สัตว์เล็ก
(252 เรื่อง)
การใช้สมุนไพรลดอาการไข้หวัดในสุกร
โรคไข้หวัดในสุกร อาการที่พบส่วนใหญ่ได้แก่ สุกรมีไข้สูง ซึม เบื่ออาหาร หายใจลำบาก มีอาการหอบ ไอ มีน้ำมูกและขี้ตา นอนหมอบ ไม่ค่อยเคลื่อนไหว การใช้ยาปฏิชีวนะเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหรือรักษาอาการดังกล่าวจึงถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลาย รวมไปถึงการนำเอาสมุนไพรมาใช้เพื่อเป็นแนวทางในการลดต้นทุนอีกด้วย
27 ธันวาคม 2559
เทคนิคการตอนสุกรพ่อพันธุ์เพื่อลดกลิ่นสาบ
จากการสัมภาษณ์คุณสุทธิเกียรติ พิณแก้ว สัตวบาลพันธุ์ทิพย์ฟาร์ม สัมภาษณ์โดยนางสาวศุภิดา คันธมาลย์ชาติ ในรายการ Happy Farmer *1677 ทางด่วนข้อมูลการเกษตร วันพุธที่ 2 พฤษภาคม 2555 เวลา 13.00-13.30 น. สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกันจังหวัดชุมพร ออกอากาศทางคลื่นความถี่ 101.0 เมกกะเฮิร์ต คุณสุทธิเกียรติ พิณแก้ว กล่าวว่า การคัดเลือกสุกรพ่อพันธุ์เป็นสิ่งที่สำคัญมาก ดังนั้น สุกรพ่อพันธุ์ที่ดีควรมีคุณสมบัติที่ดีและครบถ้วน อาทิเช่น ขนาดของสะโพกที่ใหญ่และหนา ความหนาของไขสันหลัง ขนาดของลูกอัณฑะต้องมีขนาดที่เท่ากันทั้งสองลูก ความยาวของลำตัวต้องไม่สั้นหรือยาวจนเกินไป มีการทรงตัวดี เป็นต้น ซึ่งถ้าหากคุณสมบัติของสุกรพ่อพันธุ์ไม่ครบถ้วน ทางฟาร์ม ผู้เลี้ยงสุกรทั่วไป ควรที่จะตอนสุกรพ่อพันธุ์เพื่อลดกลิ่นสาบและสามารถจำหน่ายได้ในราคาสูง โดยมีเทคนิควิธีการ ดังนี้
9 พฤษภาคม 2555
เทคนิคการฟื้นฟูแม่สุกรหลังคลอดให้แข็งแรงเร็วและมีน้ำนมเพิ่มขึ้น
จากการสัมภาษณ์คุณสุทธิเกียรติ พิณแก้ว สัตวบาลพันธุ์ทิพย์ฟาร์ม สัมภาษณ์โดยนางสาวศุภิดา คันธมาลย์ชาติ ในรายการ Happy Farmer *1677 ทางด่วนข้อมูลการเกษตร วันพุธที่ 9 พฤษภาคม 2555 เวลา 14.00-14.30 น. สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกันจังหวัดชุมพร ออกอากาศทางคลื่นความถี่ 101.0 เมกกะเฮิร์ต
18 พฤษภาคม 2555
เทคนิคการรีดน้ำเชื้อสุกรพ่อพันธุ์
จากการสัมภาษณ์คุณไพศาล คงสิน ผู้เชี่ยวชาญการผสมพันธุ์สุกรและสัตวบาลประจำพันธุ์ทิพย์ฟาร์ม สัมภาษณ์โดยนางสาวศุภิดา คันธมาลย์ชาติ ในรายการ Happy Farmer *1677 ทางด่วนข้อมูลการเกษตร วันอังคารที่ 15 พฤษภาคม 2555 เวลา 14.30-15.00 น. ณ สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกันจังหวัดชุมพร ออกอากาศทางคลื่นความถี่ 101.0 เมกกะเฮิร์ต คุณไพศาล คงสิน กล่าวว่า การผสมพันธุ์สุกรมีหลากหลายเทคนิค แต่การรีดน้ำเชื้อสุกรพ่อพันธุ์เป็นสิ่งสำคัญลำดับต้นๆ เทคนิคการรีดน้ำเชื้อจะทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อน้ำเชื้อจากฟาร์มอื่น และลดอาการบาดเจ็บของสุกรพ่อพันธุ์ได้มาก เมื่อเปรียบเทียบกับการผสมจริง โดยมีวิธีการดังนี้
28 พฤษภาคม 2555
โรคพี อาร์ อาร์ เอส
