สัตว์ปีก
(356 เรื่อง)
วิธีการผสมพันธุ์เป็ดเทศให้โตเร็ว
คุณสมัย สาวงษา อาสาปศุสัตว์บ้านป่าเลา ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย เกษตรกรผู้ทำไร่นาสวนผสมและเลี้ยงสัตว์มากมายหลายชนิด เป็นเกษตรกรผู้ชอบทดลอง จึงช่วยให้มีประสบการณ์ใหม่ๆ เกิดขึ้นตลอดเวลา กับการลองผิดลองถูกมาตั้งแต่ต้น จึงทำให้มีความรู้มากมายและสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้เป็นอย่างดี ทำให้คุณสมัยประสบความสำเร็จในด้านการทำไร่นาสวนผสมและเลี้ยงสัตว์มาได้ด้วยดีจนถึงปัจจุบัน คุณสมัยเลี้ยงเป็ดเทศมาเป็นเวลานาน จึงมีเทคนิคที่น่าสนใจเป็นอย่างมากในการขยายพันธุ์เป็ดเทศให้มีขนาดโตกว่าเป็ดเทศทั่วไป นั่นก็คือการนำเป็ดเทศมาผสมกับเป็ดไร่ทุ่ง ก่อนหน้านี้คุณสมัยได้ทดลองผสมพันธุ์เป็ดทั้งสองชนิดนี้แล้ว เมื่อสังเกตดูก็เห็นได้ว่าขนาดของเป็ดที่ได้จะตัวโตกว่าเป็ดเทศธรรมดามาก เมื่อจำหน่ายก็จะได้น้ำหนักดีกว่า จึงได้ใช้เทคนิคนี้ในการขยายพันธุ์เป็ดเทศมาจนถึงปัจจุบัน
12 พฤษภาคม 2552
วิธีทำให้ไข่เป็ดสีแดง
การเลี้ยงเป็ดไข่เป็นการเลี้ยงที่คล้ายๆกับเป็ดเนื้อทั่วไป แต่อาจจะต้องมีการดูแลที่ดี เนื่องจากจะส่งผลถึงคุณภาพของไข่ด้วย สามารถเลี้ยงได้ทุกครัวเรือนหรืออาจเลี้ยงไว้เพื่อเป็นอาชีพเสริมก็ได้ เนื่องจากสามารถเก็บผลผลิตได้ในทุกวัน ทำให้มีรายได้อีกทางหนึ่ง และสำหรับคุณสนิท ชูเวช เกษตรกรผู้เลี้ยงเป็ดไข่ มีวิธีการเลี้ยงโดยใช้เปลือกกุ้งเป็นอาหารสำหรับเป็ด เพราะนอกจากทำให้ช่วยลดค่าใช้จ่ายในเรื่องอาหารแล้วการให้เปลือกกุ้งเป็นอาหารสำหรับเป็ดไข่นั้นทำให้เพิ่มความแดงของไข่เป็ดได้
21 ธันวาคม 2559
วิธีผสมพันธุ์ไก่ชนให้ได้คุณภาพ
เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ชนชาวโคราชพบปัญหาเลี้ยงไก่ชนมา 3 ปี ไม่ค่อยติดลูก สามารถมีวิธีแก้ไขอย่างไร ซึ่งทางด้าน คุณนเรศ สินธุ ผู้เชี่ยวชาญด้านการเลี้ยงการดูแลไก่ชน จ.ร้อยเอ็ด ให้ข้อมูลผ่านรายการร่วมด้วยช่วยกัน จ.นครราชสีมา ว่า
12 พฤษภาคม 2552
สมุนไพรแก้อาการหวัดในไก่
คุณนเรศ สินธุ ผู้เชี่ยวชาญด้านการเลี้ยงการดูแลไก่ชน จ.ร้อยเอ็ด ให้ข้อมูลผ่านรายการร่วมด้วยช่วยกัน จ.นครราชสีมา ถึงการรักษาไก่ชนเป็นหวัดและหน้าบวม ว่า
12 พฤษภาคม 2552
วิธีการกำจัดไรไก่ด้วยเปลือกทุเรียน
เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่พื้นเมืองมักจะสบปัญหาเรื่องตัวไร ไรไก่ และกลิ่นที่เหม็นในเหล้าไก่ แต่ว่าปัญญาหานี้ไม่เป็นปัญญาที่น่าหนักใจของคุณแม่สมศรี เพชรดง เกษตรกรบ้านโนนสมบรูณ์ อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น คุณแม่สมศรี มีวิธีในการกำจัดตัวไรไก่ได้อย่างน่าทึ่งเลยที่เดียว การนำเอาของเหลือใช้มาประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์อย่างสูงสุด
25 พฤษภาคม 2552
การเลี้ยงเป็ดเพื่อกำจัดหนอนในเล้าหมู
ด.ต.บวร สีงาม มีอาชีพเป็นตำรวจ แต่ทำอาชีพเสริมคือเลี้ยงหมูขุน และได้รับคัดเลือกจากปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ ให้เป็นฟาร์มตัวอย่างสาธิตการเลี้ยงหมูขุนด้วย มีเทคนิคจากภูมิปัญญาดีๆมาฝากกัน
25 พฤษภาคม 2552
ข้อคำนึงของการเลี้ยงไก่บนบ่อปลา
การเลี้ยงไก่บนบ่อปลาเป็นการทำการเกษตรแบบผสมผสาน พึ่งพากันอย่างลงตัว เป็นการจัดสรรพื้นที่ที่มีจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด อีกทั้งมูลไก่และเศษซากอาหารที่ไก่กินเหลือยังเป็นอาหารปลาชั้นดีอีกด้วย
25 พฤษภาคม 2552
รักษาอาการตาเจ็บของไก่ด้วยตำลึง
คุณนเรศ สินธุ เกษตรกรผู้เชี่ยวชาญการเลี้ยงไก่ชน แนะนำเกษตรกรผ่านรายการร่วมด้วยช่วยกัน จ.นครราชสีมา ถึงการรักษาอาการไก่ตาเป็นหนองด้วยวิธีภูมิปัญญาชาวบ้านคือ
24 มิถุนายน 2552
ไข่เค็มสูตรนครศรีธรรมราช
คุณสมจิต เติมสงสัย เกษตรกรผู้เลี้ยงเป็ดไข่เพื่อจำหน่ายแห่งชุมชนบ้านก่อไผ่ 37 หมู่ที่ 5 ต. ท่าซัก อ. เมือง จ. นครศรีธรรมราช เดิมแล้วคุณสมจิตมีอาชีพทำนามาก่อน แต่ภายหลังก็ประสบกับปัญหาทางด้านเศรษฐกิจที่ตกต่ำลง ต้นทุนการผลิตก็สูงขึ้นมาก ทำให้ต้องหยุดชะงักไปและมีแนวคิดที่จะเลี้ยงเป็ดเนื่องจากมีความต้องการทางการตลาดมาก เลยหันมาเลี้ยงเป็ดไข่เริ่มแรกก็นำมาเลี้ยงประมาณ 500 ตัว เพื่อศึกษาลักษณะต่างๆของเป็ด จนศึกษาได้ผลดีกับการเลี้ยงบนพื้นที่ดังกล่าว ปัจจุบันนี้คุณสมจิตเลี้ยงเป็ดไข่เอาไว้ประมาณ 2,000 ตัว ได้รับผลผลิตจากเป็ดในรูปของไข่เป็ดวันละ 1,500 ฟอง โดยเลี้ยงเป็ดไข่มาแล้วประมาณ 5 ปี นอกเหนือจากการเลี้ยงเป็ดไข่แล้ว ก็ยังนำไข่เป็ดไปทำไข่เค็มเพื่อยกระดับของไข่เป็ดอีกทางหนึ่งด้วย ทำให้คุณสมจิตมีรายได้จากการจำหน่ายไข่เป็ดและไข่เค็มปีละประมาณ 240,000 บาท ซึ่งเป็นอีกทางเลือกใหม่ของคุณสมจิตที่ได้รับความนิยมจากผู้ซื้อในการเลี้ยงเป็ดและจำหน่ายไข่เค็มสูตรนครศรีธรรมราช.
