สัตว์ปีก
(356 เรื่อง)
ประโยชน์ของการเลี้ยงห่าน
การเกษตรกรรมต่างๆปัจจุบันนี้ส่วนใหญ่ยังคงยึดติดการการทำเกษตรแบบเคมีและการใช้สารต่างๆ เพื่อที่จะมาเพื่อผลผลิตให้ สิ่งต่างๆเหล่านี้ได้ทำให้เกษตรกรถึงกับเป็นหนี้สินล้นพ้นตัว จึงทำบางคนหวนนึกถึงพระราชดำรัสของพระเจ้าอยู่หัวฯ ให้รู้จักความพอเพียง จึงทำให้เกษตรกรหลายคนเปลี่ยนความคิดแนวคิดเกี่ยวกับการทำการเกษตร การใช้ชีวิต ให้มีความพอเพียงมากขึ้น อาศัยการเรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติแล้วนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ทำให้เกษตรกรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และยั่งยืน ซึ่งเป็นวิธีการของธรรมชาติสร้างมา แม้ว่าจะจะประสบปัญหาต่างๆเกี่ยวกับการเกษตร หรือปัญหาในชีวิตประจำวัน แนวคิดแบบพอเพียงย่อมเป็นทางออกได้เป็นอย่างดี
7 ธันวาคม 2552
การใช้ดาวเรืองผสมในอาหารเป็ด
คุณกสิน ทิมเครือ จากทางบ้านสอบถามเรื่องการใช้ดอกดาวเรืองเป็นอาหารเป็ดไข่เพื่อช่วยทำให้ไข่แดงมีสีเข้ม
18 ธันวาคม 2552
คุณค่ามูลห่านแก้เริม
ห่านเป็นสัตว์ที่เกษตรไม่ควรมองข้ามเนื่องจากห่านยังสามารถนำมาเป็นอาหารทานได้แล้ว ในตำรายาของจีนยังกล่าวว่า ห่านตุ๋นสมุนไพรจีนนับว่าเป็นอาหารชั้นเลิศยิ่งกว่าหูฉลามเสียอีกเนื่องจากหูฉลามยังหาทานได้ง่ายกว่า ห่านตุ๋นที่มีวิธีการแบบสูตรเฉพาะของจีนทำให้เป็นของหาทานได้ยากและมีราคาแพง นอกจากตำรายาของจีนแล้วในตำรายาของไทยยังหาสรรพคุณในมูลของห่านมาทำเป็นยารักษาอาการของโรคบางชนิดที่กล่าวว่าได้ผลเป็นอย่างดียิ่ง
4 มกราคม 2553
การทำไข่เค็มใบเตย
คุณทศพร ช่วยบุญ เป็นเกษตรกรแห่งชุมชนบ้านดอนจัน ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 32 หมู่ที่2 ตำบลบ้านจ่า อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ปัจจุบันคุณทศพรมีอายุ 57 ปี มีพื้นที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมจำนวน 23 ไร่ 3 งาน คุณทศพร ได้เล่าถึงที่มาที่ไปของการประกอบอาชีพการเกษตรให้ฟังว่า ในอดีตนั้นคุณทศพร รับราชการเป็นทหารหญิง อยู่หลายปี จนกระทั่ง พ่อแม่ของสามีเสียชีวิต ทำให้ไม่มีใครดูแลพื้นที่การเกษตรที่บ้าน ประจวบกับคุณทศพร เริ่มเบื่อสภาพการรับราชการ จึงกลับมาดูแลพื้นที่การเกษตรเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2540 เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบันนี้ นับได้ประมาณ 13 ปีกับประสบการในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมนอกจากนี้ยังมีความสามารถในการแปรรูปเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ โดยเฉพาะการทำไข่เค็มใบเตย ซึ่งไม่เคยเผยเคล็ดลับกับใคร แต่วันนี้อยากจะเผยเป็นวิทยาทานแก่ท่านที่สนใจ และนำไปประกอบอาชีพกัน
12 มกราคม 2553
วิธีป้องกันโรคขี้ขาวด้วยภูมิปัญญาชาวบ้าน
นายบุญคง เจิมชัยภูมิ ประธานศูนย์เครือข่ายเรียนรู้การเลี้ยงสัตว์อินทรีย์ตามแนว เศรษฐกิจพอเพียง ตำบลช่องสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ พื้นที่ทำการเกษตร 18 ไร่ ทำการเกษตรผสมผสาน ปลูกข้าวอินทรีย์ ไม้ผล เลี้ยงสัตว์ บ่อปลา เปิดศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงสัตว์อินทรีย์สำหรับเกษตรกรเพื่อศึกษาดูงาน ในสวนเลี้ยงไก่พื้นเมืองไว้ 200 ตัว เลี้ยงแบบธรรมชาติไม่ได้เน้นในเรื่องหัวอาหารสำเร็จรูปมากนัก
12 มกราคม 2553
สมุนไพรช่วยให้ไก่ไทยออกไข่ดก
สมุนไพรช่วยให้ไก่ไทยออกไข่ดกป้องกันโรคและไรไก่
28 มกราคม 2553
การทำสมุนไพรอาบน้ำไก่
