สัตว์เล็ก
(255 เรื่อง)
หมูหยอง
เป็นผลิตภัณฑ์พื้นบ้านมีต้นกำเนิดมาจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน กรมปศุสัตว์ได้พัฒนาสูตรมาตรฐานและเผยแพร่แก่ผู้สนใจทั่วไป ลักษณะเป็นของแห้ง ฟู กรอบ
22 กุมภาพันธ์ 2556
เบคอน (bacon) และสันนอกรมควัน (back bacon หรือ kasseler)
เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีต้นกำเนิดจากประเทศทางยุโรป ผลิตจากชิ้นส่วนต่างๆ ของสุกร ได้แก่ สามชั้น สันนอก นำมาฉีดน้ำเกลือ (brine) ๓๐ % ผ่านการนวดแล้วนำไปรมควัน เพื่อให้ได้กลิ่นควัน สำหรับเบคอนทำจากสามชั้น ให้นำมาหั่นเป็นแผ่นบางๆ หนา ๒ มิลลิเมตร ส่วนสันนอกรมควัน (back bacon หรือ kasseler) ทำจากสันนอก หั่นเป็นแผ่นหนา ๕ - ๒๐ มิลลิเมตร ตามความต้องการ
14 กุมภาพันธ์ 2556
แฮมต้ม
เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีต้นกำเนิดจากประเทศทางยุโรป ผลิตจากเนื้อหมูโดยใช้เนื้อหมูที่เป็นเนื้อแดงล้วน ๑๐ กิโลกรัม ฉีดน้ำเกลือ (brine) ที่มีความเค็ม ๑๐ % จำนวน ๓ ลิตร เข้าไปในเนื้อหมู (๓๐ % ของเนื้อหมู) แล้วแช่เนื้อหมูทิ้งไว้ที่อุณหภูมิ ๒ ๐C นาน ๒๔ ชั่วโมง
4 มีนาคม 2556
หมูทุบ
เป็นผลิตภัณฑ์พื้นบ้านซึ่งเป็นที่นิยมของผู้บริโภคทั่วไป กรมปศุสัตว์ได้พัฒนาสูตรมาตรฐานสำหรับเผยแพร่แก่ผู้สนใจ สูตรนี้มีส่วนผสมประกอบด้วย เนื้อหมูที่เป็นเนื้อแดงล้วน ๕ กิโลกรัม น้ำตาลทราย ๑.๔ กิโลกรัม เกลือ ๗๕ กรัม ซีอิ้วขาว ๒๕๐ กรัม โซเดียมอีริทธอเบท ๒๕ กรัม
26 กุมภาพันธ์ 2556
เทคนิคการเลี้ยงหมูหลุมเพื่อขุนจำหน่าย แบบลดต้นทุน
คุณบุญชิต สมัตถะ เกษตรกรบ้านท่าแจ้ง ต.หนองแวง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ ที่ทำการเกษตรผสมผสาน และเป็นศูนย์การเรียนรู้ ของอำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ มีเกษตรกรในพื้นที่ไปศึกษาดูงานเป็นจำนวนมาก ได้ให้สัมภาษณ์ผ่านสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกันจังหวัดนครราชสีมา ช่วงรายการ Famer Info. ทางด่วนข้อมูลการเกษตร ในวันที่ 9 ตุลาคม 2555 เวลา 14.15 น. เรื่องเทคนิคการเลี้ยงหมูหลุมเพื่อขุนจำหน่าย แบบลดต้นทุน และสร้างรายได้ให้กับผู้เลี้ยงเป็นอย่างดี ดังนี้
29 พฤศจิกายน 2555
เทคนิคการหมัก EM สำหรับใช้ล้างคอกและกำจัดกลิ่นมูลสุกร
มูลสุกรเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดปัญหากลิ่นเหม็น แมลงวันรบกวน สร้างความเดือดร้อนแก่ชุมชน เพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้เคียงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่สิ่งเหล่านี้ล้วนมีแนวทางในการแก้ไขทั้งนั้น สำหรับการจัดการของเสียในคอกขึ้นอยู่กับเทคนิคหรือเคล็ดลับของเกษตรกรแต่ละคนว่ามีทีเด็ดเคล็ดลับอะไรในการกำจัดกลิ่น
18 มกราคม 2556
การปรับปรุงพันธุ์สุกร
หลักในการปรับปรุงพันธุ์สุกรนั้นมี 2 ข้อดังนี้
21 กุมภาพันธ์ 2556
การเลี้ยงดูสุกร
