สัตว์ใหญ่
(246 เรื่อง)
วิธีการรักษาแผลฝีหนองในวัวควาย
เกษตรกรกรผู้เลี้ยงวัวควาย หลายรายคงเคยเจอกับปัญหาของแผลฝีหนอง ในวัวควาย ที่มาพร้อม ๆ กับช่วงหน้าฝน ซึ่งถ้าไม่รีบรักษาจะทำให้วัวควายเกิดความเจ็บปวดและทรมาน ยิ่งเกษตรกรผู้ที่เลี้ยงวัวนม อย่างคุณทุเรียน เกลี้ยงทิศ เกษตรกรผู้เลี้ยงวัวนมในพื้นที่จังหวัดลพบุรี ถ้าเกิดวัวเป็นแผลเป็นฝีเป็นหนองก็จะทำให้วัวให้นมน้อย เนื่องจากวัวเกิดความเจ็บปวดและไม่ยอมกินอาหาร ฉะนั้น คุณทุเรียน เลยได้คิดหาวิธีการรักษาแผลเป็นฝีเป็นหนอง จนทำให้วัวสามารถหายเร็วขึ้น ซึ่งจะใช้ระยะเวลาแค่ 2 วัน เป็นอย่างมาก อาการก็จะดีขึ้น โดยมีวิธีการและรายละเอียดดังนี้
17 ตุลาคม 2552
วิธีแก้อาการควายเป็นตะคริว
ภูมิปัญญาไทยที่ควรอนุรักษ์ไว้แก่คนรุ่นหลัง เพื่อให้สืบสานต่อกันไป เช่นเกษตรกรที่ควรเอาเป็นตัวอย่าง คือการอนุรักษ์ควายไทย ไว้ใช้งาน ใช้ไถ่นา เพื่อเป็นการลดต้นทุนในการผลิต และ ได้ปุ๋ยจากมูลที่ขับถ่ายออกมา ลดต้นทุนในการซื้อปุ๋ย แต่สิ่งมีชีวิตทุกสิ่งก็ต้องมีการเก็บไข้ ได้ป่วย เหมือนกัน แม้แต่เครื่องยนต์กลไกล ยังต้องมีการซ่อมบำรุงรักษาเช่นกัน ฉะนั้น ควาย หรือ โค กระบือก็มีโรคเบียดเบียน เหมือนกันตามฤดูกาล เช่น โรคปาก เท้า เปื่อย ในช่างฤดูฝน แต่ในช่างฤดูหนาวโรคที่พบได้ปล่อยคือ โรค ตัวแข็ง หรือ ตะคริว อาการของโรคนี้คือ กล้ามเนื้อของโค กระบือจะแข็ง เกรง เดินไม่ได้ ไม่อยากเคลื่อนที่ ไม่กินอาหาร ถ้ามีลักษณะอาการแบบนี้ มีวิธีแก้ไขของ พ่อเดือน มาพระลับ เกษตรกร ผู้เลี้ยงและอนุรักษ์ ควายไทย ใช้ ควาย ไถนา บ้านหนองกลอย หมู่ 3 ต. เหล่าปอแดง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น มีวิธีดังนี้
10 สิงหาคม 2558
วิธีกำจัดเห็บวัวใช้เมล็ดน้อยหน่า
การใช้เมล็ดน้อยหน่ากำจัดเห็บวัว มีวิธีการทำดังต่อไปนี้
5 พฤศจิกายน 2552
สูตรยาถ่ายพยาธิแบบง่ายแต่ได้ผลเกิน100%
ปัจจุบันเกษตรกรเริ่มกลับมาเห็นความสำคัญของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกันมากขึ้น สังเกตได้จากการลดการใช้สารเคมี หันมาใช้วิธีที่ได้จากธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็น การกำจัดแมลงหรือปุ๋ยที่ใช้ในพืชสวนไร่นาต่างๆ แม้กระทั่งการเลี้ยงสัตว์ต่างๆ เช่น เป็ด ไก่ วัว ควาย เกษตรกรก็จะรู้จักที่จะหาวิธีการเลี้ยงที่ประหยัดต้นทุนให้มากที่สุด เริ่มหันมาเลี้ยงแบบพึ่งพาธรรมชาติ ทั้งอาหารที่ใช้เลี้ยงและยารักษาโรค จึงขอแนะนำวิธีการถ่ายพยาธิให้กับวัวควายของพ่อบุญชวน มะลัยโย ซึ่งเป็นเกษตรกรผสมผสานและศูนย์เรียนรู้เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง เป็นการกำจัดพยาธิให้กับวัวควายตามวิธีธรรมชาติ ภูมิปัญญาชาวบ้านได้ผลแน่นอนและไม่เป็นอันตรายต่อสัตว์ นั่นก็คือการใช้ผลมะเกลือด้วยวิธีการทำดังต่อไปนี้
