ไม้ป่า
(97 เรื่อง)
ปุ๋ยเร่งการแตกหน่อไผ่ เพิ่มน้ำหนักและขนาด
ฤดูฝนถึงแม้จะเป็นช่วงที่มีหน่อไม้ให้ผลผลิตมาก ทั้งหน่อไม้ป่าตามภูเขาหรือหน่อไม้ไผ่หวาน ไผ่เศรษฐกิจที่เกษตรกรปลูกไว้เพื่อขายหน่อ แต่ผลผลิตของหน่อไม้ที่จะออกมามาก-น้อย และหน่อใหญ่สมบูรณ์เพิ่มปริมาณเท่าตัวนั้น เราก็ต้องมีเทคนิควิธีการ ดังข้อมูลลงพื้นของทีมงาน FARMER INFO จ.เชียงราย ที่คุณพิเชษฐ์ ออนอิน ผู้เชี่ยวชาญด้านการปลูกไผ่นอกฤดู บ.ปางริมกรณ์ ต.แม่กรณ์ อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย ได้เผยสูตรปุ๋ยเร่งโตเร่งหน่อ ซึ่งสามารถเพิ่มขนาดหน่อไม้ให้ใหญ่ ออกผลผลิตตลอดทั้งปี ใช้ได้ทั้งนอกและในฤดู สร้างรายได้เป็นอย่างดีด้วยวิธีการดังนี้
13 กรกฎาคม 2555
14,279
เก็บถนอมหน่อไม้ไว้ให้มีทานได้นานๆ โดยไม่ต้องดอง
หน่อไม้เป็นพืชที่นำมาปรุงอาหารได้หลายอย่างหน่อไม้ที่นิยมนำมาแกง ได้แก่ หน่อไม้ไผ่ตง หน่อไม้บง หน่อไม้ไผ่สีสุก ฯลฯ แต่หน่อไม้จะมีออกมาให้ทานมากในช่วงหน้าฝน แต่ถ้าเป็นฤดูกาลอื่นจะหาทานได้ยาก ดังนั้นแต่ละครัวเรือนจำต้องหาวิธีการมาใช้ในการเก็บถนอมหน่อไม้ไว้ทานได้นานๆ ซึ่งคุณจำปี สิงห์เรือง ประธานกลุ่มเกษตรกรทำนาตำบลพันเสา อยู่บ้านเลขที่ 16/3 หมู่ที่ 7 ตำบลพันเสา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการทำไว้ดังนี้
25 ธันวาคม 2557
3,723
การโค่นล้มไม้กฤษณา
ไม้กฤษณาเป็นไม้ที่พบมากในจังหวัดตราด บริเวณป่าเขาที่มีความชื้นโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอบ่อไร่ ที่มีพื้นที่ติดกับแนวชายเขา ทำให้พบไม้กฤษณาในธรรมชาติเป็นจำนวนมาก และมีการนำกล้าไม้กฤษณาจากป่ามาเพาะโดยชาวบ้านที่มีอาชีพหาของป่า จนกระทั่งมีการทดลองปลูกในพื้นที่ประมาณ 8 ไร่ พบว่าไม้กฤษณาเมื่อมีอายุได้ประมาณ 5-10 ปี มีโอกาสโค่นล้มได้ง่ายส่วนหนึ่งเกิดจากขั้นตอนในการเลือกต้นกล้าพันธุ์สำหรับนำมาเพาะปลูกลงแปลงที่มีขนาดใหญ่ คือ มีอายุมากกว่า 1 ปี ระบบรากของกล้าไม้กฤษณาจะคดงอ เมื่อนำไปปลูกจะโค่นล้มได้เมื่อมีลมแรงๆ ส่วนหนึ่งอาจตายหรือได้รับความเสียหาย ผลผลิตที่ได้ลดลง เกษตรผู้ปลูกไม้กฤษณาจึงลงทุนซื้อไม้ค้ำยันซึ่งก็สามารถแก้ไขได้ในระดับหนึ่ง
4 ตุลาคม 2555
2,879
แก้ความขมในหน่อไม้ด้วยมะเขือพวง
หน่อไม้เป็นผลผลิตจากไผ่ที่ได้รับความนิยมในการบริโภค ทั้งในรูปดองและต้มสด ซึ่งหน่อไม้บางชนิดเมื่อต้มสุกแล้วจะมีรสขม บางทีอาจต้องต้มแล้วเทน้ำทิ้งสลับกันไปหลายครั้ง กว่าจะหายขมรสชาติก็อาจเปลี่ยนไป แต่ถ้าเป็นคนไทยสมัยก่อนจะมีเคล็ดวิธีในการลดความขมของหน่อไม้ต้ม โดยไม่ทำให้เสียความอร่อยด้วยการใช้มะเขือพวง ทั้งนี้คุณจันทร์ตา ศาลาล้ม ศิลปินพื้นบ้านล้านนา จ.เชียงราย ผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารพื้นเมือง ได้แนะวิธีลดความขมของหน่อไม้ต้ม ไว้ดังรายละเอียดต่อไปนี้
18 มิถุนายน 2556
19,485
กระตุ้นกิ่งตอนไผ่ให้ออกรากเร็วขึ้นโดยไม่ต้องใช้สารเร่ง
อาชีพใหม่ในวงการเกษตรไทยนั้นก็คือการขยายพันธุ์ไผ่จำหน่ายสำหรับการจำหน่ายกิ่งพันธุ์ไผ่ที่เพาะชำแล้วนั้นสามารถจำหน่ายได้ถึงต้นล่ะ 200 บาท และยังเป็นที่ต้องการของตลาด นอกจากนั้นแล้วการปลูกไผ่ตงลืมแล้งเพื่อจำหน่ายยังมีเกษตรกรบางรายที่สามารถทำไผ่นอกฤดูได้ซึ่งทำรายได้ให้กับเกษตรกรเป็นอย่างมาก เคล็ดลับการขยายพันธุ์นั้นไม่ยุ่งยากอะไรมากนัก ซึ่งมีขั้นตอนการปฎิบัติดังนี้
