สัตว์เล็ก
(252 เรื่อง)
เทคนิคการเพิ่มสารอาหารให้กับสุกรด้วยต้นเบญจรงค์
ปัจจุบันถือได้ว่ามีเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรเป็นจำนวนมากที่ประสบกับปัญหาในเรื่องของต้นทุนค่าอาหารที่สูง จึงได้ศึกษาหาวัตถุดิบมาเสริมควบคู่ไปกับอาหารสุกรที่ซื้อมา เพื่อเป็นการลดต้นทุนในการเลี้ยงสุกร และก็ยังคงคาดหวังถึงผลผลิตที่จะได้ก็ยังคงเท่าเดิม จากการลงพื้นที่ของเจ้าหน้าที่ Farmer Info.จังหวัดชุมพร ที่ศูนย์การเรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริระดับอำเภอต้นแบบ อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร ในการศึกษาถึงวิธีการเลี้ยงหมูหลุมแบบลดต้นทุนสำหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงด้วยวิธีการหาวัตถุดิบในพื้นที่ที่มีประโยชน์สำหรับสุกรมาเสริมให้สุกรกินด้วยต้นเบญจรงค์
19 ธันวาคม 2556
เทคนิคการผลิตหมูลูกผสม เลี้ยงง่าย โตเร็ว ทนทานต่อโรค
หมูลูกผสมที่เกิดจากหมูป่าและหมูบ้าน จะมีลักษณะเด่น คือ เลี้ยงง่าย โตเร็ว ทนทานต่อโรค และได้จำนวนลูกต่อคอกมากกว่าการเลี้ยงหมูสามสายพันธุ์ทั่วไป เหมาะสำหรับเกษตรกรที่ต้องการผลิตลูกหมูสำหรับเลี้ยงขุนเพื่อสร้างรายได้
24 มกราคม 2557
ลดอาการเครียดของแม่สุกรหลังคลอดด้วยเหล้าขาว
สุกรหลังคลอดลูกบางตัวจะมีอาการเครียด ไม่กินอาหาร ไม่ยอมให้ลูกกินนม บางครั้งดุร้ายไล่กัดและทำร้ายลูก อาการแบบนี้พบเห็นบ่อยครั้ง ดังนั้นคุณบุญชวน มะลัยโย ปราชญ์ชาวบ้านแห่งศูนย์เรียนรู้ ต.ดงมหาวัน อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย ได้กล่าวถึงวิธีการแก้ปัญหาดังกล่าวผ่านทางสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกันจังหวัดเชียงราย ว่าสามารถแก้ไขให้แม่สุกรหายเครียดและมีสุขภาพดีขึ้น ด้วยวิธีการง่ายๆ ดังนี้
24 มกราคม 2557
การรักษาลูกสุกรจากอาการท้องเสีย
จากการลงพื้นที่สัมภาษณ์อาจารย์ยุทธนา กัณฑพงษ์ เกษตรกรผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการเกษตรแบบผสมผสานบนเนื้อที่ 45 ไร่ หมู่ 7 บ้านหัวว่าว ต.ท่าข้าม อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร พร้อมทั้งยังได้รับเชิญให้ไปเป็นวิทยากรบรรยายองค์ความรู้ต่าง ๆ ให้กับเกษตรกรที่สนใจทางด้านการเกษตรหลากหลายเรื่องราว อาทิ การเพาะเห็ด การดูแลสวนปาล์มน้ำมัน และการเลี้ยงหมูหลุม ซึ่งเกษตรกรแต่ละรายก็มีการเลี้ยงที่แตกต่างกันไป พบเจอกรณีหลากหลายเหตุการณ์ที่ไม่เหมือนกัน บางรายก็แก้กันตรงจุดบ้างไม่ตรงจุดบ้าง ขึ้นอยู่กับการเรียนรู้และการศึกษาวิธีการต่าง ๆ อย่างละเอียดและรอบคอบ อีกหนึ่งกรณีที่เกษตรกรผู้เลี้ยงหมูหลุมมักจะประสบกับปัญหาก็คือ อาการท้องเสียในลูกสุกร ถ้าเกษตรกรรักษาไม่ถูกต้องไม่ตรงจุดก็อาจจะทำให้ลูกสุกรตายได้
