สัตว์เล็ก
(42 เรื่อง)
สุกร
สูตรยาสมุนไพรแก้อาการลูกหมูท้องร่วง
สุกรหรือหมู เป็นสัตว์เศรษฐกิจที่เกษตรกรส่วนใหญ่นิยมเลี้ยงเพื่อสร้างรายได้ให้กับครอบครัว แต่ใช่ว่าจะสามารถสร้างรายได้เพียงอย่างเดียวเพราะปัจจุบัน เกษตรกรประสบปัญหาต้นทุนการเลี้ยงที่สูง และเกิดโรคกับสุกรที่เลี้ยงไว้ การใช้ยาเพื่อทำการรักษาสุกรที่เจ็บป่วยก็ต้องระมัดระวังเป็นอย่างมาก คุณปิยะพงษ์ กรุดแก้ว เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรจึงอยากจะบอกต่อถึงวิธีการรักษาโรคท้องร่วงในสุกร เพราะเขาเชื่อว่าเกษตรกรหลายคนอาจจะกำลังประสบปัญหาเช่นเดียวกัน ซึ่งคุณปิยะพงษ์ใช้ได้ผลจริง
20 เมษายน 2552
4,648
สูตรน้ำหมักสมุนไพรป้องกันโรคในสุกร
สูตรอาหารหมูต้านทานโรคของ เกษตรกร จ.พิษณุโลก เพื่อช่วยให้หมูมีสุขภาพที่แข็งแรง
25 พฤษภาคม 2552
5,734
การแก้ไขและป้องกันอาการไส้เลื่อนในหมู
เกษตรผู้เลี้ยงหมูชาวสุรินทร์เกิดปัญหาลูกหมูอายุเพียงสองเดือนมีลักษณะผิดปกติที่ช่วงท้อง ตรงสะดือป่องออกมาเป็นก้อนเท่ากำมือ พอกดดูลักษณะจะนิ่มอยากจะทราบวิธีแก้ปัญหาหรือวิธีรักษา ซึ่งทางคุณสงบ หาญกล้า เกษตรกรผู้ชำนาญและมีปะสบการณ์ด้านการเกษตรปศุสัตว์อินทรีย์ อ.ประทาย จ.นครราชสีมา แนะนำว่า
14 กรกฎาคม 2552
14,741
กำจัดยุงในเล้าหมูเพื่อป้องกันโรค
การเลี้ยงหมูนั้นไม่ใช้เรื่องง่ายแต่ก็คงไม่ยากเกินไปสำหรับเกษตรกรหลายท่าน แต่ปัญหาเล็กๆน้อยๆของคุณเบน หนึ่งในเกษตรกรที่โทรสอบถามมาทาง *1677 ว่า หมูในคอกที่เลี้ยงไว้บริเวณผิวเป็นจุดแดงๆ แต่หมูไม่มีอาการผิดปกติแต่อย่างไร แต่อาการภายนอกร่าเริงดี
27 กรกฎาคม 2552
16,196
การรักษาอาการท้องเสียของหมูโดยใช้ใบฝรั่ง
ใบฝรั่งมีฤทธิ์ต่อระบบทางเดินอาหาร ลดการบีบรัดตัวของลำไส้ เพราะมีสารแทนนิน จัดเป็นยาสมาน รักษาอาการท้องร่วงเฉียบพลันได้ดี ใบฝรั่งมีสาร quercetetin มีฤทธิ์ยับยั้งการสังเคราะห์สาร postaglandin ใช้รักษาโรคอหิวาตกโรคต่อประสาท มีฤทธิ์คล้ายมอร์ฟีนป้องกันโรคลักปิดลักเปิด มีวิตามินซีมากต้านเชื้อแบคทีเรียและไวรัส ดังนั้น ใบฝรั่งจึงถูกนำมาใช้ประโยชน์ทางยา เช่น แก้ท้องร่วง ล้างแผลสด แก้เหงือกบวม พิษเรื้อรัง ดูดหนองฝี รักษาโรคตามผิวหนัง แก้แพ้ยุง ดับกลิ่นปาก กลิ่นสุรา ผสมปรุงกลิ่นเครื่องสำอาง และน้ำยาบ้วนปากกลิ่นปาก ดับกลิ่นลมหายใจเหม็นได้
9 กุมภาพันธ์ 2559
9,184
การรักษาอาการพยาธิในหมู
หมูเป็นพยาธิ เป็นอีกปัญหาหนึ่งที่เกษตรกรผู้เลี้ยงหมูเจอกันค่อนข้างบ่อย ซึ่งเกษตรกรบางรายจะใช้วิธีการป้องกันและรักษา โดยใช้ยาตามท้องตลาด หรืออื่นๆ ซึ่งจากการลงพื้นที่เข้าร่วมพูดคุยกับคุณล่อ ลันสันเทียะ เกษตรกรคนเก่ง ของ อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี ที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องการทำเกษตรแบบผสมผสาน และมีความเชี่ยวชาญในเรื่องการเลี้ยงและผสมพันธุ์หมู คุณล่อได้แนะเทคนิคในการแก้พยาธิในหมูด้วยวิธีแบบชาวบ้าน มาบอก ให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงหมูได้นำไปใช้ ซึ่งคุณล่อบอกว่าเป็นวิธีที่ประหยัดต้นทุนได้เป็นอย่างดี ด้วยวิธีการและรายละเอียดดังนี้
28 มิถุนายน 2553
3,008
