ไม้ป่า
(97 เรื่อง)
กระตุ้นหน่อไผ่ให้ออกดีด้วยจุลินทรีย์หน่อกล้วย
ไผ่เลี้ยงหวาน ปัจจุบันผู้บริโภคมีความต้องการมากขึ้น เนื่องจากไผ่เลี้ยงหวานมีรสชาติ หวาน กรอบ อร่อย แต่เกษตรกรยังไม่สามารถผลิตให้ไผ่สามารถออกได้ทั้งปี โดยเฉพาะในช่วงเดือนกุมภาพัน-มีนาคม หน่อไผ่จะราคาสูงมาก แต่พอถึงเมษายน-พฤษภาคมจะราคาถูกเพราะหน่อไผ่จะออกช่วงนี้ ไม่ว่าจะเป็นไผ่ที่เกษตรกรปลูกหรือไผ่ป่า ดังนั้นถ้าเกษตรกรควบคุมและบังคับให้ไผ่ออกในช่วงนี้ได้ (กุมภาพันธ์-มีนาคม) จะทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นอีกจำนวนไม่น้อยจากการปลูกไผ่
3 พฤศจิกายน 2559
สูตรปุ๋ยบำรุงต้น-กระตุ้นการแตกหน่อไผ่เลี้ยง
คุณวีระ สุทธิสาร ปราชญ์เกษตรแห่งศูนย์การเรียนรู้อีโต้น้อย อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ ผู้สืบทอดการทำเกษตรแบบผสมผสานจากพ่อผาย สร้อยสระกลาง ไม่ว่าจะเป็นการปลูกพืชผักต่างๆ ไม้ยืนต้น รวมไปถึงการเลี้ยงสัตว์ ด้วยความใฝ่รู้ จึงได้คิดค้นสูตรปุ๋ยต่างๆ ที่สามารถนำสิ่งรอบๆตัวที่อยู่รอบๆบ้านมาใช้เป็นวัตถุดิบในการทำเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด และลดต้นทุนในการทำเกษตรให้มากที่สุด ซึ่งสามารถช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย อีกทั้งยังอาจสามารถเพิ่มรายได้ในครัวเรือนเป็นอย่างดี ด้วยสูตรง่ายๆ คือ สูตรปุ๋ยหมักใบไผ่ที่ใช้บำรุงและกระตุ้นหน่อไปในตัวด้วยดังนี้
9 กุมภาพันธ์ 2560
ประโยชน์ของต้นตะกู
ตะกูเป็นไม้ยืนต้นซึ่งใกล้จะสูญพันธุ์จากประเทศไทยแล้ว เป็นไม้มงคล โบราณเชื่อว่าจะขึ้นเป็นคู่ๆ ในอาณาเขตบ้านของผู้มีบุญ สาเหตุสำคัญสาเหตุหนึ่งที่ตะกูถูกจัดเป็นไม้มงคล เพราะในอินเดียเชื่อกันว่า เป็นต้นไม้ที่โปรดปรานของพระกฤษณะ และชาวอินเดียนิยมนำดอกตะกู ไปใช้ในการบูชาเทพเจ้า และยังนิยมนำดอกตะกูไปสกัดเพื่อเป็นส่วนประกอบของหัวน้ำหอม ในประเทศไทยการพบเห็นูโดยทั่วไป มักจะพบเป็นกลุ่มอยู่ในป่า สำหรับในบ้านคนหรือตามข้างทางทั่วๆ ไปมักจะพบขึ้นเป็นคู่เสมอ โดยจะมีระยะห่างกันเฉลี่ยประมาณ 1-3 เมตร
5 กันยายน 2551
การปลูกไม้จำปาทองแซมสวนผลไม้เพิ่มรายได้
การปลูกจำปาทองในสวนผลไม้ เป็นอีกรูปแบบหนึ่งในการทำเกษตรของพี่หมิ่น แซ่หลี พี่หมิ่นได้บอกเล่าถึงสาเหตุที่หันมาปลูกไม้ใช้สอยแซมในสวนผลไม้ เหตุผลสำคัญก็คือตนเองได้มีโอกาสเดินทางไปดูงานในสวนของลุงนิล และได้รับฟังเรื่องราวที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับธนาคารต้นไม้ จึงมีความศรัทธาและสนใจเกี่ยวกับการปลูกไม้ใช้สอยในสวน และได้ทำการปลูกไม้ใช้สอยแซมในสวนผลไม้ของตนเองเรื่อยมา ในส่วนของพี่หมิ่นทำการปลูกต้นจำปาทองแซมในสวนผลไม้ ซึ่งมีวิธีการง่ายๆ ดังนี้
