สัตว์ใหญ่
(248 เรื่อง)
วันที่ 15 สิงหาคม 2555 เวลา 14.00 น. ทีมงานรายการ Farmer in fo *1677 ร่วมด้วยช่วยเกษตรกร สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกันพิษณุโลก FM 92.50 Mhz ลงพื้นที่พบคุณสุรัตน์ สิงโต อายุ 57 ปี บ้านเลขที่ 138/1 หมู่ 8 ตำบลจอมทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งคุณสุรัตน์ สิงโต สารวัตร กำนันหมู่ 8 ตำบลจอมทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยพื้นที่บ้านของคุณสุรัตน์นั้นได้จัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชนไร่สวนผสม ในพื้นที่ 7 ไร่ หมู่ 8 ตำบลจอมทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก อีกด้วย ซึ่งคุณสุรัตน์ก็ถือว่าเป็นตัวแทนเกษตรกรคนหนึ่งที่มีความรู้ด้านการเกษตรมากมายจึงได้แนะนำภูมิปัญญาชาวบ้านวีธีการกำจัดเหา กับสูตร 3 พลังสมุนไพรปราบเหา ได้ดังนี้
8 ตุลาคม 2555
2,081
โคนมพันธุ์ ที เอ็ม แซด (TMZ) เป็นโคนมที่สร้างขึ้นมาเพื่อให้เหมาะสมกับเกษตรกรรายย่อย หรือเกษตรกรที่มีการจัดการอาหารไม่ดีมาก เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2533 เป็นโคนมที่ปรับปรุงเพื่อวัตถุประสงค์ในการผลิตโคนมพันธุ์ดีใช้ในประเทศ และทดแทนการนำเข้าโคนมจากต่างประเทศ เกษตรกรทั่วไปเรียกว่า "โคเลือด 75" หมายถึง โคนมลูกผสมที่มีเลือดโคนมพันธุ์โฮลส์ไตน์ฟรีเชี่ยน 75 % ส่วนสายเลือดที่เหลือ 25 % เป็นโคพันธุ์ซีบูและพื้นเมือง โคพันธุ์นี้ สามารถเลี้ยงได้ดี ให้ผลผลิตน้ำนมปานกลางและความสมบูรณ์พันธุ์สูง ทนทางต่อโรคและแมลงเหมาะกับสภาพแวดล้อมของประเทศ
2 ตุลาคม 2555
4,860
ราคาน้ำมัน
วันที่ 29 กันยายน พ.ศ.2563
น้ำมัน
ราคา
ดีเซล
21.59 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
26.06 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ.2563
กรุงเทพมหานคร
24-30°C
เชียงใหม่
21-27°C
นครราชสีมา
18-26°C
ชลบุรี
23-28°C
นครศรีธรรมราช
24-28°C
ภูเก็ต
26-28°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×