สัตว์เล็ก
(253 เรื่อง)
การลดความเครียดในเล้าหมู
อาการเครียดในหมูอาจจะเกิดขึ้นจากหลายสาเหตุ เช่นอากาศเปลี่ยนแปลง อยู่แบบหนาแน่นมากจนเกินไป ฯลฯ ซึ่งความเครียดเหล่านี้ มัดจะทำให้หมูที่เลี้ยงไว้มีอาการหงุดหงิดทำให้หมูมักจะกัดกัน มีแผลตามลำตัวซึ่งบาดแผลเหล่านี้อาจทำให้เกิดการติดเชื้อเป็นสาเหตุให้หมูตายได้ ดังนั้นการลดความเครียดในหมูจึงเป็นวิธีการแก้ปัญหาที่ดีซึ่งมีวิธีง่ายๆ ดังนี้
12 มีนาคม 2553
วิธีช่วยเพิ่มน้ำนมให้กับหมู
เกษตรกรผู้เลี้ยงและผสมพันธุ์หมู คงจะเคยเจอกับปัญหา หมูไม่มีน้ำนมหรือมีน้ำนมน้อย ทำให้ไม่สามารถเลี้ยงลูกได้ ซึ่งบอกครอกหมูจะออกมาประมาณ 12-15 ตัว ทำให้ลูกหมูเกิดความอ่อนแอ ไม่เจริญเติมโตเต็มที่ จากการลงพื้นที่เข้าร่วมพูดคุยกับคุณล่อ ลันสันเทียะ เกษตรกรคนเก่ง ของ อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี ที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องการทำเกษตรแบบผสมผสาน และมีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการเลี้ยงและผสมพันธุ์หมูเป็นอย่างดี คุณล่อได้แนะวิธีการเพิ่มน้ำนมให้กับแม่หมู ด้วยการนำพืชที่มีอยู่ในชุมชนมาใช้เพื่อเป็นการลดต้นทุน และถือว่าทำให้เกิดประโยชน์แก่แม่หมู่ได้เป็นอย่างดี ด้วยวิธีการและรายละเอียดดังนี้
7 กรกฎาคม 2560
วิธีการทำหมูยอเลิศรส
ผลิตภัณฑ์กลุ่มแปรรูปอาหารจากเนื้อสัตว์บ้านหนองปลาน้อย ก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่รวมกลุ่มกันเพื่อแปรรูปอาหารให้ได้คงอยู่ได้นาน และสามารถนำไปจำหน่ายได้ เพื่อสร้างรายได้ให้กับกลุ่ม
23 เมษายน 2553
วิธีการรักษาโรคปากเปื่อยเท้าเปื่อยในแพะ
การเลี้ยงสัตว์มักพบกับปัญหาเรื่องของการเลี้ยงและการดูและรักษาไม่ให้สัตว์เป็นโรค และอีกโรคที่เกษตรกรผู้เลี้ยงแพะต้องหมั่นดูและเอาใจใส่อีกโรคหนึ่งก็คือโรคปากเท้าเปื่อยในแพะนั่นเองโรคปากเท้าเปื่อยมีช่องทางการติดต่อของโรคได้หลายช่องทาง โดยมีการติดกันทางระบบทางเดินหายใจ โดยการหายใจเอาเชื้อเข้าไป และจากการสัมผัสกันโดยตรงระหว่างสัตว์ป่วยและสัตว์ปกติหรือจากการกิน สัตว์สามารถติดโรคได้จากการที่อาหารมีการปนเปื้อนของเชื้อ หรือจากน้ำนมของสัตว์ป่วยแต่สำหรับแพะอีกสาเหตุหนึ่งที่สำคัญก่อให้เกิดโรคนี้ได้ คือการไม่ค่อยได้ถ่ายพยาธิให้กับแพะนั่นเอง ปกติแพะจะถ่ายพยาธิทุกๆ 45 วัน
2 พฤษภาคม 2553
รักษาอาการท้องอืดของแพะ
