ไม้ป่า
(97 เรื่อง)
วิธีปลูกยางนาให้มีอัตราการรอดตายสูง
จากการลงพื้นที่บ้านแสงจันทร์ ต.สนามชัย อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ นายไพรัตน์ ชื่นศรี เกษตรกรที่มีความเชี่ยวชาญหลากหลายอย่าง มีพื้นที่ทางการเกษตร 34 ไร่ ทำเกษตรผสมผสาน ปลูกไม้ป่า ยางนา ไม้ผล ทำการเลี้ยงสัตว์หลายชนิดเป็ด,ปลา,ไส้เดือน,หมู,ไก่,วัว จนประสบความสำเร็จ โดยเน้นแบบอินทรีย์ วันนี้จึงมีเทคนิคความรู้ในเรื่องการปลูกยางนาให้รอดตาย มาแนะนำ ดังนี้
22 สิงหาคม 2556
สบู่ถ่านไม้ไผ่ สูตรศูนย์กสิกรรมธรรมชาติโป่งแรด
สบู่ถ่านไม้ไผ่เป็นสบู่ที่ปราศจากการเติมแต่งสี มีค่า pH ที่ใกล้เคียงกับผิวมนุษย์ เป็นถ่านไม้ไผ่ที่ผ่านการเผาที่อุณหภูมิมากกว่า 1000 องศาเซลเซียสเท่านั้น จึงจะสามารถปล่อยประจุลบออกมาได้ ส่งผลให้ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่ง ทั้งยังช่วย D-Tox ขจัดสิ่งสกปรกและเชื้อแบคทีเรียใต้ผิว
2 พฤศจิกายน 2554
ชาใบกฤษณา
ในศูนย์เรียนรู้“กลุ่มเกษตรกรตามวิถีอิสลาม”ที่บ้านคุณก้อหลัด นอกจะทำการเกษตรที่น่าสนใจแล้วยังมีการแปรรูปชาจากใบอ่อนของต้นกฤษณาด้วยค่ะ นับว่าน่าสนใจอย่างมากเพราะต้นกฤษณานอกจากจะปลูกเพื่อขายไม้ได้แล้วยังสามารถนำส่วนของใบอ่อนมาแปรรูปเป็นชาที่มีรสชาติหอมอร่อยและที่สำคัญยังมีสรรพคุณ บำรุงร่างกายได้ดีอีกด้วย
2 พฤศจิกายน 2554
การทำเรือเปลไม้ไผ่
นายบำรุง นุ่มเกลี้ยง อยู่บ้านเลขที่ 67/1 หมู่ที่ 1 ตำบลคุยบ้านโอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร รวมกลุ่มกับสมาชิกในหมู่บ้านทำ ผลิตภัณฑ์เปลไม้ไผ่ที่ชาวบ้านภาคเหนือทำไว้ใช้กันเองภายในครัวเรือน เพราะชาวเหนือปลูกบ้านมักยกใต้ถุนสูง เรือเปลจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับการพักผ่อนหย่อนใจ หลังเสร็จสิ้นการงานที่แสนจะเหน็ดเหนื่อย เพราะนอนแล้วเย็นสบายไม่เหนียวตัว ระยะแรก ๆ ก็ทำไว้ใช้เองและแนายบำรุง นุ่มเกลี้ยง อยู่บ้านเลขที่ 67/1 หมู่ที่ 1 ตำบลคุยบ้านโอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร รวมกลุ่มกับสมาชิกในหมู่บ้านทำ ผลิตภัณฑ์เปลไม้ไผ่ที่ชาวบ้านภาคเหนือทำไว้ใช้กันเองภายในครัวเรือน เพราะชาวเหนือปลูกบ้านมักยกใต้ถุนสูง เรือเปลจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับการพักผ่อนหย่อนใจ หลังเสร็จสิ้นการงานที่แสนจะเหน็ดเหนื่อย เพราะนอนแล้วเย็นสบายไม่เหนียวตัว ระยะแรก ๆ ก็ทำไว้ใช้เองและแจกจ่ายให้กับผู้นำชุมชนไปใช้ ต่อมาก็มีการผลิตเพื่อจำหน่ายด้วยแจกจ่ายให้กับผู้นำชุมชนไปใช้ ต่อมาก็มีการผลิตเพื่อจำหน่ายด้วย
2 พฤศจิกายน 2554
การทำหน่อไม้ดองเปรี้ยวในขวดพลาสติก
