สัตว์เล็ก
(254 เรื่อง)
ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย บางครั้งวันๆหนึ่งอาจมีถึง 3 ฤดู(ฝน/ร้อน/หนาว) จึงเป็นสาเหตุให้เกตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ประสบปัญหากับสัตว์เลี้ยงได้ โดยเฉพาะหมูซึ่งเป็นสัตว์เลี้ยงที่ไม่ใช่เลี้ยงง่ายแบบหมูๆแน่ถ้าเกษตรไม่เข้าใจและไม่เอาใจใส่ในการเลี้ยงที่ถูกวิธี อาจประสบกับปัญหาดังกล่าวได้ ซึ่งหากหมูอยู่ในภาวะเครียดแล้วปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพและโรคต่างๆอาจตามมาได้ ดั่งข้อมูลลงพื้นที่ที่ทางกลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์ศรียางชุม เลขที่ 1/1 หมู่ 13 ต.ท่าข้าวเปลือก อ.แม่จัน จ.เชียงราย โดยมีนางคำปัน หะวัน ซึ่งเป็นประธานกลุ่มได้ให้ข้อมูลกับทีมงานฯ เกี่ยวกับวิธีการแก้ปัญหาหมูเครียดด้วยผักตบชวาที่มีวิธีการนำไปใช้ง่ายๆดังต่อไปนี้
16 ตุลาคม 2555
20 กุมภาพันธ์ 2556
11 กุมภาพันธ์ 2556
สุกรพันธุ์เปียแตรง เป็นสุกรที่มีเปอร์เซ็นต์เนื้อแดงสูงมากไขมันบาง มีกล้ามเนื้อเด่นชัด มีอัตราการเจริญเติบโตช้ากว่าพันธุ์ดูรอค และอาจมียีนที่ทำให้ไวต่อความเครียด จากการเคลื่อนย้ายและสิ่งแวดล้อม ทำให้สุกรเกิดอากาช็อคและตายได้ง่าย เป็นลักษณะทางพันธุกรรมที่ถูกควบคุมด้วยยีนเพียง 1 คู่ ปัจจุบันสามารถตรวจสอบและทำการคัดเลือกได้ เมื่อปี พ.ศ. 2547 รัฐบาลเบลเยี่ยมได้มอบสุกรพันธุ์เปียแตรงให้กรมปศุสัตว์ จากนั้นได้ทำการคัดเลือกและปรับปรุงพันธุ์ให้ปลอดจากยีนเครียดมีความทนต่อสภาพแวดล้อม จัดเป็นสุกรที่มีไขมันบางและให้เปอร์เซ็นต์เนื้อแดงสูงที่สุดในบรรดาพันธุ์สุกรที่นำเข้าจากต่างประเทศ
24 กันยายน 2555
ราคาน้ำมัน
วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ.2561
น้ำมัน
ราคา
เบนซิล 95
36.76 บาท
แก๊สโซฮอล์ 91
29.38 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
29.65 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
26.74 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
21.14 บาท
ดีเซล
29.09 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
32.09 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
25-30°C
เชียงใหม่
23-27°C
นครราชสีมา
25-28°C
ชลบุรี
26-28°C
นครศรีธรรมราช
24-32°C
ภูเก็ต
26-29°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×