โรคท้องอืด-ท้องเสีย เป็นอีกอาการหนึ่งของแพะที่เกษตรกรผู้เลี้ยงแพะมักพบเห็นกันอยู่บ่อยครั้งแพะท้องเสียก็มีผลมาจากหลายสาเหตุอาจเนื่องด้วย แพะอาจไปกินหญ้าที่มีลักษณะที่อ่อนเกินไปเพราะแพะตามหลักไม่ควรกินหญ้าต้นที่อ่อนเกิน ควรกินหญ้าที่มีลักษณะเป็นสีเขียวเข้มหรืออาจอาจเป็นหญ้าแห้งไปเลยก็ได้ และการกินอาหารที่ไม่คุ้นเคยหรือไม่เคยกินก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุเช่นเดียวกันที่อาจก่อให้เกิดอาการแพะท้องเสียได้สำหรับอาการแพะท้องอืดเมื่อเราสังเกตดูอาการของแพะท้องอืดจะมีลักษณะท้องจะเป่ง ไม่กินหญ้าหรือบางตัวอาจมีอาการแพะไม่เคลื่อนไหวเหมือนปกติอาการเช่นนี้เป็นอาการของแพะท้องอืด
25 กันยายน 2558
วิธีการเลือกแพะเพื่อใช้พ่อแม่พันธุ์
เทคนิคเฉพาะที่ใช้ในการคัดเลือกพ่อ-แม่พันธุ์แพะ เพื่อการผสมพันธุ์ 1.เลือกแพะที่มีน้ำหนักมากในฝูง 2.มีหน้าอกใหญ่และพัฒนาอย่างดี ลำตัวตรง ขาแข็งแรง และมีลักษณะสมส่วน 3.ไม่มีลักษณะผิดปรกติ ได้แก่ ขาบิด คางยาว หรือสั้นเกินไป 4.แพะที่ได้จากลูกแฝดสอง เป็นแพะที่ปราดเปรียว หัวนมยาวและใหญ่
4 มิถุนายน 2553
เลี้ยงแพะปลอดโรคเพื่อความปลอดภัยของเกษตรกร
อาชีพเลี้ยงสัตว์ที่ได้รับความนิยมอีกประเภทของสัตว์คือแพะ ที่สามารถได้ประโยชน์ทั้งการจำหน่ายเนื้อ การจำหน่ายลูก การจำหน่ายพ่อ-แม่พันธุ์ อีกทั้งการได้ใช้ประโยชน์จากน้ำนม แต่สิ่งที่เกษตรกรผู้เลี้ยงประสบปัญหาคือโรคที่ทำให้แพะป่วยและตายในที่สุด ดั่งนั้นการเลี้ยงต้องตระหนักต้องแต่การเริ่มเลี้ยงและเตรียมพื้นที่และการทำโรงเรือน
4 มิถุนายน 2553
การรักษาอาการพยาธิในหมู
หมูเป็นพยาธิ เป็นอีกปัญหาหนึ่งที่เกษตรกรผู้เลี้ยงหมูเจอกันค่อนข้างบ่อย ซึ่งเกษตรกรบางรายจะใช้วิธีการป้องกันและรักษา โดยใช้ยาตามท้องตลาด หรืออื่นๆ ซึ่งจากการลงพื้นที่เข้าร่วมพูดคุยกับคุณล่อ ลันสันเทียะ เกษตรกรคนเก่ง ของ อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี ที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องการทำเกษตรแบบผสมผสาน และมีความเชี่ยวชาญในเรื่องการเลี้ยงและผสมพันธุ์หมู คุณล่อได้แนะเทคนิคในการแก้พยาธิในหมูด้วยวิธีแบบชาวบ้าน มาบอก ให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงหมูได้นำไปใช้ ซึ่งคุณล่อบอกว่าเป็นวิธีที่ประหยัดต้นทุนได้เป็นอย่างดี ด้วยวิธีการและรายละเอียดดังนี้
28 มิถุนายน 2553
การเลี้ยงหมูไม่ให้มีกลิ่นเหม็น
การเลี้ยงหมูไม่ให้มีกลิ่นเหม็นนั้น มีหลายวิธีถ้าเป็นฟาร์มขนาดเล็ก คือเลี้ยงหมูไม่มาก จะนิยมใช้จุลินทรีย์บางชนิด ที่เราเรียกว่า น้ำหมักชีวภาพหรือ หรือน้ำEMน้ำ EM เป็นจุลินทรีที่มีประโยชน์ ต่อฟาร์มปศุสัตว์เป็นอย่างมาก ช่วยลดปัญหาเรื่องกลิ่นเหม็น โดยนำน้ำ EM มาผสมน้ำแล้วราดลงไปบนมูลสัตว์จะช่วยลดปัญหาเรื่องกลิ่นเหม็นได้ นอกจากนี้ยังนำน้ำ EMมาผสมน้ำแล้วให้สัตว์เลี้ยงกิน เพื่อสัตว์กินอาหารได้ดีและอัตราการเจริญเติบโตของสัตว์ก็จะดีขึ้นด้วย น้ำ EM สามารถหาชื้อได้ตามร้านขายอุปกรณ์ทางการเกษตร หรือถ้าต้องการที่จะลองทำเอง ก็ลองเข้าไปหาข้อมูลวิธีการทำ น้ำ EM ใน Internat แล้วลองทำดูก็ได้
