สัตว์ปีก
(355 เรื่อง)
สมุนไพรริมรั้วช่วยไก่พื้นบ้านแข็งแรง โตเร็ว
การทำเกษตรแบบพอเพียงในปัจจุบันมักมีทั้งการปลูกพืช นาข้าว และการเลี้ยงสัตว์อยู่ร่วมด้วย โดยเฉพาะสัตว์ปีกประเภทไก่พื้นบ้าน ซึ่งถือว่าเป็นอาหารและรายได้ของเกษตรกร ไก่ที่เลี้ยงส่วนมากก็จะเป็นในแนวทางการพึ่งพาในพื้นที่ บางครั้งจึงส่งผลในด้านการเจริญเติบโต และการเกิดโรคได้ง่าย นายพันธ์ นาชัยนาค อยู่ที่บ้านเลขที่ 40 ม. 1 ตำบลโนนศิลาเลิง อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ ปราชญ์ผู้มีความชำนาญในการผสมผสานนำความรู้ด้านการใช้สมุนไพรบำรุงสัตว์ ได้ถ่ายถอดความรู้ผ่านทางเจ้าหน้าที่ farmer info ขอนแก่นจากการลงพื้นที่เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2555 สำหรับแนวทางที่จะทำให้ไก่บ้านที่เราเลี้ยง โตเร็วและไม่เป็นโรค มีดังนี้
21 กันยายน 2555
ไข่ดองเพื่อสุขภาพ
ปัจจุบันคนไทยมักประสบปัญหาเรื่องโรคภัยไข้เจ็บได้ง่าย ไม่ว่าจะเป็นโรคอ้วน คลอเลสเตอรอลในเลือดสูงโรคเก๊าท์ โรคกระเพาะและโรคอื่นๆ มากมาย ทั้งนี้เนื่องมาจากไม่มีการระมัดระวังในเรื่องอาหารการกินเท่าที่ควร วันนี้เรามีคำแนะนำดีๆจากคุณเรียง จันทาพูน เภสัชกรสมุนไพร กลุ่มแปรรูปสมุนไพรทิพย์ไทย จังหวัดเชียงราย มีความยินดีให้สัมภาษณ์และเผยแพร่ การทำไข่ดองเพื่อสุขภาพผ่านรายการวิทยุร่วมด้วยช่วยกันจังหวัดเชียงรายเพื่อให้ผู้ที่ประสบปัญหาดังกล่าวได้นำไปใช้อย่างเห็นผล ซึ่งมีวิธีการดังต่อไปนี้
3 กันยายน 2555
น้ำแคลเซียมสำหรับสัตว์เพิ่มความแข็งแรงของกระดูก
สำหรับเกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์ สิ่งที่ไม่ควรมองข้ามกับสัตว์เลี้ยงของตนเองนั้นก็คือ แคลเซียม แคลเซียมจะเป็นส่วนประกอบที่สำคัญ ช่วยสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง รวมไปถึงสุขภาพของสัตว์ที่เลี้ยงอยู่ด้วย ไม่ว่าจะเป็น หมู ไก่ โค-กระบือ รวมไปถึงสัตว์เลี้ยงแสนน่ารักอย่าง แมว สุนัข ด้วย
25 กันยายน 2555
การจัดการฟาร์มเลี้ยงไก่ไข่แบบฟาร์มเปิดด้วยน้ำหมักเอนไซน์ทดแทนการใช้สารเคมี
การเลี้ยงไก่ไข่แบบชีวภาพจะมีความคล้ายคลึงกับการเลี้ยงเป็ดพันธุ์ไข่ เนื่องจากจะปล่อยให้ไก่ได้ออกไปคลุกคลีกับธรรมชาติสลับกับการเลี้ยงภายในโรงเรือนแบบเปิด ซึ่งมีความแตกต่างจากการเลี้ยงแบบทั่วไป คือไม่ใช้ยาปฏิชีวนะ ไม่ใช้สารเคมีสังเคราะห์ ยาฆ่าเชื้อ แต่ใช้น้ำเอนไซม์ทดแทนยาชนิดต่างๆ
22 ตุลาคม 2555
ไก่แจ้
ถิ่นกำเนิดและแหล่งที่เลี้ยง ไก่แจ้ เป็นไก่พื้นเมืองชนิดหนึ่ง (Domestic Fowl) จัดอยู่ในประเภทสัตว์สวยงาม อยู่คู่สังคมไทยมาเป็นเวลานาน วัตถุประสงค์ของการเลี้ยงเพื่อความเพลิดเพลิน ความสวยงาม และความสุขใจของผู้เลี้ยง เดิมเป็นไก่ป่าที่มีความปราดเปรียว ขี้ระแวง เข้าใกล้ไม่ได้ แต่เพราะมีขนสวยงาม ลักษณะที่น่ารัก และการเลี้ยงไม่ยุ่งยาก ทำให้เกิดการพัฒนาสายพันธุ์ให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้เลี้ยงได้ จับต้องได้ และอุ้มได้ โดยมีการพัฒนาต่อเนื่องมาไม่ต่ำกว่า 30 ปี จนสามารถพัฒนาไก่แจ้ไทยได้ถึง 12 สี โดยมีความสวยงามตามมาตรฐานสากล
3 ตุลาคม 2555
ไก่คอล่อน
