สัตว์ใหญ่
(246 เรื่อง)
การทำน้ำหมักขจัดเห็บหมัดวัว
คุณสุพี วงศ์พิทักษ์ เกษตรกรบ้านคำบอน หมู่ 7 ตำบลหนองแหน อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร ผู้มีใจรักในการเลี้ยงโคขุน ประกอบกับเมื่อจบการศึกษาจากวิทยาลัยเกษตรจังหวัด ศรีสะเกษ ได้ไปมีโอกาสเข้าไปทำงานตำแหน่งหัวหน้าแผนกทุ่งหญ้า สหกรณ์เลี้ยงปศุสัตว์ กรป.กลาง โพนยางคำ จำกัด จังหวัดสกลนคร จึงมีความคิดที่จะมีฟาร์มเลี้ยงโคขุนเป็นของตนเอง จึงได้ลาออกจากราชการ มาเลี้ยงโคขุนจำหน่ายให้สหกรณ์โพนยางคำ และได้ทำหน้าที่เป็นอาสาปศุสัตว์และอาสาผสมเทียมของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร ทำให้สามารถเป็นส่วนหนึ่งในการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ของเกษตรกรให้ดีขึ้น คุณสุพีได้แนะนำถึงวิธีการเลี้ยงโคขุนที่ดีนั้น นอกจากให้อาหารเต็มที่แล้ว เรื่องสุขภาพก็เป็นสิ่งสำคัญ คุณสุพีจึงได้แนะนำวีการใช้น้ำหมักป้องกันกำจัดเห็บหมัดโค เพราะถ้าวัวไม่มีศัตรูรบกวน จะทำให้โคสุขภาพดี
28 มีนาคม 2553
รักษาอาการเบื่ออาหารของวัว-ควาย
คุณนคร กิณเสน จากจ.ขอนแก่น ได้โทรเข้ามาที่หมายเลข *1677 ปรึกษาปัญหาการเกษตรว่าวัวที่บ้านเลี้ยงไว้ จำนวน 10 ตัว แต่มีบางตัวไม่ยอมกินหญ้าจึงทำให้มีรูปร่างผอมลงทุกวัน แล้วจะมีวิธีแก้ไขอย่างไรบ้าง ทางทีมงานได้ขอคำแนะนำจากเกษตรกรผู้มีความรู้ จาก คุณเอกวิทย์ สายแก้วเทศ เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ประจำปี 2552 จ.เลย ได้แนะนำว่าอาการของวัวที่เบื่ออาหารไม่ยอมกินหญ้านั้นมีหลายสาเหตุ แต่มีวิธีรักษาด้วยสมุนไพรดังนี้
26 เมษายน 2553
การทำโป่งเทียมเพื่อเพิ่มแร่ธาตุสำหรับสัตว์
การทำโป่งเทียมช่วยเพิ่มแร่ธาตุที่จำเป็นต่อสัตว์ ทำให้สัตว์ได้รับสารอาหารอย่างเพียงพอ และช่วยลดต้นทุนเพราะทำครั้งหนึ่งสามารถอยู่ได้นานถึง 3 เดือน
17 พฤษภาคม 2553
วิธีถ่ายพยาธิโดยการใช้ใบสะแก
ปัญหาของเกษตรกรผู้เลี้ยงโค-กระบือที่พบบ่อยครั้ง มักจะเป็นปัญหาเกี่ยวกับอาการซูบผอม โตช้า ไม่สมบูรณ์ ซึ่งสาเหตุของอาการดังกล่าวมีหลายประการ โดยเฉพาะสาเหตุของอาการซูบผอมที่เกิดจากพยาธิ ซึ่งเกษตรกรต้องหาวิธีถ่ายพยาธิด้วยวิธีการที่แตกต่างกันไป แต่สำหรับคุณจรูญ โมราเพ็ง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2 ตำบลหนองแม่นา อำเภอเขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ แล้ว การถ่ายพยาธิในโค-กระบือ จะใช้สูตรสมุนไพรหาง่ายในท้องถิ่น ที่เกษตรกรท่านอื่น สามารถทำได้ ดังนี้
31 พฤษภาคม 2553
น้ำหมักแคลเซียมบำรุงสัตว์
คุณบุญช่วย มั่นคง 87/1 หมู่ที่ 5 บ้านสามเรือน ตำบลสามเรือน อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย เกษตรกรที่ผู้ทำการเกษตรแบบผสมผสาน ปลูกไม้ผลหลากหลายชนิดในพื้นที่กว่า 30 ไร่ โดยมีการทำการเกษตรแบบชีวภาพ มีการทำน้ำหมักชีวภาพ และปุ๋ยหมักต่างๆขึ้นใช้เอง
14 มิถุนายน 2553
วิธีการทำเลมอลชีส....จากน้ำนมวัว