11 พฤศจิกายน 2552
วิธีถ่ายพยาธิวัวแบบง่ายๆโดยใช้ใบขี้เหล็ก
คุณประยูร แสงเทศ เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์อินทรีย์ จ.ปทุมธานี แนะนำเกษตรกรผู้เลี้ยงวัว-กระบือ ผ่านรายการร่วมด้วยช่วยกัน จ.นครราชสีมา ด้วยการใช้สมุนไพรไทยถ่ายพยาธิให้วัว
23 พฤศจิกายน 2552
น้ำหมักโยเกิร์ตบำรุงวัว
คุณประยูร แสงเทศ เกษตรกรผู้เลี้ยงวัว อ.เมือง จ.ปทุมธานี แนะนำเกษตรกรผู้เลี้ยงวัวที่ประสบปัญหาไม่มีหญ้าให้วัวกิน ทำให้วัวผอม ร่างกายไม่แข็งแรง จึงได้แนะขั้นตอนการทำโยเกริ์ตดูแลวัวแบบง่าย ๆ ด้วยเศษผลไม้ในท้องถิ่น ด้วยวิธีง่ายๆ คือ
3 ธันวาคม 2552
น้ำหมักแก้เห็บหมัดวัวใช้เถาบันไดลิง
คุณราม มุมขุนทด เกษตรกรตำบลหินดาด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา เกษตรกรที่มีความสามารถในการควบคุมและป้องกันเพลี้ยแป้งที่ระบาดในไร่มันสำปะหลัง และเชี่ยวชาญการทำน้ำหมักชีวภาพในการควบคุมเห็บ หมัดที่เกาะตามวัวและควาย ซึ่งได้แนะนำเกษตรกรถึงวิธีการทำน้ำหมักเถาบันไดลิง ช่วยกำจัดเห็บ หมัดที่เกาะตามวัวและควาย
12 มกราคม 2553
วิธีการทำยาไล่ยุงธรรมชาติใช้ขี้ควาย
นายกนก ผ่องอรัญ เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีอุบลราชธานี (อำนาจเจริญ) ได้ร่วมพูดคุยผ่านรายการร่วมด้วยช่วยกัน Happy station อุบลราชธานี FM 102.75 MHz ช่วงรอบรู้เรื่องเกษตร โดยได้ให้คำแนะนำถึงวิธีการทำยาไล่ยุงแบบประหยัดต้นทุนโดยมีขั้นตอนและวิธีการทำ ดังนี้
12 มกราคม 2553
น้ำหมักป้องกันกำจัดเห็บไรวัว
คุณสุพี วงศ์พิทักษ์ เกษตรกรบ้านคำบอน หมู่ 7 ตำบลหนองแหน อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร ผู้มีใจรักในการเลี้ยงโคขุน ประกอบกับเมื่อจบการศึกษาจากวิทยาลัยเกษตรจังหวัด ศรีสะเกษ ได้ไปมีโอกาสเข้าไปทำงานตำแหน่งหัวหน้าแผนกทุ่งหญ้า สหกรณ์เลี้ยงปศุสัตว์ กรป.กลาง โพนยางคำ จำกัด จังหวัดสกลนคร จึงมีความคิดที่จะมีฟาร์มเลี้ยงโคขุนเป็นของตนเอง จึงได้ลาออกจากราชการ มาเลี้ยงโคขุนจำหน่ายให้สหกรณ์โพนยางคำ และได้ทำหน้าที่เป็นอาสาปศุสัตว์และอาสาผสมเทียมของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร ทำให้สามารถเป็นส่วนหนึ่งในการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ของเกษตรกรให้ดีขึ้น คุณสุพีได้แนะนำถึงวิธีการเลี้ยงโคขุนที่ดีนั้น นอกจากให้อาหารเต็มที่แล้ว เรื่องสุขภาพก็เป็นสิ่งสำคัญ คุณสุพีจึงได้แนะนำวีการใช้น้ำหมักป้องกันกำจัดเห็บหมัดโค เพราะถ้าโคไม่มีศัตรูรบกวน จะทำให้โคสุขภาพดี
