ไม้ผล
(15 เรื่อง)
ทุเรียน
ดูแลทุเรียนให้ผลสวย หนามไม่ติดกัน ด้วยน้ำส้มควันไม้
จากการลงพื้นที่สัมภาษณ์ นายสมบูรณ์ ศรีสุบัติ เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิดปี 2551 จังหวัดชุมพร เวลา 13.40 น. วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2555 ถึงเทคนิคการดูแลรักษาทุเรียนให้ผลสวย หนามไม่ติดด้วยน้ำส้มควันไม้
15 พฤษภาคม 2558
4,404
เทคนิคเลือกซื้อทุเรียนก้านยาวให้ได้เนื้อ หวาน มัน อร่อย
ทุเรียนพันธุ์ก้านยาวเป็นทุเรียนที่มีชื่อเสียงเป็นที่นิยมในสังคมอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะทุเรียนก้านยาวเมืองนนท์ แต่ในขณะนี้มีน้อยเต็มที ในขณะที่มีเกษตรกรในพื้นที่ภาคตะวันออกนำกิ่งพันธุ์มาปลุกและขยายพันธุ์จนทำให้มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น
15 พฤษภาคม 2558
7,281
เทคนิคชะลอการสุกแก่ของทุเรียน/ดึงผลผลิตให้ออกในช่วงที่มีราคาดี
ในช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาราคาทุเรียนในจังหวัดชุมพรตกต่ำมากราคารับซื้ออยู่ที่กิโลกรัมละ 25-30 บาท เหตุผลจากเกษตรกรกับพ่อค้าคนกลางตัดทุเรียนอ่อนออกจำหน่าย และในขณะนี้ผลผลิตของทุเรียนอยู่ช่วงปลายฤดูกาลทำให้ราคาทุเรียนเริ่มขยับราคาขึ้น ประจวบเหมาะกับทุเรียนเริ่มทยอยสุก จากการสัมภาษณ์ นายสมบูรณ์ ศรีสุบัติ(ลุงนิล) เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิดปี 2551 จังหวัดชุมพร โดยคุณอรวรรณ รักษาผล ในรายการ Farmer Info ทางด่วนข้อมูลการเกษตรช่วงคลินิกเกษตร เรื่อง เชะลอการสุกแก่ของทุเรียน/ดึงผลผลิตให้ออกในช่วงที่มีราคาดี จากลุงนิลซึ่งได้คำแนะนำดังนี้
2 มกราคม 2556
2,042
การใช้สารเคมีป้องกันแมลงเข้าทำลายไม้ผลแบบประหยัดต้นทุน
การดูแลรักษาไม้ผลต่างๆให้ห่างไกลจากพวกแมลงเป็นสิ่งสำคัญของคนทำสวนผลไม้ ศัตรูพืชจำพวกแมลงแบบมีปีก แมลงปากดูดและหนอนตัวใส สามารถทำลายและสร้างความเสียหายต่อผลผลิตของชาวสวนได้อย่างมาก ทำให้ผลผลิตเน่าเสีย ทำให้ผลผลิตแคระแกร็นไม่สมบูรณ์ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ส่งผลให้ได้ผลผลิตที่ไม่คุ้มค่าและราคาตกต่ำ
5 กันยายน 2556
2,555
อิ่มอร่อยกับทุเรียน แบบไม่เสี่ยงเป็นร้อนใน และไม่ต้องรอมังคุด ด้วยวิธีการนี้
