สัตว์เล็ก
(252 เรื่อง)
การล้างคอกและกำจัดกลิ่นมูลสุกร
ปัญหาที่เกิดจากการเลี้ยงสุกรที่เกษตรกรหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็คือ มูลสุกร ซึ่งก่อให้เกิดปัญหากลิ่นเหม็น แมลงวันรบกวน สร้างความเดือดร้อนแก่ชุมชน เพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้เคียง ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจาก มูล เศษอาหาร น้ำล้างคอก ปัสสาวะ สำหรับการจัดการของเสียในคอกแบบยั่งยืนนั้นควรจัดการโดยเริ่มตั้งแต่ความสะอาดของพื้นคอกซึ่งเป็นแหล่งหมักหมมของมูล เศษอาหาร ปัสสาวะ น้ำล้างคอก เกษตรกรจึงควรดูแลเอาใจใส่เป็นพิเศษ
24 ธันวาคม 2555
การเลือกซื้อเนื้อสุกร
ลักษณะเนื้อสุกรที่ดี -ควรมีสีชมพูแดงเรื่อๆ นุ่ม ผิวเป็นมันเนื้อแน่น -ไม่มีกลิ่นเหม็น และไม่เป็นเมือกลื่น -ไม่ช้ำเลือด ไม่แห้ง และไม่มีสีเขียว -ไขมันสุกรควรมีสีขาวขุ่น
17 มกราคม 2556
แปรรูปหมูแดดเดียว ทำง่าย รายได้ดี
วิธีการแปรรูปหมูแดดเดียว เป็นการถนอมอาหารตามภูมิปัญญาของคุณอรวรรณ จันทร์นฤมิตร สูตรเฉพาะต้นตำรับจากสิงห์บุรี ประสบการณ์ตกทอดรุ่นสู่รุ่นกว่า 100 ปี โดยรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ โดยเจ้าหน้าที่ Farmer info สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกันจังหวัดชัยนาท เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2555
7 กุมภาพันธ์ 2556
การใช้สมุนไพรแทนสารเร่งโตในไก่และสุกร
ปัจจุบันการเลี้ยงไก่เนื้อและสุกรขุนนิยมใช้สารเคมีและฮอร์โมนผสมในสูตรอาหารสำเร็จรูปเพื่อช่วยเร่งการเจริญเติบโต ซึ่งทำให้เกษตรกรมีต้นทุนที่สูงขึ้นจากค่าอาหารสำเร็จรูป แต่ถ้าหากสามารถจัดหาวัตถุดิบมาผสมอาหารเองเสริมด้วยสมุนไพรแทนการใช้สารเร่งการเจริญเติบโต เกษตรกรก็จะสามารถลดต้นทุนได้เช่นกัน
7 มิถุนายน 2556
เคล็ดลับหมักหมูให้เปื่อยนุ่มด้วยน้ำสับปะรด
เนื้อหมู เป็นเนื้อสัตว์ที่ใช้ประกอบอาหารได้หลายอย่าง วันนี้เราจึงมีเคล็ดลับการทำให้เนื้อหมูเปื่อยนุ่มมาฝากคุณพ่อบ้านแม่บ้านทั้งหลายซึ่งวิธีการทำก็ง่ายแสนง่าย โดยคุณจำเนียร ชูเวช ได้แนะนำเคล็ดลับหมักหมูให้เปื่อยนุ่มด้วยน้ำสับปะรด ผ่านสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน จ.จันทบุรี FM 106.25 MHz. ซึ่งจะช่วยให้อาหารเมนูหมูของคุณมีรสชาติและเนื้อหมูเปื่อยนุ่มชวนรับประทานมากขึ้นด้วย
1 กรกฎาคม 2556
ลดอัตราการตายของลูกหมูในสภาพอากาศร้อนด้วยพัดลม
ด้วยสภาพอากาศที่ร้อนส่งผลให้แม่หมูต้องลุกไปกินน้ำอยู่บ่อยๆ จนบางครั้งอาจจะทับลูกหมูตายในขณะที่กำลังกินนม เกษตรกรสามารถแก้ปัญหาด้วยวิธีการเปิดพัดลมเพื่อให้แม่หมูเย็นสบาย ไม่เครียด และไม่ลุกบ่อยจนเกินไป จะสามารถลดอัตราการตายของลูกหมูได้เป็นอย่างดี
8 กรกฎาคม 2556
เคล็ดลับการเก็บรักษากุนเชียง
วิธีการถนอมอาการมีมากมาหลากหลายแล้วแต่วิธี แล้วแต่ประเภทของอาหาร กุนเชียงก็เช่นกันจะมีอายุสั้น-ยาว ขึ้นอยู่กับการเก็บรักษา
23 สิงหาคม 2556
การป้องกันรักษาลูกหมูท้องร่วงด้วยใบฝรั่งบดผง
ปัญหาที่เกษตรกรผู้เลี้ยงหมูส่วนใหญ่พบก็คือโรคอุจจาระร่วงในช่วงที่ลูกหมูหย่านม เนื่องจากเป็นช่วงที่ลูกหมูเปลี่ยนการกินนมเป็นอาหารหยาบทำให้ปรับระบบการย่อยอาหารไม่ทัน ส่งผลทำให้ลูกหมูท้องร่วงอย่างรุนแรง สามารถแก้ไขปัญหาได้ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยใบฝรั่งบดผง
