สัตว์เล็ก
(252 เรื่อง)
ภูมิปัญญาในการเลี้ยงแพะเนื้อด้านต่างๆ
ในการเลี้ยงแพะได้มีผู้คิดค้นวิธีทางธรรมชาติเพื่อมาช่วยในการดูแลและการจัดการในการเลี้ยงแพะเพื่อเป็นการลดต้นทุนในการเลี้ยง และเป็นวิธีที่ปลอดภัยทางคนเลี้ยงและผู้บริโภค
1 ธันวาคม 2551
6,320
การใช้สมุนไพรในการดับกลิ่นคอกสัตว์
การทำปศุสัตว์อินทรีย์ ต้องหลีกเหลี่ยงการใช้ยา เคมีภัณฑ์สังเคราะห์ทุกชนิด ที่ทำลายสิ่งแวดล้อม ไม่ใช้พืช หรือสัตว์ที่มาจากการตัดต่อพันธุกรรมในกระบวนการผลิต ซึ่งเกษตรกรสามารถหลีกเลี่ยงได้โดยการใช้สมุนไพรที่หาได้ง่ายในชุมชนมาใช้ในการเลี้ยงสัตว์ เช่นการเลี้ยงหมูและการเลี้ยงไก่ เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันโรคและลดกลิ่นเหม็นในคอกหมู-ไก่เกษตรกรสามารถทำน้ำหมักชีวภาพสมุนไพรสำหรับการเลี้ยงหมูและไก่ได้โดยไม่ต้องพึ่ง ยาและ เคมีภัณฑ์สังเคราะห์
23 กุมภาพันธ์ 2552
2,238
เทคนิคการทำเนื้อแพะให้นุ่ม
พ่อครัวแม่ครัวคงจะเคยเจอปัญหาสำหรับการแกงเนื้อแพะแก่แล้วรู้สึกว่าเนื้อเหนียวไม่น่ารับประทาน วันนี้คุณสมบูรณ์ เกษตรกรผู้เลี้ยงแพะในพื้นที่ ต.ฉลอง อ.เมือง จ.ภูเก็ต แนะนำเทคนิคและวิธีการการทำเนื้อแพะแก่ให้นุ่มน่ารับประทาน ด้วยวิธีการดังนี้
4 มีนาคม 2552
3,508
วิธีเพิ่มความน่ากินในอาหารหมู
ทางทีมงานจังหวัดอุดรธานีได้สอบถามจากคุณพ่อประยงค์ ใจเป็น เกษตรสำนึกรักบ้านเกิด จังหวัดอุดธานี เรื่องสูตรผงชูรสหมู เนื่องจากคุณสุพจน์เกษตรกรอำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี ได้สอบถามเกี่ยวกับสูตร ผงชูรสหมู จึงได้ร่วมพูดคุยกับคุณพ่อประยงค์ในรายการ ว่า สูตรผงชูรสหมูเป็นการเพิ่มรสชาติให้กับอาหารหมู ทำให้หมูได้รับสารอาหารเพิ่มขึ้น และทำให้หมูไม่มีกลิ่นเหม็นด้วย
20 มีนาคม 2552
2,815
วิธีแก้และสังเกตเนื้อหมูมีสารเร่งเนื้อแดงปน
ปัจจุบันคนทั่วไปส่วนใหญ่นิยมบริโภคหมูเนื้อแดง ไม่มีมัน เนื่องจากกลัวโรคอ้วน หรือกลัวสารคลอเรสเตอรอลที่มีผลร้ายต่อสุขภาพ จึงทำให้ฟาร์มสุกรต้องผลิตเนื้อหมูที่มีลักษณะที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคคือ มีเนื้อแดงมาก และมีไขมันต่ำ สำหรับวิธีการที่ผู้ประกอบการใช้ คือ การใช้สารเร่งเนื้อแดง หรือมีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า สารซาลบูทามอล โดยสารตัวนี้จะเข้าไปลดช่องว่างของเซลให้ติดกันมากขึ้น และลดชั้นไขมัน เปลี่ยนไขมันให้เป็นกล้ามเนื้อ สุกรที่ได้รับสารนี้ก็จะมีลักษณะตามต้องการคือ มีการเจริญของกล้ามเนื้อดี และมีไขมันน้อย โดยปกติสารในกลุ่มนี้มีคุณสมบัติ ในการขยายหลอดลม และช่วยให้กล้ามเนื้อขยายตัว ในผู้ป่วยโรคหอบหืด แต่อาจมีผลข้างเคียงมาก ทำให้กล้ามเนื้อสั่น หัวใจเต้นเร็วกว่าปกติ กระวนกระวาย วิงเวียนและปวดศีรษะ
20 มีนาคม 2552
5,296
การใช้น้ำส้มควันไม้และผงถ่านในอาหารสุกร
จากการศึกษาการใช้น้ำส้มควันไม้เสริมในอาหารสุกรหลังหย่านมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ล้านนา เขตพื้นที่พิษณุโลก พบว่าระดับที่เหมาะสมสำหรับการใช้น้ำส้มควันไม้เสริมอาหารสุกรหลังหย่านมคือ 0.2 – 0.6 เปอร์เซ็นต์ หรือใช้น้ำส้มควันไม้ผสมผงถ่านในสัดส่วน 1 ต่อ 4 ที่ระดับ 1- 3 เปอร์เซ็นต์ในสูตรอาหาร จะช่วยป้องกัน และลดอาการท้องร่วงในสุกรหย่านม (สังเกตจากมูลสุกรแข็งเป็นก้อน) ซึ่งจะทำให้สุกรใช้ประโยชน์จากอาหารได้มากขึ้น น่าจะส่งผลดีต่อสุขภาพของสุกรหลังหย่านมซึ่งอาจเป็นแนวทางหนึ่งในการผลิตสุกรอินทรีย์ต่อไป