ปัญหาหนึ่งในการเลี้ยงไก่ชน โดยเฉพาะมือใหม่ในเรื่องของการดูแล ก็มีเทคนิคมากมายหลากหลายสูตร และในส่วนนี้มีเกษตรผู้เลี้ยงไก่ชนได้แนะนำสูตรน้ำสมุนไพรอาบน้ำไก่มาให้ได้ลองนำไปอาบให้ไก่เพื่อช่วยทำให้ไก่มีผิวดีและขนสวยครับ
22 กุมภาพันธ์ 2553
วิธีเลี้ยงไก่พื้นเมืองให้ห่างโรค
การเลี้ยงไก่บ้านแบบบ้านๆมักจะเกิดปัญหาโรคต่างๆกับไก่โดยเฉพาะโรคนิลคลาสเซิล คุณแม่สมศรี เพชรดง เกษตรกรที่สืบทอดอาชีพการเกษตรจากบรรพบุรุษ การเลี้ยงไก่บ้านที่ควบคู่กับการทำการเกษตรแบบผสมผสานในพื้นที่การใช้ภูมิปัญญามาปรับใช้เลี้ยงไก่บ้านแบบชาวบ้านโดยเฉพาะการนำพืชสมุนไพรมาประยุกต์ใช้เพื่อป้องกันและยับยั้งการเกิดโรค
26 เมษายน 2553
วิธีแก้ไข้หวัดในไก่ไข่
การเลี้ยงไก่ไข่นับว่าเป็นอาชีพที่เกษตรกรในพื้นที่ของบ้านในไร่เลี้ยงกันเป็นจำนวนมาก ในช่วงฤดูฝนเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ในพื้นที่จะประสบปัญหาไก่ไข่ที่เลี้ยงไว้เป็นหวัด ส่งผลต่อจำนวนไข่ไก่ที่จะได้รับ คุณจันจิรา จึงได้แนะนำวิธีการป้องกันและรักษาไข้หวัดในไก่ไข่ โดยการใช้สมุนไพรมาแนะนำ ดังนี้
24 พฤษภาคม 2553
วิธีกำจัดเห็บ หมัด ไร ไก่
เกษตรกรที่มีการเลี้ยงไก่ส่วนใหญ่ มักมีปัญหาเกี่ยวกับเห็บ หมัดและไรไก่ ซึ่งหาวิธีการกำจัดที่ยากยิ่ง แต่คุณเฉลย ละหม้ายพันธ์ เกษตรกรหมู่ที่ 5 ต.คลองหาด อ.คลองหาด จ.สระแก้ว มีวิธีการในการกำจัดง่ายๆที่สามารถใช้ได้ผลดี และสามารถหาวัสดุได้ตามพื้นบ้าน ซึ่งทำง่ายและใช้ได้ทันทีด้วยใบน้อยหน่ามาแนะนำ
4 มิถุนายน 2553
แก้ปัญหาไก่ชนอาหารไม่ย่อยด้วยยาคูลท์
คุณศุภนันท์ อนุศักดิ์ จาก นครสวรรค์ สอบถาม ไก่ชนกระเพาะไม่ย่อย จะทำอย่างไร ทางทีม*1677 ได้ข้อมูลว่า ไก่กระเพาะไม่ย่อย สาเหตุ เกิดจาดติดเชื้อในกระเพาะ อาหาร ทำให้อาหารบูดเน่าไม่ย่อย ไก่จะมีอาการเหงาซึม ระบบทางเดินหายใจติดขัดมีเสียงดังครืดคราด มีน้ำมูกน้ำลายไหล กระเพาะบวม อาหารไม่ย่อยตกกระเพาะ สาเหตุมาจากการปล้ำชน การถ่ายลุ การถ่ายพยาธิ ผลข้างเคียงจากการให้ยาบางอย่างกับไก่ชน หรืออาจเกิดจากการติดเชื้อบางอย่าง การรักษาก็จะรักษาตามอาการและคอยหมั่นสังเกตดูอาการเป็นระยะๆ ไป
11 มิถุนายน 2553
การทำน้ำหมักชีวภาพสมุนไพรรักษาโรคสัตว์ปีก
คุณหมั้น ถาคำ อาสาปศุสัตว์ดีเด่นประจำตำบลป่าซาง ที่บ้านเลขที่ 46 หมู่ 10 บ้านประชาร่วมใจ ตำบลป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้งจ.เชียงราย ได้จัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้ปศุสัตว์อินทรีย์ มี ฟาร์มสาธิตการเลี้ยงไก่พื้นเมือง ตามโครงการพัฒนารูปแบบการเลี้ยงและการจัดการที่ลดความเสี่ยง ต่อโรคไข้หวัดนกและโรคระบาดอื่นในไก่พื้นเมือง ปีงบประมาณ 2551 โดยสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย มีองค์ความรู้และภูมิปัญญาชาวบ้านที่ให้บริการความรู้กับผู้สนใจทั่วไป โดยเฉพาะเรื่องการใช้สมุนไพรรักษาโรคในไก่ เช่นการทำน้ำหมักชีวภาพสมุนไพร ดังนี้
18 พฤษภาคม 2554
ราคาน้ำมัน
วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ.2561
น้ำมัน
ราคา
เบนซิล 95
37.36 บาท
แก๊สโซฮอล์ 91
29.98 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
30.25 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
27.74 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
21.74 บาท
ดีเซล
29.79 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
32.79 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
26-31°C
เชียงใหม่
24-34°C
นครราชสีมา
25-32°C
ชลบุรี
25-31°C
นครศรีธรรมราช
24-30°C
ภูเก็ต
26-30°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×