คุณรัตนากร ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปหน่อไม้ บ้านใหม่เจริญ ให้ข้อมูลกับทางทีมงานฯว่า ทางกลุ่มฯ ได้ดำเนินกิจการมานานกว่า 5 ปีแล้ว เริ่มจากความต้องการที่ไม่เพียงพอของผู้บริโภคที่มีความต้องการหน่อไม้ตลอดฤดูกาล โดยเฉพาะหน่อไม้ดอง กลุ่มแม่บ้านบ้านใหม่เจริญ จึงรวมกลุ่มกันและเริ่มทำหน่อไม้ดอง เริ่มต้นขายกันเองในชุมชน การเริ่มต้นครั้งแรกคุณรัตนากรจะขายหน่อไม้ดองโดยวิธีการดองในโอ่ง ขายตามตลาดเมืองชุม และตลาดอำเภอเวียงชัย มีลูกค้ามารับซื้อเป็นประจำ ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเพื่อนบ้านในหมู่บ้านในชุมชนด้วยกันเอง
2 พฤศจิกายน 2554
หน่อไม้ดองขวดพลาสติก สูตรขาวน่าทาน
หน่อไม้ดอง เป็นอาหารอีกประเภทหนึ่งที่คนส่วนใหญ่นิยมรับประทาน ไม่ว่าจะนำไปประกอบเป็นอาหารจำพวกผัด แกงหรือประเภทต่างๆ ล้วนแล้วแต่ทำให้มีรสชาติที่อร่อยด้วยทั้งสิ้น ผู้บริโภคส่วนใหญ่จะต้องการหน่อไม้ดองที่มีลักษณะขาวสะอาดน่ารับประทาน และผู้ผลิตก็จะมีกรรมวิธีในการทำที่ไม่แตกต่างกันนัก จากการลงพื้นที่เข้าร่วมพูดคุยกับผู้ใหญ่บุญเชิด โพธิ์ทอง ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องการแปรรูปผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ นั้น ผู้ใหญ่บุญเชิด ได้แนะเทคนิคและวิธีการแบบง่าย ๆ ในการแปรรูปหน่อไม้หรือการทำหน่อไม้ดองให้ขาวสวยน่ารับประทานและเป็นการเพิ่มมูลค่าและราคาให้กับหน่อไม้ดองได้โดยไม่ต้องใช้สารที่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค ด้วยวิธีการและรายละเอียดต่างๆ ดังนี้
3 พฤศจิกายน 2554
ปลูกไผ่ตออย่างไร...ให้รอด
คุณสุภีร์ สมบูรณ์ อยู่บ้านเลขที่ 54 หมู่ 4 บ้านหนองปลิง ตำบลดอนเมย อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ ปราชญ์เกษตรกรที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องการต่อยอดพืชตระกูลส้มกับตอต้นกระสังข์ และมีความเชี่ยวชาญในเรื่องการปุ๋ยหมักบำรุงดินและปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพสำหรับนาข้าว พืชผักทุกชนิด และยังรอบรู้เรื่องการปลูกไผ่เป็นอย่างดี ทั้งนี้ได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการปลูกไผ่ทุกชนิดให้มีอัตราการรอดแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ไว้ดังนี้
6 กุมภาพันธ์ 2556
อุหน่อไม้
จังหวัดศรีสะเกษ เป็นดงไผ่ อุดมไปด้วยหน่อไม้ นำไปปรุงเป็นอาหารจานเด็ดได้มากมาย ที่ขึ้นชื่อของเมืองดอกลำดวน คือ 'อุหน่อไม้'
2 ธันวาคม 2554
การปลูกไผ่ตงเขียวและการบังคับหน่อนอกฤดู
ไผ่ตงเขียว เป็นพืชที่ปลูกง่ายไม่ต้องการการดูแลรักษามากมาย ปลูก 1 ปีก็สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ ทั้งยังทำการบังคับหน่อให้ออกนอกฤดูได้ไม่ยุ่งยาก นอกจากนี้ยังสามารถปลูกได้ทุกพื้นที่ของประเทศ
31 มกราคม 2556
คุณภาพของน้ำมันปาล์ม
