สัตว์ใหญ่
(246 เรื่อง)
สมุนไพรบำรุงสัตว์เพื่อให้สัตว์แข็งแรง
การทำสมุนไพรบำรุงสัตว์ให้แข็งแรง
25 มิถุนายน 2552
การรักษาอาการท้องอืดในวัวด้วยด้วยมันพืช
ด้วยประสบการณ์ 30 กว่าปี คุณชวน เผือกวิสุทธิ์ เกษตรกรผู้เลี้ยงวัวในตำบลจอมทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก กล่าวว่าเลี้ยงวัวก็มีปัญหาต่างๆบ้างเหมือนกันแต่ที่เป็นบ่อยแล้วตนสามารถดูแลวัวเองได้ก็คื อการท้องอืดของวัว
13 กรกฎาคม 2552
เทคนิคการถ่ายพยาธิด้วยลูกสะแกในวัวควาย
เกษตรกรหลายท่านที่กำลังเลี้ยงวัวหรือควายอยู่ในปัจจุบัน คงจะเจอกับปัญหาในเรื่องของโรคต่าง ๆ เกี่ยวกับพยาธิในวัวและควาย ซึ่งพยาธิตัวหนึ่งที่เกษตรกรอาจจะเจอบ่อย คือพยาธิตัวกลม พยาธิตัวกลม เป็นพยาธิตัวหนึ่งที่เข้ามาทำลายระบบภายในของวัวและควายทำให้วัวและควาย ไม่ค่อยกินอาหาร เกิดอาการซีด อ่อนเพลีย ง่วงและเหนื่อยง่าย หรืออาจจะไม่มีแรงผอมแห้ง วันนี้ถ้าเกิดเกษตรกรผู้เลี้ยงวัวและควายเจอปัญหาดังกล่าวขึ้น ไม่ต้องเป็นกังวลไปเพราะคุณสมร กีระติชัยนันท์ เกษตรกรผู้เลี้ยงควายในพื้นที่จังหวัดนครนายก มีวิธีการง่าย ๆ ที่สามารถรักษาโรคพยาธิตัวกลมในวัวและควายได้เป็นอย่างดี มาบอกให้ชาวเกษตรกรได้นำไปทำการทดลองใช้กับวัวหรือควาย ที่กำลังเลี้ยงอยู่ โดยวิธีการง่าย ๆ ดังนี้
14 กรกฎาคม 2552
การรักษาอาการท้องเสียโค-กระบือโดยใช้ใบกระท้อน
เกษตรกรผู้เลี้ยงโคกระบือ คงเคยเจอกับปัญหาโรค ต่าง ๆ ในโคกระบือที่หาทางหลีกเลี่ยงได้ยาก อย่างเช่นโรค ท้องร่วง ท้องเสีย หรือท้องเดิน ซึ่งโคกระบือ จะมีอาการถ่ายอุจจาระบ่อย อุจจาระเหลวมากกว่าปกติ หรือถ่ายเป็นน้ำ เป็นมูกหรือมูกเลือด โรคนี้เกิดได้กับโคกระบือทุกอายุ พบมากในลูกโคกระบือและมักจะมีอาการรุนแรงกว่าโคกระบือที่มีอายุเยอะแล้ว ซึ่งเกษตรกรหลายท่านเมื่อต้องเจอกับปัญหาดังกล่าว ก็จะใช้วิธีที่เหมือนหรือแตกต่างกันในการรักษาโรคดังกล่าว วันนี้คุณจรูญ จวนเจริญ ได้นำวิธีดี ๆ เกี่ยวกับการรักษาโรคท้องร่วงในโคกระบือ ซึ่งเป็นวิธีง่าย ๆ และต้นทุนต่ำ มาแนะนำให้กับเกษตรกรผู้ที่เลี้ยงโคกระบือที่กำลังประสบกำปัญหาดังกล่าว ซึ่งมีวิธีและรายละเอียดง่าย ๆ ดังนี้
27 กรกฎาคม 2552
การกำจัดเห็บในวัวใช้ส้มมะขาม
การที่วัวหรือกระบือ ของเกษตรกรที่เลี้ยงกันอย่าง แพร่หลาย ในแต่ละภาคแต่ เมื่อมีศัตรูมารบกวน ทำให้สัตว์เลี้ยงของเกษตรกรเกิดการรำคาญและทำให้กินอาหารได้ไม่เต็มที่ ทำให้สัตว์เลี้ยง ของเกษตรกรผอม โซ เพราะถูก ศัตรูหรือ สัตว์ดูดกินเลือดมารบกวน สัตว์ที่ว่านี้ก็คือตัวเห็บ แต่ไม่ต้องกลัวครับเรามีวิธีกำจัดง่ายๆมาฝากครับ
27 กรกฎาคม 2552
สมุนไพรสูตรบำรุงควายอ้วน
ที่ศูนย์เรียนรู้และรักษาภูมิปัญญาควายไทย ที่บ้านอาบช้าง ต.กุดดินจี่ อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู ได้เปิดโรงเรียนฝึกควายไถนาเพื่อที่จะรักษาภูมิปัญญาควายไทยเอาไว้ การนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการดูและเป็นยาบำรุงให้สัตว์เลี้ยงให้อ้วนถ้วนสมบรูณ์และไม่มีโรคภัย คุณพ่อแก่นจันทร์ มาระ ได้นำเปลือกมะรุม ลูกยอ น้ำชาวข้าว และเกลือ มาเป็นยาบำรุงควาย
27 กรกฎาคม 2552
สูตรน้ำหมักราดฟาง
นายเรืองฤทธิ์ อุตตะเคียน เกษตรกรบ้านหนองไข่น้ำ ม.4 ต.พะงาด อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา ทำการเกษตรกรแบบผสมผสาน โดยเน้นการทำเกษตรอินทรีย์แบบพอเพียง โดดเด่นในการเลี้ยงวัว ได้แนะนำ สูตรน้ำหมักชีวภาพรดฟางเพื่อให้วัวกินแล้วเจริญอาหาร แข็งแรง โตเร็ว
