สัตว์ปีก
(354 เรื่อง)
ปัจจุบันมีเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่บางรายประสบปัญหาในกรณีที่ไก่พื้นเมือง ไก่ชน ไก่สายพันธุ์ต่างๆ ที่แม่ไก่ไข่ออกมาแล้วไม่ยอมฟักไข่เอง หรือปัญหาการไข่ไม่พร้อมกัน แย่งกันกก ไข่ซ้อนรังกัน เป็นต้น นับว่าเป็นอีกปัญหาของเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่เพื่อเพาะขยายพันธุ์อย่างมาก ถ้าจะไปซื้อตู้ฟักไข่มาใช้ราคาก็แพง ไม่เหมาะกับเกษตรกรผู้หาเช้ากินค่ำแบบชาวบ้านๆ ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยวิธีการง่ายๆที่ผ่านการทดลองใช้มาแล้วได้ผลจริงตามหลักภูมิปัญญาชาวของเกษตรกรท่านนี้คือ”ลุงบุญชวน” หรือ นายบุญชวน มะลัยโย ขุนแผนฟาร์ม 91 ม.10 บ้านปงบน ต.ดงมหาวัน อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย ฟาร์มแห่งการเรียนรู้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยภูมิปัญญาเป็นพื้นฐานการประกอบอาชีพ การพัฒนาเพื่อการพึ่งพาตนเอง การพัฒนาเพื่อการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน และการพัฒนาที่เกิดจากการผสมผสานองค์ความรู้สากลบนฐานภูมิปัญญาเดิม เพื่อเกิดเป็นภูมิปัญญาใหม่ที่เหมาะสมกับยุคสมัย
13 มิถุนายน 2555
3 กรกฎาคม 2555
ในบรรดาเซียนไก่ชนทั่วไป มักค้นคว้าสูตรตำรายาต่างๆอย่างไม่หยุดนิ่ง จนมีพัฒนาการมาเรื่อยๆเพื่อมาบำรุงไก่ชนที่เลี้ยงไว้ ให้มีความกล้า แข็งแรง อดทน ชนได้หลายยกและมีชัยชนะกลับมาตลอดเมื่อลงสู่สังเวียน นับว่าเป็นสิ่งที่นักเลงไก่ชนทั้งได้ให้ความสนใจเป็นอย่างมาก วันนี้ขอยกเอาสูตรสมุนไพรลูกกลอนบำรุงไก่ชน ที่นายเกษม อุ่นต๊ะ เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ชน ต.สันทราย อ.สารภี จ.เชียงใหม่ได้ให้สัมภาษณ์ผ่านรายการวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน จ.เชียงราย นับว่าสูตรนี้ได้รับการยอมรับจากฝูงมหาชนนักเลงไก่ชน ซึ่งมีวัตถุดิบที่ต้องเตรียมและวิธีการที่ต้องทำดังนี้
3 สิงหาคม 2555
การทำเกษตรแบบพอเพียงในปัจจุบันมักมีทั้งการปลูกพืช นาข้าว และการเลี้ยงสัตว์อยู่ร่วมด้วย โดยเฉพาะสัตว์ปีกประเภทไก่พื้นบ้าน ซึ่งถือว่าเป็นอาหารและรายได้ของเกษตรกร ไก่ที่เลี้ยงส่วนมากก็จะเป็นในแนวทางการพึ่งพาในพื้นที่ บางครั้งจึงส่งผลในด้านการเจริญเติบโต และการเกิดโรคได้ง่าย นายพันธ์ นาชัยนาค อยู่ที่บ้านเลขที่ 40 ม. 1 ตำบลโนนศิลาเลิง อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ ปราชญ์ผู้มีความชำนาญในการผสมผสานนำความรู้ด้านการใช้สมุนไพรบำรุงสัตว์ ได้ถ่ายถอดความรู้ผ่านทางเจ้าหน้าที่ farmer info ขอนแก่นจากการลงพื้นที่เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2555 สำหรับแนวทางที่จะทำให้ไก่บ้านที่เราเลี้ยง โตเร็วและไม่เป็นโรค มีดังนี้
21 กันยายน 2555
9 ตุลาคม 2555
3 ตุลาคม 2555
ราคาน้ำมัน
วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ.2561
น้ำมัน
ราคา
เบนซิล 95
36.76 บาท
แก๊สโซฮอล์ 91
29.38 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
29.65 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
26.74 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
21.14 บาท
ดีเซล
29.09 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
32.09 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
25-30°C
เชียงใหม่
23-27°C
นครราชสีมา
25-28°C
ชลบุรี
26-28°C
นครศรีธรรมราช
24-32°C
ภูเก็ต
26-29°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×