สัตว์ปีก
(354 เรื่อง)
เกษตรกรควรมีความรู้ในเรื่องของโรคไก่-เป็ดที่สำคัญ รวมทั้งวิธีการป้องกันโรคโดยการใช้ วัคซีน ซึ่งจะได้กล่าวในรายละเอียดต่อไป นอกเหนือจากโรคต่างๆ ในไก่-เป็ดที่เกษตรกรควรทราบแล้ว พบว่ายังมีส่วนปลีกย่อยที่มีความสำคัญที่เกษตรกรผู้เลี้ยงสามารถเข้าใจ และทราบได้ถึงสุขภาพของไก่-เป็ดที่เลี้ยงนั้นคือ สภาพภายนอกตัวสัตว์ที่เกษตรสานมาเห็นได้ เพียงแต่เพิ่มความใส่ใจต่อสัตว์ที่เลี้ยง คอยหมั่นสังเกตความผิดปกติบนตัวสัตว์ เมื่อใดก็ตามสัตว์ที่เลี้ยวไว้ มีสภาพแตกต่างไปจากสภาพสัตว์ในยามปกติ จะเปรียบเสมือนสัญญาณเตือนบ่งบอกความผิดปกติที่เกิดขึ้น เกษตรกรต้องเตรียมการป้องกันเสียแต่เนิ่นๆ และพยายามหาคำตอบ หรือสาเหตุให้ได้ว่าไก่-เป็ดที่เลี้ยงไว้มีความผิดปกติจากอะไร และรีบทำการแก้ไขแต่ถ้าไม่ทราบสาเหตุควรรีบปรึกษาสัตวแพทย์เพื่อไม่ให้ปัญหานั้นลุกลามออกไป
7 กุมภาพันธ์ 2555
ปัจจุบันไก่ชน ยังคงเป็นที่ต้องการของท้องตลาดจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นการซื้อเพื่ออนุรักษ์ เพื่อแข่งขันเป็นกีฬา หรือเพื่อการบริโภค แต่ในการเลี้ยงไก่ชนก็มักจะมีปัญหาหลายเรื่องที่เป็นอุปสรรคทำให้ราคาไก่ตกต่ำ นั่นก็คือปัญหาด้านสุขภาพหรือสมรรถภาพไก่ชนนั่นเอง ซึ่งหากเกษตรกรสามารถเลี้ยงไก่ชนให้ดีได้ โดยเฉพาะไก่ชนตัวผู้หรือพ่อพันธุ์ ก็จะทำให้ราคาไก่พุ่งสูงขึ้นอย่างชัดเจนและเป็นที่ต้องการของผู้บริโภค ดังนั้น คุณวชิระ แขวงโสภา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีปลวกแดง ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์เขต 2 จังหวัดระยอง จึงได้นำข้อมูลเกี่ยวกับสมุนไพรเพิ่มสมรรถภาพไก่ชน(พ่อพันธุ์) ที่ได้จากคุณจำเนียน นิลบดี เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ชน ตำบลทับช้าง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี มาเผยแพร่ต่อ ผ่านรายการร่วมด้วยช่วยเกษตรกร ในช่วงเวลา 13.00-15.00 น. ทางสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกันจังหวัดจันทบุรี FM 106.25 MHz. เพื่อให้เกษตรกรและผู้ที่สนใจนำความรู้เทคนิคและวิธีการที่ได้ไปใช้ในการเลี้ยงไก่ชน
6 สิงหาคม 2555
30 สิงหาคม 2555
ราคาน้ำมัน
วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ.2561
น้ำมัน
ราคา
เบนซิล 95
36.26 บาท
แก๊สโซฮอล์ 91
28.88 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
29.15 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
26.24 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
20.84 บาท
ดีเซล
28.59 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
31.59 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
26-30°C
เชียงใหม่
23-27°C
นครราชสีมา
25-31°C
ชลบุรี
26-29°C
นครศรีธรรมราช
25-31°C
ภูเก็ต
26-29°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×