รักษาอาการขี้เรื้อนสุกรด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น
โรคขี้เรื้อนสุกรหรือขี้เรื้อนหมู เป็นโรคผิวหนังที่พบเห็นอยู่บ่อยครั้งในฟาร์มต่าง ๆ เกิดจาก “ไรขี้เรื้อน” ซึ่งเป็นปรสิตภายนอกที่เกิดขึ้นได้กับสุกรทุกช่วงอายุ ยาที่ใช้รักษาโรคขี้เรื้อนสุกรมีหลายชนิด แต่ก็มีความแตกต่างกันในเรื่องของประสิทธิภาพ ราคา และความสะดวกในการใช้งาน แต่ถ้าหากเกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลสามารถจัดหาวัตถุดิบในท้องถิ่นมาทดแทนยาดังกล่าวได้ การรักษาอาการขี้เรื้อนสุกรจะสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น และต้นทุนการผลิตจะลดลงตามไปด้วย
20 เมษายน 2555
8,722
การใช้สมุนไพรลดอาการไข้หวัดในสุกร
โรคไข้หวัดในสุกร อาการที่พบส่วนใหญ่ได้แก่ สุกรมีไข้สูง ซึม เบื่ออาหาร หายใจลำบาก มีอาการหอบ ไอ มีน้ำมูกและขี้ตา นอนหมอบ ไม่ค่อยเคลื่อนไหว การใช้ยาปฏิชีวนะเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหรือรักษาอาการดังกล่าวจึงถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลาย รวมไปถึงการนำเอาสมุนไพรมาใช้เพื่อเป็นแนวทางในการลดต้นทุนอีกด้วย
27 ธันวาคม 2559
11,649
โรคพี อาร์ อาร์ เอส
โรคพี อาร์ อาร์ เอส หรือ โรค เพิร์ส เป็นโรคที่ทำให้เกิดกลุ่มอาการทางระบบสืบพันธุ์ และระบบทางเดินหายใจของสุกร ก่อให้เกิดความเสียหายในแก่สุกรแม่พันธุ์ สุกรอนุบาล และสุกรขุน แม่สุกรผสมติดยาก เกิดการแท้งในช่วงท้ายของการตั้งท้อง การตายแรกคลอด เป็นมัมมี่ และทำให้ลูกสุกรเกิดใหม่อ่อนแอ อัตราการเข้าคลอดต่ำ มีปัญหาเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ อัตราการตายสูงในลูกสุกรดูดนมและหย่านม แม่สุกรกลับสัดช้าลง อย่างไรก็ตามในสุกรบางฝูงอาจไม่แสดงอาการป่วย
24 พฤษภาคม 2555
2,905
เทคนิคการทำน้ำหมักสมุนไพรเพื่อรักษาโรคในสัตว์
นายสงบ หาญกล้า เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ สาขาอาชีพการเลี้ยงสัตว์ ประจำปี 2552 บ้านดอนตะหนิน ตำบลหนองค่าย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา เกษตรกรตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จในเรื่องของการทำเกษตรแบบผสมผสาน และการเลี้ยงสัตว์ที่ดี มีคุณภาพ ได้ให้สัมภาษณ์ผ่านสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกันจังหวัดนครราชสีมา ช่วงรายการร่วมด้วยช่วยเกษตรกร ในวันที่ 20 มิถุนายน 2555 เวลา 14.45 น. เรื่องเทคนิคการทำน้ำหมักสมุนไพรเพื่อรักษาโรคในสัตว์ไว้ดังนี้
10 กรกฎาคม 2555
2,092
ราคาน้ำมัน
วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2561
น้ำมัน
ราคา
เบนซิล 95
36.36 บาท
แก๊สโซฮอล์ 91
28.98 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
29.25 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
26.74 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
21.14 บาท
ดีเซล
28.79 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
31.79 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
26-31°C
เชียงใหม่
23-30°C
นครราชสีมา
25-33°C
ชลบุรี
26-30°C
นครศรีธรรมราช
23-31°C
ภูเก็ต
26-29°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×