ไม้ป่า
(97 เรื่อง)
การทำหน่อไผ่หม่าจูให้มีสีสันสวยงามและรสชาติอร่อย
คุณขันคำ เหาะสูงเนิน เกษตรกรบ้านนากลางพัฒนา ต.นากลาง อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา ที่ทำการเกษตรแบบผสมผสาน โดยเฉพาะการปลูกหน่อไม้ไผ่หม่าจูให้ได้ผลผลิตดี ได้ให้สัมภาษณ์ผ่านสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกันจังหวัดนครราชสีมา ช่วงรายการร่วมด้วยช่วยเกษตรกร ในวันที่ 15 สิงหาคม 2555 เวลา 13.15 น. เรื่องเทคนิคการเพิ่มสีสันและรสชาติของหน่อไม้ไผ่หม่าจู เพื่อให้เป็นที่ต้องการของตลาด และผู้บริโภค ผลผลิตและคุณภาพก็ดี จึงได้แนะนำเทคนิคการทำหน่อไผ่หม่าจูให้มีสีสันสวยงามและรสชาติอร่อยไว้ดังนี้
23 สิงหาคม 2555
กฤษณา
ไม้ต้นขนาดใหญ่ ลำต้นเปลาตรง สูง 25-40 เมตร เปลือกเรียบสีเทา ตามยอดมีขนเป็นมันคล้ายเส้นไหมสีขาว ใบเดี่ยวเรียงเวียนสลับ รูปรีหรือรูปไข่ ปลายเรียวแหลม โคนใบสอบมน ขอบใบเป็นคลื่น ผิวใบด้านบนสีเขียวเป็นมัน ด้านล่างสีจางกว่า ดอก ออกเป็นช่อสั้นๆ ที่ปลายยอดและง่ามใบ รูประฆัง สีเขียวอ่อน ผล รูปไข่ ปลายมนกว้าง ฐานคอด
17 มิถุนายน 2559
การเผาดินกระตุ้นหน่อไผ่นอกฤดู
ในการปลูกไผ่เกษตรกรหลายท่านต่างคาดหวังว่าไผ่จะออกหน่อมาให้ได้เก็บเกี่ยวผลผลิตได้ตลอดเวลา ซึ่งการเกิดหน่อของไผ่ก็คือการเกิดแหล่งรายได้ของผู้ปลูกด้วยเช่นกัน แต่เท่าที่พบโดยทั่วไปในการปลุกไผ่คือ ไผ่จะแตกหน่อมากในช่วงฤดูฝนและจะแตกหน่อลดลงในฤดูอื่นๆ ด้วยปัจจัยแวดล้อมที่ไม่เอื้ออำนวยต่อการเกิดหน่อเหมือนในฤดูฝน เป็นเหตุให้เกษตรกรผู้ปลูกไผ่ต้องหาวิธีมาช่วยกระตุ้นการเกิดหน่อกันมากมายและหนึ่งในวิธีกระตุ้นหน่อไผ่ ที่เป็นที่นิยมก็คือการเผา
18 กันยายน 2555
การตอนกิ่งไผ่หม่าจู
ไผ่หม่าจู๋ เป็นพืชเศรษฐกิจเศรษฐกิจที่น่าสนใจ มีคุณสมบัติที่โดดเด่น คือ สามารถใช้ประโยชน์ได้แทบทุกส่วน ให้หน่อรสหวาน เนื้อละเอียด ไม่มีเสี้ยน ลำต้นมีขนาดใหญ่ เกือบเท่าไผ่ตง เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 8-12 เซนติเมตร สูง 15-25 เมตร มีสีเขียวสด ไม่มีขน กาบห่อหุ้มลำต้น ขนาดใหญ่ เหนียว นุ่ม ไม่มีขนระคายเคือง ใบขนาดใหญ่ กว้างประมาณ 4-5 นิ้ว ยาวประมาณ 2 คืบ มีความเหนียว ไม่แตกหรือฉีกง่าย สำหรับการขยายพันธุ์ไผ่ สามารถทำได้หลายวิธี เช่น แยกเหง้าหรือหน่อ การปักชำกิ่งแขนง การปักชำข้อติดแขนง และ การตอนกิ่ง
18 กันยายน 2555
เทคนิคการปลูกไผ่เลี้ยงให้ได้ผลผลิตสูง
ไผ่เป็นพืชที่สำคัญอีกชนิดหนึ่ง ซึ่งสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็น ลำไผ่ ที่นำมาจักสาน หรือ หน่อไผ่ที่นำมาบริโภคซึ้งล้วนแล้วแต่มีประโยชน์ทั้งสิ้นแต่ไผ่กลับออกผลผลิตได้เพียงปี ละ 1 ครั้งเท่านั้น เกษตรกรหลาย ๆ ท่านจึงคิดค้นและหาวิธีเพื่อที่จะให้ไผ่ที่ปลูกสามารถออกผลผลิตได้ตลอดทั้งปี ซึ่งคุณบุญแทน นามจันโท เกษตรกรผู้ปลูกไผ่ ใน จ.สกลนคร ก็เป็นอีกหนึ่งผู้ชำนาญการที่สามารถคิดค้นวิธีการปลูกไผ่เลี้ยงให้ได้ผลผลิตสูง ซึ่งได้บอกกล่าวเล่าขานไว้เป็นวิทยาทาน ดังนี้
1 ตุลาคม 2555
การตอนกิ่งไผ่
สูตรนี้ถูกเปิดเผยโดยลุงดำ ผู้ดูแลสวนไผ่บุญคุ้ม เป็นสวนไผ่ของคุณวริการ์ แพศย์กล ณ บ้านหัวฝาย ต.แม่ข้าวต้ม อ.เมือง จ.เชียงราย การขยายพันธุ์ไผ่ด้วยวิธีการตอนกิ่ง เป็นการทำด้วยวิธีง่ายๆ เกษตรกรเองก็สามารถทำได้ จะทำในช่วงฤดูฝน เหมาะสมกับไผ่พันธุ์ตงไต้หวัน เพราะมีลำต้นใหญ่ไม่สามารถขุดแยกต้นไปขยายพันธุ์เหมือนต้นไผ่พันธุ์อื่นได้ วิธีการขยายพันธุ์ไผ่ด้วยวิธีการตอนกิ่ง ต้องเตรียมวัสดุ-อุปกรณ์ ดังนี้