โรคพี อาร์ อาร์ เอส หรือ โรค เพิร์ส เป็นโรคที่ทำให้เกิดกลุ่มอาการทางระบบสืบพันธุ์ และระบบทางเดินหายใจของสุกร ก่อให้เกิดความเสียหายในแก่สุกรแม่พันธุ์ สุกรอนุบาล และสุกรขุน แม่สุกรผสมติดยาก เกิดการแท้งในช่วงท้ายของการตั้งท้อง การตายแรกคลอด เป็นมัมมี่ และทำให้ลูกสุกรเกิดใหม่อ่อนแอ อัตราการเข้าคลอดต่ำ มีปัญหาเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ อัตราการตายสูงในลูกสุกรดูดนมและหย่านม แม่สุกรกลับสัดช้าลง อย่างไรก็ตามในสุกรบางฝูงอาจไม่แสดงอาการป่วย
24 พฤษภาคม 2555
เทคนิคการช่วยทำคลอดสุกรแม่พันธุ์
จากการสัมภาษณ์คุณโสภิญา คงสิน สัตวบาลประจำพันธุ์ทิพย์ฟาร์ม สัมภาษณ์โดยนางสาวศุภิดา คันธมาลย์ชาติ ในรายการ Happy Farmer *1677 ทางด่วนข้อมูลการเกษตร วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม 2555 เวลา 14.30-15.00 น. ณ สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกันจังหวัดชุมพร ออกอากาศทางคลื่นความถี่ 101.0 เมกกะเฮิร์ต ส่วนใหญ่สุกรแม่พันธุ์ที่คลอดอาจมีลูกค้างอยู่ภายในมดลูกของแม่สุกรหรือสุกรแม่พันธุ์ไม่สามารถคลอดได้เองตามธรรมชาติ เพราะถ้าปล่อยให้ลูกค้างอยู่ภายในมดลูก สุกรแม่พันธุ์อาจผสมพันธุ์ไม่ติดอีกเลยและลูกที่ค้างอยู่ภายในมดลูกจะเน่าได้ คุณโสภิญา คงสิน จึงมีเทคนิคในการช่วยทำคลอดสุกรแม่พันธุ์ โดยมีวิธีการ ดังนี้
6 มิถุนายน 2555
เทคนิคการทำน้ำหมักสมุนไพรเพื่อรักษาโรคในสัตว์
นายสงบ หาญกล้า เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ สาขาอาชีพการเลี้ยงสัตว์ ประจำปี 2552 บ้านดอนตะหนิน ตำบลหนองค่าย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา เกษตรกรตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จในเรื่องของการทำเกษตรแบบผสมผสาน และการเลี้ยงสัตว์ที่ดี มีคุณภาพ ได้ให้สัมภาษณ์ผ่านสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกันจังหวัดนครราชสีมา ช่วงรายการร่วมด้วยช่วยเกษตรกร ในวันที่ 20 มิถุนายน 2555 เวลา 14.45 น. เรื่องเทคนิคการทำน้ำหมักสมุนไพรเพื่อรักษาโรคในสัตว์ไว้ดังนี้
10 กรกฎาคม 2555
แนะนำเกษตรกรการผ่าตัดทองแดงของสุกรเพศผู้เพิ่มการเจริญเติบโต ลดกลิ่นสาบ
จากการสัมภาษณ์ คุณมงคล โสภาผล สัตวบาลผู้ดูแลสุกรขุนประจำพันธุ์ทิพย์ฟาร์ม วันอังคารที่ 5 มิถุนายน 2555 เวลา 14.30-15.00 น. สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกันจังหวัดชุมพร เรื่องของการผ่าตัดทองแดงในสุกรเพศผู้ การผ่าตัดทองแดง คือ การนำลูกอัณฑะของสุกรเพศผู้ที่มีอายุประมาณ 9 สัปดาห์ ออกมาจากช่องท้อง ซึ่งมีความสำคัญต่อการเลี้ยงสุกรขุนมาก หากสุกรเพศผู้ยังมีลูกอัณฑะอยู่จะทำให้มีกลิ่นเหม็นสาบของสุกรส่งผลให้ราคาลดต่ำลง คุณมงคล โสภาผล จึงแนะนำเทคนิคการผ่าตัดทองแดงของสุกรเพศผู้ โดยมีวิธีการ ดังนี้
2 กรกฎาคม 2555
เทคนิคการดูแลสุกรช่วงหน้าฝนให้อบอุ่นต้านทานโรคด้วยน้ำหมักจุลินทรีย์
