สัตว์ปีก
(353 เรื่อง)
สมุนไพรบำรุงไก่ชนให้ปึ๋งปั๋ง
ลุงวิเชียร ไชโย ผู้ที่มีประสบการณ์ที่ยาวนานในการเลี้ยงไก่ชนด้วยใจรัก ทำให้มีความชำนาญ ในการเลี้ยง –ดูแล และการบำรุงไก่ ให้มีความแข็งแรง และทำให้ไก่ชนคึกคัก แรงดีโดยมีวิธีการง่ายๆ ใช้สิ่งที่หาได้ในท้องถิ่น คนกินได้ ไก่กินดี
13 กรกฎาคม 2552
การทำน้ำสมุนไพรอาบให้ไก่ชน
ในการเลี้ยงไก่ชน ของผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการเลี้ยงไก่ การทำน้ำอาบสมุนไพร สำหรับการทำให้กล้ามเนื้อของไก่มีความแข็งแรง เป็นสิ่งที่สำคัญมากอย่างหนึ่ง ซึ่งถ้าพูดถึงน้ำอาบสมุนไพร ของผู้เลี้ยงไก่ชน อาจจะเหมือน หรือแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับสภาพพื้นที่หรือวัสดุอุปกรณ์ที่สามารถหาได้ทำชุมชนนั่นเอง สำหรับผู้ใหญ่เถียร หนึ่งในผู้เชี่ยวชาญการเลี้ยงไก่ชนของจังหวัดนครนายก ก็ได้ใช้เทคนิคดังนี้
14 กรกฎาคม 2552
วิธีทำยาแก้หวัดในไก่ชน
คุณวิบ อุทัยรัศมี เกษตรกรชาวจังหวัดจันทบุรี ผู้มีประสบการณ์ในการเลี้ยงไก่ชน มานานกว่า 40 ปี ซึ่งในการเลี้ยงไก่ชนเริ่มจากการที่ใจรักไก่ชนตั้งแต่เด็ก จึงทำให้มีวิธีการต่างๆเพื่อทำให้ไก่ชนที่รักให้มีสุขภาพแข็งแรง และนอกจากคุณวิบ อุทัยรัศมี จะเลี้ยงไก่ชนเป็นอาชีพแล้วยังได้รับการคัดเลือกให้เป็นฟาร์มสาธิตการเพาะเลี้ยงไก่ชนอีกด้วย วันนี้จึงมีวิธีการทำยาแก้หวัดให้ไก่ชนมาฝากกัน
8 กันยายน 2552
สมุนไพรแก้อาการฟกช้ำในสัตว์
ปัจจุบันยังมีเกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์บางรายที่ประสบปัญหาเกี่ยวกับอาการเคล็ด ขัด ยอก ฟก ช้ำ ที่เกิดขึ้นกับการต่อสู้หรืออุบัติเหตุต่างๆ ของสัตว์เหล่านี้ เช่น วัว ควาย ม้า เป็ด ไก่ ที่เกิดขึ้นตามบริเวณร่างกายทั่วไป ซึ่งอาการเหล่านี้ไม่ว่าจะเกิดขึ้นกับคนและสัตว์ก็ตาม ถ้าไม่ได้มีการรักษาอย่างถูกวิธีก็อาจจะทำให้อาการดังกล่าวแทนที่จะหาย กลับกลายเป็นอาการยิ่งหนักขึ้นกว่าเดิม จากข้อมูลลงพื้นที่ของทีมงาน จนท.FARMER INFO จ.เชียงราย ได้คำแนะนำจากคุณสมัย สาวงษา อาสาปศุสัตว์บ้านป่าเลา ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย ได้แนะนำให้ใช้สูตรสมุนไพรรักษาเคล็ดขัดยอกในสัตว์เลี้ยง โดยที่มีวิธีการทำง่ายๆ ซึ่งเป็นสูตรน้ำมันละเหยมีส่วนประกอบเป็นสมุนไพรที่หาได้ในชุมชนให้เกษตรกรได้ศึกษาและทดลองทำดังต่อไปนี้
9 กันยายน 2552
วิธีทำยารักษาแผลไก่ชน
