สัตว์ใหญ่
(243 เรื่อง)
คุณสุบรรณ อันทินา เกษตรกรที่มีความเชี่ยวชาญในการเลี้ยงสัตว์ โดยมีการจัดระบบในฟาร์ม แบ่งสัดส่วนเป็นระบบมีระเบียบ มีการปลูกพืชสมุนไพรไว้ใช้ในฟาร์มเองด้วยเพื่อเป็นการป้องกัน ดูแล รักษาวัว และเปิดเป็นศูนย์การเรียนรู้ผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ ที่ได้รับความสนใจจากเกษตรกร นักเรียน นักศึกษา หน่วยต่างๆ มาศึกษาดูงานในพื้นที่จนเป็นที่รู้จักของกลุ่มคนทั่วไป ได้ให้สัมภาษณ์ผ่านสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกันจังหวัดนครราชสีมา ช่วงรายการ Famer Info. ทางด่วนข้อมูลการเกษตร ในวันที่ 26 กันยายน 2555 เวลา 14.15 น. เรื่องสูตรการทำน้ำหมักเพื่อเป็นอาหารวัว แบบลดต้นทุนและมีคุณภาพ ดังนี้
28 กุมภาพันธ์ 2556
โคเนื้อทาจิมะหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า Japanese Black หรือ wagyu เป็นโคเนื้อสายพันธุ์ญี่ปุ่นที่มีความเป็นเลิศสายพันธุ์หนึ่ง ซึ่งหากนำเข้ากระบวนการขุนที่ถูกต้องตามกรรมวิธีและแบบฉบับของญี่ปุ่นแท้ๆ จะสามารถให้เนื้อโคขุนชั้นดี ที่รู้จักกันดีทั่วโลกในชื่อ เนื้อโกเบ (Kobe Meat) หรือเนื้อมัสซึซากะ(Matsusaka Meat) รู้จักกันในวงการผู้บริโภคว่าเป็นเนื้อพิเศษในเรื่องรสชาติและความนุ่ม ที่สำคัญราคาแพงมากเรียกได้ว่ามีราคาแพงที่สุดในโลกก็ว่าได้ โคทาจิมะนำเข้าประเทศไทยประมาณปี 2533 โดยการน้อมเกล้าถวายจากรัฐบาลญี่ปุ่นให้กับสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี จำนวน 2 ตัว เป็นโคเพศผู้ 1 ตัว และโคเพศเมียอีก 1 ตัว ซึ่งต่อมาได้ทรงพระราชทานต่อให้กรมปศุสัตว์นำไปเลี้ยงขยายพันธุ์ เพื่อทำการศึกษาทดลองและทดสอบการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมของประเทศไทย และประเมินความเป็นไปได้ในการเลี้ยงต่อไป โดยในช่วงแรกได้นำไปเลี้ยงที่จังหวัดปทุมธานี ก่อนที่จะส่งพ่อพันธุ์-แม่พันธุ์ พร้อมลูกที่เกิดจากการผสมเทียมอีกจำนวนหนึ่งมาเลี้ยงที่สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์สกลนคร ต่อมาศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้นำโคเนื้อทาจิมะจากสถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์สกลนครเข้ามาเลี้ยงในงานศึกษาและพัฒนาด้านปศุสัตว์ เพื่อทำการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และได้ชื่อว่า "ทาจิมะภูพาน"
26 พฤศจิกายน 2555
จากการลงพื้นที่บ้านทุ่งสะแบง ต.มะเกลือใหม่ อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา ในวันที่ 4 ธันวาคม 2555 เวลา 10.20 น. คุณลุงปันแก้ว ใจแก้ว หมอดินอาสาประจำตำบลมะเกลือใหม่ ที่มีความเชี่ยวชาญในการทำเกษตรแบบผสมผสาน พร้อมเปิดเป็นศูนย์จุดเรียนรู้การผลิตน้ำหมักชีวภาพ ซึ่งลุงปันจะใช้เป็นพื้นที่ในการทำน้ำหมักต่างๆหลากหลายสูตร ไม่ว่าจะเป็นน้ำหมักจากผลไม้สุกในพื้นที่ น้ำหมักจากนม น้ำหมักสมุนไพร และมีพื้นที่ทำการเกษตร 30 ไร่ โดยเฉพาะการปลูก มะละกอฮอลแลนด์ ไผ่ กล้วย มะม่วง น้อยหน่า และเลี้ยงวัว ภายในพื้นที่ และที่สำคัญเพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายในการซื้ออาหารวัว จึงได้แนะนำน้ำหมักสับปะรด บำรุงวัวทำให้น้ำหนักดีโตเร็ว ดังนี้
15 สิงหาคม 2556
ลูกโคเป็นผลผลิตหลักของการเลี้ยงแม่โคเนื้อ การเลี้ยงโคเนื้อจะให้ได้กำไรจะต้องสามารถผลิตลูกโคให้ได้จำนวนมาก เช่น แม่โคสามารถให้ลูกได้ปีละตัว เมื่อหย่านมลูกโคมีขนาดใหญ่และมีคุณภาพดีเป็นที่ต้องการของตลาด จึงจะขายได้ราคาดี การที่จะสามารถทำกำไรได้ดีดังกล่าวจะต้องเริ่มตั้งแต่เลือกพันธุ์ที่เลี้ยงให้เหมาะสมกับระบบหรือวิธีการจัดการเลี้ยงดู ให้อาหารให้เหมาะสมกับความต้องการของโคระยะต่างๆ และมีการจัดการเลี้ยงดูที่เหมาะสม การเลี้ยงแม่โคเนื้อที่จะให้ผู้เลี้ยงได้กำไรตอบแทนมากจะต้องเริ่มตั้งแต่การเลีอกพันธุ์โคที่จะเลี้ยงให้เหมาะสมกับระบบการเลี้ยงและวัตถุประสงค์ที่จะเลี้ยง เช่น ลูกโคที่ผลิตได้จะสนองความต้องการของตลาดประเภทใด สำหรับผู้ที่เพิ่งจะเริ่มเลี้ยงโค ปัญหาสำคัญคือจะเลี้ยงโคพันธุ์อะไร ดังนั้น จะต้องทราบว่าโคพันธุ์ต่างๆ มีคุณสมบัติอย่างไร เหมาะสมกับวิธีการเลี้ยงที่เราจะเลี้ยงหรือไม่ ควรซื้อโคที่มีลักษณะอย่างไร
13 กุมภาพันธ์ 2556
ราคาน้ำมัน
วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.2561
น้ำมัน
ราคา
เบนซิล 95
36.86 บาท
แก๊สโซฮอล์ 91
29.48 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
29.75 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
26.74 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
21.19 บาท
ดีเซล
28.89 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
31.89 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
25-30°C
เชียงใหม่
23-30°C
นครราชสีมา
25-31°C
ชลบุรี
27-30°C
นครศรีธรรมราช
25-31°C
ภูเก็ต
24-27°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×