สัตว์เล็ก
(252 เรื่อง)
การป้องกันและรักษาหมูท้องเสีย
เกษตรกรผู้เลี้ยงหมูหลาย ๆ ท่าน คงจะเจอปัญหาในการเลี้ยงหมู เช่นหมูมีอาการท้องเสียอยู่เป็นประจำ ซึ่งอาจจะเกิดจากอาหารการกิน หรือสิ่งต่างๆ ก็เป็นได้ ซึ่งอาจเป็นปัญหาที่หาทางแก้ไขยาก บางคนก็ต้องเสียเงินเพื่อยาปฏิชีวนะมาแก้ก็ยังไม่หาย แต่มีวิธีการโดยธรรมชาติที่ไม่ต้องลงทุนอะไรเลย เพียงลงแรงหาใบกล้วยแค่นั้นก็เพียงพอ
28 ตุลาคม 2553
เรื่องหมู หมู ที่ไม่หมูอย่างที่คิด
การเลี้ยงหมู อาจฟังดูง่าย แต่ความจริงแล้วไม่ง่ายอย่างที่คิด เกษตรกรต้องเรียนรู้ทั้งจากผู้มีประสบการณ์ จากปศุสัตว์ และประสบการณ์ตรง ซึ่งกว่าจะสำเร็จจับทางถูกก็ต้องอาศัยระยะเวลา และหากไม่ท้อเสียก่อน การเลี้ยงหมูจะสามารถสร้างกำไรให้พี่น้องเกษตรกรได้อย่างงาม
9 พฤศจิกายน 2553
สมุนไพรรักษาโรคสุกร
สมุนไพรพื้นบ้านที่อยู่คู่กับคนไทยมานานนั้นนับว่ามีคุณประโยชน์หลายด้านไม่ว่าจะนำไปประกอบเป็นอาหาร นำมารักษาโรคไม่ว่าจะใช้ในสัตว์หรือในคน สำหรับเกษตกรที่เลี้ยงหมูก็สามารถนำสมุนไพรพื้นบ้านนี้ไปใช้เพื่อบรรเทาอาการต่างๆของหมู วันนี้เรามีวิธีการใช้สมุนไพรรักษาโรคในสุกรง่ายๆมาฝากกัน
7 ธันวาคม 2553
เทคนิคการเลี้ยงสุกรแบบไร้กลิ่น (หมูอินทรีย์)
คุณจักรกฤช บุญยะพันธุ์ เกษตรกรบ้านบะเค ต. โพธิ์ทอง อ. โพนทอง จ. ร้อยเอ็ด เกษตรกรคลื่นลูกใหม่อีกท่านที่อนาคตดูท่าทางจะสดใสในการทำปศุสัตว์ เพราะมีแนวคิดในการทำปศุสัตว์แบบอินทรีย์ ประหยัดต้นทุน โดยศึกษาข้อมูลจากหนังสือ สื่อวิทยุ โทรทัศน์ และนำมาปฏิบัติ ปัจจุบันทำเกษตรมา 1 ปีกว่าๆ
16 ธันวาคม 2553
การทำหมูยอ
การนำวัตถุดิบที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาแปรรูปเพื่อเพิ่มรายได้เสริมแถมยังเป็นการถนอมอาหารได้อีกด้วย
15 กุมภาพันธ์ 2554
การเลี้ยงแพะแบบปล่อย
แพะ เป็นสัตว์เลี้ยงที่น่าส่งเสริมให้เกษตรกรเลี้ยงเช่นเดียวกับสัตว์ชนิดอื่น เพราะแพะมีเลี้ยงง่าย ขยายพันธุ์ได้เร็ว และมีข้อดีอื่นๆ อีกมาก
7 กรกฎาคม 2553
แพะสัตว์เศรษฐกิจที่น่าสนใจ
แพะ จัดเป็นสัตว์เศรษฐกิจชนิดหนึ่งที่มีความสำคัญมาก เนื่องจากการเลี้ยงแพะลงทุนน้อย เลี้ยง ราคาดี และผลผลิตเหมาะสมที่จะใช้บริโภคในครัวเรือนเหมาะสำหรับเศรษฐกิจพอเพียงและพึ่งตนเองในปัจจุบัน อย่างไรก็ตามส่วนใหญ่แล้วเกษตรกรจะเลี้ยงแพะโดยการปล่อยให้หากินเองตามธรรมชาติ และมีลงทุนในการเลี้ยงน้อยทำให้แพะโตช้า อ่อนแอต่อโรคและพยาธิ ซึ่งส่งผลให้มีอัตราการตายสูง
13 สิงหาคม 2553
การรักษาโรคปากเท้าเปื่อยในแพะ
เมื่อพูดถึงโรคปากและเท้าเปื่อยเกษตรกรไทยมักเห็นเป็นเรื่องปกติและไม่ให้ความ สนใจและความสำคัญเท่าที่ควร ทั้งนี้อาจ เป็นเพราะสัตว์ป่วยเป็นโรคแล้วไม่ตายหรือถ้าตายก็ตายน้อยมากและก็เห็นว่าเป็นโรคที่ไม่ติดคน ซึ่งบางประเทศถือเป็นเรื่องที่สำคัญมาก เพราะได้ทำให้สถานภาพความปลอดโรคปากและเท้าเปื่อย ส่งผลกระทบต่อระบบการส่งออกสินค้าปศุสัตว์ไปยังต่างประเทศ ทำให้เกิดการสูญเสียทางเศรษฐกิจได้
