สัตว์ใหญ่
(246 เรื่อง)
น้ำหมักสมุนไพรรักษาโรคท้องร่วง สัตว์
ในสถานการณ์ที่กำลังเกิดภัยแล้งขึ้นในพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช สิ่งที่เกษตรกรเป็นห่วงที่สุดก็คือโรคระบาดที่มาพร้อมกับภาวะแห้งแล้ง และเป็นโรคที่สามารถเกิดขึ้นได้กับสัตว์เลี้ยงทุกชนิด นั่นก็คือ โรคท้องร่วง โดยเฉพาะฟาร์มสัตว์ต่างๆ เช่น ฟาร์มสุกร ฟาร์มไก่ไข่ ไก่เนื้อ ฟาร์มโคนม โคเนื้อ เป็นต้น ซึ่งเมื่อเกิดการระบาดของโรคแล้ว หากไม่รีบแก้ไขอาจสร้างความเสียหายให้เกษตรกรได้อย่างมหาศาล
28 กันยายน 2555
พันธุ์โคพื้นเมือง
โคพื้นเมือง ได้มีการเลี้ยงดูมาเป็นเวลานานแล้ว แต่ยังไม่ทราบแน่ชัดในสายพันธุ์ดั้งเดิมและประวัติความเป็นมาในอดีต โคพื้นเมืองจะมีความแตกต่างกันไปในแต่ละภูมิภาคของประเทศ โดยโคพื้นเมืองจะมีความแตกต่างกันไปในแต่ละภูมิภาคของประเทศ โดยโคพื้นเมืองแท้ๆจะอยู่ในเขตภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่วนทางภาคเหนือและภาคใต้โคพื้นเมืองบางส่วนจะมีรูปต่างแตกต่างกันออกไป เพราะมีสายเลือดโคอื่น โดยเฉพาะโคอินเดียวผสมปนเปไปบ้างแล้ว จึงมีโครงสร้างใหญ่ โดยเฉพาะพ่อโคบางตัวอาจะมีน้ำหนักตัวสูงถึง 480 กิโลกรัม โคพื้นเมืองจัดอยู่ในกลุ่มโคอินเดีย Bos indicus มีขนาดค่อนข้างเล็ก มีขนสั้นเกรียน โดยทั่วไปมีลำตัวสีน้ำตาลแกมแดง แต่อาจมีสีแตกต่างกันหลายสี เช่น ดำ แดง น้ำตาล ขาว เหลือง เป็นต้น หน้ายาวบอบบาง หน้าผากแคบ ตะโหนก (hump) เล็ก เหนียงคอ (dewlap) และหนังใต้ท้องไม่มากนัก ใบหูเล็ก นิสัยเปรี้ยว ตื่นตกใจง่ายรักฝูง จดจำฝูงได้ดี มีความแข็งแรงทนทาน และอดทนมาก จึงเป็นโคสำหรับใช้งานโดยแท้จริง ทนทานต่อสภาพแวดล้อมอากาศร้อนชื้น โรคพยาธิและแมลงได้ดี มีความสามารถใช้อาหารหยาบที่มีคุณภาพต่ำ แต่มีลักษณะด้อย คือ การเจริญเติบโตต่ำ
15 กุมภาพันธ์ 2556
โคนมพันธุ์บราวน์สวิส (Brown Swiss)
มีถิ่นกำเนิดในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เป็นโคขนาดใหญ่ มีโครงร่างและกระดูกใหญ่ ลำคอหนา มีสีทั่วๆ ไปเป็นสีน้ำตาลเข้ม บริเวณปลายจมูกมีสีน้ำตาลอ่อนๆ แกมเหลือง ส่วนจมูก ลิ้น และพู่หางจะมีสีดำ
27 กันยายน 2555
โคนมพันธุ์เจอร์ซี่ (Jersey)
เป็นโคขนาดเล็ก มีถิ่นกำเนิดในเกาะเจอร์ซี่ซึ่งเป็นเกาะเล็ก ๆ ในช่องแคบอังกฤษ เป็นโคที่มีรูปร่างสวยงามมากและมีสัดส่วนถูกต้องตามแบบฉบับของโคนมที่ดีโคตัวเมียมีเต้านมที่มีขนาดใหญ่ รูปเต้านมสมบูรณ์เกาะแน่นอยู่กับพื้นท้อง โคเจอร์ซี่ให้นมได้ไม่มากนักแต่นมมีไขมันสูง นิยมเลี้ยงกันทั่วไปโดยเฉพาะในถิ่นที่มีการรีดนมสำหรับทำเนย
