สัตว์เล็ก
(42 เรื่อง)
สุกร
การจัดการลูกหมูแรกเกิด
การอนุบาลดูแลลูกหมูแรกเกิด
22 เมษายน 2552
26,769
วิธีกระตุ้นหมูเพศเมียให้แสดงอาการเป็นสัด
เกษตรกรผู้เลี้ยงหมู เกิดปัญหากรณีหมูแม่พันธุ์คลอดลูกออกมาได้ 2-3 เดือนแล้วหมูไม่ยอมผสมพันธุ์ ไม่แสดงอาการอยากผสมพันธุ์ จะมีวิธีสังเกตและแก้ไขอย่างไร ... จากข้อมูลดังกล่าว ทีมงาน FARMER INFO นครราชสีมา ได้ติดต่อสอบถามไปยังผู้ใหญ่สงบ หาญกล้า ประธานศูนย์เรียนรู้เครือข่ายการเลี้ยงสัตว์แบบอินทรีย์ อ.ประทาย จ.นครราชสีมา ได้ให้คำแนะนำว่า หมูมักจะมีอาการอยากผสมพันธุ์ทุก 20 วัน โดยอาการที่จะแสดงให้เห็น ต้องสังเกตที่อวัยวะหมูแม่พันธุ์ จะมีสีแดง ในวันที่ 1-3 วันแรก แต่หมูแม่พันธุ์แต่ละตัวจะมีทั้งแบบแสดงอาการและไม่แสดงอาการ ซึ่งจริงๆแล้ว ถ้าหมูไม่มีการแสดงอาการตรงอวัยวะเพศแล้ว ก็จะมีอาการกัดไม้ กระโดดโลดเต้น เพราะหมูที่คลอดไปแล้ว เมื่อลูกหย่านมได้ 7 วัน หมูแม่พันธุ์ก็จะสามารถผสมพันธุ์ได้
9 กันยายน 2552
24,646
หมูน้ำวิธีการเลี้ยงหมูอย่างลงตัว
หลายๆท่านอาจจะสงสัยว่าการเลี้ยงหมูน้ำเป็นแบบไหน วันนี้ทางทีมงานจะพาไปทำความรู้จักกับเกษตรกร ผู้คิดค้นวิธีการเลี้ยง นั่นคือ นายประวัติ วิสิลา เกษตรกรวัย 59 ปี แห่งบ้านหนองหัววัว ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแก่น ทำการเกษตร บนเนื้อที่ 10 ไร่ ส่วนกิจกรมเด่นที่แปลกแตกต่างจากเกษตรกรทั่วไป นั่นคือ การเลี้ยงหมูน้ำ เรามาดูวิธีการเลี้ยงกันค่ะ
26 ตุลาคม 2552
9,772
เทคนิคการช่วยทำคลอดสุกรแม่พันธุ์
จากการสัมภาษณ์คุณโสภิญา คงสิน สัตวบาลประจำพันธุ์ทิพย์ฟาร์ม สัมภาษณ์โดยนางสาวศุภิดา คันธมาลย์ชาติ ในรายการ Happy Farmer *1677 ทางด่วนข้อมูลการเกษตร วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม 2555 เวลา 14.30-15.00 น. ณ สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกันจังหวัดชุมพร ออกอากาศทางคลื่นความถี่ 101.0 เมกกะเฮิร์ต ส่วนใหญ่สุกรแม่พันธุ์ที่คลอดอาจมีลูกค้างอยู่ภายในมดลูกของแม่สุกรหรือสุกรแม่พันธุ์ไม่สามารถคลอดได้เองตามธรรมชาติ เพราะถ้าปล่อยให้ลูกค้างอยู่ภายในมดลูก สุกรแม่พันธุ์อาจผสมพันธุ์ไม่ติดอีกเลยและลูกที่ค้างอยู่ภายในมดลูกจะเน่าได้ คุณโสภิญา คงสิน จึงมีเทคนิคในการช่วยทำคลอดสุกรแม่พันธุ์ โดยมีวิธีการ ดังนี้
6 มิถุนายน 2555
6,821
เทคนิคการตอนสุกรพ่อพันธุ์เพื่อลดกลิ่นสาบ
จากการสัมภาษณ์คุณสุทธิเกียรติ พิณแก้ว สัตวบาลพันธุ์ทิพย์ฟาร์ม สัมภาษณ์โดยนางสาวศุภิดา คันธมาลย์ชาติ ในรายการ Happy Farmer *1677 ทางด่วนข้อมูลการเกษตร วันพุธที่ 2 พฤษภาคม 2555 เวลา 13.00-13.30 น. สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกันจังหวัดชุมพร ออกอากาศทางคลื่นความถี่ 101.0 เมกกะเฮิร์ต คุณสุทธิเกียรติ พิณแก้ว กล่าวว่า การคัดเลือกสุกรพ่อพันธุ์เป็นสิ่งที่สำคัญมาก ดังนั้น สุกรพ่อพันธุ์ที่ดีควรมีคุณสมบัติที่ดีและครบถ้วน อาทิเช่น ขนาดของสะโพกที่ใหญ่และหนา ความหนาของไขสันหลัง ขนาดของลูกอัณฑะต้องมีขนาดที่เท่ากันทั้งสองลูก ความยาวของลำตัวต้องไม่สั้นหรือยาวจนเกินไป มีการทรงตัวดี เป็นต้น ซึ่งถ้าหากคุณสมบัติของสุกรพ่อพันธุ์ไม่ครบถ้วน ทางฟาร์ม ผู้เลี้ยงสุกรทั่วไป ควรที่จะตอนสุกรพ่อพันธุ์เพื่อลดกลิ่นสาบและสามารถจำหน่ายได้ในราคาสูง โดยมีเทคนิควิธีการ ดังนี้
9 พฤษภาคม 2555
3,803
เทคนิคการฟื้นฟูแม่สุกรหลังคลอดให้แข็งแรงเร็วและมีน้ำนมเพิ่มขึ้น