27 กรกฎาคม 2552
การรักษาอาการตาเจ็บในวัวโดยใช้เกลือสมุทร
เกษตรกรผู้เลี้ยงโคกระบือ หลายท่าน คงเคยเจอกับปัญหา หรืออาการของโคกระบือผิดปกติ หรืออาการโรคตาอักเสบในโคกระบือ ที่มีอาการ ดังต่อไปนี้ คือมีขี้ตาเยอะและน้ำตาไหลมากจนผิดปกติ ซึ่งถือว่าอาการดังกล่าว จะส่งผลต่อสุขภาพของโคกระบืออีกทางหนึ่งด้วย โดยเกษตรกรหลายท่านอาจจะปล่อยให้โคกระบือหายเองตามธรรมชาติ แต่วิธีการดังกล่าว จะทำให้โคกระบือหายจากโรคดังกล่าวได้ช้า และเกิดความเจ็บปวดอีกด้วย ดังนั้น คุณสมร กีระติชัยนันท์ เกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือในพื้นที่จังหวัดนครนายก ได้แนะวิธีการดี ๆ เกี่ยวกับการรักษาอาการตาอักเสบของโคกระบือให้หายเร็วขึ้น โดยวิธีการง่าย ๆ ดังนี้
27 กรกฎาคม 2552
ระวังโรคปากเท้าเปื่อยในหน้าฝน
ในช่างนี้มีฝนฟ้าคะนอง ทำให้ฝนตกชุบจึงเตือนให้เกษตรกรควรเฝ้าระวังโรคสัตว์ ที่อาจจะมากับช่วงหน้าฝนนี้ ทำให้สัตว์เลี้ยงเจ็บป่วยได้
2 กันยายน 2552
น้ำหมักเปลือกไข่เสริมแร่ธาตุ
วันนี้เรามีข้อมูลดีๆมาฝากกันครับเป็นการประยุกต์นำเปลือกไข่มาทำน้ำหมักเพื่อเสริมแร่ธาตุให้แก่สัตว์
2 กันยายน 2552
การรักษาโรคเต้านมอักเสบในวัวนม
ปัญหาของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม อีกโรคหนึ่งที่พบบ่อยมากที่สุดคือ โรคเต้านมอักเสบ โดยโรคนี้ เกิดจากเชื้อโรคเข้าไปเจริญเติบโตและทำลายเนื้อเยื่อของเต้านม หรือ คอก โรงเรือนที่สกปรก คนรีดนมที่ล้างมือ ล้างเครื่องรีดนมไม่สะอาด หรือช่วงหน้าฝน โอกาสที่จะติดเชื้อก็มากขึ้น ส่วนอาการของโรคเต้านมอักเสบที่มักพบบ่อยมากที่สุด คือ น้ำนมเมื่อบีบออกมาจะมีสีเข้มขึ้น มีตะกอนปะปน ปริมาณน้ำนมลดลงเฉพาะเต้า เต้านมบวม ร้อน แดง แข็ง และเจ็บปวด บางตัวที่เป็นรุนแรง โคจะซึม มีไข้และ หยุดกินอาหาร แต่วันนี้เราได้สูตรยารักษาโรคเต้านมอักเสบโคนมด้วยสมุนไพร ของคุณพ่อเอกวิทย์ สายแก้วเทศ ปราชญ์ชาวบ้าน แห่งบ้านน้ำพุ ต.ด่านซ้าย อ.ด่านซ้าย จ.เลย มาฝากชาวเกษตรกรกันค่ะ
2 กันยายน 2552
ยาบำรุงวัว-ควายแก้เบื่ออาหาร
ขี้เหล็กเป็นพืชสมุนไพรที่มีประโยชน์มาก ไม่ว่าจะสำหรับคน หรือสัตว์ ความขมของขี้เหล็กจะช่วยในการขับลมในคนได้ ที่สำคัญ ขี้เหล็กเป็นพืชสมุนไพร ที่ช่วยในการรักษาอาการเบื่ออาหาร และยังช่วยในการบำรุงกำลัง ให้กับวัวได้อีกด้วย และที่สำคัญไปกว่านั้น ใบขี้เหล็กต้ม ยังเป็นสมุนไพรอีกชนิดหนึ่งที่ช่วยในการรักษาโรคพยาธิภายใน ของวัวควายได้อย่างดีเยี่ยมทีเดียว อย่างที่คุณอ่อน พิมพ์พรรณ เกษตรกรผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องการเลี้ยงวัวนม มากว่า 15 ปี ได้แนะวิธีการง่าย ๆ ที่จะนำใบขี้เหล็กมาใช้ในการรักษาโรคดังกล่าวของวัวควายได้อย่างง่ายดาย โดยวิธีการและรายละเอียดต่างๆ ดังนี้
9 กันยายน 2552
ราคาน้ำมัน
วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2561
น้ำมัน
ราคา
เบนซิล 95
36.36 บาท
แก๊สโซฮอล์ 91
28.98 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
29.25 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
26.74 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
21.14 บาท
ดีเซล
28.79 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
31.79 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
26-31°C
เชียงใหม่
23-30°C
นครราชสีมา
25-35°C
ชลบุรี
26-30°C
นครศรีธรรมราช
23-31°C
ภูเก็ต
25-28°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×