28 มกราคม 2553
วิธีการรักษาแผลวัวควาย
เกษตรกรผู้เลี้ยง โค – กระบือ อาจประสบปัญหา การเกิดบาดแผลที่ขา หรือตัวของโค –กระบือของท่าน สาเหตุเกิดจากเชือกที่ใช้ผูก ไปรัดขา ทำให้เกิดบาดแผลขึ้น หรือเกิดจากกิ่งไม้ หรือหนามเกี่ยวทำให้เกิดแผล หรือเกิดจากแมลงมากัด ทำให้เกิดอาการคันขึ้น โค –กระบือจะใช้ส่วนที่คันไปถู กับต้นไม้ทำให้เกิดแผลขึ้น วิธีรักษาแผลที่เกิดขึ้นในโค –กระบือของ คุณสมชาย ทองดีนอก เกษตรกรผู้เลี้ยงโค-กระบือ บ้านจัดระเบียบหมู่ 6 ต. หลุบเลา อ.ภูพาน จังหวัดสกลนคร
13 กุมภาพันธ์ 2553
น้ำหมักนมวัวเพิ่มปริมาณน้ำนม
คุณอภินันท์ จินพละ เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน สำนักงานปศุสัตว์อำเภอชัยบาดาล จ.ลพบุรี แนะนำเกษตรกรผ่านรายการ happy famer *1677 ร่วมด้วยช่วยเกษตรกร จ.นครราชสีมา ถึงการทำน้ำหมักจากน้ำนมวัวเพื่อนำมาเพิ่มคุณค่าทางอาหาร เพิ่มปริมาณของน้ำนมวัว จากปัญหาการส่งน้ำนมดิบไปจำหน่ายแล้วมีปัญหาถูกตีกลับ ทางสำนักงานปศุสัตว์อำเภอชัยบาดาล จึงคิดวิธีนำมาทำน้ำหมักน้ำนมวัวดิบ เพื่อนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ จนเป็นที่ยอมรับของเกษตรกร ขั้นตอนการทำ
25 กุมภาพันธ์ 2553
เทคนิคการต้มน้ำซุปเนื้อให้ใสน่าทาน
คุณทับทิม รุ่งโรจน์ไพศาล สมาชิกทางด่วนข้อมูลการเกษตร *1677 สอบถามเรื่องการต้มซุปเนื้อ เนื่องจากประสบปัญหาเวลาต้มซุปแล้วน้ำไม่ใส มีไขมันลอยบนผิวน้ำซุป ทำให้ดูไม่น่ารับประทานจึงสอบถามเข้ามาผ่านศูนย์บริการ เจ้าหน้าที่ได้สอบถามไปยังคุณอุษา สกุลนิมิต เจ้าของร้านข้าวแกงผู้ใหญ่แดง ซึ่งมีเทคนิคในการต้มซุปให้น้ำใสดังนี้
12 มีนาคม 2553
ราคาน้ำมัน
วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2561
น้ำมัน
ราคา
เบนซิล 95
36.36 บาท
แก๊สโซฮอล์ 91
28.98 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
29.25 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
26.74 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
21.14 บาท
ดีเซล
28.79 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
31.79 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
26-31°C
เชียงใหม่
23-30°C
นครราชสีมา
25-35°C
ชลบุรี
26-30°C
นครศรีธรรมราช
23-31°C
ภูเก็ต
25-28°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×