ไม้ป่า
(97 เรื่อง)
การบังคับไผ่ให้ออกนอกฤดู(ช่วง ต.ค.-พ.ย.)
คุณบุญฤกษ์ คิมกวางทอง เป็นเกษตรกรหนุ่ม ที่มีความคิดริเริ่มใหม่ ๆ โดยหันมาปลูกไผ่หวานสร้างรายได้ และลองผิดลองถูกจนสามารถขยายไผ่หลายสายพันธุ์ อาทิ ไผ่หวาน ,ไผ่พันธุ์ปักกิ่ง , ไผ่พันธุ์ใต้หวันลืมแล้ง , ไผ่พันธุ์ giant (ยักษ์)ซึ่งกำลังเป็นที่นิยมและสร้างรายได้ให้กับสมาชิกในกลุ่ม จำหน่ายสู่ตลาดภาคตะวันออกได้อย่างกว้างขวาง ได้แนะนำการผลิตหน่อไผ่นอกฤดู หรือการกระตุ้นให้ไผ่ออกหน่อในช่วงเดือน ต.ค.- พ.ย.ของทุกปี ไว้ดังนี้
12 มีนาคม 2556
การขยายพันธุ์ไผ่ตงลืมแล้งด้วยวิธีปักชำกิ่งแขนง
ไผ่ตงลืมแล้งหรือไผ่กมนซุง กำลังเป็นที่นิยมปลูกของเกษตรกรในหลายพื้นที่ ด้วยคุณสมบัติในการให้หน่อดกมาก ให้หน่อตลอดปี หน่อมีรสชาติหวานพอควร ทั้งยังทนทานต่อสภาพน้ำท่วมขังและสภาพแห้งแล้งได้ดีอีกด้วย
3 เมษายน 2556
การขยายพันธุ์ไผ่ ด้วยวิธีการชำปล้องในวงบ่อซีเมนต์
การขยายพันธุ์วิธีนี้นิยมใช้กับไม้ไผ่ชนิดที่ไม่ค่อยออกเมล็ด และเป็นไม้ไผ่ที่มีลำค่อนข้างใหญ่ เช่น ไผ่สีสุก ไผ่เหลือง ไผ่ป่า ไผ่ซางดำ ไผ่ตง และไผ่หม่าจู เป็นต้น โดยทำการคัดเลือกลำที่มีอายุประมาณ 1-2 ปี เมื่อได้ลำที่ต้องการแล้ว ให้นำมาตัดเป็นท่อนๆ โดยให้แต่ละท่อนมี 1-2 ข้อ จากนั้นนำไปปักชำ และนำไปปลูกลงแปลงต่อไป
4 เมษายน 2556
การทำให้หน่อไม้สด กรอบและมีรสหวาน
การที่เกษตรกรอยากให้หน่อไม้มีความสด กรอบ และมีรสหวานแบบธรรมชาติ เป็นที่ต้องการของตลาดนั้น มีวิธีการทำได้ง่ายๆ ซึ่งไม่ต้องยุ่งยากอะไร รวมถึงการเร่งการเจริญเติบโตของหน่อไม้นั้นก็ทำได้โดยง่ายๆเช่นกัน
17 เมษายน 2556
ขยายพันธุ์ไผ่ด้วยวิธีแยกชำเหง้า
ไผ่เป็นพรรณไม้ยืนต้น ลำต้นแตกเป็นกอเป็นไม้พุ่มขนาดเล็กถึงขนาดใหญ่ กอหนึ่งมีประมาณ 20-50 ต้น ลำต้นมีความสูงประมาณ 5 - 15 เมตรลักษณะลำต้นเป็นข้อปล้องผิวเกลี้ยงแข็งมีสีเขียวหรือเหลืองแถบเขียวลักษณะของข้อปล้องขนาดและสีขึ้นกับชนิดพันธุ์ใบเป็นใบเดี่ยวยาวแคบลักษณะคล้ายรูปหอกขอบใบเรียบผิวใบสีเขียวมีขนอ่อนๆคลุมบนผิวในขนาดใบกว้างประมาณ 1 - 2 นิ้วยาวประมาณ512นิ้วหรือขึ้นกับชนิดพันธุ์ออกดอกเป็นช่อตามปลายยอดบริเวณข้อปล้องเมื่อดอกแห้งก็จะตายไป ผลหรือลูกคล้ายเมล็ดข้าวสาร
8 พฤษภาคม 2556
เร่งการแตกตาอ่อนไผ่ชำปล้องด้วยจุลินทรีย์ธรรมชาติ