เคยมีใครบางคนกล่าวไว้ว่าการทานอะไรมากไป หรือ ทานน้อยไป ย่อมไม่ส่งผลดีต่อระบบการทำงานของร่างกาย เช่น การทานน้ำน้อยเกินไป ก็จะส่งผลให้ระบบการทำงานของอวัยวะน้อยใหญ่ที่ต้องพึ่งพาน้ำ ซึ่งเป็นองค์ประกอบหลักของร่างกาย ที่จะช่วยให้ขบวนการทำงานต่างๆ ในระดับเซลล์ของร่างกายนั้นทำงานได้ปกติ เกิดติดขัด สะดุด หรือ บกพร่อง แต่ในทางตรงกันข้าม หากทานอะไรที่มากเกินไป ไม่ว่าจะเป็น เนื้อสัตว์ แป้ง น้ำตาล ไขมัน หรือ แม้แต่วิตามินและอาหารเสริมต่างๆ ย่อมเกิดโทษต่อร่างกายจนร่างกายต้องแสดงสัญญานบางอย่างออกมาเตือนให้เร่งหาทางปรับแก้ เช่น อาการอ้วน ลงพุง กลิ่นตัวเหม็นสาบแรง จุก เสียด แน่นท้อง ท้องอืด ท้องเฟ้อ เหล่านี้เป็นต้น ทางที่ดีควรทานแต่พอดี นั่นคือหนทางที่ดีที่สุด ในการจะรักษาระบบการทำงานของร่างกายให้เป็นปกติสุขต่อไป
7 สิงหาคม 2560
5,154
ด้วงหนวดยาวเจาะต้นทุเรียนสิ้นท่า...ด้วยตาข่ายดักปลา
การกำจัดด้วงหนวดยาวตัวการร้ายในการทำลายทุเรียน ด้วยวิธีการวางไข่ ให้ตัวหนอนได้เจริญเติบโตกัดกินเนื้อเยื่อภายในต้นทุเรียนผลคือระบบท่อน้ำ-ท่ออาการทุเรียนถูกทำลาย ต้นทุเรียนจึงเกิดอาการทรุดโทรมและตายในที่สุดเพราะทางเดินอาการและน้ำถูกตัดขาด อีกทั้งยังยากต่อการกำจัดในช่วงที่ตัวหนอนเข้าทำลายอยู่ภายในลำต้น ซึ่งวิธีการที่ดีที่สุดในการตัดวงจรชีวิตของด้วงหนวดยาวก็คือ การดักจับตัวเต็มวัย.
28 เมษายน 2558
5,565
การใช้ไฟบังคับให้ทุเรียนออกดอกนอกฤดู
การใช้ไฟในการบังคับให้ทุเรียนออกนอกฤดู เป็นเทคนิคที่ค้นพบด้วยตนเอง โดยเป็นวิธีการที่ใช้เสริมกับการใช้สารเคมีเร่งโดยทั่วไป ซึ่งจะช่วยให้การทำทุเรียนนอกฤดู ประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้น ซึ่งมีวิธีการดังนี้
27 กรกฎาคม 2552
6,142
เทคนิคการดูแลทุเรียนก่อนดอกบานเพื่อให้ได้คุณภาพ และผลผลิตสูง
จากการสัมภาษณ์ นายปรีชา รักบำรุง เกษตรกรผู้ปลูกทุเรียน ตำบลสาคู อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดย คุณนงพงา ไกรวิลาศ ในช่วงรายการ Happy Farmer *1677 ทางด่วนข้อมูลการเกษตร เวลา 13.30 น. วันพุธที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ.2555 สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกันจังหวัดชุมพร ออกอากาศทางคลื่นวิทยุ 101.0 MHz. ได้กล่าวว่า เทคนิคการปฏิบัติดูแลทุเรียนให้ได้ผลผลิตสูง คือ ก่อนดอกทุเรียนบานประมาณ 15 วัน ให้ฉีดยาเพลี้ยไฟ ไรแดง ยาเชื้อรา และฮอร์โมน เพื่อดูแลรักษาต้นทุเรียน และดอกทุเรียน ซึ่งฮอร์โมน นี้ คุณปรีชา รักบำรุง จะใช้ฮอร์โมนที่ทำเอง เรียกว่า ฮอร์โมนปลาทะเล ซึ่งนำมาใช้ได้ผลดีกับสวนทุเรียน อีกทั้งยังได้ผลผลิตดีและขั้วผลทุเรียนเหนียว