20 มีนาคม 2552
4,156
น้ำหมัก EM ให้แพะกินเพื่อดับกลิ่น
ปัจจุบัน เกษตรกรในพื้นที่ภาคกลางหันมาเลี้ยงแพะมากขึ้น โดยเฉพาะเกษตรกรจังหวัดสระบุรี เพื่อเป็นทางเลือกในการบริโภคเนื้อแพะ นมแพะ โดยการนำมาเป็นวัตถุดิบในการผลิตอาหารฮาลาลเพื่อการส่งออก การเลี้ยงแพะในปัจจุบัน เริ่มเป็นที่แพร่หลาย และขยายวงกว้างมากขึ้น และกลุ่มผู้บริโภคในบ้านเราก็มีมากขึ้น โดยเฉพาะชาวมุสลิม ยังมีความต้องการที่จะใช้แพะเป็นอาหาร และเพื่อประกอบในพิธีกรรมต่างๆ ดังนั้น แพะ จึงได้กลายเป็นสัตว์เศรษฐกิจ แต่ปัญหาหนึ่งเวลาเลี้ยงแพะนั้นประสบปัญหาในการเลี้ยง นั้นคือการเกิดโรคติดต่อของแพะที่เลี้ยงและกลิ่นเหม็นที่มาจากมูลแพะสร้างปัญหาให้กับเพื่อนบ้านด้วย ดังนั้นควรมีวิธีการกำจัดกลิ่นและปัญหาที่เกิดขึ้นโดยการใช้ EM ผสมน้ำดื่มแพะและทำให้เล้าแพะไม่มีกลิ่นเหม็น โดยได้รับความรู้มาจากลุงเป้ง เกษตรกรจังหวัดสระบุรีนั้นเอง
17 เมษายน 2552
3,483
สูตรยาสมุนไพรแก้อาการลูกหมูท้องร่วง
สุกรหรือหมู เป็นสัตว์เศรษฐกิจที่เกษตรกรส่วนใหญ่นิยมเลี้ยงเพื่อสร้างรายได้ให้กับครอบครัว แต่ใช่ว่าจะสามารถสร้างรายได้เพียงอย่างเดียวเพราะปัจจุบัน เกษตรกรประสบปัญหาต้นทุนการเลี้ยงที่สูง และเกิดโรคกับสุกรที่เลี้ยงไว้ การใช้ยาเพื่อทำการรักษาสุกรที่เจ็บป่วยก็ต้องระมัดระวังเป็นอย่างมาก คุณปิยะพงษ์ กรุดแก้ว เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรจึงอยากจะบอกต่อถึงวิธีการรักษาโรคท้องร่วงในสุกร เพราะเขาเชื่อว่าเกษตรกรหลายคนอาจจะกำลังประสบปัญหาเช่นเดียวกัน ซึ่งคุณปิยะพงษ์ใช้ได้ผลจริง
20 เมษายน 2552
3,399
วิธีการขจัดกลิ่นเหม็นในคอกสุกร
เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรมักเกิดปัญหาเรื่องกลิ่นของมูลสุกร โดยหาวิธีการกำจัดกลิ่นด้วยวิธีต่างๆนานา จากปัญหาที่เกิดขึ้นในเรื่องของเสีย และกลิ่นนั้น คุณพ่อประยงค์ ใจเป็น เกษตรสำนึกรักบ้านเกิดจังหวัดอุดรธานี ได้แนะนำวิธีการทำโปรตีนสำหรับสุกร เพื่อช่วยลดกลิ่นของมูลสุกร
20 เมษายน 2552
7,961
การจัดการลูกหมูแรกเกิด
การอนุบาลดูแลลูกหมูแรกเกิด
22 เมษายน 2552
17,456
ราคาน้ำมัน
วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2560
น้ำมัน
ราคา
เบนซิล 95
34.46 บาท
แก๊สโซฮอล์ 91
27.08 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
27.35 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
24.84 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
20.14 บาท
ดีเซล
25.49 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
28.49 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2560
กรุงเทพมหานคร
26-30°C
เชียงใหม่
25-29°C
นครราชสีมา
25-29°C
ชลบุรี
25-30°C
นครศรีธรรมราช
25-31°C
ภูเก็ต
26-29°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×