27 กันยายน 2555
โคนมพันธุ์เรดซินดี้ (Red Sindhi)
มีถิ่นกำเหนิดในเมืองการาจี และไฮเดอราบัด ในปากีสถาน
2 ตุลาคม 2555
โคนมพันธุ์ซาฮิวาล (Sahiwal)
โคพันธุ์ซาฮิวาลเป็นโคตระกูลซีบู เป็นโคกึ่งเนื้อกึ่งนม และเป็นโคนมที่ดีที่สุดของประเทศปากีสถาน มีถิ่นกำเนิดในแคว้นปัญจาบ มีรูปร่างคล้ายพันธุ์เรดซินดิ แต่มีขนาดใหญ่กว่าและให้นมมากกว่า กรมปศุสัตว์ได้นำเข้าโคพันธุ์ซาฮิวาลนำเข้าจากประเทศปากีสถาน ปี 2533 มีลักษณะดีเด่น คือ การทนร้อน ทนโรคและแมลงในเขตร้อนเลี้ยงง่ายทนต่อสภาพขาดแคลนอาหาร สามารถปรับตัวอยู่ได้ในสภาพการเลี้ยงที่มีอาหารหยาบคุณภาพต่ำได้ดี
2 ตุลาคม 2555
โคนมพันธุ์ไทยฟรีเชียน (Thai Friesian)
โคนมพันธุ์ไทยฟรีเชียน เป็นโคนมพันธุ์ผสมที่มีเลือดโคนมพันธุ์โฮลสไตน์ฟรีเชียนสูงกว่า 75% หรือที่เกษตรกรทั่วไปเรียกว่า โคนมเลือดสูง เหมาะสมกับเกษตรกรที่มีประสบการณ์การเลี้ยงโคนมาแล้ว ภายใต้ระบบการเลี้ยงดูที่มีระดับการจัดการอาหารที่ดี สามารถให้ผลผลิตน้ำนมสูง ต่อระยะการให้นม และที่สำคัญสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมของประเทศได้
2 ตุลาคม 2555
โคนมพันธุ์ทีเอ็มแซด (Thai Milkink Zebu)
โคนมพันธุ์ ที เอ็ม แซด (TMZ) เป็นโคนมที่สร้างขึ้นมาเพื่อให้เหมาะสมกับเกษตรกรรายย่อย หรือเกษตรกรที่มีการจัดการอาหารไม่ดีมาก เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2533 เป็นโคนมที่ปรับปรุงเพื่อวัตถุประสงค์ในการผลิตโคนมพันธุ์ดีใช้ในประเทศ และทดแทนการนำเข้าโคนมจากต่างประเทศ เกษตรกรทั่วไปเรียกว่า "โคเลือด 75" หมายถึง โคนมลูกผสมที่มีเลือดโคนมพันธุ์โฮลส์ไตน์ฟรีเชี่ยน 75 % ส่วนสายเลือดที่เหลือ 25 % เป็นโคพันธุ์ซีบูและพื้นเมือง โคพันธุ์นี้ สามารถเลี้ยงได้ดี ให้ผลผลิตน้ำนมปานกลางและความสมบูรณ์พันธุ์สูง ทนทางต่อโรคและแมลงเหมาะกับสภาพแวดล้อมของประเทศ
2 ตุลาคม 2555
สิ่งที่ควรนำมาพิจารณาในการคัดเลือกพันธุ์
1.รูปร่างและสี โคแต่ละพันธุ์จะมีรูปร่างและสีเฉพาะ และแตกต่างกันอย่างชัดเจน เช่น โคพันธุ์โฮลสไตน์ จะมีสีขาวดำ รูปร่างสูงกว่าพันธุ์เจอร์ซี่ ซึ่งมีสีเหลืองออกน้ำตาล ซึ่งรูปร่างลักษณะและสีนี้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการให้น้ำนม แต่อาจมีความสัมพันธ์ทางความพอใจของผู้เลี้ยง