จากการสัมภาษณ์คุณสุทธิเกียรติ พิณแก้ว สัตวบาลพันธุ์ทิพย์ฟาร์ม สัมภาษณ์โดยนางสาวศุภิดา คันธมาลย์ชาติ ในรายการ Happy Farmer *1677 ทางด่วนข้อมูลการเกษตร วันพุธที่ 9 พฤษภาคม 2555 เวลา 14.00-14.30 น. สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกันจังหวัดชุมพร ออกอากาศทางคลื่นความถี่ 101.0 เมกกะเฮิร์ต
18 พฤษภาคม 2555
4,173
เทคนิคการรีดน้ำเชื้อสุกรพ่อพันธุ์
จากการสัมภาษณ์คุณไพศาล คงสิน ผู้เชี่ยวชาญการผสมพันธุ์สุกรและสัตวบาลประจำพันธุ์ทิพย์ฟาร์ม สัมภาษณ์โดยนางสาวศุภิดา คันธมาลย์ชาติ ในรายการ Happy Farmer *1677 ทางด่วนข้อมูลการเกษตร วันอังคารที่ 15 พฤษภาคม 2555 เวลา 14.30-15.00 น. ณ สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกันจังหวัดชุมพร ออกอากาศทางคลื่นความถี่ 101.0 เมกกะเฮิร์ต คุณไพศาล คงสิน กล่าวว่า การผสมพันธุ์สุกรมีหลากหลายเทคนิค แต่การรีดน้ำเชื้อสุกรพ่อพันธุ์เป็นสิ่งสำคัญลำดับต้นๆ เทคนิคการรีดน้ำเชื้อจะทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อน้ำเชื้อจากฟาร์มอื่น และลดอาการบาดเจ็บของสุกรพ่อพันธุ์ได้มาก เมื่อเปรียบเทียบกับการผสมจริง โดยมีวิธีการดังนี้
28 พฤษภาคม 2555
8,694
เทคนิคการผสมเทียมสุกรแม่พันธุ์
จากการลงพื้นที่ของเจ้าหน้าที่ Farmer Info ของสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน จ.ชุมพร เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2555 ในพื้นที่พันธุ์ทิพย์ฟาร์ม ตำบลบางนอน อำเภอเมือง จังหวัดระนอง ได้พบกับคุณสุทธิเกียรติ พิณแก้ว สัตวบาลประจำพันธุ์ทิพย์ฟาร์ม ได้แนะนำถึงวิธีการผสมเทียมสุกรซึ่งมีขั้นตอนวิธีการทำดังนี้
3 ตุลาคม 2555
3,426
การล้างคอกและกำจัดกลิ่นมูลสุกร
ปัญหาที่เกิดจากการเลี้ยงสุกรที่เกษตรกรหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็คือ มูลสุกร ซึ่งก่อให้เกิดปัญหากลิ่นเหม็น แมลงวันรบกวน สร้างความเดือดร้อนแก่ชุมชน เพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้เคียง ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจาก มูล เศษอาหาร น้ำล้างคอก ปัสสาวะ สำหรับการจัดการของเสียในคอกแบบยั่งยืนนั้นควรจัดการโดยเริ่มตั้งแต่ความสะอาดของพื้นคอกซึ่งเป็นแหล่งหมักหมมของมูล เศษอาหาร ปัสสาวะ น้ำล้างคอก เกษตรกรจึงควรดูแลเอาใจใส่เป็นพิเศษ
24 ธันวาคม 2555
3,320
การจัดการฟาร์มหมูหลุมเชิงพาณิชย์จากต้นแบบหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงที่ศรีสะเกษ
การเลี้ยงสุกรโดยทั่วไปเกษตรกรมักประสบปัญหาในเรื่องต้นทุนค่าอาหารที่มีราคาสูง และปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม คือ มลภาวะทางกลิ่นที่สร้างความรำคาญให้กับชุมชนใกล้เคียง การจัดการฟาร์มในรูปแบบเกษตรกรรมธรรมชาติ จึงเป็นทางเลือกของในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ซึ่งเกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิต ทำให้มีกำไรเพิ่มขึ้น และช่วยแก้ไขปัญหามลภาวะทางกลิ่นได้อีกด้วย
16 พฤษภาคม 2556
9,403
ราคาน้ำมัน
วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2561
น้ำมัน
ราคา
เบนซิล 95
36.36 บาท
แก๊สโซฮอล์ 91
28.98 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
29.25 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
26.74 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
21.14 บาท
ดีเซล
28.79 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
31.79 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
26-31°C
เชียงใหม่
23-30°C
นครราชสีมา
25-33°C
ชลบุรี
26-30°C
นครศรีธรรมราช
23-31°C
ภูเก็ต
26-29°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×