ไม้ป่า
(97 เรื่อง)
5 กันยายน 2551
16,754
บ้านห้วยเดื่อ ต.ศรีฐาน อ.ภูกระดึง จ.เลย เป็นพื้นที่ที่ยังคงมีความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่า เนื่องจากอยู่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูกระดึง ซึ่งส่วนหนึ่งเกษตรในพื้นที่มีการดูแลป่าไม้ร่วมกันกับเจ้าหน้าที่ ทำให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการรักษาป่า ทำให้ป่าได้มีส่วนเกื้อกูลให้เกิดรายได้นั่นคือ อาชีพจากการแปรรูปหน่อไม้ป่า ซึ่งที่นี่ถือว่าเป็นแหล่งใหญ่ที่สุดในภาคอีสาน ดังนั้นก็ไม่แปลกที่จะมีส่วนเศษเหลือจากการแปรรูปหน่อไม้อยู่วันละ ไม่ต่ำกว่า 500 กก. /วัน/ครอบครัว ซึ่งแนวคิดที่จะนำเอาเศษเหลือจากหน่อไม้ที่เหลือไปใช้ให้เกิดประโยชน์นี้เป็นของคุณปราณี เขตมนตรี เกษตรกรผู้แปรรูปหน่อไม้และปลูกไผ่เลี้ยง แห่งบ้านห้วยเดื่อ มาฝากไว้เป็นแนวทางในการผลิตไผ่ให้ประสบความสำเร็จไว้ดังนี้
9 ธันวาคม 2559
12,210
ไม้กฤษณาเป็นไม้ที่พบมากในจังหวัดตราด บริเวณป่าเขาที่มีความชื้นโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอบ่อไร่ ที่มีพื้นที่ติดกับแนวชายเขา ทำให้พบไม้กฤษณาในธรรมชาติเป็นจำนวนมาก และมีการนำกล้าไม้กฤษณาจากป่ามาเพาะโดยชาวบ้านที่มีอาชีพหาของป่า จนกระทั่งมีการทดลองปลูกในพื้นที่ประมาณ 8 ไร่ พบว่าไม้กฤษณาเมื่อมีอายุได้ประมาณ 5-10 ปี มีโอกาสโค่นล้มได้ง่ายส่วนหนึ่งเกิดจากขั้นตอนในการเลือกต้นกล้าพันธุ์สำหรับนำมาเพาะปลูกลงแปลงที่มีขนาดใหญ่ คือ มีอายุมากกว่า 1 ปี ระบบรากของกล้าไม้กฤษณาจะคดงอ เมื่อนำไปปลูกจะโค่นล้มได้เมื่อมีลมแรงๆ ส่วนหนึ่งอาจตายหรือได้รับความเสียหาย ผลผลิตที่ได้ลดลง เกษตรผู้ปลูกไม้กฤษณาจึงลงทุนซื้อไม้ค้ำยันซึ่งก็สามารถแก้ไขได้ในระดับหนึ่ง
4 ตุลาคม 2555
3,028
ฤดูฝนถึงแม้จะเป็นช่วงที่มีหน่อไม้ให้ผลผลิตมาก ทั้งหน่อไม้ป่าตามภูเขาหรือหน่อไม้ไผ่หวาน ไผ่เศรษฐกิจที่เกษตรกรปลูกไว้เพื่อขายหน่อ แต่ผลผลิตของหน่อไม้ที่จะออกมามาก-น้อย และหน่อใหญ่สมบูรณ์เพิ่มปริมาณเท่าตัวนั้น เราก็ต้องมีเทคนิควิธีการ ดังข้อมูลลงพื้นของทีมงาน FARMER INFO จ.เชียงราย ที่คุณพิเชษฐ์ ออนอิน ผู้เชี่ยวชาญด้านการปลูกไผ่นอกฤดู บ.ปางริมกรณ์ ต.แม่กรณ์ อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย ได้เผยสูตรปุ๋ยเร่งโตเร่งหน่อ ซึ่งสามารถเพิ่มขนาดหน่อไม้ให้ใหญ่ ออกผลผลิตตลอดทั้งปี ใช้ได้ทั้งนอกและในฤดู สร้างรายได้เป็นอย่างดีด้วยวิธีการดังนี้
13 กรกฎาคม 2555
14,919
ราคาน้ำมัน
วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ.2561
น้ำมัน
ราคา
เบนซิล 95
36.26 บาท
แก๊สโซฮอล์ 91
28.88 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
29.15 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
26.24 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
20.84 บาท
ดีเซล
28.59 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
31.59 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
26-31°C
เชียงใหม่
23-28°C
นครราชสีมา
25-29°C
ชลบุรี
27-30°C
นครศรีธรรมราช
25-32°C
ภูเก็ต
27-29°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×