สัตว์ใหญ่
(246 เรื่อง)
การผลิตปุ๋ยมูลสัตว์ใช้เองในครัวเรือน
นางสาวมณีนุช ปิดตาระโพธิ์ ประธานกลุ่มปลูกผักบ้านโนนขี้เหล็ก อ.ประทาย จ.นครราชสีมา แนะนำ วิธีการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ
22 เมษายน 2552
การรักษาโรคปากเปื่อยในควาย
ปัญหาที่พบได้บ่อยเกิดจากควายเป็นโรค ปากเปื่อย เท้าเปื่อย ทางปศุสัตว์ ก็จัดส่งเจ้าหน้าที่มาทำการฉีดวัคซีน และทำการรักษาให้ แต่ด้วยภูมิปัญญาชาวบ้านของกลุ่มเกษตรผู้เลี้ยงควายตำบลท่าข้าวเปลือก บ้านศรียางชุม นั้นได้นำสมุนไพรที่หาได้จากท้องถิ่นเช่น ต้นยาง ที่มีอยู่ตามชุมชนที่เป็นเอกลักษณ์ของ บ้านศรียางชุม (ไม่ใช่ต้นยางพารา) มาใช้รักษาโรคปากเปื่อย เท้าเปื่อย ในควาย ปัญหาที่เกิดจากควายเป็นแผลและมีหนอนเกาะอยู่บริเวณแผลสามารถสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนโดยควายจะเป็นแผลและมีหนอนตัวเล็กเกาะกินเลือดและเนื้อหนังของควายบริเวณที่เป็นแผลสด แผลนี้จะหายยากเพราะแผลนั้นจะมีเลือดซึมไหลออกมาตามร่องแผล ด้วยภูมิปัญญาเกษตรผู้เลี้ยงควายจึงได้หาสมุนไพรที่หาได้จากท้องถิ่นมาทำการรักษาให้กับควาย ปัญหาที่เกิดจากควายเป็นโรคตา หรือมีอาการเจ็บตาซึ่งมีการโดยสังเกตได้จากตาของควายจะมีอาการตาฝ้าฟาง ตาของควายจะมีสีขาวขุน หรือตาใกล้จะบอดสามารถรักษาแบบภูมิปัญญาของกลุ่มเกษตรผู้เลี้ยงควายโดยใช้สมุนไพรที่หาได้จากท้องถิ่นมาทำการรักษาให้กับควาย
22 เมษายน 2552
น้ำหมักชีวภาพบำรุงวัวให้แข็งแรง
ปัจจุบันหากกล่าวถึงภาวะวิกฤตเศรษฐกิจในระดับโลกและระดับประเทศ หลายๆคนเริ่มท้อและหาทางออกให้ตัวเอง แต่สำหรับคุณเสวก คุ้มเขต เกษตรกรแห่งบ้านน้ำพุ ต.สะพานหิน อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท ผู้เปลี่ยนชีวิตจากการปลูกพืชเชิงเดี่ยวและใช้สารเคมี มาเป็นการปลูกแบบผสมผสานและใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ รวมถึงการทำอาหารสัตว์และน้ำหมักชีวภาพใช้เองจนประสบความสำเร็จ วันนี้จึงขอเสนอการทำน้ำหมักชีวภาพสำหรับบำรุงวัวขุนเป็นการบำรุงวัว ต้านทานโรคได้ดีครับ
12 พฤษภาคม 2552
วิธีแก้ปัญหาควายท้องอืด
ปัจจุบันนี้คนเลี้ยงควายน้อยลงมาก แถวบ้านของตนมีคนที่เลี้ยงเหลืออยู่ประมาณ 2-3 ราย การเลี้ยงควายถ้าจะว่ายากก็ยาก แต่ถ้าจะว่าง่ายก็ง่าย เพียงแค่เราต้องมีความอดทนและมีเวลาให้กับพวกมัน ปัญหาเรื่องโรคก็มีบางแต่ก็ไม่มาก หญ้าที่ให้ควายกินก็มีอยู่ในชุมชนอยู่แล้ว ซึ่งการเลี้ยงควายก็มีเทคนิคและวิธีการที่ไม่ยุ่งยาก วันนี้ลุงแดงได้บอกวิธีการรักษาโรคท้องอืดในควายซึ่งจะเกิดขึ้นบ่อยๆ มาแนะนำ
12 พฤษภาคม 2552
การเบนลึงค์วัว
การเลี้ยงวัวพันธุ์เนื้อนั้น อย่างที่ทราบกันว่าจะต้องนำแม่พันธุ์พ่อพันธุ์มาจากต่างประเทศ ทำให้ราคาวัวเนื้อค่อนข้างสูง แต่สิ่งหนึ่งที่คนทั่วไปไม่ทราบกัน นั้นคือ แม่พันธุ์วันจะต้องผสมพันธุ์ด้วยเครื่องผสมพันธุ์และน้ำเชื้อที่ต้องนำมาจากต่างประเทศเท่านั้น แต่คงมีคำถามขึ้นมาว่า แล้วพ่อพันธุ์ที่มีอยู่ในฟาร์มนั้นมีไว้เพื่ออะไร ทางคุณประกร แก่นวิจิตร เกษตรกรผู้เลี้ยงวัวขุนเนื้อ ได้มาอธิบายให้ทราบกัน
12 พฤษภาคม 2552
การรักษาโรคปากเปื่อยด้วยสมุนไพรในวัว-ควาย