การเลี้ยงดูสุกร
21 กุมภาพันธ์ 2556
การให้อาหารสุกร
สุกรเป็นสัตว์กระเพาะเดี่ยว ไม่สามารถย่อยอาหารที่มีเยื่อใยมากได้ดีเหมือนสัตว์กระเพาะรวม (โค กระบือ) ระบบการย่อยอาหารที่มีหน้าที่ย่อยอาหารที่สุกรกินเข้าไปให้แตกตัวจนมีขนาดเล็กลง เพื่อสามารถดูดซึมไปใช้เสริมสร้างส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย สุกรมีความต้องการโภชนะนั้น หมายถึง สารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายประกอบด้วย 6 ชนิด
21 กุมภาพันธ์ 2556
โรงเรือนสุกร
โรงเรือนที่ดีจะสะดวกในการจัดการฟาร์ม สุกรจะอยู่ภายในคอกอย่างสบาย ขั้นตอนในการสร้างโรงเรือนสุกรมีดังนี้
21 กุมภาพันธ์ 2556
เทคนิคการเลี้ยงสุกรไร้กลิ่นโดยใช้น้ำหมักพ่อ
การเลี้ยงสุกรต้องมีการจัดการและการสุขาภิบาลที่ดี ส่วนมากมีการเลี้ยงสุกรตามหมู่บ้านอยู่เป็นจำนวนมากและสุกรที่เลี้ยงส่วนใหญ่มีจำนวนน้อยประมาณ 1-20 ตัว อาจทำให้การจัดการของฟาร์มมีกลิ่นเหม็นได้ จากการลงพื้นที่ของเจ้าหน้า Farmer Info ของสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน จ.ชุมพร เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2555 ในพื้นที่อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร ได้พบกับคุณสมบูรณ์ ศรีสุบัติ เกษตรกรผู้เชี่ยวชาญการปลูกพืชคอนโดเก้าชั้นและเกษตรสำนึกรักบ้านเกิด
6 มีนาคม 2556
การเลี้ยงหมูหลุมเพิ่มรายได้ ให้กับเกษตรกร
คุณลุงจันทร์ ชัยภา เกษตรกรที่บ้านหนองพริก ต.คลองไผ่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา ที่มีความเชี่ยวชาญด้านทำการเกษตรแบบผสมผสาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเลี้ยงสัตว์อินทรีย์ เช่น วัวขุน หมูหลุม เป็ด ไก่ ที่เลี้ยงง่ายๆในสภาพชนบท เติบโตเร็ว มีคุณภาพ จนถึงปัจจุบันนี้ ได้ให้สัมภาษณ์ผ่านสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกันจังหวัดนครราชสีมา ช่วงรายการ Famer Info. ทางด่วนข้อมูลการเกษตร ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2555 เวลา 14.15 น. เรื่องการเลี้ยงหมูหลุมเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงเป็นอย่างดี ดังนี้
22 กุมภาพันธ์ 2556
ราคาน้ำมัน
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
น้ำมัน
ราคา
เบนซิล 95
34.66 บาท
แก๊สโซฮอล์ 91
27.28 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
27.55 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
25.04 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
20.44 บาท
ดีเซล
26.69 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
29.69 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
23-29°C
เชียงใหม่
20-30°C
นครราชสีมา
21-30°C
ชลบุรี
23-30°C
นครศรีธรรมราช
23-28°C
ภูเก็ต
25-30°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×