สัตว์เล็ก
(253 เรื่อง)
รักษาอาการขี้เรื้อนสุกรด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น
โรคขี้เรื้อนสุกรหรือขี้เรื้อนหมู เป็นโรคผิวหนังที่พบเห็นอยู่บ่อยครั้งในฟาร์มต่าง ๆ เกิดจาก “ไรขี้เรื้อน” ซึ่งเป็นปรสิตภายนอกที่เกิดขึ้นได้กับสุกรทุกช่วงอายุ ยาที่ใช้รักษาโรคขี้เรื้อนสุกรมีหลายชนิด แต่ก็มีความแตกต่างกันในเรื่องของประสิทธิภาพ ราคา และความสะดวกในการใช้งาน แต่ถ้าหากเกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลสามารถจัดหาวัตถุดิบในท้องถิ่นมาทดแทนยาดังกล่าวได้ การรักษาอาการขี้เรื้อนสุกรจะสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น และต้นทุนการผลิตจะลดลงตามไปด้วย
20 เมษายน 2555
การใช้สมุนไพรลดอาการไข้หวัดในสุกร
โรคไข้หวัดในสุกร อาการที่พบส่วนใหญ่ได้แก่ สุกรมีไข้สูง ซึม เบื่ออาหาร หายใจลำบาก มีอาการหอบ ไอ มีน้ำมูกและขี้ตา นอนหมอบ ไม่ค่อยเคลื่อนไหว การใช้ยาปฏิชีวนะเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหรือรักษาอาการดังกล่าวจึงถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลาย รวมไปถึงการนำเอาสมุนไพรมาใช้เพื่อเป็นแนวทางในการลดต้นทุนอีกด้วย
27 ธันวาคม 2559
เทคนิคการช่วยทำคลอดสุกรแม่พันธุ์
จากการสัมภาษณ์คุณโสภิญา คงสิน สัตวบาลประจำพันธุ์ทิพย์ฟาร์ม สัมภาษณ์โดยนางสาวศุภิดา คันธมาลย์ชาติ ในรายการ Happy Farmer *1677 ทางด่วนข้อมูลการเกษตร วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม 2555 เวลา 14.30-15.00 น. ณ สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกันจังหวัดชุมพร ออกอากาศทางคลื่นความถี่ 101.0 เมกกะเฮิร์ต ส่วนใหญ่สุกรแม่พันธุ์ที่คลอดอาจมีลูกค้างอยู่ภายในมดลูกของแม่สุกรหรือสุกรแม่พันธุ์ไม่สามารถคลอดได้เองตามธรรมชาติ เพราะถ้าปล่อยให้ลูกค้างอยู่ภายในมดลูก สุกรแม่พันธุ์อาจผสมพันธุ์ไม่ติดอีกเลยและลูกที่ค้างอยู่ภายในมดลูกจะเน่าได้ คุณโสภิญา คงสิน จึงมีเทคนิคในการช่วยทำคลอดสุกรแม่พันธุ์ โดยมีวิธีการ ดังนี้
6 มิถุนายน 2555
เทคนิคการตอนสุกรพ่อพันธุ์เพื่อลดกลิ่นสาบ
จากการสัมภาษณ์คุณสุทธิเกียรติ พิณแก้ว สัตวบาลพันธุ์ทิพย์ฟาร์ม สัมภาษณ์โดยนางสาวศุภิดา คันธมาลย์ชาติ ในรายการ Happy Farmer *1677 ทางด่วนข้อมูลการเกษตร วันพุธที่ 2 พฤษภาคม 2555 เวลา 13.00-13.30 น. สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกันจังหวัดชุมพร ออกอากาศทางคลื่นความถี่ 101.0 เมกกะเฮิร์ต คุณสุทธิเกียรติ พิณแก้ว กล่าวว่า การคัดเลือกสุกรพ่อพันธุ์เป็นสิ่งที่สำคัญมาก ดังนั้น สุกรพ่อพันธุ์ที่ดีควรมีคุณสมบัติที่ดีและครบถ้วน อาทิเช่น ขนาดของสะโพกที่ใหญ่และหนา ความหนาของไขสันหลัง ขนาดของลูกอัณฑะต้องมีขนาดที่เท่ากันทั้งสองลูก ความยาวของลำตัวต้องไม่สั้นหรือยาวจนเกินไป มีการทรงตัวดี เป็นต้น ซึ่งถ้าหากคุณสมบัติของสุกรพ่อพันธุ์ไม่ครบถ้วน ทางฟาร์ม ผู้เลี้ยงสุกรทั่วไป ควรที่จะตอนสุกรพ่อพันธุ์เพื่อลดกลิ่นสาบและสามารถจำหน่ายได้ในราคาสูง โดยมีเทคนิควิธีการ ดังนี้