ไก่ชน เป็นไก่พื้นเมืองที่อยู่คู่กับคนไทยมานาน ชาวบ้านส่วนใหญ่ให้ความนิยม เพราะนอกจากลักษณะที่เป็นไก่นักสู้แล้ว ยังมีสง่าราศี สีสันสดใส อีกทั้งยังมีตำนานในการต่อสู้ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่บ่งบอกถึงความเป็นชาติไทย แต่ปัจจุบันเกษตรกรส่วนใหญ่นำมาต่อสู้กันเพื่อเป็นกีฬาพื้นบ้าน ซึ่งอาจเกิดบาดแผลและได้รับบาดเจ็บได้ ซึ่งคุณสุชาติ ชัยแสง เกษตรกรบ้านตรอกหนองล่าง ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในการเลี้ยงไก่ชน แนะนำวิธีการรักษาแผลไก่ชนแบบโบราญด้วยการใช้สมุนไพรพื้นบ้านมาใช้ในการรักษาบาดแผลในไก่ชน ซึ่งคุณสุชาติ ชัยแสง ได้รักษาด้วยวิธีนี้มาตลอดและได้ผลดีด้วย
9 กันยายน 2552
การใช้ต้นชะอมป้องกันโรคในเป็ด
การเลี้ยงเป็ดของ เกษตรกรมือใหม่มักจะประปัญหาเรื่องการเกิดโรคโดยเฉพาะหวัด โรคเหงา ซึมเศร้า ของเป็ด จากการพูดคุยกับคุณพ่อสุพจน์ บุรานรมย์ เกษตรกรที่มีประสบการณ์เรื่องของการป้องกันโรคและการดูแลรักษาสัตว์เลี้ยงโดยเฉพาะโดยการนำพืชสมุนไพรจากธรรมชาติมาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับสถานการณ์ของโรคภัยต่างๆ
10 กันยายน 2552
วิธีกำจัดไรไก่ชนและขจัดกลิ่นเหม็นในเล้าไก่
ปัญหาของเกษตรกรที่เลี้ยงไก่พื้นเมืองตามไต้ถุนบ้าน หรือตามยุ้งฉางข้าวในสมัยก่อนนั้น จะประสบปัญหาเรื่องไรไก่ และกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์มากนัก ปัญหานี้จะหมดไปเมื่อคุณพ่อสมพาส สุดโลก เกษตรกรบ้านหันเทา ต.ปะโค อ.กุดจับ จ.อุดรธานี เผยเคล็ดลับในการกำจัดไรไก่และป้องกลิ่นของมูลไก่
5 ตุลาคม 2552
การใช้ใบยูคาลิปตัสรองในรังไก่แก้ปัญหาไรไก่ได้
การเลี้ยงไก่นั้น เกษตรกรผู้เลี้ยงมักจะประสบปัญหาเดียวกัน คือ ตัวไร ซึ่งเป็นสัตว์ตัวเล็กๆ ชอบเกาะอยู่ตามตัวไก่กินเลือดไก่เป็นอาหาร ถ้าไก่ที่กำลังฟักไข่มีตัวไรมาเกาะกินมากๆ ไก่จะไม่มีสมาธิในการฟักไข่ เพราะไก่ก็มีความรู้สึกรำคาญจะคอยขยับตัวอยู่ตลอดเวลาทำให้ไข่ฟักออกเป็นตัวได้น้อย หรือไข่อาจเสียไปเลยก็ได้ ดังนั้นจึงควรกำจัดไรไก่ให้หมดไป วิธีป้องกันกำจัดไรไก่มีวิธีการง่ายๆ เพื่อไก่ก็จะฟักไข่อย่างมีความสุขไข่จะฟักออกเป็นตัวทุกฟอง ทำได้ดังนี้ คือ
5 พฤศจิกายน 2552
วิธีประหยัดต้นทุนในการกกลูกไก่
เกษตรกรหลายคนที่เคยผ่านการเลี้ยงไก่ มักจะเคยประสบปัญหาการตายของไก่แรกเกิดที่รับมาในช่วง 1 – 2 สัปดาห์แรก และเกษตรกรหลายคนมักใช้วิธีแก้ปัญหาเรื่องการให้ความอบอุ่นแก่ไก่เล็ก ด้วยการใช้แสงไฟ ซึ่งทำให้เกิดปัญหาเรื่องของต้นทุนค่าไฟฟ้าที่เพิ่มสูงขึ้น คุณวิรัตน์ เข็มแก้ว เกษตรบ้านท่าเดื่อ ต.