ไม้ป่า
(97 เรื่อง)
การใช้ไผ่รวกแก้อาการริดสีดวงทวาร
ปัจจุบันคนรุ่นใหม่น้อยคนนักที่จะรู้จัก "ไผ่รวก" เพราะส่วนใหญ่จะนิยมปลูกในบริเวณบ้านตามชนบทที่ห่างไกลความเจริญจริง ๆ เพื่อเก็บหน่อรับประทานเป็นอาหารและใช้ประโยชน์ในการก่อสร้าง จักสานหลายอย่าง ซึ่งนอกจาก "หน่อไผ่รวก" จะปรุงอาหารและใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างแล้ว ไผ่รวกยังมีสรรพคุณทางยาสมุนไพรที่ดีอีกด้วย
6 สิงหาคม 2558
หัตถกรรมจากไผ่สาน
คุณสุไลมาน มะโหนด เดิมเป็นชาว กทม.ย่านมีนบุรี แล้วได้อพยพครอบครัวมาตั้งรากฐานที่จังหวัดสตูล แล้วได้มีการฝึกฝนจากชาวบ้านและวิทยาลัยการอาชีพ จนมีความชำนาญ หลังจากนั้นก็ได้มาซื้อที่แถวนิคมปากพญา จ.นครศรีธรรมราช ได้มาอยู่ที่นี่จนถึงปัจจุบัน โดยจะยึดอาชีพสานไม้ไผ่เลี้ยงดูครอบครัว ขณะนี้ไม้ไผ่สานก็ยังเป็นที่ต้องการของคนทั่วไปมากและผู้ที่ผลิตน้อยลง แต่คุณสุไลมาน ผลิตไม้ไผ่สาน จนมีผู้ที่สั่งซื้อไปประกอบฝ่าบ้าน หรือร้านอาหาร และโรงเรียนปอเนาะ(โรงเรียนประจำสอนศาสนาอิสลาม) ไม่ขาดสาย และโดยมีลวดลายหลายแบบ เช่นลายลูกแก้ว ดอกใหญ่ ดอกเล็ก ดอกบานและลายธรรมดา ไม้ไผ่สานปกติจะมีความกว้างและยาว 2*3 ม. และ3*4 ม.ตาม ที่ลูกค้าสั่งและในหนึ่งวันคุณสุไลมาน จะสานได้4-5 ผืนต่อวันอยู่ที่ลวดลายยากหรือง่าย ราคาขายต่อผืน ตกตารางเมตรละ70-120 บาท โดยมีเทคนิคและวิธีการทำดังนี้
25 สิงหาคม 2552
ไม้ยางนา
ไม้ยางนา เป็นไม้ที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจอีกชนิดหนึ่งของประเทศไทย เพราะเป็นไม้ที่นิยมใช้สอยกันมากในงานก่อสร้างบ้านเรือนและทำไม้อัด รวมทั้งส่งออกไปจำหน่ายในต่างประเทศ ไม้ยางนาเป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ที่มีความสูง 40-45 เมตร มีเส้นผ่าศูนย์กลางในระดับอก 1.2-1.5 เมตร ต้นมีความเปลาตรงสูงถึง 30 เมตร จากข้อได้เปรียบของไม้ยางนาที่มีความสูงใหญ่ ต้นเปลาตรงหลายเมตรนี่เอง ที่ทำให้ยางนากลายเป็นไม้ซึ่งง่ายต่อการนำไปแปรรูป บวกกับคุณสมบัติของเนื้อไม้ยางนา ที่มีสีน้ำตาลแดงหรือน้ำตาลเทา เสี้ยนตรงเนื้อไม้หยาบ แข็งปานกลาง เลื่อยไสกบตกแต่งให้เรียบได้ง่าย
28 สิงหาคม 2552
การปลูกไผ่สามฤดู
