ไม้ป่า
(97 เรื่อง)
แหนมหน่อไม้ สูตรเด็ด สร้างเงิน เสริมรายได้
แหนมหน่อไม้ เป็นอีกหนึ่งเมนูเด็ดที่นักวิชาการ ม.ขอนแก่น ได้ทำการทดลองปรับปรุงผลผลิต เพื่อเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่เกษตรกรที่ทำการผลิตหน่อไผ่ ในพื้นที่ จ.ขอนแก่นและใกล้เคียง ได้ศึกษาไว้เป็นแนวทางในการสร้างงาน สร้างอาชีพทำเงินในระดับ ครัวเรือนและชุมชน
30 ธันวาคม 2557
ใช้กล้าไผ่ที่ได้จากการเพาะเมล็ด จะได้ต้นไผ่อายุยืนนานถึง 100 ปี
เกษตรกรที่ปลูกไผ่ หลายท่านอาจจะรู้สึกล้มเหลว หรือกังวลถึงภาวะขาดทุน หากต้นไผ่เริ่มออกดอกเพราะเป็นการบอกถึงสัญญาณชีวิตของไผ่ว่า...สิ้นสุดลงแล้ว
8 กุมภาพันธ์ 2559
แจกันเศษไม้ ไอเดียสุดบรรเจิดกับแนวทางรักษ์โลก
ท่ามกลางผลงานศิลปะของกลุ่มนักศึกษารุ่นใหม่ แจกันฝีมือของ "จินต์จุฑา เผื่อนประไพ" หรือ "พู่กัน" นักศึกษาสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่โดดเด่น สร้างความแปลกตา ชวนจินตนาการ และเป็นสินค้ารักษ์โลก
24 เมษายน 2558
การจัดการสวนไผ่แบบครบวงจร
ไผ่ เป็นพืชอีกชนิดหนึ่งที่ตลาดต้องการสูงมาก ทั้งหน่อไม้ ลำต้น และใบ เพื่อนำไปเป็นอาหาร ทำขนม และเฟอร์นิเจอร์ประเภทต่างๆ โดยไม้ไผ่ยอดนิยม ได้แก่ พันธุ์เม่งซุ่น ซึ่งเป็นพันธุ์ปักกิ่ง จากประเทศจีน พันธุ์ชางหม่น ของไทย และพันธุ์หม่าจู จากประเทศไต้หวัน
2 มีนาคม 2561
การขยายพันธุ์ไผ่กิมซุงด้วยลำต้น
ปัจจุบันมีเกษตรกรปลูกไผ่กิมซุ่งเป็นจำนวนมากบางท่านก็ปลูกมากเพื่อขายหน่อบางท่านก็ปลูกน้อยเพื่อขยายพันธุ์เอง แต่การขยายพันธุ์ในปัจจุบันยังขยายพันธุ์กันได้น้อย ทำให้เกษตรกรบางรายจำเป็นต้องไปซื้อต้นพันธุ์มาอีกเพื่อจะปลูกให้ได้ปริมาณมากๆ บางครั้งได้ต้นพันธุ์ที่ไม่ดีเท่าที่ควร มีรากน้อยบ้าง ยังไม่ออกรากบ้าง หรือตัดกิ่งตอนลงมาจากต้นก็ขายเลย ซึ่งปัญหาดังกล่าวนี้ คุณบุญชิต สมัติถะ เกษตรกรบ้านท่าแจ้ง ตำบลหนองแวง อำเภอหนองบัวแดงจังหวัดชัยภูมิ ได้แนะนำเรื่องการขยายพันธุ์ไผ่กิมซุ่งด้วยลำต้น ซึ่งมีขั้นตอนการทำ ดังนี้
16 กุมภาพันธ์ 2561
เทคนิคการเพาะเมล็ดไผ่ทุกชนิดให้โตเร็ว
การขยายพันธุ์ไผ่มีหลากหลายวิธีแล้วแต่ความเหมาะสมของชนิดไผ่ ไผ่บางชนิดก็มีข้อจำกัดแตกต่างกันออกไป ส่วนใหญ่นิยมขยายพันธุ์ด้วยวิธีการปักชำและการตอนกิ่ง แต่สำหรับ นายวีรยุทธ ศรีเลอจันทร์ หรือ อาจารย์ทอง ธรรมดา ปราชญ์เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิดปี 2553 จ.