ท่ากระเสริม อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น ซึ่งปัจจุบันทำฟาร์มเห็ด มีความชำนาญเพาะเห็ดหลายชนิด อาทิ เห็ดบด เห็ดนางฟ้า นางรม ขอนขอน เป็นต้น ประสบการณ์ด้านหนึ่งในอดีตคุณวิรัตน์ เอง เคยเป็นเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่เพื่อขายส่ง ซึ่งเป็นอีกหนึ่งความชำนาญ คุณวิรัตน์มีสูตรดีๆ สำหรับแก้ปัญหาให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ ในช่วงระยะลูกเจี๊ยบ มาฝากเพื่อเป็นการประหยัดต้นทุน
5 พฤศจิกายน 2552
วิธีการเลี้ยงไก่ที่ประหยัดต้นทุน
วิธีการเลี้ยงไก่ประหยัดต้นทุนโดยการเพาะเลี้ยงปลวกเพื่อใช้เป็นอาหารไก่
5 พฤศจิกายน 2552
สมุนไพรป้องกันโรคในไก่
เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่หลายรายมักประสบปัญหาเกี่ยวกับโรคต่างๆที่เกิดขึ้นกับไก่ที่เลี้ยงอยู่ทำให้ไก่โตช้าหรือตาย สาเหตุอาจเกิดจากวิธีการเลี้ยงที่ไม่ถูกต้อง การรักษาความสะอาดของโรงเรือนไม่ได้มาตรฐาน ไก่ไม่ได้ทำวัคซีนหรืออาจเนื่องจากไก่ที่ขาดภูมิต้านทานโรค วันนี้ขอแนะนำคุณคณิน อ้นเจริญ ฟาร์มคณิน/ศูนย์เครือข่ายเรียนรู้การเลี้ยงสัตว์ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ต.ทานตะวัน อ.พาน จ.เชียงราย ได้คิดสูตรสมุนไพรผสมอาหารไก่ต้านทานโรค ทำให้ไก่โตเร็ว ขี้ไม่เหลว ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงขึ้น ซึ่งมีวัตถุดิบที่ต้องเตรียม ดังนี้
27 พฤศจิกายน 2552
เทคนิคการทำไข่เค็มจากแป้งดินสอพอง
เป็นการเพิ่มมูลค่าผลที่มีในพื้นที่เพราะ มีผู้เลี้ยงเป็ดไข่หลายราย ทำให้มีต้นทุนที่ไม่สูงนัก และมีปริมาณความต้องการจากร้านทำขนมจำนวนมาก เป็นเทคนิคการทำไข่แดงเค็มที่ได้คุณภาพ และสามารถเก็บเอาไว้ใช้ได้นานค่ะ สูตรนี้เป็นของคุณทรงรัตน์ อินทสุวรรณ เกษตรกรจาก จ.อุทัยธานี
7 ธันวาคม 2552
ราคาน้ำมัน
วันที่ 21 มกราคม พ.ศ.2561
น้ำมัน
ราคา
เบนซิล 95
35.56 บาท
แก๊สโซฮอล์ 91
28.18 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
28.45 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
25.94 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
20.94 บาท
ดีเซล
27.59 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
30.59 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 21 มกราคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
21-32°C
เชียงใหม่
15-28°C
นครราชสีมา
20-32°C
ชลบุรี
22-32°C
นครศรีธรรมราช
23-27°C
ภูเก็ต
23-27°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×