9 พฤษภาคม 2555
เทคนิคการฟื้นฟูแม่สุกรหลังคลอดให้แข็งแรงเร็วและมีน้ำนมเพิ่มขึ้น
จากการสัมภาษณ์คุณสุทธิเกียรติ พิณแก้ว สัตวบาลพันธุ์ทิพย์ฟาร์ม สัมภาษณ์โดยนางสาวศุภิดา คันธมาลย์ชาติ ในรายการ Happy Farmer *1677 ทางด่วนข้อมูลการเกษตร วันพุธที่ 9 พฤษภาคม 2555 เวลา 14.00-14.30 น. สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกันจังหวัดชุมพร ออกอากาศทางคลื่นความถี่ 101.0 เมกกะเฮิร์ต
18 พฤษภาคม 2555
เทคนิคการรีดน้ำเชื้อสุกรพ่อพันธุ์
จากการสัมภาษณ์คุณไพศาล คงสิน ผู้เชี่ยวชาญการผสมพันธุ์สุกรและสัตวบาลประจำพันธุ์ทิพย์ฟาร์ม สัมภาษณ์โดยนางสาวศุภิดา คันธมาลย์ชาติ ในรายการ Happy Farmer *1677 ทางด่วนข้อมูลการเกษตร วันอังคารที่ 15 พฤษภาคม 2555 เวลา 14.30-15.00 น. ณ สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกันจังหวัดชุมพร ออกอากาศทางคลื่นความถี่ 101.0 เมกกะเฮิร์ต คุณไพศาล คงสิน กล่าวว่า การผสมพันธุ์สุกรมีหลากหลายเทคนิค แต่การรีดน้ำเชื้อสุกรพ่อพันธุ์เป็นสิ่งสำคัญลำดับต้นๆ เทคนิคการรีดน้ำเชื้อจะทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อน้ำเชื้อจากฟาร์มอื่น และลดอาการบาดเจ็บของสุกรพ่อพันธุ์ได้มาก เมื่อเปรียบเทียบกับการผสมจริง โดยมีวิธีการดังนี้
28 พฤษภาคม 2555
โรคพี อาร์ อาร์ เอส
โรคพี อาร์ อาร์ เอส หรือ โรค เพิร์ส เป็นโรคที่ทำให้เกิดกลุ่มอาการทางระบบสืบพันธุ์ และระบบทางเดินหายใจของสุกร ก่อให้เกิดความเสียหายในแก่สุกรแม่พันธุ์ สุกรอนุบาล และสุกรขุน แม่สุกรผสมติดยาก เกิดการแท้งในช่วงท้ายของการตั้งท้อง การตายแรกคลอด เป็นมัมมี่ และทำให้ลูกสุกรเกิดใหม่อ่อนแอ อัตราการเข้าคลอดต่ำ มีปัญหาเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ อัตราการตายสูงในลูกสุกรดูดนมและหย่านม แม่สุกรกลับสัดช้าลง อย่างไรก็ตามในสุกรบางฝูงอาจไม่แสดงอาการป่วย
24 พฤษภาคม 2555
เทคนิคการทำน้ำหมักสมุนไพรเพื่อรักษาโรคในสัตว์
นายสงบ หาญกล้า เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ สาขาอาชีพการเลี้ยงสัตว์ ประจำปี 2552 บ้านดอนตะหนิน ตำบลหนองค่าย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา เกษตรกรตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จในเรื่องของการทำเกษตรแบบผสมผสาน และการเลี้ยงสัตว์ที่ดี มีคุณภาพ ได้ให้สัมภาษณ์ผ่านสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกันจังหวัดนครราชสีมา ช่วงรายการร่วมด้วยช่วยเกษตรกร ในวันที่ 20 มิถุนายน 2555 เวลา 14.45 น. เรื่องเทคนิคการทำน้ำหมักสมุนไพรเพื่อรักษาโรคในสัตว์ไว้ดังนี้
10 กรกฎาคม 2555