นายนิยม จิตระดิษฐ์ เกษตรกร จ.สุรินทร์ โดดเด่นเชี่ยวชาญการขยายพันธุ์ไม้ ดูแลปรับปรุงไม้ยืนต้น และเชี่ยวชาญในการใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านรักษาอาการป่วยต่างๆ ของสัตว์ โดยแนะนำวิธี
5 มิถุนายน 2552
สมุนไพรแก้สะดืออักเสบในลูกวัว
การเลี้ยงวัวเกษตรกรมักจะประสบปัญหาเกี่ยวโรคที่เกิดขึ้นกับวัวที่ทำการเลี้ยงไว้ จากการลงพื้นที่เราได้ทราบถึงวิธีการใช้สมุนไพรเพื่อทำการรักษาโรคสะดืออักเสบในลูกวัวแรกเกิด ซึ่งมีวิธีการดังนี้
5 มิถุนายน 2552
วิธีถ่ายพยาธิให้กับลูกกระบือโดยใช้กาบไผ่แห้ง
ปัญหาเกี่ยวกับพยาธิในสัตว์เลี้ยง โดยเฉพาะโค กระบือ เป็นเรื่องหนักใจของเกษตรกรผู้เลี้ยง ดังนั้น คุณวันชัย เพชรบุรี เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อในจังหวัดสระบุรี ได้มาแนะนำเทคนิคการถ่ายพยาธิให้กับลูกกระบือ ผ่านทางรายการช่วง เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกันจังหวัดสระบุรี ดังนี้
5 มิถุนายน 2552
การใช้ส้มมะขามรักษาอาการท้องอืดในวัว
กว่า 40 ปีของการเลี้ยงวัวบราห์มันของคุณลุงลาย หมีมั่น จึงพบปัญหาและอุปสรรคหลากหลายของการเลี้ยงวัวบราห์มันมีมากมายแต่มีอยู่หนึ่งโรคคือโรคท้องผูกของวัวที่คุณลุงมีสูตรยาโบราณที่รักษาแล้วได้ผลมาแนะนำ โดยยานี้รักษาโรคท้องผูก ท้องอืด มีก๊าซในกระเพาะอาหารได้
5 มิถุนายน 2552
ยากันยุงสูตรผสมขี้ควายและสมุนไพร
ควายถือว่าเป็นสัตว์ที่อยู่คู่กับชีวิตชาวนามาเป็นเวลานาน คุณบุญล้อม เชิดไธสงค์ เป็นเกษตรกรท่านหนึ่งที่เห็นด้วยอย่างยิ่งสำหรับคำพูดนี้ เพราะ ปัจจุบันคุณบุญล้อม เอง ก็ยังคงใช้ควายในการไถนา ดังนั้นการดูแลสุขภาพของไอ้ทุยเพื่อนยาก จึงเป็นสิ่งที่คุณบุญล้อมใส่ใจเป็นพิเศษ และเมื่อปี 2551ได้มีโอกาสเข้าไปเรียนรู้เรื่องของการทำยากันยุงให้ควาย ที่ศูนย์ปราชญ์อำเภอบ้านไผ่ จึงได้นำเอาสูตรยากันยุงนี้มาบอกพี่น้องชาวเกษตรกรต่อ วัสดุก็ไม่ใช่จากที่ไหน เป็นขี้ของไอ้ทุยนั่นเอง
5 มิถุนายน 2552
การป้องกันโรคเต้านมอักเสบในวัว
คุณเศรษฐิพงษ์ พิมพ์ดี เกษตรกรกลุ่มสหกรณ์โคนม จังหวัดสระแก้ว ทำอาชีพเลี้ยงโคนมมานานโดยเลี้ยงโคนมไว้ประมาณ 10 ตัว แต่มักพบปัญหาเต้าของโคนมอักเสบซึ่งเป็นปัญหาที่แก้ไม่หายซึ่งไม่รู้ว่าจะจัดการอย่างไรดี จากกรณีดังกล่าวเจ้าหน้าที่ Farmer Info. ได้ติดต่อสอบถามข้อมูลของการเกิดโรคและการรักษารวมถึงวิธีการป้องกันไม่ให้เกิดโรคจากนายสัตวแพทย์ สมชาย เศรษฐเวคิน สัตวแพทย์ 8 วช. สำนักงานปศุสัตว์ จังหวัด จันทบุรี ซึ่งท่านได้ให้คำตอบว่า
24 มิถุนายน 2552
สมุนไพรบำรุงสัตว์เพื่อให้สัตว์แข็งแรง
การทำสมุนไพรบำรุงสัตว์ให้แข็งแรง
25 มิถุนายน 2552
ราคาน้ำมัน
วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ.2561
น้ำมัน
ราคา
เบนซิล 95
37.36 บาท
แก๊สโซฮอล์ 91
29.98 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
30.25 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
27.74 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
21.74 บาท
ดีเซล
29.79 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
32.79 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
26-31°C
เชียงใหม่
24-34°C
นครราชสีมา
25-32°C
ชลบุรี
25-31°C
นครศรีธรรมราช
24-30°C
ภูเก็ต
26-30°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×