2 ตุลาคม 2555
แหนม
แหนม หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากเนื้อหมูส่วนสะโพกที่แยกไขมันแลเอ็นออกแล้วผสมกับหนัง หมู อาจผสมหูหมูหรือจมูกหมูที่ต้มสุกและหั่นเป็นเส้นแล้วเติมเกลือ ข้าวสุก กระเทียมบด น้ำตาลทรายผสมให้เข้ากัน อาจเติมพริกสดด้วยก็ได้ ห่อเป็นมัก หรือบรรจุในภาชนะบรรจุลักษณะอื่น ๆ หมักจนมีรสเปรี้ยว สำหรับแหนมเนื้อนั้นทำจากเนื้อวัวหรือเนื้อควาย ซึ่งส่วนมากจะเป็นอาหารที่นิยมทำในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
26 ตุลาคม 2555
ไส้กรอกเปรี้ยวเนื้อ
ไส้กรอกเปรี้ยวหรือไส้กรอกอีสาน ปกติ หมายถึง ผลิตภัณฑ์พื้นบ้านของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ผลิตจากเนื้อหมูติดมันที่มีคุณภาพปานกลาง ที่นำมาผสมกับเครื่องปรุงและอาจมีการเติมมันแข็งบดละเอียด เพื่อทำให้ไส้กรอกนุ่มขึ้น แล้วนวดผสมให้เข้ากันแล้วบรรจุในไส้สดมัดด้วยเชือกเป็นปล้อง ๆ ขนาด 1-3 นิ้ว แขวนราว หมักไว้ที่อุณหภูมิห้อง 2-3 วัน การหมักจะทำให้แบคทีเรียพวก Pediococcus และ Lactobacillus เจริญเติบโตสร้างกรดจนได้ผลิตภัณฑ์ที่มีความเปรี้ยวตามชอบแล้วเก็บไว้ในตู้เย็น เมื่อรับประทานให้นำมาปิ้ง ทอด หรือ อบ
26 ตุลาคม 2555
หม่ำ หรือ หม้ำ
หม่ำ หรือหม้ำ หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากเนื้อของวัว ควาย หรือหมูเป็นส่วนประกอบหลักผสมกับตับ และม้ามของสัตว์นั้น ๆ แล้วเติมเครื่องปรุง เช่น เกลือ ข้าวคั่ว ข้าวสุก กระเทียมบดนวดให้เข้ากันบรรรจุลงไส้ หรือกระเพาะปัสสาวะสัตว์ที่สะอาด หรือบรรจุในไส้อื่นที่บริโภคได้ แล้วผูกปลาย หรือมัดเป็นท่อน ๆ ผึ่งไว้ในที่ร่ม 2- 3 วัน จนมีรสเปรี้ยว
26 ตุลาคม 2555
ราคาน้ำมัน
วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2561
น้ำมัน
ราคา
เบนซิล 95
34.46 บาท
แก๊สโซฮอล์ 91
27.08 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
27.35 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
24.84 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
20.14 บาท
ดีเซล
26.59 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
29.59 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
26-32°C
เชียงใหม่
21-34°C
นครราชสีมา
25-31°C
ชลบุรี
25-31°C
นครศรีธรรมราช
23-30°C
ภูเก็ต
26-32°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×