6 กุมภาพันธ์ 2557
การเก็บแหนมไว้รับประทานให้มีรสอร่อยและเก็บได้นานขึ้น
แหนม อาหารที่ทำจากเนื้อสัตว์ หมักให้มีรสเปรี้ยวด้วยเครื่องปรุง นิยมบริโภคกันทั่วไป โดยเฉพาะในถิ่นภาคเหนือ มีการทำแหนมไว้บริโภคและจำหน่ายกันอย่างแพร่หลาย จนกลายเป็นอาหารพื้นเมืองประจำถิ่นไปแล้ว แหนมที่อร่อยจะต้องมีรสเปรี้ยว มีกลิ่นหอมของเครื่องปรุง สำหรับผู้บริโภค ที่ซื้อแหนมมารับประทานอาจต้องถามพ่อค้า-แม่ค้าว่า สามารถรับประทานได้เลยหรือไม่ เพราะแหนมที่ผลิตมาใหม่ๆจะไม่มีรสเปรี้ยว ต้องเก็บไว้นาน3-7 วันจะเปรี้ยวและอร่อย ซึ่ง คุณณัฐรัตน์ คำมูล ประธานกลุ่มสตรีสหกรณ์ตำบลป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย ได้ให้สัมภาษณ์กับทางทีมงานร่วมด้วยช่วยกัน จ.เชียงราย ถึงวิธีการเก็บแหนมไว้รับประทานให้มีรสอร่อยและเก็บได้นานขึ้น ดังนี้
6 กุมภาพันธ์ 2557
เทคนิคการผสมพันธุ์ให้แม่หมูลูกดก
จากการลงพื้นที่บ้านดอนตะหนิน ต.หนองค่าย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา วันที่ 30 ธันวาคม 2556 เวลา 12.00 น.นายสงบ หาญกล้า เกษตรกรที่มีความเชี่ยวชาญหลากหลายในการเกษตร เกษตรผสมผสานในรูปแบบอินทรีย์ที่มีความมุ่งมั่น ลด ละ เลิกการใช้สารเคมีทางการเกษตรทุกชนิด วันนี้จึงมีเทคนิคพิเศษในเรื่องการการผสมพันธุ์ให้หมูแม่ลูกดก ซึ่งเป็นภูมิปัญญาแบบชาวบ้านมาแนะนำเป็นเทคนิคและวิธีการง่าย ๆ ดังนี้
3 มีนาคม 2557
แก้อาการท้องร่วงในสุกรด้วยใบกระถินสด
อาการท้องร่วงในสุกร สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกช่วงอายุ สาเหตุเกิดจากหลายปัจจัย ทั้งเรื่องอาหาร สภาพแวดล้อม และการเลี้ยงของเกษตรกร ซึ่งคุณจรัส วงค์ยาชัย เกษตรกรบ้านท่าต้นเกี๋ยง ต.สันติสุข อ.พาน จ.เชียงราย ผู้มีประสบการณ์ในการเลี้ยงสุกรมานานกว่า 20 ปี ได้กล่าวถึงปัญหาสุกรท้องเสียผ่านทางสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกันจ.เชียงรายว่า หากเกษตรกรไม่เอาใจใส่และหมั่นสังเกตอาหาร อาจทำให้อาการหนักขึ้นและสุกรที่เลี้ยงตายได้ วิธีการง่ายๆถ้าสังเกตพบว่าสุกรเริ่มท้องเสีย เริ่มขับถ่ายไม่เป็นก้อน ให้ใช้สมุนไพรหาง่ายในท้องถิ่นให้กิน ดังนี้
29 พฤษภาคม 2557
สมุนไพรบำรุงและป้องกันโรคสำหรับสุกร