9 พฤศจิกายน 2555
การดองหน่อไม้ให้มีรสชาติดี
จากการลงพื้นที่ของเจ้าหน้าที่ Farmer info. ณ บ้านสามร้อยกล้า ต.หินตก อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เพาะปลูกยางพาราและสวนผลไม้ หลังจากเสร็จสิ้นภารกิจแล้วเกษตรกรส่วนใหญ่มักจะมีการหารายได้เสริมด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การเพาะปลูกพืชผักสวนครัว การแปรรูปผลไม้ หรือแม้แต่การเดินป่าหาหน่อไม้มาทำหน่อไม้ดองขาย ซึ่งสิ่งเหล่านี้สามารถสร้างรายได้เสริมให้แก่เกษตรกรได้อย่างถาวรจนกลายเป็นอาชีพหลักอีกอาชีพหนึ่งของครอบครัวไปแล้วก็ว่าได้
3 มกราคม 2556
การขยายพันธุ์ไผ่โดยไม่ต้องตอนกิ่ง
วิธีนี้เป็นการนำน้ำยาเร่งรากมาใช้เร่งรากกิ่งแขนงไผ่ให้ออกรากดีก่อนนำมาตัดชำปลูกในวัสดุเพาะชำอีกครั้ง ซึ่งเป็นเคล็ดวิธีที่ลุงดำ ผู้ดูแลสวนไผ่บุญคุ้มของคุณวริการ์ แพศย์กล ณ บ้านหัวฝาย ต.แม่ข้าวต้ม อ.เมือง จ.เชียงราย เป็นผู้คิดค้นจนพบวิธีลดขั้นตอนการขยายพันธุ์โดยไม่ต้องตอนกิ่ง ด้วยวิธีการดังนี้
26 พฤศจิกายน 2555
การปลูกไผ่ตงลืมแล้งสูตรลุงทวี
ไผ่ตงลืมแล้ง เป็นไผ่ที่ทนต่อทุกสภาพอากาศ ทนแล้งได้ดี น้ำท่วมไม่ตาย ปลูกได้ในดินทั่วไป สามารถมีหน่อให้เก็บรับประทานหรือเก็บขายตลอดปี จึงเหมาะที่จะปลูกเป็นพืชครัวและพืชเศรษฐกิจเป็นอย่างยิ่ง
7 มกราคม 2556
เทคนิคกระตุ้นหน่อไผ่เลี้ยงให้ออกนอกฤดู
คุณนิยม บุญเสนอ เกษตรกรบ้านเสียว ม. 1 ต. เสียว อ. เบ็ญจลักษณ์ จ. ศรีสะเกษ ปลูกไผ่เลี้ยงมาตั้งแต่ปี พ. ศ. 2547 เนื่องจากไปเห็นเกษตรกรที่จังหวัดบุรีรัมย์ปลูกแล้วมีรายได้ดี จึงสนใจและได้ซื้อพันธุ์มาทดลองปลูก ใช้ระยะการปลูกเพียง 8 เดือน ก็สามารถออกหน่อเก็บผลผลิตได้
8 กุมภาพันธ์ 2559
การปลูกไผ่เปาะและการบังคับหน่อนอกฤดู
การปลูกไผ่เปาะปลูกง่าย ดูแลไม่ยุ่งยาก ไม่มีโรคหรือศัตรูมารบกวน เพียงแต่หมั่นให้น้ำโดยเฉพาะช่วงหน้าแล้ง ต้องคอยให้น้ำ 2 วันครั้ง ผลผลิตที่ได้คุ้มค่าต่อการลงทุนเป็นอย่างยิ่ง สามารถกำหนดการออกหน่อได้ ภายใน 15 วัน ขณะนี้มีพ่อค้าแม่ค้ามาติดต่อซื้อถึงสวน ในราคากิโลกรัมละ 50 บาท ผลผลิตไม่พอขายด้วยซ้ำไป เพราะหน่อไม้ของเราสดกว่า
10 มกราคม 2556
การเปลี่ยนถ่ายลำไผ่หวานและไผ่ไต้หวัน
การเปลี่ยนถ่ายลำไผ่หรือการทำสาวไผ่เลี้ยง จะต้องมีการตัดแต่งลำและเลือกเลี้ยงลำที่เหมาะสม เพื่อให้ลำที่เกิดใหม่มีความสมบูรณ์แข็งแรงและให้ผลผลิตได้ดีขึ้น
8 มีนาคม 2556
ราคาน้ำมัน
วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ.2561
น้ำมัน
ราคา
เบนซิล 95
37.36 บาท
แก๊สโซฮอล์ 91
29.98 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
30.25 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
27.74 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
21.74 บาท
ดีเซล
29.79 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
32.79 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
26-31°C
เชียงใหม่
24-34°C
นครราชสีมา
25-32°C
ชลบุรี
25-31°C
นครศรีธรรมราช
24-30°C
ภูเก็ต
26-30°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×