน การกกลูกห่านจะกกเฉพาะในเวลากลางคืนเท่านั้น ซึ่งจะกกประมาณ 2 - 3 สัปดาห์ หากใช้แม่ไก่หรือแม่ห่านกก ซึ่งเป็นการกกแบบธรรมชาติ ก็ไม่มีปัญหาแต่อย่างใด แม่ไก่ตัวหนึ่งจะกกลูกห่านได้ประมาณ 4 - 5 ตัว ส่วนแม่ห่านจะกกลูกห่านได้ประมาณ 7 - 8 ตัว หากมีลูกห่านเกิดใหม่จำนวนมาก ก็ควรจะใช้วิธีกกแบบวิทยาศาสตร์ ซึ่งอาจจะใช้
23 พฤศจิกายน 2551
โรงเรือนไก่ไข่
การจัดสร้างโรงเรือนเลี้ยงไก่เพื่อการค้านั้น จำเป็นจะต้องจัดสร้างโรงเรือนให้ถูกแบบ มีความแข็งแรง ทนทาน และสามารถใช้เลี้ยงไก่ได้นานปี จำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้เลี้ยงไก่ไข่จะต้องสร้างโรงเรือนให้ถูกแบบมาตรฐาน ตามสภาพแวดล้อมของประเทศไทย โรงเรือนที่ดีควรมีลักษณะดังนี้ 1.สามารถป้องกันแดด ลม และฝนได้ดี 2.ป้องกันศัตรูต่างๆ เช่น นก, หนู, แมว ได้ 3.รักษาความสะอาดได้ง่าย ลักษณะที่ดีโรงเรือนควรเป็นลวด ไม่รกรุงรัง น้ำไม่ขัง 4.ควรห่างจากบ้านคนพอสมควร ไม่ควรอยู่ทางด้านต้นลมของบ้าน เพราะกลิ่นขี้ไก่อาจจะไปรบกวนได้ 5.ควรเป็นแบบที่สร้างได้ง่าย ราคาถูก ใช้วัสดุก่อสร้างที่หาได้ในท้องถิ่น 6.หากมีโรงเรือนไก่ไข่หลายๆ หลัง การจัดสร้างไม่ควรให้เป็นเรือนแฝดแต่ควรเว้นระยะห่างของแต่ละโรงเรือนไม่น้อยกว่า 10 เมตร ทั้งนี้ เพื่อให้มีการระบายอากาศ และความชื้นดีขึ้น รูปแบบของโรงเรือนไก่ไข่ ลักษณะและการจัดสร้างโรงเรือนเพื่อใช้เลี้ยงไก่ไข่มีอยู่หลายรูปแบบ การจะสร้างแบบใดนั้นขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์รูปแบบของการเลี้ยง ความยากง่าย ทุน และวัสดุอุปกรณ์ที่มีอยู่ในท้องถิ่นนั้นๆ แต่โดยทั่วไปแล้วโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่เท่าที่มีการจัดสร้างในประเทศไทยมีรูปแบบต่างๆ กัน ดังนี้
22 กรกฎาคม 2551
การทำให้ไข่ไก่ฟองใหญ่
ปัญหาสำหรับการเลี้ยงไก่ไข่อีกอย่างคือการที่เราเลี้ยงไก่ไข่แล้วไข่ไก่มีขนาดฟองที่เล็กมาก ทำให้ได้ราคาที่ถูก ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างมากในการนำไปจำหน่าย ซึ่งหากเราแก้ปัญหาเหล่านี้ไม่ได้จะทำให้เราไม่ได้อะไรจากการเลี้ยงไก่ไข่ ดังนั้นการรู้วิธีการที่จะทำให้ไก่ไข่ออกไข่ใบโตๆได้นั้นคือกำไรที่จะได้มาจากการเลี้ยงไก่ไข่ ซึ่งลุงเฉลย ละหม้ายพันธ์ บอกว่าหากใครที่มีปัญหาดังกล่าวอยู่ให้รีบทำตามสูตรต่อไปนี้ได้เลย
10 พฤษภาคม 2555
เทคนิคการป้องกันโรคขี้ขาวในไก่ ด้วยวิธีการง่ายๆ
นายบุญคง เชิมชัยภูมิ เจ้าของศูนย์เครือข่ายการเลี้ยงสัตว์อินทร์ ไก่พื้นเมือง เกษตรกรบ้านช่องสามหมอ ต.ช่องสามหมอ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ ที่ทำการเกษตรแบบผสมผสาน โดยเฉพาะการเลี้ยงไก่พื้นเมืองแบบอินทรีย์ ได้ให้สัมภาษณ์ผ่านสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกันจังหวัดนครราชสีมา ช่วงรายการร่วมด้วยช่วยเกษตรกร ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2555 เวลา 14.45 น. เรื่องเทคนิคการป้องกันโรคขี้ขาวในไก่ ด้วยวิธีการง่ายๆ เพื่อให้ไก่มีสุขภาพที่ดี ไว้ดังนี้
19 มกราคม 2559
เทคนิคการรักษาไก่ตาอักเสบด้วยสมุนไพรในท้องถิ่น
ไก่ตาอักเสบนับเป็นอีกหนึ่งปัญหาที่เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่เจอค่อนข้างบ่อย ซึ่งเมื่อเกิดขึ้นแล้วจะสร้างความเสียหายต่อเกษตรกร และอาจเกิดภาวะขาดทุนก็เป็นได้ อาการไก่ตาอักเสบ เบื้องต้นไก่จะมีอาการตาบวมแดง มีน้ำตาไหลตลอดเวลาและตาไม่ค่อยเปิดกว้าง เมื่อเป็นแล้วจะมีการแพร่ระบาดไปยังไก่ตัวอื่น ๆ ค่อนข้างเร็ว ถ้าทิ้งไว้หรือไม่มีการป้องกันรักษาที่ถูกวิธีอาจทำให้ไก่ที่เลี้ยงไว้ตายได้เช่นกัน
31 สิงหาคม 2555
สมุนไพรแก้โรคท้องเสียในสัตว์ปีก
โรคท้องเสียในสัตว์ปีก ถือเป็นปัญหาหนักสำหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีก เช่น เป็ด ไก่และสัตว์ปีกชนิดอื่นๆ เป็นต้น ซึ่งเป็นปัญหาที่สร้างความเดือดร้อนและความเสียหายให้กับเกษตรกรเป็นอย่างมาก โดยอาการเบื้องต้นของโรคท้องเสียในสัตว์ปีก สัตว์จะมีอาการท้องร่วง ถ่ายมูลสีเขียวหรือเหลือง มีอาการหอบและเหนื่อยอ่อน ซึ่งหากปล่อยไว้อาจส่งผลให้ไก่ป่วยร่วมด้วยและตายในที่สุด
31 สิงหาคม 2560
ราคาน้ำมัน
วันที่ 21 มกราคม พ.ศ.2561
น้ำมัน
ราคา
เบนซิล 95
35.56 บาท
แก๊สโซฮอล์ 91
28.18 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
28.45 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
25.94 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
20.94 บาท
ดีเซล
27.59 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
30.59 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 21 มกราคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
21-32°C
เชียงใหม่
15-28°C
นครราชสีมา
20-32°C
ชลบุรี
22-32°C
นครศรีธรรมราช
23-27°C
ภูเก็ต
23-27°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×