27 ธันวาคม 2554
ฟ้าทะลายโจร รักษาไข้ในหมู
ฟ้าทะลายโจรเป็นชื่อสมุนไพรที่คนไทยรู้จักกันดีและนับว่าเป็นยาสมุนไพรที่สรรพคุณทางยาหลากหลายใช้ได้ทั้งคนและสัตว์ ส่วนใหญ่จะนิยมนำมาใช้ในการบรรเทาอาการไข้หวัด ซึ่งสามารถป้องกันรักษาอาการเหล่านี้ได้อย่างดี โดยมีนายอนันท์ สมจักร กลุ่มเกษตรอินทรีย์ บ้านดอนเจียง ต.สบเปิง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ให้สัมภาษณ์ผ่านรายการร่วมด้วยช่วยกันจ.เชียงราย ว่าได้นำฟ้าทะลายโจรมารักษาไข้ในหมู กรณีหมูไม่สบายให้ใช้รักษาได้ และนับว่าเป็นตำรายาที่มีมานานตามภูมิปัญญาไทยและนำมาใช้ได้อย่างเห็นผล ตามวิธีการดังนี้
26 กรกฎาคม 2555
กำจัดพยาธิหมูอยู่มัดด้วยเปลือกมะกอกป่า
พยาธิเป็นสิ่งมีชีวิตประเภทปรสิต มีชีวิตอยู่ได้ด้วยการแย่งและดูดซึมสารอาหารจากร่างกาย และสืบพันธุ์ในร่างกายของคนและสัตว์ บ้างก็ไม่ก่อความเดือดร้อนต่อร่างกายที่มันอาศัยอยู่ เพียงขอแบ่งปันอาหารเท่านั้น บ้างก็ก่อให้เกิดอาการรุนแรงถึงชีวิตได้ถ้าไม่รักษาสามารถส่งผลได้ทั้งคนและสัตว์การเลี้ยงสัตว์
13 กรกฎาคม 2560
เเก้อาการหมูท้องเสียด้วยกล้วยดิบ
คุณพะเยาว์ เบญจขันธ์ เกษตรกรผู้เลี้ยงหมู อยู่ที่บ้านปากพิงตะวันออก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ได้เเนะนำเคล็ดลับดีๆ เกี่ยวกับวิธีการเเก้อาการท้องเสียในหมู อาการท้องเสียจะสามารถเกิดขึ้นได้กับหมูทุกวัย ตั้งเเต่หมูเล็กไปจนถึงหมูโต สำหรับวิธีการเเก้อาการท้องเสียโดยใช้ภูมิปัญญาชาวบ้าน โดยใช้กล้วยดิบ สามารถเเก้อาการท้องเสียในหมูได้ สามารถลดค่าใช้จ่ายในการซื้อยาเเผนปัจจุบันได้
8 ตุลาคม 2555
ราคาน้ำมัน
วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ.2561
น้ำมัน
ราคา
เบนซิล 95
37.36 บาท
แก๊สโซฮอล์ 91
29.98 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
30.25 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
27.74 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
21.74 บาท
ดีเซล
29.79 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
32.79 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
27-32°C
เชียงใหม่
23-33°C
นครราชสีมา
24-32°C
ชลบุรี
26-31°C
นครศรีธรรมราช
24-31°C
ภูเก็ต
26-30°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×