ไม้ป่า
(99 เรื่อง)
16 กุมภาพันธ์ 2561
1,603
การขยายพันธุ์ไผ่มีหลากหลายวิธีแล้วแต่ความเหมาะสมของชนิดไผ่ ไผ่บางชนิดก็มีข้อจำกัดแตกต่างกันออกไป ส่วนใหญ่นิยมขยายพันธุ์ด้วยวิธีการปักชำและการตอนกิ่ง แต่สำหรับ นายวีรยุทธ ศรีเลอจันทร์ หรือ อาจารย์ทอง ธรรมดา ปราชญ์เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิดปี 2553 จ.นครราชสีมา ได้แนะนำเทคนิคการขยายพันธุ์ไผ่ด้วยการเพาะเมล็ดแบบที่ทำให้ต้นกล้าโตเร็ว จากปกติแล้วการเพาะไผ่จากเมล็ดทั่วไปนั้นมักเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ โดยเมล็ดไผ่จะร่วงและงอกเอง แต่การงอกจะใช้ระยะเวลานานมากหรืออาจจะไม่งอกเลยก็ได้ ซึ่งไผ่ต้นที่ได้จากการเมล็ดจะมีอายุยืนยาวและแข็งแรงกว่าไผ่ที่ได้จากกิ่งตอนหรือชำ ดังนั้น ในการขยายพันธุ์ไผ่ด้วยเมล็ด ต้องอาศัยเทคนิคช่วยเพาะจึงจะได้ต้นกล้าไผ่ที่โตเร็วและแข็งแรง
19 มกราคม 2561
1,541
คุณวีระ สุทธิสาร ปราชญ์เกษตรแห่งศูนย์การเรียนรู้อีโต้น้อย อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ ผู้สืบทอดการทำเกษตรแบบผสมผสานจากพ่อผาย สร้อยสระกลาง ไม่ว่าจะเป็นการปลูกพืชผักต่างๆ ไม้ยืนต้น รวมไปถึงการเลี้ยงสัตว์ ด้วยความใฝ่รู้ จึงได้คิดค้นสูตรปุ๋ยต่างๆ ที่สามารถนำสิ่งรอบๆตัวที่อยู่รอบๆบ้านมาใช้เป็นวัตถุดิบในการทำเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด และลดต้นทุนในการทำเกษตรให้มากที่สุด ซึ่งสามารถช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย อีกทั้งยังอาจสามารถเพิ่มรายได้ในครัวเรือนเป็นอย่างดี ด้วยสูตรง่ายๆ คือ สูตรปุ๋ยหมักใบไผ่ที่ใช้บำรุงและกระตุ้นหน่อไปในตัวด้วยดังนี้
9 กุมภาพันธ์ 2560
3,306
บ้านห้วยเดื่อ ต.ศรีฐาน อ.ภูกระดึง จ.เลย เป็นพื้นที่ที่ยังคงมีความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่า เนื่องจากอยู่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูกระดึง ซึ่งส่วนหนึ่งเกษตรในพื้นที่มีการดูแลป่าไม้ร่วมกันกับเจ้าหน้าที่ ทำให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการรักษาป่า ทำให้ป่าได้มีส่วนเกื้อกูลให้เกิดรายได้นั่นคือ อาชีพจากการแปรรูปหน่อไม้ป่า ซึ่งที่นี่ถือว่าเป็นแหล่งใหญ่ที่สุดในภาคอีสาน ดังนั้นก็ไม่แปลกที่จะมีส่วนเศษเหลือจากการแปรรูปหน่อไม้อยู่วันละ ไม่ต่ำกว่า 500 กก. /วัน/ครอบครัว ซึ่งแนวคิดที่จะนำเอาเศษเหลือจากหน่อไม้ที่เหลือไปใช้ให้เกิดประโยชน์นี้เป็นของคุณปราณี เขตมนตรี เกษตรกรผู้แปรรูปหน่อไม้และปลูกไผ่เลี้ยง แห่งบ้านห้วยเดื่อ มาฝากไว้เป็นแนวทางในการผลิตไผ่ให้ประสบความสำเร็จไว้ดังนี้
9 ธันวาคม 2559
13,604
ราคาน้ำมัน
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
25.68 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
25.95 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
22.94 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
19.29 บาท
ดีเซล
25.59 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
29.46 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563
กรุงเทพมหานคร
25-33°C
เชียงใหม่
21-33°C
นครราชสีมา
19-35°C
ชลบุรี
23-31°C
นครศรีธรรมราช
23-30°C
ภูเก็ต
25-31°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×