สัตว์ใหญ่
(248 เรื่อง)
ปัญหาที่พบได้บ่อยเกิดจากควายเป็นโรค ปากเปื่อย เท้าเปื่อย ทางปศุสัตว์ ก็จัดส่งเจ้าหน้าที่มาทำการฉีดวัคซีน และทำการรักษาให้ แต่ด้วยภูมิปัญญาชาวบ้านของกลุ่มเกษตรผู้เลี้ยงควายตำบลท่าข้าวเปลือก บ้านศรียางชุม นั้นได้นำสมุนไพรที่หาได้จากท้องถิ่นเช่น ต้นยาง ที่มีอยู่ตามชุมชนที่เป็นเอกลักษณ์ของ บ้านศรียางชุม (ไม่ใช่ต้นยางพารา) มาใช้รักษาโรคปากเปื่อย เท้าเปื่อย ในควาย ปัญหาที่เกิดจากควายเป็นแผลและมีหนอนเกาะอยู่บริเวณแผลสามารถสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนโดยควายจะเป็นแผลและมีหนอนตัวเล็กเกาะกินเลือดและเนื้อหนังของควายบริเวณที่เป็นแผลสด แผลนี้จะหายยากเพราะแผลนั้นจะมีเลือดซึมไหลออกมาตามร่องแผล ด้วยภูมิปัญญาเกษตรผู้เลี้ยงควายจึงได้หาสมุนไพรที่หาได้จากท้องถิ่นมาทำการรักษาให้กับควาย ปัญหาที่เกิดจากควายเป็นโรคตา หรือมีอาการเจ็บตาซึ่งมีการโดยสังเกตได้จากตาของควายจะมีอาการตาฝ้าฟาง ตาของควายจะมีสีขาวขุน หรือตาใกล้จะบอดสามารถรักษาแบบภูมิปัญญาของกลุ่มเกษตรผู้เลี้ยงควายโดยใช้สมุนไพรที่หาได้จากท้องถิ่นมาทำการรักษาให้กับควาย
22 เมษายน 2552
25,823
6 เมษายน 2552
5,948
คุณสมัย สาวงษา อาสาปศุสัตว์บ้านป่าเลา ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย (โทร. 087-3036390) เกษตรกรผู้ทำไร่นาสวนผสมและเลี้ยงสัตว์มากมายหลายชนิด ทั้งวัว ควาย ห่าน เป็ด ไก่ และอื่นๆ บ่อยครั้งสัตว์ที่คุณสมัยเลี้ยงไว้เกิดอาการบาดเจ็บหรือเป็นแผลที่เกิดจากการต่อสู้กันเอง หรืออุบัติเหตุต่างๆ คุณสมัยจึงพยายามศึกษาสูตรยาสมุนไพรที่สามารถช่วยรักษาบาดแผลของสัตว์เหล่านี้โดยไม่ต้องซื้อยาจากร้านขายยาที่มีราคาแพง จึงได้ศึกษาจากผู้รู้และตำราต่างๆ แล้วนำมาปรับปรุงพัฒนาจนกลายเป็นสูตรยาสมุนไพรที่นำมาใช้อย่างได้ผล สามารถใช้ได้ทั้งแผลสด แผลพุพอง ที่เกิดกับคนและสัตว์ ช่วยให้แผลหายเร็วขึ้น มีวิธีการและส่วนผสมดังต่อไปนี้
13 มีนาคม 2552
8,181
ราคาน้ำมัน
วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2563
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
22.08 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
22.35 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
20.84 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
18.34 บาท
ดีเซล
23.79 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
28.26 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2563
กรุงเทพมหานคร
20-28°C
เชียงใหม่
17-26°C
นครราชสีมา
16-25°C
ชลบุรี
20-27°C
นครศรีธรรมราช
23-28°C
ภูเก็ต
25-28°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×