6 กันยายน 2553
รักษาแพะคอแข็ง
เกษตรกรที่เคยเลี้ยงแพะมาแล้วหรือเคยเห็นคนอื่นเลี้ยงแพะ จะรู้ว่าแพะเป็นสัตว์ที่เลี้ยงง่าย ต้องการการดูแลเอาใจใส่น้อย และกินอาหารได้หลายชนิด เช่น หญ้าพืชอาหารสัตว์และใบไม้ชนิดต่างๆ นอกจากนั้นการลงทุนในการเลี้ยงแพะยังต่ำ แต่ขายได้ราคาดี
10 กันยายน 2553
เลี้ยงแพะแบบชาวจันท์สร้างรายได้
คุณ ราชันย์ ฟาร์โร เกษตรกร อำเภอท่าช้าง จังหวัดจันทบุรี ผู้ทำการเกษตร ด้านปศุสัตว์นั่นคือ การเลี้ยงแพะ เพื่อการจำหน่ายเนื้อ และการเพาะขยายพันธุ์เพื่อเลี้ยงต่อซึ่งคุณราชันย์ได้ริเริ่มเลี้ยงแพะมา เป็นเวลากว่า 2 ปีแล้ว
8 ตุลาคม 2553
การทำสบู่น้ำนมแพะ
เนื่องจากทางกลุ่มภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลมิตรภาพ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี นั้นได้ให้ความสำคัญกับสมาชิกในกลุ่มที่ได้เลี้ยงแพะนม ซึ่งมีปัญหาจากการขายนมแพะ เพราะนมแพะมีราคาค่อนข้างสูง และในพื้นที่ที่กลุ่มตั้งอยู่ อยู่ในพื้นที่ที่มีการเลี้ยงโคนมมาก คนส่วนใหญ่ดื่มนมวัวมากกว่า จึงทำให้การขายนมแพะมีปัญหา ทางกลุ่มจึงได้คิดค้นการทำสบู่นมแพะ เนื่องจากนมแพะมีประโยชน์มากในด้านการบำรุงร่างกาย และบำรุงผิวพรรณ เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้แก่สมาชิกและนมแพะยังมีผู้ผลิตน้อยมาก ทางกลุ่มคิดว่าจะเป็นแนวทางหนึ่งในการหารายได้เสริม จึงได้มีการผลิตนมแพะ โดยมีรายละเอียดดังนี้
27 กุมภาพันธ์ 2554
การรักษาโรคท้องเสียของแพะ
ในการเลี้ยงแพะนั้น เกษตรกรหลายท่าน คงต้องเจอกับปัญหาแพะท้องเสีย ซึ่งวันนี้ คุณลุงจวน ช่างย้อม เกษตรกรผู้เลี้ยงแพะในพื้นที่จังหวัดสระบุรี ได้แนะวิธีการดี ๆ เกี่ยวกับการรักษาโรคท้องเสียในแพะ มาบอกต่อพี่น้องชาวเกษตรกรที่เลี้ยงแพะด้วยกัน โดยมีวิธีการและรายละเอียดแบบง่าย ๆ ดังนี้
30 มีนาคม 2554
ราคาน้ำมัน
วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2560
น้ำมัน
ราคา
เบนซิล 95
32.16 บาท
แก๊สโซฮอล์ 91
24.78 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
25.05 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
22.54 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
18.94 บาท
ดีเซล
23.49 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
26.49 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2560
กรุงเทพมหานคร
25-30°C
เชียงใหม่
23-30°C
นครราชสีมา
24-29°C
ชลบุรี
25-30°C
นครศรีธรรมราช
24-30°C
ภูเก็ต
25-27°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×