23 มกราคม 2556
ข้อเท็จจริงของต้นตะกู
ไม้ตะกู หรือ กระทุ่มมีชื่อทางพฤกษศาสตร์ว่า : Anthocephalus chinensis Rich. ex Walp. ชื่อสามัญ: เรียกแตกต่างกันไปตามท้องถิ่นว่า ไม้กระทุ่มหรือกระทุ่มบก (ภาคกลางและภาคเหนือ) ตะโกใหญ่ หรือตะโกส้ม (ภาคตะวันออก) และตุ้มขี้หมู (ภาคใต้) อยู่ในวงศ์: Rubiaceae การกระจายพันธุ์: พบกระจายพันธุ์ตามธรรมชาติเกือบทั่วประเทศ ไม้ตะกูเป็นไม้เบิกนำที่เจริญเติบโตได้เร็วมากชนิดหนึ่ง
5 กันยายน 2551
การปลูกต้นตะกู
คุณประจง ทดเทียน อยู่บ้านเลขที่ 13/3 หมู่ที่6 ตำบลปากเเคว อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย ประกอบอาชีพปลูกไม้ดอกไม้ประดับไว้จำหน่าย เเละพาะต้นตะกูไว้จำหน่าย โดยยึดอาชีพนี้มานานกว่า 15 ปี ไม้ดอกไม้ประดับทั้งหมดเพาะขยายพันธุ์ด้วยตัวเองโดยใช้ความรู้จากการอ่านหนังสือเเล้วค่อยๆเรียนรู้จนมีประสบการณ์ ทำเองได้ทุกอย่างภายในสวน ไม่ว่าเป็นการตอนกิ่ง การชำกิ่ง เเละการทำดินขึ้นมาใช้เอง จาการยึดอาชีพนี้ทำให้มีรายได้หมุนเวียนตลอดทั้งปี
30 กรกฎาคม 2556
การปลูกไม้กฤษณา
กษฤณา เป็น ไม้สกุล Aquilaria มีอยู่ประมาณ 15 ชนิด กระจายอยู่แถบเอเชียเขตร้อน ในประเทศทางเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ถึงฟิลิปปินส์ และเอเชียใต้แถบประเทศอินเดีย ปากีสถาน ศรีลังกา ภูฐานเบงกอล รัฐอัสสัม รวมทั้งกระจายไปทางเอเชียเหนือจนถึงประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ส่วนการกระจายพันธุ์ของไม้กฤษณาในประเทศไทย
25 กันยายน 2551
การป้องกันสัตว์กัดแทะหน่อไผ่มัน
หน่อไผ่มัน ที่เก็บมาใหม่ๆ นั้น สามารถกินดิบได้ทันที เนื่งอจากมีรสชาติกรอบ ไม่ขื่น ไม่ขม ออกหวานเล็กน้อย จึงเป็นหน่อไม้ทานสดที่ให้รสชาติดี นิยมทานเป็นผักเคียงน้ำพริก ให้ผลผลิตได้ตลอดทั้งปี นอกจากนี้ ไผ่มัน ยังเป็นไผ่ไม่ต้องการการดูแลมากนัก แต่ปัญหาประการหนึ่งที่เกษตรกรผู้ปลูกมักพบเป็นประจำก็คือ ปัญหาเรื่องสัตว์เล็ก ๆ เช่น หนู กระรอก กระแต ชอบเข้ากัดกิน ทำให้หน่อไ ผ่ได้รับความเสียหาย ขายไม่ได้ราคา ตลาดไม่ต้องการคุณกัญญารัตน์ จึงได้คิดหาวิธีการป้องกันการเข้าทำลายของสัตว์ดังกล่าว โดยไม่ใช้สารเคมีและไม่เป็นการทำบาปด้วยการใช้ขวดน้ำพลาสติกครอบหน่อไผ่ ซึ่งมีรายละเอียดในการจัดการดังนี้
