สัตว์ใหญ่
(243 เรื่อง)
ในช่วงนี้อากาศเริ่มเข้าสู่ฤดูหนาว นายจรัล แสงปรางค์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลสนามคลี และประธานเครือข่ายโคภาคเหนือตอนล่าง อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก แนะนำให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโค ควรมีการจัดเตรียมพืชอาหารสัตว์หรือเสบียงสัตว์ ไว้ใช้ในยามขาดแคลน จึงควรมีการทำ อาหารเสริม เพื่อช่วยเพิ่มคุณค่าทางอาหารและชดเชยสารอาหารบางส่วนที่ขาดในหญ้าและฟางที่มีคุณภาพต่ำ ซึ่งในการทำจมูกข้าวโพดเพื่อเป็นอาหารเสริมให้กับโค จะเป็นอาหารที่ช่วยเสริมให้โค มีสุขภาพดี ลดการสูญเสียน้ำหนักโคในช่วงฤดูหนาว สูตรและวิธีการผลิต เป็นสูตรที่ มีความเหมาะสม ประหยัด หาแหล่งวัตถุดิบง่าย ขั้นตอนไม่ยุ่งยาก เกษตรกรสามารถทำได้หรือนำไปปรับใช้ในจำนวนและปริมาณที่เหมาะสมได้เองและที่สำคัญ ตรงตามวัตถุประสงค์ที่จะใช้อีกด้วย ซึ่งถ้าใครไม่มีโรงสีสามารถหาซื้อจมูกข้าวโพดได้ตามโรงสีใกล้บ้าน
22 ธันวาคม 2557
ช่วงฤดูฝนเกษตรกรผู้เลี้ยงโค-กระบือควรเอาใจเกี่ยวกับการถ่ายพยาธิ เนื่องจากโค-กระบือจะกินหญ้าที่มีตัวอ่อนพยาธิติดตามใบหญ้าในช่วงฤดูฝน เช่นพยาธิปากขอ พยาธิเม็ดตุ่ม มักจะเกิดกับโค-กระบือที่ยังมีอายุน้อย ทำให้โค-กระบือซูบผอม ท้องเสียเรื้อรัง เติบโตช้า ดังนั้นคุณสมัย สาวงษา ปราชญ์ชาวบ้านแห่งสมสมัยฟาร์ม ศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ หมู่ที่3 ต.ดงมหาวัน อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงรายจึงได้คิดค้นสูตรสมุนไพรเพื่อถ่ายพยาธิ บำรุงสุขภาพโค-กระบือในช่วงฤดูฝน และบอกต่อผ่านทางทีมงานศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกัน จ.เชียงราย ถึงวิธีการใช้สมุนไพรดังกล่าว ต้องเตรียมสมุนไพร ดังนี้
29 กันยายน 2559
การแปรรูป หม่ำ หม่ำ เมนูยอดฮิตของภาคอีสานโดยเฉพาะจังหวัดชัยภูมิ และเป็นอาหารพื้นเมืองเก่าแก่ มีลักษณะหน้าตาคล้ายกับไส้กรอก แต่ต่างกันที่รสชาติ และส่วนผสม หม่ำจะมีรสชาติเปรี้ยวอมมัน ซึ่งหม่ำเป็นการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการแปรรูป และที่สำคัญนั้นยังเป็นการถนอมอาหารอีกวิธีหนึ่ง และการทำหม่ำนั้นใช้วัตถุดิบ และเครื่องปรุงที่สามารถหาได้ง่าย โดยจะใช้เนื้อหมู หรือเนื้อวัว และตับ เป็นส่วนผสมหลักที่ใช้ในการทำ วันนี้คุณเรชานนท์ ทิศเหนือ เจ้าของสูตรการหม่ำ อยู่ที่ 235 ซ.ห้าแยกโนนไฮ หมู่ 6 ถ.ชัยภูมิ - สีคิ้ว ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ ได้แนะนำการแปรรูปหม่ำเนื้อสูตรเฉพาะร้านมาฝากกันด้วยขั้นตอนการทำดังนี้
12 เมษายน 2560
เกษตรกรทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยนิยมเลี้ยงโคเนื้อเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริมกันอย่างแพร่หลาย โดยโคเนื้อเป็นสัตว์กระเพาะรวมและกินอาหารหยาบประเภทหญ้า ฟางข้าวหรือวัตถุดิบเหลือใช้ทางการเกษตรเป็นอาหารหลัก ซึ่งเกษตรกรที่เลี้ยงโคเนื้อขุนไว้คอกหรือในโรงเรือนมักจะประสบกับปัญหาโคสะบัดหญ้า หรือขวิดหญ้าออกจากรางปูนซีเมนต์ ซึ่งเป็นลักษณะนิสัยของโคโดยทั่วไป ทำให้เกิดความสิ้นเปลืองในส่วนของต้นทุนค่าอาหารหยาบ วันนี้เรามีเทคนิคดีๆ ที่จะช่วยลดการสูญเสียและลดต้นทุนในส่วนของอาหารหยาบ โดยการใช้รางอาหารที่ทำขึ้นจากตาข่ายมาฝากกัน
21 ธันวาคม 2558
1 ธันวาคม 2558
ปัญหาของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม อีกโรคหนึ่งที่พบบ่อยมากที่สุดคือ โรคเต้านมอักเสบ โดยโรคนี้ เกิดจากเชื้อโรคเข้าไปเจริญเติบโตและทำลายเนื้อเยื่อของเต้านม หรือ คอก โรงเรือนที่สกปรก คนรีดนมที่ล้างมือ ล้างเครื่องรีดนมไม่สะอาด หรือช่วงหน้าฝน โอกาสที่จะติดเชื้อก็มากขึ้น ส่วนอาการของโรคเต้านมอักเสบที่มักพบบ่อยมากที่สุด คือ น้ำนมเมื่อบีบออกมาจะมีสีเข้มขึ้น มีตะกอนปะปน ปริมาณน้ำนมลดลงเฉพาะเต้า เต้านมบวม ร้อน แดง แข็ง และเจ็บปวด บางตัวที่เป็นรุนแรง โคจะซึม มีไข้และ หยุดกินอาหาร แต่วันนี้เราได้สูตรยารักษาโรคเต้านมอักเสบโคนมด้วยสมุนไพร ของคุณพ่อเอกวิทย์ สายแก้วเทศ ปราชญ์ชาวบ้าน แห่งบ้านน้ำพุ ต.ด่านซ้าย อ.ด่านซ้าย จ.เลย มาฝากชาวเกษตรกรกันค่ะ
2 กันยายน 2552
ราคาน้ำมัน
วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.2561
น้ำมัน
ราคา
เบนซิล 95
36.86 บาท
แก๊สโซฮอล์ 91
29.48 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
29.75 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
26.74 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
21.19 บาท
ดีเซล
28.89 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
31.89 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
25-30°C
เชียงใหม่
23-30°C
นครราชสีมา
25-31°C
ชลบุรี
27-30°C
นครศรีธรรมราช
25-31°C
ภูเก็ต
24-27°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×