กำนันเสนอ นราพล กำนันตำบลบ้านบัว อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ ผู้ทำการเกษตรแบบผสมผสาน เชี่ยวชาญในการปลูกไผ่สามฤดู ปลูกครั้งเดียวเก็บผลผลิตได้ทั้งปี ในพื้นที่ 1 ไร่ ปลูกไผ่ได้กว่า 517 ต้น ลักษณะของไผ่ สามฤดูนั้น ลำต้นเล็กเรียว ใบน้อยไม่มีขน ลำต้นตันไม่กลวง หากปลูกนานถึงปีสามารถตัดลำต้นขายได้ มีประโยชน์หลายอย่าง สามารถนำไปทำเป็นด้ามไม้ใช้สอย เช่นไม้กวาด แนวรั้วก็ได้ ซึ่งกำนันเสนอ ได้แนะนำวิธีการปลูกไผ่สามฤดู ดังนี้
1 กันยายน 2552
การจัดการไผ่เลี้ยงให้ออกหน่อตลอดปี
ไผ่เลี้ยงหากมีการดูแลบำรุงเป็นอย่างดีพร้อมกับมีเทคนิควิธีในการกระตุ้นหน่อ ก็จะสามารถผลิตหน่อขายได้ตลอดทั้งปี ด้วยวิธีการปลูกและการกระตุ้นดังนี้
13 สิงหาคม 2558
การตอนกิ่งไผ่
ไผ่ที่นิยมขยายด้วยการตอนนั้นส่วนมากจะเป็นไผ่ใหญ่ ถ้าใช้วิธีขุดเหง้าจะไม่ค่อยได้ผล เช่น ไผ่ตง ไผ่จีน ไผ่หม่าจู เป็นต้น
24 ตุลาคม 2552
เทคนิคการกระตุ้นกิ่งตอนไผ่ให้แตกยอด
ปัจจุบันมีเกษตรกรหลายคนที่หันมาทำการเกษตรเกี่ยวกับการปลูกไผ่ ซึ่งในการปลูกไผ่นี้ก็ยังมีการขยายพันธุ์ไผ่จำหน่ายด้วย ซึ่งการขยายพันธุ์ไผ่นี้มีความสำคัญเรื่องไผ่ที่นำไปปลูกเกิดตาย ปรับสภาพในดินใหม่ไม่ได้ เนื่องจากไผ่ที่ขยายพันธุ์นั้นยังไม่ได้แข็งแรงและไม่มีความสมบูรณ์ของต้นพันธุ์ ซึ่งคุณองอาจ เกษตรกรบ้านหนองหิน ต.ศิลา อ.เมือง ขอนแก่น มีวิธีการกระตุ้นต้นพันธุ์ไผ่ที่ผ่านการตอนให้มีความสมบูรณ์ก่อนนำไปปลูก ด้วยการกระตุ้นให้แตกยอด ทำให้ต้นพันธุ์ที่ปลูกนั้นมีเปอร์เซ็นต์การรอดตายมากกว่า
7 พฤษภาคม 2553
การเพาะเลี้ยงหนอนรถด่วนในสวนไผ่ เสริมรายได้
หนอนรถด่วน หรือ เป็นหนอนของผีเสื้อกลางคืนชนิดหนึ่ง ซึ่งตัวหนอนกินเยื่อไผ่เป็นอาหาร ชาวจีนฮ่อเรียก จูซุง คนพม่าเรียก ลาโป้ว และชาวกะเหรี่ยงเรียกว่า คลีเคล๊ะ ส่วนคนไทยเรียกว่าหนอนรถด่วน เพราะ ตัวหนอนมีรูปร่างลักษณะคล้ายโบกี้รถไฟนั่นเอง
9 มิถุนายน 2553
การปลูกไผ่บงหวาน
การปลูกไผ่เพื่อขายหน่อจัดเป็นรูปแบบเกษตรกรรมอินทรีย์และปลอดสารพิษ เนื่องจากมีการใช้สารเคมีน้อยมากหรือไม่ใช้เลย นอกจากนั้นการปลูกไผ่ยังช่วยลดโลกร้อนได้ดี กว่าต้นไม้หลายชนิด อย่างกรณีของคุณวรรณบดีและคุณลำพึง รักษา เจ้าของสวนไผ่บงหวานเพชรน้ำผึ้ง บ้านเลขที่ 91 หมู่ 4 ต.แม่จั๊ว อ.เด่นชัย จ.แพร่ 54110 โทร. 087-838-7334 และ 083-266-3096เริ่มต้นจากการปลูกถั่วฝักยาว และมีความจำเป็นที่จะต้องใช้ไม้ไผ่ทำค้างจะต้องซื้อไม้ไผ่เป็นประจำทุกปี จึงคิดจะปลูกไผ่เพื่อนำไม้ไผ่มาทำค้างและคิดหาพันธุ์มาปลูกและเป็นพันธุ์ที่ขายหน่อได้ด้วย
11 มิถุนายน 2553
ปลูกไผ่บงหวาน 3 ไร่ สร้างรายได้งามที่นครสวรรค์
