สัตว์ใหญ่
(248 เรื่อง)
คุณแพง คอนสวรรค์ เกษตรกรผู้เลี้ยงโค-กระบือ ในพื้นที่ตำบลหนองกรุง อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี ได้ทำการเลี้ยงโค-กระบือมากว่า 20 ปี และได้ถ่ายทอดเทคนิคภูมิปัญญาในการเลี้ยงโค-กระบือโดยใช้สมุนไพรในการรักษาโค-กระบือมามากมายหลายสูตร และให้ทางเจ้าหน้าที่ร่วมด้วยช่วยกัน จ.สระบุรี นำมาถ่ายทอดผ่านทางสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน จ.สระบุรี ในวันนี้ คุณแพง คอนสวรรค์ เกษตรกรผู้เลี้ยงโค-กระบือ ก็ยังนำภูมิปัญญาอีกหนึ่งภูมิปัญญาที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเลี้ยงโค-กระบือในพื้นที่ต่างๆ นำมาบอกกล่าวกันในรายการ Farmer info ทางด่วนข้อมูลการเกษตร เวลา 14.40 น.วันที่ 2 พฤศจิกายน 2555 ผ่านทางสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน จ.สระบุรี FM 107.75 MHz. ดังนี้
13 พฤศจิกายน 2555
4,015
สาเหตุและการแพร่โรค : โรครินเดอร์เปสต์เกิดจากเชื้อไวรัส (family Paramyxoviridae, genus Morbilivirus) มีระยะฟักตัว 3-15 วันสามารถมีชีวิตในเนื้อเยื่อที่เย็นหรือแช่แข็งได้นาน ทำเกิดโรคในโค กระบือ และสัตว์ป่าหลายชนิด (เช่น กระบืออัฟริกัน, eland, kudu, wilde-beest, antelopes หลายชนิด, bushpigs, warthog และ ยีราฟ เป็นต้น) รวมทั้งแพะแกะ ในอูฐแทบไม่พบโรคนี้ สุกรเอเชียอาจติดโรคง่ายกว่าสุกรอัฟริกาและสุกรยุโรป มีอัตราการเกิดโรคสูงและหากเป็นสเตรนที่รุนแรงอัตราการตายสูงแต่จะไม่แน่นอน สำหรับสเตรนที่ไม่รุนแรง การสัมผัสสัตว์ป่วยโดยตรง หรือมีการสัมผัสโดยอ้อมอย่างใกล้ชิดทำให้ติดโรคโดยไม่ขึ้นกับอายุหรือเพศ เชื้อเข้าสู่ร่างกายทางเยื่อบุท่อทางเดินหายใจ (ส่วนบนหรือล่าง) ไวรัสจะถูกปล่อยออกมาในน้ำตา น้ำมูก น้ำลาย ปัสสาวะ อุจจาระของสัตว์ป่วยก่อนมีไข้ 1-2 วัน พบเชื้อในเลือดและเนื้อเยื่อก่อนที่สัตว์จะแสดงอาการและไม่พบสภาวะการเป็นพาหะสำหรับโรคนี้ซึ่งไม่มีวิธีการรักษา แต่มีการป้องกันด้วยวัคซินเชื้อเป็น (attenuated strain) ผลิตจาก cell culture ที่มีประสิทธิภาพสูงให้ความคุ้มโรคถึง 5 ปีหรือตลอดชีวิต แต่ควรทำการฉีดวัคซีนทุกปีเพื่อเพิ่มปริมาณสัตว์ที่มีภูมิคุ้มต่อโรคนี้ ในบางประเทศใช้วัคซีนรวมของโรค rinderpest และ contagious bovine pleuropneumonia vaccine
22 ตุลาคม 2555
3,491
19 ตุลาคม 2555
3,372
ราคาน้ำมัน
วันที่ 17 กันยายน พ.ศ.2563
น้ำมัน
ราคา
ดีเซล
21.19 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
25.66 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 20 กันยายน พ.ศ.2563
กรุงเทพมหานคร
26-29°C
เชียงใหม่
23-26°C
นครราชสีมา
23-27°C
ชลบุรี
26-27°C
นครศรีธรรมราช
24-30°C
ภูเก็ต
26-29°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×