9 พฤษภาคม 2555
4,590
รักษาโรคราใบติดของทุเรียนด้วยขมิ้น
โรคราใบติดเป็นอีกหนึ่งโรคที่น่ากลัวสำหรับเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียน ซึ่งพบการระบาดมากในช่วงฤดูฝนหรือหลังการเก็บเกี่ยวทุเรียนเสร็จแล้ว โดยโรคนี้มีลักษณะอาการบนใบที่พบจะมีรอยคล้ายถูกน้ำร้อนลวก รูปร่างแผลและส่วนที่เกิดอาการของโรคไม่แน่นอน อาจเริ่มที่ปลายใบ กลางใบ หรือโคนใบ แล้วลุกลามจนเป็นทั้งใบ และจะสังเกตเห็นเส้นใยสีขาวนวลแผ่ปกคลุมคล้ายใยแมงมุมแผ่ไปตามผิวใบ ใบที่ถูกทำลายจะร่วงหล่นไปในที่สุด มีการติดต่อแบบสัมผัส อย่างเช่น ถ้าใบที่เป็นโรคไปสัมผัสกับใบที่ปกติ ใบปกตินั้นก็จะเป็นโรคราใบติดได้เช่นกัน
23 เมษายน 2556
13,753
ทุเรียนพูสวยด้วยเพลี้ยไก่แจ้
คุณวานิช มุกดาเพชรรัตน์ ทำการเกษตรพัฒนาคุณภาพทุเรียน โดยเน้นรูปทรง เพื่อการส่งออก ซึ่งส่งออกได้ถึง 80 เปอร์เซ็นต์ ของผลผลิตทั้งหมด ภายในสวนซึ่งทำมาเป็นเวลา 10 ปีแล้ว เริ่มแรกตอนทำการเกษตรใหม่ๆ พึ่งแต่สารเคมีตลอด ฉีดพ่นสารเคมีทุกปี แต่มีอยู่ปีหนึ่งลืมพ่นสารเคมีไปต้นหนึ่ง ส่งผลให้มีเพลี้ยไก่แจ้เข้ามากัดกินยอดอ่อนจนเหี้ยนหมด ไม่เหลือใบอ่อนไว้เลย แต่ผลของทุเรียนกลับสวยงาม พูสวย เต็มทุกลูก จึงนำข้อสังเกตที่ได้กลับมาขบคิด จึงทดลองกับทุเรียนพันธุ์อื่นไๆที่ปลูกไว้ ด้วยการปล่อยให้เพลี้ยไก่แจ้เข้ากัดกินใบอ่อนช่วงติดลูก ซึ่งได้ผลเหมือนกันคือ ทุเรียนต้นที่ถูกเพลี้ยไก่แจ้เข้ากัดกินใบอ่อนช่วงติดลูกจนหมดนั้น ให้ผลที่มีพูสวยเต็มทุกลูก จึงนำเทคนิคนี้มาใช้ในการผลิตทุเรียนในสวนให้มีพูเต็ม พูสวย เรื่อยมา จนทุเรียนในสวนตนกลายเป็นผลผลิตที่พ่อค้าแม่ค้าต้องการมาก จนผลผลิตที่มีอยู่ไม่พอจำหน่าย
2 เมษายน 2556
5,042
ราคาน้ำมัน
วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ.2561
น้ำมัน
ราคา
เบนซิล 95
37.36 บาท
แก๊สโซฮอล์ 91
29.98 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
30.25 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
27.74 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
21.74 บาท
ดีเซล
29.79 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
32.79 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
26-31°C
เชียงใหม่
24-34°C
นครราชสีมา
25-32°C
ชลบุรี
25-31°C
นครศรีธรรมราช
24-30°C
ภูเก็ต
26-30°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×