24 มิถุนายน 2552
การทำยาบำรุงไก่ชนให้แข็งแรง
คุณสุขจิต วิเศษกาล หรือ คุณลุงตี๊ด ชาวปากน้ำแหลมสิงห์โดยกำเนิด มีอาชีพหลักคือเลี้ยงไก่โดยเฉพาะไก่ชน คุณลุงเลี้ยงทั้งของตัวเองและรับจ้างเลี้ยงด้วย ซึ่งคุณลุงทำอาชีพนี้ด้วยใจรัก เพราะที่บ้านคุณลุงเลี้ยงไก่ชนมาตั้งแต่สมัยคุณปู่คุณย่าแล้วก็ตกทอดมาถึงสมัยคุณพ่อคุณแม่ ซึ่งในสมัยนั้นคุณลุงเริ่มมีใจรักและชอบการเลี้ยงไก่ชนโดยเริ่มเลี้ยงมาตั้งแต่ตอนเข้าเรียนชั้นเตรียมอายุประมาณ 6-7 ขวบ พอเริ่มโตขึ้นอีกหน่อยก็เริ่มนำไก่ชนที่เลี้ยงเองไปลงสนามแข่งบ่อยๆทำมาจนถึงปัจจุบันซึ่งในปัจจุบัน คุณลุงมีอายุ 62 ปีแล้ว แต่ยังคงเลี้ยงไก่บ้านและไก่ชนที่คุณลุงชอบอยู่ โดยคุณลุงมักจะหาเคล็ดลับและวิธีการดูแลไก่ชนอย่างต่อเนื่อง
25 มิถุนายน 2552
การใช้หมากสดถ่ายพยาธิไก่ชน
เกษตรส่วนใหญ่เมื่อช่วงว่างงานจากฤดูการเก็บเกี่ยวผลผลิตทางด้านการเกษตร ก็จะนิยมเลี้ยงไก่ชนเป็นเป็นกีฬา และบ้างคนก็เลี้ยงไว้เป็นรายได้ก็มีไก่ที่จำหน่ายเป็นไก่รุ่น ตัวละ 1 กิโลกรัม ซื้อ-ขายกันกิโลกรัมละ 85-90 บาทเลยทีเดียวซึ้งทำรายได้ให้กับเกษตรกรพอสมควร และเกษตรกรที่เลี้ยงไว้ชนเองก็จะมีการใช้สมุนไพรที่จะมาใช้ในการบำรุงไก่ให้มีร่างกายแข็งแรงเพื่อที่จะเอาชนะคู่ต่อสู้แต่ ก่อนทำการบำรุงและฟิดร่างกายให้ให้แข็งแรง จะต้องมีการถ่ายพยาธิออกเสียก่อน
25 มิถุนายน 2552
การเลือกไข่เป็ดมาทำไข่เค็มให้ได้คุณภาพ
คุณสมจิต เติมสงสัย เกษตรกรผู้เลี้ยงเป็ดไข่เพื่อจำหน่ายแห่งชุมชนบ้าน ก่อใผ่ 37 หมู่ที่ 5 ต. ท่าซัก อ. เมือง จ. นครศรีธรรมราช เดิมแล้วคุณสมจิตมีอาชีพทำนามาก่อน แต่ภายหลังก็ประสบกับปัญหาทางด้านเศรษฐกิจที่ตกต่ำลง ต้นทุนการผลิตก็สูงขึ้นมาก ทำให้ต้องหยุดชะงักไปและมีแนวคิดที่จะเลี้ยงเป็ดเนื่องจากมีความต้องการทางการตลาดมาก เลยหันมาเลี้ยงเป็ดไข่เริ่มแรกก็นำมาเลี้ยงประมาณ 500 ตัว เพื่อศึกษาลักษณะต่างๆของเป็ด จนศึกษาได้ผลดีกับการเลี้ยงบนพื้นที่ดังกล่าว ปัจจุบันนี้คุณสมจิตเลี้ยงเป็ดไข่เอาไว้ประมาณ 2,000 ตัว ได้รับผลผลิตจากเป็ดในรูปของไข่เป็ดวันละ 1,500 ฟอง โดยเลี้ยงเป็ดไข่มาแล้วประมาณ 5 ปี นอกเหนือจากการเลี้ยงเป็ดไข่แล้ว ก็ยังนำไข่เป็ดไปทำไข่เค็มเพื่อยกระดับของไข่เป็ดอีกทางหนึ่งด้วย ทำให้คุณสมจิตมีรายได้จากการจำหน่ายไข่เป็ดและไข่เค็มปีละประมาณ 240,000 บาท ซึ่งเป็นอีกทางเลือกใหม่ของคุณสมจิตที่ได้รับความนิยมจากผู้ซื้อในการเลี้ยงเป็ดและจำหน่ายไข่เค็มสูตรนครศรีธรรมราช
13 กรกฎาคม 2552
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×