ถิ่นกำเนิดและแหล่งที่เลี้ยง : เป็นไก่พื้นเมือง พบเลี้ยงกันมากใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส เนื้อมีรสชาติอร่อย ไก่คอล่อนพัทลุง เป็นไก่ลูกผสมระหว่างไก่คอล่อนของฝรั่งเศสกับไก่ชน ของจังหวัดพัทลุง ไก่คอล่อนของฝรั่งเศสเป็นไก่คอล่อนที่นำมาเลี้ยงในอินโดจีน และเมื่อสงครามโลกครั้งที่ 2 ทหารญี่ปุ่นได้นำเข้ามาในประเทศไทยเป็นอาหารของทหาร ทำให้ไก่คอล่อนแพร่หลายในพื้นที่จังหวัดพัทลุง
3 ตุลาคม 2555
ไก่เบตง
แหล่งกำเนิดหรือแหล่งเลี้ยงดู : เป็นไก่พื้นเมือง พบเลี้ยงกันมากใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส
3 ตุลาคม 2555
ไก่ฟ้าหลวง
ถิ่นกำเนิดและแหล่งที่เลี้ยง : ไก่ฟ้าหลวง เป็นไก่พื้นเมืองในท้องถิ่นที่ชาวเขาในเขต อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย เลี้ยงกันในหมู่บ้านต่าง ๆ ในเขตที่สูง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย กรมปศุสัตว์ได้วิจัยฝูงไก่พันธุ์นี้ มาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2548 พร้อมกับไก่ชี้ฟ้าและไก่แม่ฮ่องสอน โดยได้รับการสนับสนุนทุนจากมูลนิธิโครงการหลวง
3 ตุลาคม 2555
ลูกชิ้นหมู ลูกชิ้นเนื้อ ลูกชิ้นไก่
เป็นผลิตภัณฑ์พื้นบ้านซึ่งเป็นที่นิยมของผู้บริโภคทั่วไป กรมปศุสัตว์ได้พัฒนาสูตรมาตรฐานและเผยแพร่แก่ผู้สนใจทั่วไป ทั้งลูกชิ้นหมู ลูกชิ้นเนื้อและลูกชิ้นไก่มีขั้นตอนการผลิตเช่นเดียวกัน
6 มีนาคม 2556
สมุนไพรป้องกันโรคไก่
ปัจจุบันเกษตรผู้เลี้ยงไก่ได้มีการคิดค้นสูตรอาหารต่างๆเพื่อนำมาให้ไก่ที่เลี้ยงไว้ ซึ่งนับว่าได้ผลดีและนิยมเป็นอย่างมากในบรรดาเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่พื้นเมืองและไก่ชน โดยมีนายชัยเพชร ภูชัยเจริญมี เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่พื้นเมืองบ้านห้วยห้าง ต.ป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย ได้ยินดีเผยสูตรอาหารไก่สมุนไพรป้องกันโรค ผ่านรายการ FARMER INFO จ.เชียงราย โดยมีวิธีการทำงานง่ายๆดังนี้
11 มกราคม 2556
พันธุ์ไก่ไข่
ไก่พันธุ์แท้ เป็นไก่ที่ได้รับการคัดเลือกและผสมพันธุ์มาเป็นอย่างดี จนลูกหลานในรุ่นต่อๆ มามีลักษณะรูปร่าง ขนาด สี และอื่นๆ เหมือนบรรพบุรุษไก่พันธุ์แท้
5 พฤศจิกายน 2555
อุปกรณ์ในการเลี้ยงไก่ไข่
การเลี้ยงไก่ไข่เป็นอาชีพหรือเพื่อการค้าจำเป็นที่จ้องมีอุปกรณ์การเลี้ยงที่จำเป็นและสำคัญนับตั้งแต่ระยะลูกไก่จนถึงระยะให้ไข่ ดังนี้
5 พฤศจิกายน 2555
ราคาน้ำมัน
วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2561
น้ำมัน
ราคา
เบนซิล 95
37.36 บาท
แก๊สโซฮอล์ 91
29.98 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
30.25 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
27.74 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
21.74 บาท
ดีเซล
29.79 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
32.79 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
26-31°C
เชียงใหม่
24-33°C
นครราชสีมา
25-31°C
ชลบุรี
25-29°C
นครศรีธรรมราช
24-30°C
ภูเก็ต
25-28°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×