ไม้ผล
(15 เรื่อง)
ทุเรียน
เคยมีใครบางคนกล่าวไว้ว่าการทานอะไรมากไป หรือ ทานน้อยไป ย่อมไม่ส่งผลดีต่อระบบการทำงานของร่างกาย เช่น การทานน้ำน้อยเกินไป ก็จะส่งผลให้ระบบการทำงานของอวัยวะน้อยใหญ่ที่ต้องพึ่งพาน้ำ ซึ่งเป็นองค์ประกอบหลักของร่างกาย ที่จะช่วยให้ขบวนการทำงานต่างๆ ในระดับเซลล์ของร่างกายนั้นทำงานได้ปกติ เกิดติดขัด สะดุด หรือ บกพร่อง แต่ในทางตรงกันข้าม หากทานอะไรที่มากเกินไป ไม่ว่าจะเป็น เนื้อสัตว์ แป้ง น้ำตาล ไขมัน หรือ แม้แต่วิตามินและอาหารเสริมต่างๆ ย่อมเกิดโทษต่อร่างกายจนร่างกายต้องแสดงสัญญานบางอย่างออกมาเตือนให้เร่งหาทางปรับแก้ เช่น อาการอ้วน ลงพุง กลิ่นตัวเหม็นสาบแรง จุก เสียด แน่นท้อง ท้องอืด ท้องเฟ้อ เหล่านี้เป็นต้น ทางที่ดีควรทานแต่พอดี นั่นคือหนทางที่ดีที่สุด ในการจะรักษาระบบการทำงานของร่างกายให้เป็นปกติสุขต่อไป
7 สิงหาคม 2560
5,276
จากการสัมภาษณ์ นายปรีชา รักบำรุง เกษตรกรผู้ปลูกทุเรียน ตำบลสาคู อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดย คุณนงพงา ไกรวิลาศ ในช่วงรายการ Happy Farmer *1677 ทางด่วนข้อมูลการเกษตร เวลา 13.30 น. วันพุธที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ.2555 สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกันจังหวัดชุมพร ออกอากาศทางคลื่นวิทยุ 101.0 MHz. ได้กล่าวว่า เทคนิคการปฏิบัติดูแลทุเรียนให้ได้ผลผลิตสูง คือ ก่อนดอกทุเรียนบานประมาณ 15 วัน ให้ฉีดยาเพลี้ยไฟ ไรแดง ยาเชื้อรา และฮอร์โมน เพื่อดูแลรักษาต้นทุเรียน และดอกทุเรียน ซึ่งฮอร์โมน นี้ คุณปรีชา รักบำรุง จะใช้ฮอร์โมนที่ทำเอง เรียกว่า ฮอร์โมนปลาทะเล ซึ่งนำมาใช้ได้ผลดีกับสวนทุเรียน อีกทั้งยังได้ผลผลิตดีและขั้วผลทุเรียนเหนียว
9 พฤษภาคม 2555
4,641
23 เมษายน 2556
14,248
ในช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาราคาทุเรียนในจังหวัดชุมพรตกต่ำมากราคารับซื้ออยู่ที่กิโลกรัมละ 25-30 บาท เหตุผลจากเกษตรกรกับพ่อค้าคนกลางตัดทุเรียนอ่อนออกจำหน่าย และในขณะนี้ผลผลิตของทุเรียนอยู่ช่วงปลายฤดูกาลทำให้ราคาทุเรียนเริ่มขยับราคาขึ้น ประจวบเหมาะกับทุเรียนเริ่มทยอยสุก จากการสัมภาษณ์ นายสมบูรณ์ ศรีสุบัติ(ลุงนิล) เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิดปี 2551 จังหวัดชุมพร โดยคุณอรวรรณ รักษาผล ในรายการ Farmer Info ทางด่วนข้อมูลการเกษตรช่วงคลินิกเกษตร เรื่อง เชะลอการสุกแก่ของทุเรียน/ดึงผลผลิตให้ออกในช่วงที่มีราคาดี จากลุงนิลซึ่งได้คำแนะนำดังนี้
2 มกราคม 2556
2,190
คุณวานิช มุกดาเพชรรัตน์ ทำการเกษตรพัฒนาคุณภาพทุเรียน โดยเน้นรูปทรง เพื่อการส่งออก ซึ่งส่งออกได้ถึง 80 เปอร์เซ็นต์ ของผลผลิตทั้งหมด ภายในสวนซึ่งทำมาเป็นเวลา 10 ปีแล้ว เริ่มแรกตอนทำการเกษตรใหม่ๆ พึ่งแต่สารเคมีตลอด ฉีดพ่นสารเคมีทุกปี แต่มีอยู่ปีหนึ่งลืมพ่นสารเคมีไปต้นหนึ่ง ส่งผลให้มีเพลี้ยไก่แจ้เข้ามากัดกินยอดอ่อนจนเหี้ยนหมด ไม่เหลือใบอ่อนไว้เลย แต่ผลของทุเรียนกลับสวยงาม พูสวย เต็มทุกลูก จึงนำข้อสังเกตที่ได้กลับมาขบคิด จึงทดลองกับทุเรียนพันธุ์อื่นไๆที่ปลูกไว้ ด้วยการปล่อยให้เพลี้ยไก่แจ้เข้ากัดกินใบอ่อนช่วงติดลูก ซึ่งได้ผลเหมือนกันคือ ทุเรียนต้นที่ถูกเพลี้ยไก่แจ้เข้ากัดกินใบอ่อนช่วงติดลูกจนหมดนั้น ให้ผลที่มีพูสวยเต็มทุกลูก จึงนำเทคนิคนี้มาใช้ในการผลิตทุเรียนในสวนให้มีพูเต็ม พูสวย เรื่อยมา จนทุเรียนในสวนตนกลายเป็นผลผลิตที่พ่อค้าแม่ค้าต้องการมาก จนผลผลิตที่มีอยู่ไม่พอจำหน่าย
2 เมษายน 2556
5,251
ราคาน้ำมัน
วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.2561
น้ำมัน
ราคา
เบนซิล 95
36.86 บาท
แก๊สโซฮอล์ 91
29.48 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
29.75 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
26.74 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
21.19 บาท
ดีเซล
28.89 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
31.89 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
25-30°C
เชียงใหม่
23-30°C
นครราชสีมา
25-31°C
ชลบุรี
27-30°C
นครศรีธรรมราช
25-31°C
ภูเก็ต
24-27°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×