สัตว์ใหญ่
(248 เรื่อง)
เป็นโคนมพันธุ์ที่กรมปศุสัตว์ได้คัดเลือกให้เป็นพันธุ์หลักในการปรับ ปรุงพันธุ์โคนมของประเทศ โคพันธุ์นี้ มีถิ่นกำเนิดในประเทศเนเธอร์แลนด์ ซึ่งอยู่ในทวีปยุโรป สำหรับโคพันธุ์นี้ในทวีปยุโรปมักนิยมเรียกว่าพันธุ์ฟรีเชี่ยน (Friesian) ซึ่งชื่อนี้สอดคล้องกับเมืองฟรีแลนด์ (Friesland) ซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของเนเธอร์แลนด์ แต่ในทวีปอเมริกาเหนือ โดยเฉพาะประเทศสหรัฐอเมริกา และ แคนาดา เรียกโคนมพันธุ์นี้ว่าพันธุ์โฮลส์ไตน์ (Holstein) ซึ่งคาดว่าเรียกตามชื่อรัฐ Holstein ซึ่งอยู่ในประเทศเยอรมัน แต่สำหรับประเทศไทยรวมทั้งหลาย ๆ ประเทศได้มีการนำเข้าน้ำเชื้อและตัวโคจากประเทศในยุโรป, สหรัฐอเมริกา และแคนาดาจึงมีการเรียกโคพันธุ์นี้รวมว่าพันธุ์โฮลส์ไตน์ฟรีเชี่ยน (Holstein Friesian)
26 กันยายน 2555
7,335
ในฤดูฝนของทุกปีโดยเฉพาะช่วงกลางคืน เกษตรกรผู้เลี้ยงโค-กระบือ มักประสบปัญหาเรื่องแมลงผีเสื้อขาวหรือแมลงต่างๆที่ออกมารบกวน สร้างความรำคาญให้กับโค-กระบือ โดยแมลงเหล่านั้นได้บินมาต่อมหรือจับบริเวณต่อมตาและในตา ทำให้บริเวณขอบตาของโค-กระบือมีน้ำตาไหลออกมา เนื่องจากติดเชื้อจากพวกแมลงต่างๆเข้ามาตอมไต่ในตาซึ่งแมลงเหล่านั้นได้บินมากับแสงไฟ บ้างก็มากับกลิ่นของโค-กระบือ เมื่อเกิดปัญหาเหล่านี้แล้ว เกษตรกรควรทำการรักษาโดยด่วน การรักษาอาจจะด้วยวิธีธรรมชาติตามภูมิปัญญาชาวบ้านหรือใช้ยาแผนปัจจุบันก็ตามแต่สะดวก ซึ่งจากข้อมูลการลงพื้นที่ของทีมงาน FARMER INFO จ.เชียงราย ได้พบกับ ลุงชวนหรือ นายบุญชวน มะลัยโย ขุนแผนฟาร์ม 91 ม.10 บ้านปงบน ต.ดงมหาวัน อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย ฟาร์มแห่งการเรียนรู้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงด้วยภูมิปัญญาไทยโดยยินดีเผยแพร่เกร็ดความรู้ สูตรยาตามภูมิปัญาพื้นบ้านที่ใช้กับสัตว์เลี้ยง ที่มีอาการเจ็บตา น้ำตาไหลไม่หยุดที่เกิดขึ้นกับโค-กระบือที่กล่าวมาข้างต้นนั้น ตามสูตรนี้คือ"เกลือกับข่ารักษาอาการเจ็บตาโค-กระบือ" ซึ่งมีวิธีการทำง่ายๆ โดยเตรียมวัตถุดิบดังนี้
20 สิงหาคม 2555
9,949
17 สิงหาคม 2555
3,742
ราคาน้ำมัน
วันที่ 23 กันยายน พ.ศ.2563
น้ำมัน
ราคา
ดีเซล
21.29 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
25.76 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 24 กันยายน พ.ศ.2563
กรุงเทพมหานคร
25-31°C
เชียงใหม่
23-28°C
นครราชสีมา
24-30°C
ชลบุรี
25-30°C
นครศรีธรรมราช
25-30°C
ภูเก็ต
26-27°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×