25 มกราคม 2556
7,189
การทำน้ำยาเร่งรากกิ่งตอนและกิ่งชำไผ่
การทำน้ำยาสูตรเร่งราก สูตรนี้ถูกเปิดเผยโดยผู้ดูแลสวนไผ่บุญคุ้ม ได้ทดลองทำมานานพอสมควร โดยการอ่านจากตำราหลายเล่มมารวมๆกัน จนสามารถทดลองทำและทดลองใช้จนได้ผลดีกับการตอนกิ่งไม้ผล ไม้ไผ่ และใช้เร่งรากก่อนเพาะลงถุงได้เป็นอย่างดี มีวิธีการทำสูตรน้ำยาเร่งรากโดยการใช้วัสดุจากธรรมชาติ ดังนี้
21 กรกฎาคม 2553
11,758
การทำไผ่ตงหมกลดเสี้ยนไผ่ เพิ่มคุณภาพผลผลิต
การหมกหน่อหรือการทำตงหมก เป็นเทคนิคที่เกาตรกรผู้ปลูกไผ่นิยมนำมาใช้เพื่อเพิ่มคุณภาพผลผลิตให้ดียิ่งขึ้น กล่าวคือ เป็นเทคนิคที่ทำให้หน่อไผ่มีเสี้ยนน้อย สีสวย รสชาติ หวาน กรอบ ยิ่งขึ้น ทำให้ผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาด และ ขายได้ราคาดี ซึ่งพันธุ์ไผ่ตงที่นิยมหมก คือ ไผ่ตงดำ
26 กุมภาพันธ์ 2556
2,917
วิธีกำจัดกอไผ่ที่ชาวสวนไม่ต้องการให้เหลือแต่ซากตายแห้ง
จากการสัมภาษณ์ คุณลุงสมบูรณ์ จันจรุง เกษตรกรชาวสวนผลไม้ คุณลุงบอกว่าเวลาเข้าไปสวนผลไม้หรือสวนยาง มักจะรำคาญกับก่อไม้ไผ่ที่ขึ้นมาไม่เป็นแนวเป็นแถว และก่อไม้ไผ่ที่ชอบเอนลำต้นออกมาเวลาจะเก็บน้ำยางก็ต้องผ่านต้นไม้ไผ่ไปไปก่อน ขอบอกว่าคันมาก
22 มีนาคม 2556
19,285
ป้องกันผิวดินรอบกอไผ่ยุบตัวด้วยเทคนิคการให้ปุ๋ย
จากการลงพื้นที่บ้านสระคูณ ต.โคกล่าม อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ เพื่อพบพ่อผาย สร้อยสระกลาง ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน สาขาปราชญ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี ที่มีประสบการณ์ถ่ายทอดความรู้ในการทำเกษตรแบบผสมผสาน พื้นที่ทำการเกษตรเพื่อทำเป็นศูนย์ศึกษาเรียนรู้แก่เกษตรกรด้วยรวม 95 ไร่ ได้เผยแพร่เทคนิคเกษตรในเรื่องการบำรุงไผ่เพื่อรักษาหน้าดินไม่ยุบตัว ดังนี้
20 พฤษภาคม 2556
1,906
การเก็บไม้สารกฤษณาเพื่อให้ได้สารกฤษณาที่มีคุณภาพ
ไม้กฤษณาคือการลงทุนด้านการเกษตรที่มีราคา แต่เกษตรกรผู้ปลูกไม้กฤษณาหลายคนกำลังประสบกับปัญหาเรื่องการเก็บไม้กฤษณาของตนอย่างให้ได้ผลิตที่ดีและคุ้มค่าต่อการลงทุน เพราะในปัจจุบันการกระตุ้นไม้ให้เกิดสารมีหลายแบบสามารถทำได้ง่าย แต่การเก็บเนื้อไม้หากเก็บไม่ถูกวิธีจะส่งผลเสียต่อสารในเนื้อไม้และราคา
26 สิงหาคม 2556
4,590
ราคาน้ำมัน
วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ.2561
น้ำมัน
ราคา
เบนซิล 95
37.36 บาท
แก๊สโซฮอล์ 91
29.98 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
30.25 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
27.74 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
21.74 บาท
ดีเซล
29.79 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
32.79 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
27-32°C
เชียงใหม่
23-33°C
นครราชสีมา
24-32°C
ชลบุรี
26-31°C
นครศรีธรรมราช
24-31°C
ภูเก็ต
26-30°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×