จากการลงพื้นที่สัมภาษณ์ นายสมบูรณ์ ศรีสุบัติ เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิดปี 2551 จังหวัดชุมพร เวลา 14.20 น. วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2555 ถึงเทคนิควิธีการดูแลสุกรช่วงหน้าฝนให้อบอุ่นต้านทานโรคด้วยน้ำหมักจุลินทรีย์
20 กรกฎาคม 2555
กำจัดพยาธิหมูอยู่มัดด้วยเปลือกมะกอกป่า
พยาธิเป็นสิ่งมีชีวิตประเภทปรสิต มีชีวิตอยู่ได้ด้วยการแย่งและดูดซึมสารอาหารจากร่างกาย และสืบพันธุ์ในร่างกายของคนและสัตว์ บ้างก็ไม่ก่อความเดือดร้อนต่อร่างกายที่มันอาศัยอยู่ เพียงขอแบ่งปันอาหารเท่านั้น บ้างก็ก่อให้เกิดอาการรุนแรงถึงชีวิตได้ถ้าไม่รักษาสามารถส่งผลได้ทั้งคนและสัตว์การเลี้ยงสัตว์
7 มกราคม 2559
เเก้อาการหมูท้องเสียด้วยกล้วยดิบ
คุณพะเยาว์ เบญจขันธ์ เกษตรกรผู้เลี้ยงหมู อยู่ที่บ้านปากพิงตะวันออก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ได้เเนะนำเคล็ดลับดีๆ เกี่ยวกับวิธีการเเก้อาการท้องเสียในหมู อาการท้องเสียจะสามารถเกิดขึ้นได้กับหมูทุกวัย ตั้งเเต่หมูเล็กไปจนถึงหมูโต สำหรับวิธีการเเก้อาการท้องเสียโดยใช้ภูมิปัญญาชาวบ้าน โดยใช้กล้วยดิบ สามารถเเก้อาการท้องเสียในหมูได้ สามารถลดค่าใช้จ่ายในการซื้อยาเเผนปัจจุบันได้
8 ตุลาคม 2555
ผักตบชวาลดปัญหาหมูเครียด
ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย บางครั้งวันๆหนึ่งอาจมีถึง 3 ฤดู(ฝน/ร้อน/หนาว) จึงเป็นสาเหตุให้เกตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ประสบปัญหากับสัตว์เลี้ยงได้ โดยเฉพาะหมูซึ่งเป็นสัตว์เลี้ยงที่ไม่ใช่เลี้ยงง่ายแบบหมูๆแน่ถ้าเกษตรไม่เข้าใจและไม่เอาใจใส่ในการเลี้ยงที่ถูกวิธี อาจประสบกับปัญหาดังกล่าวได้ ซึ่งหากหมูอยู่ในภาวะเครียดแล้วปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพและโรคต่างๆอาจตามมาได้ ดั่งข้อมูลลงพื้นที่ที่ทางกลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์ศรียางชุม เลขที่ 1/1 หมู่ 13 ต.ท่าข้าวเปลือก อ.แม่จัน จ.เชียงราย โดยมีนางคำปัน หะวัน ซึ่งเป็นประธานกลุ่มได้ให้ข้อมูลกับทีมงานฯ เกี่ยวกับวิธีการแก้ปัญหาหมูเครียดด้วยผักตบชวาที่มีวิธีการนำไปใช้ง่ายๆดังต่อไปนี้
16 ตุลาคม 2555
ราคาน้ำมัน
วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2560
น้ำมัน
ราคา
เบนซิล 95
32.16 บาท
แก๊สโซฮอล์ 91
24.78 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
25.05 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
22.54 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
18.94 บาท
ดีเซล
23.49 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
26.49 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2560
กรุงเทพมหานคร
25-30°C
เชียงใหม่
23-30°C
นครราชสีมา
24-29°C
ชลบุรี
25-30°C
นครศรีธรรมราช
24-30°C
ภูเก็ต
25-27°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×