เกษตรกรผู้เลี้ยงหมูส่วนใหญ่จะประสบปัญหาการเลี้ยงหมูแล้วเป็นโรค โดยเฉพาะช่วงอากาศเปลี่ยนฤดู วันหนึ่งมีทั้งลักษณะอากาศร้อน หนาวและมีฝนตกด้วย อาจทำให้ หมูที่เลี้ยงไว้เสี่ยงต่อการเกิดโรคได้ง่ายเนื่องจากว่าหมูไม่มีภูมิคุ้มกันโรค วันนี้เราจึงได้นำเอาการทำยาป้องกันโรคสำหรับหมู ที่เกษตรกรสามารถทำได้ง่ายๆจึงเหมาะกับการเลี้ยงหมูทั่วไปและหมูหลุมที่เกษตรกรเลี้ยงอยู่โดยข้อมูลเหล่านี้คุณมโนชญ์ เทศอินทร์ ศูนย์เรียนรู้เพื่อชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา ได้ยินดีเผยแพร่วิธีการนี้ผ่านรายการ FARMER INFO.จ.เชียงราย ซึ่งมีวิธีการทำง่ายๆดังนี้
27 มิถุนายน 2557
ดับกลิ่นคาวเครื่องในหมูด้วยใบกล้วย
เครื่องในหมูส่วนใหญ่คนไทยชอบรับประทาน แต่ติดปัญหาที่มีกลิ่นคาว เวลาปรุงอาหารแต่ละครั้งคุณพ่อบ้านแม่บ้าน ต้องปวดหัวจะทำอย่างไรให้กลิ่นคาวหมดไป
7 กรกฎาคม 2557
เทคนิคการถ่ายพยาธิหมูหลุม ด้วยวิธีธรรมชาติ
หมูหลุม เป็นสิ่งมีชีวิตที่เลี้ยงลูกด้วยนม และถือเป็นพืชเศรษฐกิจที่เกษตรกรนิยมเลี้ยง เพราะสามารถสร้างรายได้ดี และ ยังได้ประโยชน์จากการได้มูลหมู มาทำปุ๋ยชั้นเยี่ยม ได้อีกด้วย
10 กรกฎาคม 2557
เคล็ดไม่ลับ การหมักหมูให้อร่อยและหอม
จากการลงพื้นที่เมืองทองรีสอร์ท ต.โนนสูง อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา คุณกล้าจน จงใจจน ที่มีประสบการณ์ในการทำเกษตรมาหลายปี วันนี้จึงมีเกร็ดพิเศษในเรื่องการการหมักหมูให้อร่อย ซึ่งเป็นภูมิปัญญาแบบชาวบ้านมาแนะนำ มีวิธีการทำง่าย ๆ ดังนี้
25 กรกฎาคม 2557
การเพิ่มความหอมในการหมักเนื้อหมู
จากการลงพื้นที่ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงน้ำเพื่อชีวิต บ้านซับหมี ตำบล วะตะแบก อำเภอ เทพสถิต จ.ชัยภูมิ คุณนิคม คงพันธ์ เกษตรกรประจำตำบลวะตะแบก ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญการทำเกษตรแบบผสมผสาน ในรูปแบบอินทรีย์โดยเฉพาะการทำเกษตรแบบผสมผสาน เช่น การปลูกข้าว ปลูกผัก การเลี้ยงปลา วันนี้จึงมีเรื่องเกร็ดความรู้ในเรื่องการเพิ่มความหอมในการหมักเนื้อหมู ด้วยวิธีการง่ายๆ มาแนะนำ ดังนี้
12 กุมภาพันธ์ 2558
ราคาน้ำมัน
วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2560
น้ำมัน
ราคา
เบนซิล 95
32.16 บาท
แก๊สโซฮอล์ 91
24.78 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
25.05 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
22.54 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
18.94 บาท
ดีเซล
23.49 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
26.49 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2560
กรุงเทพมหานคร
25-30°C
เชียงใหม่
23-30°C
นครราชสีมา
24-29°C
ชลบุรี
25-30°C
นครศรีธรรมราช
24-30°C
ภูเก็ต
25-27°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×