คุณฐณะณัฐ ระมั่งทอง เจ้าของสวนสรภพ เลขที่ 82/1 ม.9 ต.พระนอน อ.เมือง จ.นครสวรรค์ โทรศัพท์ 08-7322-9446 ปลูกไผ่บงหวานพื้นที่กว่า 3 ไร่ ได้ให้ข้อแนะนำและข้อสรุปจากประสบการณ์เกี่ยวกับไผ่บงหวานว่าเป็นไผ่อีกชนิดหนึ่งที่น่าสนใจและสร้างรายได้ดี
14 มิถุนายน 2553
กฤษณากับอนุสัญญาไซเตส
กฤษณาหรือไม้หอมเป็นไม้ในสกุล Aquilaria วงศ์ Thymelaceae มีการกระจายพันธุ์ในประเทศต่างๆ แถบเอเซียเขตร้อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศในกลุ่มเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งรวมถึงประเทศไทยด้วย นอกจากนั้นจะกระจายอยู่ในประเทศเอเซียเขตร้อนอื่น ๆ เช่น ปากีสถาน อินเดีย เนปาล ภูฐาน บังคลาเทศ ศรีลังกา และกระจายไปถึงประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนอีกด้วย
8 กรกฎาคม 2555
ไผ่ชำถุง ทำง่าย รายได้งาม
ปัจจุบันเกษตรกรให้ความสนใจอาชีพปลูกไผ่เลี้ยงหวานกันเป็นจำนวนมาก เนื่องจากเป็นไผ่ที่สามารถบังคับให้ออกหน่อได้ในช่วงที่ต้องการ จึงทำให้ต้นพันธุ์ไผ่เลี้ยงขายดิบขายดี เนื่องจากเป็นที่ต้องการของตลาด ด้วยมีความต้องการพันธุ์ไผ่มากคุณบัวผัน กันรา หมอดินอาสาวัย 44 ปี เจ้าของสวนไผ่เลี้ยงหวาน แห่งตำบลโนนสำราญ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ จึงได้หันมาทำไผ่ชำถุงขายเป็นการเสริมรายได้นอกเหนือไปจากการปลูกไผ่ ผลคือ ได้รับการตอบรับอย่างดี และ มีรายได้เข้ามาไม่ขายสายจากการขายไผ่ชำถุง ซึ่งคุณบัวผันได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการปลูกไผ่เลี้ยงหวานและการขยายพันธุ์ด้วยวิธีการแยกกอหรือการชำเหง้า โดยใช้เทคนิคการปลูกไผ่เลี้ยงแบบอินทรีย์ ประหยัดต้นทุน และเพิ่มปริมาณผลผลิตไว้ดังนี้
13 กุมภาพันธ์ 2556
ราคาน้ำมัน
วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ.2561
น้ำมัน
ราคา
เบนซิล 95
37.36 บาท
แก๊สโซฮอล์ 91
29.98 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
30.25 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
27.74 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
21.74 บาท
ดีเซล
29.79 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
32.79 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
26-31°C
เชียงใหม่
24-34°C
นครราชสีมา
25-32°C
ชลบุรี
25-31°C
นครศรีธรรมราช
24-30°C
ภูเก็ต
26-30°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×