นครราชสีมา ได้แนะนำเทคนิคการขยายพันธุ์ไผ่ด้วยการเพาะเมล็ดแบบที่ทำให้ต้นกล้าโตเร็ว จากปกติแล้วการเพาะไผ่จากเมล็ดทั่วไปนั้นมักเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ โดยเมล็ดไผ่จะร่วงและงอกเอง แต่การงอกจะใช้ระยะเวลานานมากหรืออาจจะไม่งอกเลยก็ได้ ซึ่งไผ่ต้นที่ได้จากการเมล็ดจะมีอายุยืนยาวและแข็งแรงกว่าไผ่ที่ได้จากกิ่งตอนหรือชำ ดังนั้น ในการขยายพันธุ์ไผ่ด้วยเมล็ด ต้องอาศัยเทคนิคช่วยเพาะจึงจะได้ต้นกล้าไผ่ที่โตเร็วและแข็งแรง
19 มกราคม 2561
การแยกกอหรือแยกเหง้าไผ่
นายเกรียงไกร ไทยอ่อน ปราชญ์เกษตรกรผู้ปลูกไผ่หวานบ้านหนองโดนวัย 53 ปี จ.หนองบัาลำภู ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการแยกกอหรือแยกเหง้าไผ่นั้น สามารถขยายพันธุ์ได้กับไผ่ทุกชนิด โดยขุดแยกเหง้าไผ่ช่วงก่อนฤดูฝน ประมาณเดือนมีนาคมถึงเมษายน แล้วนำไปปลูกในแปลง พอถึงฤดูฝนเหง้าไผ่จะแตกหน่อเจริญเป็นต้นใหม่ ในทางการค้านิยมใช้กับไผ่ที่ไม่สามารถขยายพันธุ์ด้วยกิ่งแขนงหรือชำปล้องได้ เช่น ไผ่รวก ไผ้เลี้ยง โดยวิธีการดังนี้
13 กรกฎาคม 2559
ขั้นตอนการขยายพันธุ์ไผ่โดยการตอนกิ่งแขนง
ถ้าเอ่ยถึงเรื่องไผ่ จะลืมไม่ได้เลยคือ พ่อเกรียงไกร ไทยอ่อน เกษตรกรที่ทีอาชีพการปลูกไผ่เป็นอาชีพ จ.หนองบัวลำภู ได้กล่าวถึงเทคนิควิธีการขยายพันธุ์ไผ่มีหลากหลายวิธีแล้วแต่ความเหมาะสม ของชนิดไผ่ ซึ่งไผ่บางชนิดก็มีข้อจำกัดแตกต่างกันออกไป ในการขยายพันธุ์ไผ่ด้วยวิธีการตอนนั้น ส่วนไผ่ที่ไม่มีกิ่งแขนงก็ใช้วิธีอื่นจะดีกว่าวิธีการตอนกิ่งไผ่นั้นก็ทำได้อย่างง่ายๆ โดยคัดเลือกกิ่งแขนง ที่มีความสมบูรณ์ มีปุ่มรากที่ติดกับลำต้นไผ่ขนาดใหญ่สมบูรณ์ ถ้าปมรากมีรากเริ่มงอกออกมาโดยธรรมชาติอยู่แล้วยิ่งดีและจะใช้เวลาการตอนน้อยมากก็สามารถตัดกิ่งตอนลงปลูกได้ ไม่ควรเลือกกิ่งแขนงที่อ่อนเกินไป เพราะเมื่อเราตัดกิ่งตอนลงชำถุงหรือปลูกลงแปลง กิ่งตอนจะเฉาได้ง่าย ฟื้นตัวได้ช้า ควรเลือกกิ่งแขนงที่มีอายุมากหน่อย โดยสังเกตจากกิ่งแขนงนั้นแตกไปจนหมดแล้วทุกข้อ จะดีที่สุด
13 กรกฎาคม 2559
ขั้นตอนการเพาะเมล็ดไผ่หวานหนองโดน
การปลูกไผ่นั้น ไม่ใช้ว่าจะขยายพันธุ์โดยการตอนกิ่งแขนงได้อย่างเดียว แต่ทางคุณเกรียงไกร ไทยอ่อน ผู้ที่ปลูกไผ่หวานบ้านหนองโดน จ.หนองบัวลำภู ยังมีอีกช่องทางหนึ่งที่อาจจะไม่นิยมมากเท่าไรคือ การเพาะเมล็ดไผ่ ไผ่เมื่อหมดอายุขัยจะออกดอกและตาย ปกติไผ่จะเริ่มออกดอกในเดือนพฤศจิกายน-มกราคม เมล็ดไผ่จะเริ่มแก่และร่วงหล่นประมาณเดือน มีนาคม-เมษายน เราก็เก็บเมล็ดไผ่มาเพื่อจะทำการเพาะไว้เพื่อปลูกต่อไป