คุณธงไชย คงคาลัย ประธานศูนย์การเรียนรู้เกษตรสมดุล สวนธงไชย – ไร่ทักสม เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องการทำเกษตร มาตั้งแต่อายุยังน้อย โดยในปี พ.ศ.2529 ทำกิจการไก่เนื้อส่งออก ซึ่งใช้พื้นที่ในการประกอบอาชีพเลี้ยงไก่เนื้อบนบ่อปลาเป็น บนพื้นที่ 160 ไร่ โดยเลี้ยงไก่เนื้อเป็นอาชีพหลัก มีการลงทุน ค่าอาหาร ค่ายา ค่าพันธุ์ไก่ เป็นจำนวนมาก ส่วนการเลี้ยงปลาเป็นผลพลอยได้ โดยการใช้มูลไก่เป็นอาหารปลา ในปี 2534 และ ปี 2538 เกิดอุทกภัยทำให้กิจการขาดทุน ถึง 2 ครั้ง มีหนี้สินมาก จึงกลับมาคิดทบทวนแล้ว พบว่าระบบประกันราคาไม่ถูกต้อง เนื่องจาก "วงจรความเสี่ยงยังคงอยู่ที่เกษตรกร"
9 พฤษภาคม 2556
เทคนิคการตอนกิ่งไผ่ตงลืมแล้งให้ออกรากเร็วขึ้น
ไผ่ตงลืมแล้งกำลังได้รับความนิยมจากเกษตรกรมากในขณะนี้ เนื่องจากมีการออกหน่อตลอดทั้งปี ไม่เว้นแม้แต่หน้าแล้ง ด้วยเหตุนี้จึงทำให้ไผ่ตงลืมแล้งเป็นที่นิยมของเกษตรกรที่ทำการปลูกไผ่ในปัจจุบัน
27 มิถุนายน 2556
การกลั่นน้ำมันจากเนื้อไม้กฤษณา
ปัจจุบันไม้กฤษณาเป็นไม้เศรษฐกิจได้รับความสนใจจากเกษตรกรกันมากขึ้น สารกฤษณาที่มีอยู่ในเนื้อไม้มีมูลค่าสูง ซึ่งประโยชน์ของน้ำมันกฤษณาเป็นสินค้าส่งออก ให้แก่ผู้บริโภคในประเทศแถบตะวันออกกลางซึ่งนำไปใช้ในกิจกรรมทางศาสนา นำมาเป็นส่วนผสมของหัวเชื้อน้ำหอมและเครื่องสำอางและนำมาเป็นส่วนผสมของยาสมุนไพร โดยราคาตลาดที่มีการซื้อขายสารกฤษณา อยู่ที่ 4500-5000 บาท/โตร่า ( 1 โตร่า = 12 ซีซีหรือ 12 กรัม) แต่ใช่ว่าเกษตรกรจะสามารถทำกันได้ทุกคน เนื่องจากเกษตรกรบางรายกลั่นสารกฤษณาในเนื้อไม้ไม่ถูกวิธีส่งผลให้สารในเนื้อไม้กฤษณาที่สกัดได้ไม่มีคุณภาพตามที่ตลาดต้องการ ดังนั้น สมพร สิงคำจันทร์ จึงได้แนะนำเทคนิคการกลั่นน้ำมันกฤษณาให้เกษตรกรที่สนใจได้ศึกษาและนำไปใช้เพื่อสร้างรายได้กันต่อไป ดังนี้
22 สิงหาคม 2556
การปลูกไผ่เลี้ยงหวาน
ไผ่เลี้ยง พืชเศรษฐกิจ ตระกูลเดียวกับหญ้า สร้างรายได้ให้กับเกษตรกร ด้วยว่า ไผ่เลี้ยงสามารถให้หน่อในช่วงฤดูแล้งได้ เป็นช่วงที่หน่อไม้ตามธรรมชาติหากินได้ยาก นอกจากนั้นยังมีหน่อไผ่หวานที่มีลักษณะเดียวกันกับไผ่เลี้ยง ทำให้หน่อไผ่เลี้ยงมีผู้ต้องการบริโภคจำนวนมาก จึงมีราคาสูง นอกจากจะขายหน่อได้ราคาดีแล้ว ลำไผ่ยังสามารถนำไปใช้ประโยชน์ อื่นๆขายได้ราคาดีอีกด้วย ถึงแม้ว่าหน่อไม้ตามธรรมชาติจะมีจำนวนมากก็ตาม แต่ด้วยข้อจำกัดตรงที่หน่อไม้ตามธรรมชาติสามารถเก็บหน่อได้เฉพาะช่วงฤดูฝนเท่านั้น ทำให้ทางภาคเหนือ มีเกษตรกรปลูกไผ่เลี้ยงและไผ่หวานกันจำนวนมาก โดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอแม่สรวย อำเภอแม่จัน และอำเภอแม่ลาว และเริ่มขยายพื้นที่ปลูกไปเรื่อยๆ เนื่องจากความต้องการทางด้านการบริโภคหน่อไม้มีจำนวนที่เพิ่มมากขึ้น การปลูกไผ่เลี้ยงจึงเป็นที่นิยมกันแพร่หลายมากขึ้น คุณไพศาล สุวรรณการ อดีตผู้ใหญ่บ้านป่าอ้อย ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว จ.เชียงราย ทำการเกษตรกรหลายอย่างมานานนับ 20 ปี จนที่สุดได้ค้นพบว่า ไผ่เลี้ยงเป็นพืชที่สร้างรายได้ดีให้กับตนเอง คุณไพศาลแนะนำให้ปลูกในช่วงต้นฝน ในต้นเดือนพฤษภาคม อายุการเก็บเกี่ยวผลผลิตจะอยู่ที่ 8 เดือน สามารถปลูกโดยการปฏิบัติดังนี้