ถ้าพูดถึงน้ำนำวัวดิบ ถือว่าเป็นอีกอย่างหนึ่งที่สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงวัวนมได้เป็นอย่างดี ซึ่งปัจจุบันนี้มีเกษตรกรหลายพื้นที่ทำการเลี้ยงวัวนม เพื่อส่งขายน้ำนมดิบไปยังสหกรณ์ เป็นอาชีพหลัก โดยเฉพาะเกษตรกรในเขตพื้นที่จังหวัดลพบุรี สระบุรี นครราชสีมา เป็นต้น ซึ่งราคาก็จะขึ้น ๆ ลง ๆ ตามความต้องการของตลาด และปริมาณของนมที่เพิ่มหรือลดลงนั่นเอง ซึ่งถือว่า ก็เป็นปัญหาสำหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงวัวนมในหลายๆ พื้นที่ ถ้าเกิดเป็นช่วงที่ราคาน้ำนมดิบลดลงนั่นเอง จากการลงพื้นที่เข้าร่วมพูดคุยกับคุณบุญญวัฒน์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา เกษตรกรผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องการทำเกษตรแบบผสมผสาน คุณบุญญวัฒน์ ได้แนะวิธีการง่าย ๆ ในการเพิ่มมูลค่าให้กับน้ำนมดิบ โดยการแปรรูปเป็นเลมอนชีส นอกจากจะเป็นการเพิ่มมูลค่าแล้ว การนำน้ำนมดิบมาทำเลมอนชีส ยังสามารถยืดอายุการเก็บและสามารถนำไปประกอบอาหารอื่น ๆ ได้อีกด้วย
28 มิถุนายน 2553
สมุนไพรแก้ท้องเสียในควาย
พืชสมุนไพรที่ใช้ เป็นพืชที่หาง่ายในท้องถิ่นผู้ใช้จะต้องใช้ให้ถูกต้น รู้จักสรรพคุณ ใช้ให้ถูกส่วน ตามข้อบ่งใช้ เช่น ราก ลำต้น ใบ ผลหรือดอกรู้จักระยะที่เก็บที่ให้สรรพคุณทางยาสูงสุด เช่น บอระเพด เก็บเมื่อแก่เต็มที่ อายุประมาณ 1 ปี ขึ้นไป ผลมะเกลือ เก็บเมื่อไม่แก่ ไม่อ่อนเกินไป เป็นต้น ใช้ให้ถูกขนาด จะต้องดู ตามข้อบ่งใช้ในปริมาณและน้ำหนักกินวันละเท่าใด กี่ครั้ง ใชให้ถูกวิธี เป็นยาคั้นน้ำสด ต้ม ดอง กินหรือทา เป็นต้น
5 เมษายน 2554
การใช้ชุมเห็ดไทยรักษาอาการท้องร่วงในสัตว์
ปัจจุบันสมุนไพรได้รับความสนใจเพิ่มมากขึ้น เพราะนอกจากจะช่วยบำรุงรักษาร่างกายแล้ว ยังช่วยในการรักษาโรคภัยไข้เจ็บที่เกิดขึ้น ในสัตว์ก็เช่นกันมีสมุนไพรที่ช่วยในการบรรเทาและรักษาอาการของโรคต่างๆได้ แล้วยังส่งผลให้ผู้เลี้ยงสามารถลดต้นทุนการผลิตได้อีกทางหนึ่งด้วย ขอแนะนำพืชสมุนไพรให้ผู้สนใจได้ทราบและแนะนำไปทดลองใช้ดังนี้
26 มกราคม 2559
แก้อาการท้องเสียในวัวควาย
หากวัว ควาย ที่ท่านเลี้ยงไว้ มีอาการท้องเสีย สมุนไพรพื้นบ้านที่หาได้ง่ายในท้องถิ่นช่วยรักษาได้มาดูกันว่ามีอะไรบ้าง
25 เมษายน 2554
การเลี้ยงโคพื้นเมือง
ความสำคัญของโคพื้นเมือง โคพื้นเมืองเป็นโคที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของประเทศไทยมาเป็นเวลานานมีขนาดเล็กทนทานต่อสภาพ อากาศร้อนชื้นทนต่อโรคพยาธิและแมลงรบกวนได้ดีหากินเก่งให้ลูกดกสามารถใช้ประโยชน์จากอาหารหยาบ ได้ดีซึ่งเหมาะสมกับสภาพปัจจุบันที่กำลังประสบปัญหาการขาดแคลนพืชอาหารสัตว์ตามธรรมชาติ และพื้นที่เลี้ยงสัตว์ตามธรรมชาติมีแนวโน้มลดลงการเลี้ยงโคพื้นเมืองจึงถือเป็นทางเลือกหนึ่งที่เกษตรกรรายย่อยสามารถ นำมาเป็นอาชีพเสริมให้กับครอบครัวได้ แต่ปัญหาที่สำคัญคือปัจจุบันโคพื้นเมืองมีปริมาณลดลงเนื่องจาก นโยบายการเลี้ยงโคที่รัฐบาลในอดีตที่ผ่านมา ได้เน้นการผลิตเพื่อบริโภคและทดแทนการนำเข้าเนื้อโคจากต่างประเทศทำให้เกษตรกรหันมาเลี้ยง โคพันธุ์ต่างประเทศทั้งพันธุ์แท้และลูกผสมจนทำให้โคพื้นเมืองไม่ได้รับความเอาใจใส่ในด้านการเลี้ยงดู การปรับปรุงพันธุ์และขาดการอนุรักษ์พันธุ์อย่างจริงจังทำให้โคพื้นเมืองซึ่งสามารถเจริญเติบโตและขยาย พันธุ์ได้ดีในสภาพแวดล้อมของเกษตรกรถูกละเลยไป ทั้งๆที่โคพื้นเมืองมีคุณลักษณะที่โดดเด่นเหมาะสมกับ สภาพการเลี้ยงดูของเกษตรกรและสภาพท้องถิ่นมีการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้อย่างเหมาะสมมานับ พันๆ ปี ให้ลูกดกในสภาพแวดล้อมของเกษตรกรรายย่อย เลี้ยงง่ายโดยปล่อยให้หากินตามทุ่งหญ้าสาธารณะ ตามป่าละเมาะไล่ต้อนตามป่าเขาสามารถใช้เศษเหลือจากผลผลิตทางการเกษตรเป็นหลัก นอกจากนี้ยังใช้ ต้นทุนในการเลี้ยงดูต่ำกว่าโคพันธุ์ที่นำเข้าจากต่างประเทศ ปัจจุบันโคพื้นเมืองมีบทบาทที่สำคัญมากขึ้นเพราะการแข่งขันในการใช้พื้นที่การเกษตรเพื่อผลิตอาหาร และเครื่องอุปโภคโดยเฉพาะการผลิตอาหารโปรตีนเพื่อให้พอเพียงกับการบริโภคในท้องถิ่น จากข้อมูล เศรษฐกิจการปศุสัตว์ประจำปีพ.ศ.2542รายงานว่าประเทศไทยมีจำนวนโคเนื้อรวมทั้งสิ้น4,635,741ตัว ในจำนวนนี้ประกอบด้วยประชากรโคพื้นเมือง ซึ่งเลี้ยงกระจายอยู่ตามภาคต่าง ๆ ของประเทศ จำนวน 2,981,381ตัวกรมปศุสัตว์ได้เห็นถึงความสำคัญของการเลี้ยงโคพื้นเมืองเหล่านั้นไว้เพื่อเป็นแหล่งทรัพยากร ทางพันธุกรรมและการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนเนื่องจากโคพื้นเมืองมีความสำคัญต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของเกษตรกรส่วนใหญ่ของประเทศ ในด้านใช้เป็นอาหารสัตว์ใช้งานธนาคารออมทรัพย์ของเกษตรรายย่อย เป็นส่วนหนึ่งของอารยะธรรมและทรัพยากรของประเทศกรมปศุสัตว์ได้ดำเนินการโครงการวิจัยทดสอบ พันธุ์และกระจายพันธุ์โคพื้นเมืองในเกษตรกรรายย่อย โดยร่วมมือกับเกษตรกรในการวิจัยและพัฒนาพันธุ์โคพื้นเมืองในทั่วทุกภาคของประเทศทั้งในแง่ผลิตเป็นโคเนื้อและโคที่ใช้เป็นกีฬาประจำท้องถิ่นนั้นๆส่งเสริม ให้มีการรวมกลุ่มกันผลิตและจำหน่าย จัดวางแผนระบบการจัดเก็บข้อมูลและฐานข้อมูลที่จะเอื้อประโยชน์ต่อ การอนุรักษ์ ปรับปรุงการให้ผลผลิตให้สูงขึ้นกว่าเดิม กระจายพันธุกรรมโคพื้นเมืองที่ได้รับการปรับปรุงพันธุ์ แล้วอย่างมีระบบและพัฒนาเป็นสินค้าส่งออกในอนาคต
3 พฤษภาคม 2555
โรคเฮโมรายิกเซพติกซีเมีย
โรคเฮโมรายิกเซพติกซีเมีย หรือโรคคอบวม เป็นโรคระบาดรุนแรงในกระบือ แต่จะมีความรุนแรงน้อยลงในสัตว์อื่นๆ เช่น โค แพะ แกะ ม้า อูฐ กวาง และช้าง เป็นต้น
24 พฤษภาคม 2555
โรคปากและเท้าเปื่อย
เป็นโรคระบาดที่สำคัญที่สุดโรคหนึ่งของ โค กระบือ แพะ แกะ สุกร ซึ่งสร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจของประเทศอย่างมาก เนื่องจากติดต่อได้เร็วและควบคุมให้สงบลงได้ยาก โรคนี้ไม่ทำให้สัตว์ถึงตาย แต่สุขภาพทรุดโทรม ผลผลิตลดลง
24 พฤษภาคม 2555
ราคาน้ำมัน
วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2561
น้ำมัน
ราคา
เบนซิล 95
36.36 บาท
แก๊สโซฮอล์ 91
28.98 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
29.25 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
26.74 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
21.14 บาท
ดีเซล
28.79 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
31.79 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
26-31°C
เชียงใหม่
23-30°C
นครราชสีมา
25-35°C
ชลบุรี
26-30°C
นครศรีธรรมราช
23-31°C
ภูเก็ต
25-28°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×