27 มีนาคม 2553
เทคนิคการตอนกิ่งไผ่ให้ออกรากภายใน 7 วัน
การขยายพันธุ์ไผ่นั้นต้องเลือกขนาดกิ่งพันธุ์ที่เหมาะสมควรจะเป็นกิ่งพันธุ์ที่ไม่อ่อนและแก่จนเกินไป ถึงจะทำให้ได้คุณภาพดี
10 พฤศจิกายน 2557
เพิ่มผลผลิตไผ่ ด้วยการตัดแต่งกิ่งและเผากอ
ทีมงานร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด จ.ยะลา ได้ลงพื้นที่ไปพบกับคุณกัลยา จันทร์ศรี เกษตรกรบ้านไม้แก่น อ.รามัน จ.ยะลา และได้พบกับการทำการเกษตรมากมาย ซึ่งภายในบริเวณของคุณป้ากัลยา จะเป็นสวนแบบผสมผสาน มีชะอม มะนาว ไม้ไผ่ บ่อปลา พืชสวนครัว ฯลฯ .
6 สิงหาคม 2558
แมลงศัตรูตัวใหม่ของยูคาลิปตัส หนอนคืบกินใบและหนอนปลอก
กอบศักดิ์ วันธงไชย(2558,53-55) กล่าวว่า จากสถานการณ์ เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2558 สมาคมธุรกิจไม้โตเร็วและศูนย์วิจัยป่าไม้คณะวนศาสตร์ ได้รับแจ้งจากบริษัทยูคาลิปตัสเทคโนโลยีและผู้ประกอบการปลูกสวนไม้ยูคาลิปตัสในภาคตะวันออกว่า พบการระบาดของหนอนผีเสื่ออย่างน้อย 2 ชนิด คือ หนอนคืบ และ หนอนปลอก ที่ระบาดกินใบยูคาลิปตัสเป็นจำนวนมาก คิดเป็นพื้นที่ประมาณ 800 ไร่ และมีแนวโน้มว่าอาจเกิดการระบาดสร้างความเสียหายให้กับผู้ปลูกสวนไม้ยูคาลิปตัส หากไม่รีบดำเนินการหาทางควบคุมกำจัดและเฝ้าระวังอย่างมีประสิทธิภาพ ดังเช่นที่เคยเกิดขึ้นในกรณีของแตนฝอยปมเมื่อ 10 กว่าปีที่ผ่านมา
14 กันยายน 2558
รักษาโรคภูมิแพ้ด้วยถ่านไม้ไผ่
ในช่วงที่สภาพอากาศมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย หลายๆ ท่านอาจจะเจอกับปัญหาโรคภูมิแพ้ วันนี้คุณเซิง เกษตรกรผู้ทำสวนผสมผสาน มีเทคนิคดีๆ เกี่ยวกับการนำสิ่งที่มีอยู่ในพื้นที่มาใช้รักรักษาโรคภูมิแพ้ โดยการใช้ถ่านไม้ไผ่ มารักษาดังนี้
6 สิงหาคม 2558
ราคาน้ำมัน
วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ.2561
น้ำมัน
ราคา
เบนซิล 95
37.36 บาท
แก๊สโซฮอล์ 91
29.98 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
30.25 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
27.74 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
21.74 บาท
ดีเซล
29.79 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
32.79 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
26-31°C
เชียงใหม่
24-34°C
นครราชสีมา
25-32°C
ชลบุรี
25-31°C
นครศรีธรรมราช
24-30°C
ภูเก็ต
26-30°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×