16 กันยายน 2556
การปลูกไผ่ให้ได้ผลผลิตสูง
คุณสงวน พัฒนพันธ์ ทำการเกษตรมาเกือบ 20 ปี ทำสวนไผ่จนได้ใบรับรองการผลิตไผ่อินทรีย์ ของกรมวิชาการเกษตร ตั้งแต่ปี 2550 และต่ออายุมาเรื่อยๆจนถึงปัจจุบัน ในเนื้อที่ทั้งหมด 7 ไร่ มีไผ่ทั้งหมดในสวนมากกว่า 300 กอ ซึ่งประกอบด้วยไผ่หลากหลายสายพันธุ์ เช่น ไผ่หม่าจู ไผ่ตงลืมแล้ง ไผ่กิมซุง ไผ่ช่อแฮ ไผ่บงหวาน แต่ที่ปลูกเยอะที่สุดและสร้างรายได้จริงๆ จะเป็นไผ่ตงลืมแล้ง ซึ่งปัจจุบันมีทั้งสิ้น 294 กอ ได้แนะนำวิธีการปลูกไผ่ให้ได้ลผลิตสูง ไว้เป็นขั้นตอน ดังต่อไปนี้
29 มกราคม 2557
ลักษณะทั่วไปของไผ่ตงลืมแล้ง(ไผ่กิมซุง)
ไผ่ตงลืมแล้งหรือไผ่กิมซุงมีลักษณะที่โดดเด่นกว่าไผ่ชนิดอื่นตรงที่ ออกหน่อได้แม้ในหน้าแล้งหรือในช่วงที่ไผ่อื่นไม่มีหน่อ(ทำหน่อไผ่นอกฤดู)ทั้งยังออกหน่อดก ให้ผลผลิตเร็ว(ประมาณ7 เดือน)รสชาติไม่ขม สามารถทนน้ำท่วมขังได้นานถึง 3 เดือน ปลูกได้โดยไม่ยืนต้นตาย แต่เมื่อปลูกไปนานๆ มักจะประสบกับปัญหาโคนกอลอย หากไม่มีการคลุมกอด้วยฟางข้าวหรือหญ้าแห้งให้ดีก็อาจเสี่ยงต่อการโค่นล้มได้ง่าย
1 เมษายน 2557
หน่อไม้เส้นตากแห้ง ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากหน่อไม้
จากการลงพื้นที่ของเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน จ.ขอนแก่น พบนางสุวิมล ปัญญาภักดี อายุ55 ปี เกษตรกรบ้านหนองฮี ตำบลดอนช้าง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น วันนี้ได้เผยสูตรการแปรรูปหน่อไม้สด ด้วยการตากแห้ง เพื่อจำหน่ายเสริมรายได้ หรือเก็บไว้รับประทานนอกฤดูกาล
25 กุมภาพันธ์ 2557
ราคาน้ำมัน
วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ.2561
น้ำมัน
ราคา
เบนซิล 95
37.36 บาท
แก๊สโซฮอล์ 91
29.98 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
30.25 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
27.74 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
21.74 บาท
ดีเซล
29.79 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
32.79 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
26-31°C
เชียงใหม่
24-34°C
นครราชสีมา
25-32°C
ชลบุรี
25-31°C
นครศรีธรรมราช
24-30°C
ภูเก็ต
26-30°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×