30 สิงหาคม 2556
แก้ปัญหาผื่นแดงตามผิวหนังสุกรด้วยใบทองพันชั่ง
จากการลงพื้นที่พบคุณป้าประจิน ภู่ขวัญเมือง ปราชญ์ชาวบ้าน ศูนย์การเรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ระดับอำเภอต้นแบบ อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร เป็นศูนย์ถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ คุณป้าประจินเป็นผู้ที่มีความรู้และมีประสบการณ์ในการเลี้ยงหมูหลุมมานานกว่า 10 ปี ได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการนำสมุนไพรมาใช้ในการรักษาสุกรที่ผิวหนังมีผื่นแดง ซึ่งอาจจะมีสาเหตุจากการได้รับเชื้อโรคจากการอยู่รวมกันเป็นจำนวนมากของสุกร
6 พฤศจิกายน 2556
การรักษาลำไส้อักเสบในหมูด้วยมันฝรั่ง
จากการลงพื้นที่สัมภาษณ์ คุณเกรียงไกร มาลาวะ เกษตรกรบ้านถลุงทอง หมู่ที่ 1 ต.หินตก อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องการนำสมุนไพรมาใช้ในการเกษตร ซึ่งคุณเกรียงไกร ได้เลี้ยงหมูมากกว่า 10 ปี และได้คิดค้นหาวิธีการรักษาลำไส้อักเสบในหมูขึ้น และได้ทดลองใช้กับหมูที่เลี้ยงซึ่งได้ผลเป็นอย่างดี นอกจากหายจากอาการลำไส้อักเสบ ท้องร่วงแล้ว สุขภาพของหมูยังแข็งแรงต้านทานต่อโรคอีกด้วย เมื่อทดลองแล้วได้ผลคุณเกรียงไกรจึงแนะนำความรู้นี้ให้เกษตรกรได้ทราบกัน
11 กุมภาพันธ์ 2556
วิธีลดกลิ่นมูลสุกรด้วยน้ำหมักสมุนไพร แบบธรรมชาติ
จากการลงพื้นที่และสัมภาษณ์ คุณเกรียงไกร มาลาวะ เกษตรกรหมู่บ้านถลุงทอง อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรราช เกี่ยวกับน้ำหมักสมุนไพรที่นำมาใช้ลดกลิ่นมูลของหมูได้เป็นอย่างดี โดยทำให้คอกหมูไม่มีกลิ่นเหม็นและไม่มีแมลงวัน ซึ่งแกก็บอกต่อว่าสำหรับคอกหมูที่นี้ใครไปใครมาก็ไม่รู้ว่าเราเลี้ยงหมู เพราะน้ำหมักเจ้าตัวนี้ช่วยลดกลิ่นได้ดีมาก จึงแนะนำเกษตรกรที่เลี้ยงหมูด้วยกันลองนำไปใช้ดู มีขั้นตอนการทำดังนี้
30 มีนาคม 2560
การรักษาโรคท้องร่วงติดต่อในสุกรพ่อแม่พันธุ์ด้วยกล้วย
โรคท้องร่วงติดต่อในสุกร (หรือ PED) เป็นโรคที่มีสาเหตุเกิดจากเชื้อไวรัส ไวรัสเข้าไปทำลายผนังลำไส้เล็ก การดูดซึมสารอาหารน้อยลง และในลูกสุกรไม่สามารถย่อยน้ำนมได้ จึงส่งผลทำให้เกิดการสูญเสียของเหลวและมีการขาดน้ำ ทำให้ลูกสุกรทรุดโทรมจนถึงตายได้ ซึ่งการลงพื้นที่ของเจ้าหน้าที่ Farmer Info จ.ชุมพร ลงพื้นที่ในจังหวัดระนอง ณ พันธุ์ทิพย์ฟาร์ม ได้เจอกับคุณสุทธิเกียรติ พิณแก้ว สัตวบาลประจำเล้าคลอดของพันธุ์ทิพย์ฟาร์ม จึงได้สอบถามวิธีการรักษาโรคท้องร่วงติดต่อในสุกร (หรือ PED) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
20 กุมภาพันธ์ 2556
ราคาน้ำมัน
วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2560
น้ำมัน
ราคา
เบนซิล 95
32.16 บาท
แก๊สโซฮอล์ 91
24.78 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
25.05 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
22.54 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
18.94 บาท
ดีเซล
23.49 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
26.49 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2560
กรุงเทพมหานคร
25-30°C
เชียงใหม่
23-30°C
นครราชสีมา
24-29°C
ชลบุรี
25-30°C
นครศรีธรรมราช
24-30°C
ภูเก็ต
25-27°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×