13 กรกฎาคม 2559
เทคนิคการตอนกิ่งไผ่ตงขาย ต่อยอดรายได้งดงาม
คุณสุภาภร อังคะ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านวังบอน ตำบลนาหินลาด อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก แม้จะมีหน้าที่การงานที่ดีอยู่แล้วแต่คุณสุภาภรก็ตระหนักดีว่านั้นไม่ใช่ชีวิตที่แท้จริง หน้าที่การงานไม่วันใดวันหนึ่งก็ย่อมมีการเปลี่ยนแปลง คุณสุภาภรจึงหันมามองหาชีวิตที่มั่นคงขึ้นด้วยมือของตัวเอง และเริ่มด้วยการหันมาสนใจพืชสารพัดประโยชน์ที่ทนน้ำทนแล้งได้ดีอย่างไผ่ตง
31 พฤษภาคม 2560
วิธีบังคับให้ไผ่ตงเกิดหน่อมากขึ้น
คนเรามักจะเสาะแสวงหาความมั่นคงให้กับชีวิตของตัวเอง และคนส่วนใหญ่ก็มักจะคิดว่าการมีหน้าที่การงานที่ดี มีตำแหน่งที่ดีจะช่วยการันตีความมั่นคงของชีวิตได้ แต่กาลเวลาก็ได้พิสูจน์แล้วว่าตำแหน่งการงานไม่ได้การันตีความมั่นคงให้กับชีวิตเรา โดยเฉพาะชีวิตที่มีความสุข จึงจะเห็นได้ว่าในช่วงหลังๆมานี้ผู้คนสาขาอาชีพต่างๆก็เลือกที่จะลาออกจากงานแล้วกลับไปใช้ชีวิตอยู่กับธรรมชาติ อยู่กับอาชีพการเกษตรและอยู่กับดินที่มั่นคง
29 พฤษภาคม 2560
ถ่านไม้อัดแท่ง Recycle สูตรไม่เผาไฟ ติดไฟทนนานคุ้มค่า
คุณฐิติรัตน์ กระจ่างสุวรรณ มีอาชีพทำถ่านอัดแท่ง มาเป็นระยะเวลา นานกว่า 5 ปี โดยมีวิธีการผลิตถ่านที่ไม่เหมือนใคร กล่าวคือไม่เน้นการตัดไม้มาเผาถ่าน แต่เน้นเก็บเศษเหลือของถ่านมาใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตถ่านอัดแท่ง โดยการรวบรวมเศษถ่านที่ไม่สามารถใช้ได้แล้ว จากหลายๆ แหล่งมาผลิตเป็นถ่านไม้อัดแท่ง รีไซเคิ้ล บรรจุถุงจำหน่าย ซึ่งมีกรรมวิธีในการผลิตที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อนตามขั้นตอนต่อไปนี้
21 ตุลาคม 2558
ราคาน้ำมัน
วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ.2561
น้ำมัน
ราคา
เบนซิล 95
37.36 บาท
แก๊สโซฮอล์ 91
29.98 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
30.25 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
27.74 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
21.74 บาท
ดีเซล
29.79 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
32.79 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
26-31°C
เชียงใหม่
24-34°C
นครราชสีมา
25-32°C
ชลบุรี
25-31°C
นครศรีธรรมราช
24-30°C
ภูเก็ต
26-30°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×