แนะนำเกษตรกรการผ่าตัดทองแดงของสุกรเพศผู้เพิ่มการเจริญเติบโต ลดกลิ่นสาบ
จากการสัมภาษณ์ คุณมงคล โสภาผล สัตวบาลผู้ดูแลสุกรขุนประจำพันธุ์ทิพย์ฟาร์ม วันอังคารที่ 5 มิถุนายน 2555 เวลา 14.30-15.00 น. สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกันจังหวัดชุมพร เรื่องของการผ่าตัดทองแดงในสุกรเพศผู้ การผ่าตัดทองแดง คือ การนำลูกอัณฑะของสุกรเพศผู้ที่มีอายุประมาณ 9 สัปดาห์ ออกมาจากช่องท้อง ซึ่งมีความสำคัญต่อการเลี้ยงสุกรขุนมาก หากสุกรเพศผู้ยังมีลูกอัณฑะอยู่จะทำให้มีกลิ่นเหม็นสาบของสุกรส่งผลให้ราคาลดต่ำลง คุณมงคล โสภาผล จึงแนะนำเทคนิคการผ่าตัดทองแดงของสุกรเพศผู้ โดยมีวิธีการ ดังนี้
2 กรกฎาคม 2555
เทคนิคการดูแลสุกรช่วงหน้าฝนให้อบอุ่นต้านทานโรคด้วยน้ำหมักจุลินทรีย์
จากการลงพื้นที่สัมภาษณ์ นายสมบูรณ์ ศรีสุบัติ เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิดปี 2551 จังหวัดชุมพร เวลา 14.20 น. วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2555 ถึงเทคนิควิธีการดูแลสุกรช่วงหน้าฝนให้อบอุ่นต้านทานโรคด้วยน้ำหมักจุลินทรีย์
20 กรกฎาคม 2555
ภูมิปัญญาชาวบ้านช่วยลดการใช้สารเคมีในสัตว์
เกษตรกรที่มีอาชีพเลี้ยงสัตว์ในปัจจุบัน มักประสบปัญหาต้นทุนสูงเนื่องจากอาหารมีราคาแพง นอกจากนั้นต้องระมัดระวังและดูแลสัตว์ในช่วงอากาศแปรปรวนที่อาจทำให้สัตว์ป่วยได้ง่าย ซึ่งปัจจุบันมีเกษตรกรที่มีความรู้และได้ทำการศึกษาและลองผิดลองถูกในการนำเอาภูมิปัญญาชาวบ้านมาใช้ในการเลี้ยงสัตว์ ทำให้สัตว์เลี้ยงเจริญเติบโตได้ดี มีคุณภาพดีขึ้น และเป็นการช่วยลดการใช้สารเคมีในสัตว์ด้วย
10 กันยายน 2555
การผลิตเชื้อราขาวต้นไผ่ป้องกันกลิ่นเหม็นจากมูลและปัสสาวะของสุกร
การเลี้ยงสุกรในปัจจุบัน นิยมเลี้ยงสุกรแบบธรรมชาติ หรือที่เรียกกันว่า เลี้ยงแบบหลุม ช่วยให้เกษตรกรประหยัดเวลาในการเลี้ยงมากเพราะไม่ต้องดูแลมาก แต่ถึงจะประหยัดเวลาในการดูแล แต่ก็มีปัญหาด้วยการส่งกลิ่นเหม็นของสุกรมากเหมือนกัน จึงมีวิธีการกำจัดกลิ่นเหม็นของปัสสาวะและมูลสุกรมาฝากเกษตรผู้เลี้ยงสุกรแบบง่ายๆ สามารถนำไปใช้ได้ไม่ยากเกินไป
25 กันยายน 2555
ราคาน้ำมัน
วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ.2561
น้ำมัน
ราคา
เบนซิล 95
37.36 บาท
แก๊สโซฮอล์ 91
29.98 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
30.25 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
27.74 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
21.74 บาท
ดีเซล
29.79 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
32.79 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
27-32°C
เชียงใหม่
23-33°C
นครราชสีมา
24-32°C
ชลบุรี
26-31°C
นครศรีธรรมราช
24-31°C
ภูเก็ต
26-30°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×