สิ่งที่เกี่ยวข้องกับน้ำมันปาล์มที่มีคุณภาพดี คือ น้ำมันปาล์มที่สกัดได้ (crude palm oil) จากทะลายปาล์มสด(fresh fruit bunch) จะต้องมีกรดไขมันอิสระ (free fatty acid) ต่ำกว่า 5% กรดไขมันกายภาพอิสระออกจากน้ำมันในขั้นตอนของการกลั่นใส (refining process) แต่คุณภาพของน้ำมันกลั่นใสที่ได้จะมีคุณภาพต่ำ ในน้ำมันที่มีกรดไขมันอิสระสูง กรดไขมันอิสระยังมีผลกระทบต่อปริมาณน้ำมันกลั่นใส คือ ทำให้ปริมาณน้ำมันกลั่นใสลดลง ดังนั้นในการที่จะลดการสร้างกรดไขมันอิสระ จะต้องทราบถึงสาเหตุของการสร้างและวิธีปฏิบัติในการยับยั้งการสร้างกรดไขมันอิสระเพื่อให้ได้น้ำมันที่มีคุณภาพดี
8 ธันวาคม 2554
เทคนิคการปลูกไผ่กิมซุงให้แตกหน่อดีและออกหน่อนอกฤดู
คุณวิษณุ รูปสม ผู้นำเกษตรกรหัวก้าวหน้า แห่งบ้านเขาเพิ่ม อ.บ้านนา จ.นครนายก ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาเพิ่ม อ.บ้านนา จ.นครนายก ได้แนะนำเทคนิคการปลูกไผ่กิมซุงให้ต้นตั้งตรง โตเร็ว แตกหน่อดี ผ่านทางรายการ Happy Farmer *1599 ทางด่วนข้อมูลการเกษตร ร่วมด้วยช่วยเกษตรกร จ.สระบุรี ซึ่งมีเทคนิคขั้นตอนการปลูกดังนี้
26 เมษายน 2555
หน่อไม้อัดปี๊บสุดยอดอาหารสุดยอดรายได้
ไม้ไผ่กลายเป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ที่เกษตรกรกำลังให้ความสนใจอย่างมาก ส่วนหนึ่งมาจากประโยชน์มากมายที่ได้จากไม้ไผ่ ไผ่มีหลายชนิดและมีการนำไปใช้ประโยชน์ที่แตกต่างกันก็มี แต่ถ้าพูดถึงไม้ไผ่ที่ปลูกและนิยมนำมาปรุงเป็นอาหารนั้น ก็ต้องคิดถึงไผ่เลี้ยง ปัจจุบันนิยมนำมาปลูกกันอย่างมาก ส่วนหนึ่งยังสามารถทำเป็นหน่อไม้นอกฤดูกาลซึ่งก็มักมีราคาแพง ไผ่มักให้หน่อมากในช่วงเดือน ก.ค.-ก.ย. ซึ่งราคาในช่วงนี้ก็จะราคาก็จะถูกลงมาก แต่สำหรับ คุณปราณี เขตมนตรี เกษตรกรบ้านนาแปนใต้ ต.ศรีฐาน อ.ภูกระดึง จ.เลย กลับมีรายได้ปีละนับแสนบาท จากอุตสาหกรรมในครัวเรือน คือการแปรรูปหน่อไม้อัดปิ๊บ จากปกติขายหน่อยไม้สดในช่วงฤดูกาลจะอยู่ที่กิโลกรัมละ 7 – 10บาท แต่เมื่อแปรรูปแล้วจะอยู่ที่กิโลกรัมละ 30 - 40 บาท กลายเป็นแหล่งสร้างงานสร้างรายได้สำหรับชาวบ้านในชุมชน
1 ตุลาคม 2555
ราคาน้ำมัน
วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ.2561
น้ำมัน
ราคา
เบนซิล 95
37.36 บาท
แก๊สโซฮอล์ 91
29.98 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
30.25 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
27.74 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
21.74 บาท
ดีเซล
29.79 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
32.79 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
26-31°C
เชียงใหม่
24-34°C
นครราชสีมา
25-32°C
ชลบุรี
25-31°C
นครศรีธรรมราช
24-30°C
ภูเก็ต
26-30°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×