ไม้ผล
(6 เรื่อง)
ทุเรียน
เตือนเกษตรกรชาวสวนทุเรียนระวังเพลี้ยไก่แจ้ลงสวนทำลายยอด
ทางภาคใต้ถือเป็นพื้นที่ที่ปลูกผลไม้เป็นจำนวนมากและหลากหลายชนิด โดยเฉพาะทุเรียน ถือได้ว่ามีปลูกกันอยู่ในหลายพื้นที่ และสร้างรายได้ให้กับครัวเรือนเป็นจำนวนมาก ซึ่งเมื่อมีผลผลิตครบตามฤดูกาลแล้ว ก็อยู่ในช่วงการดูแลเอาใจใส่เพื่อให้ผลผลิตในอนาคตได้คุณภาพและมีปริมาณเพิ่มขึ้นจนเป็นที่น่าพอใจของเกษตรกร อีกหนึ่งศัตรูตัวร้ายที่มักจะเข้าทำลายทุเรียน ที่เกษตรกรต้องเฝ้าระมัดระวังและคอยติดตามการระบาดนั้น คือ เพลี้ยไก่แจ้
3 พฤศจิกายน 2558
1,482
รักษาโรครากเน่า-โคนเน่าทุเรียนด้วยน้ำหมักมะเฟือง(หายขาด ได้ผล 99%)
จังหวัดจันทบุรีเป็นจังหวัดที่มีการปลูกทุเรียนจำนวนมากและด้วยในช่วงสภาวะฝนตกหนัก ตกชุก ปัญหาที่ตามมาส่วนใหญ่คือโรคที่เกิดกับทุเรียน โดยเฉพาะโรครากเน่า-โคนเน่า ที่เกิดจากเชื้อราไฟทอปธอร่า ที่มักจะพบว่ามีการแพร่ระบาดหนักในช่วงหน้าฝน โดยเฉพาะในช่วงฝนตกชุก ดังนั้นคุณรัฐไท พงษ์ศักดิ์ ประธานศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านปัถวี หมู่2 ต.ปัถวี อ.มะขาม จ.จันทบุรี ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในการทำเกษตรอินทรีย์มานาน ก็ได้คิดค้นจนพบว่าเราสามารถรักษาโรครากเน่า-โคนเน่า ด้วยน้ำหมักชีวภาพมะเฟืองได้ จึงนำมาเผยแพร่ผ่านเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน FM 106.25 MHz. เพื่อนำมาเผยแพร่ต่อแก่เกษตรกรท่านอื่นๆที่มีความสนใจ
12 ตุลาคม 2555
4,720
ป้องกันกำจัดโรครากเน่า-โคนเน่าในสวนทุเรียน ด้วยการปลูกพืชสมุนไพรล้อมโคนต้น
สมุนไพรท้องถิ่นภาคตะวันออก กระวาน , หน่อแดง , เร่วหอม , ว่านสาวหลง , ชะพลู เป็นพืชจำพวก รากสะสมน้ำมันหอมระเหยที่ช่วยป้องกันและยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราไฟทอฟธอร่า สาเหตุของการเกิดโรครากเน่า-โคนเน่าทุเรียน ที่สะสมอยู่ในดินได้ดี เกษตรกรจึงนำความรู้เรื่องสมุนไพรดังกล่าวมาใช้ในการรับมือกับโรครากเน่า-โคนเน่าที่พบว่าเป็นดรคคู่เวร คู่กรรมของชาวสวนทุเรีน ด้วยกรนำพืชสมุนไพรดังกล่าวมาปลูกแซมสวนทุเรียน ผลปรากฏว่าสามารถควบคุมการแพร่ระบาดและการเกิดโรคได้ ด้วยการจัดการเป็นจั้นตอนดังนี้
29 มีนาคม 2556
5,000
ควบคุม โรครากเน่า-โคนเน่าทุเรียน ด้วยไตรโคเดอร์มา
ไตรโคเดอร์ม่า เป็นเชื้อราปฎิปักษ์ที่สามารถควบคุมเชื้อราไฟท๊อปธอร่า ที่ทำให้เกิดโรครากเน่า-โคนเน่าทุเรียน ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยเชื้อราไตรโคเดอร์ม่าจะเข้าทำลาย เส้นใยเชื้อราไฟท๊อปธอร่าด้วยการพันรัดหรือแทงเข้าไปภายในเส้นใยของเชื้อราไฟท๊อปธอร่า ทำให้เส้นใยเชื้อราไฟท๊อปธอร่าเหี่ยวแฟบแล้วสลายตัวไปในที่สุด
11 กันยายน 2551
9,913
การขยายเชื้อ พด. 3 ควบคุมโรครากเน่าโคนเน่าทุเรียน
นายขวน ขุนไชยกาล เกษตรกรทำสวนทุเรียนบ้านวังลุง ต.ทอนหงส์ อ.พรหมคีรี จ.นครศรีฯ แนะนำวิธีการขยายเชื้อ พ.ด. 3 เพื่อควบคุมโรครากเน่าโคนเน่าที่เกิดกับทุเรียนไว้ดังนี้
6 สิงหาคม 2558
6,674
น้ำหมักฝาดอินทรีย์ฤ(นนทรีป่า) รักษาโรคเน่า-โคนเน่าในทุเรียน
ปัญหาส่วนหนึ่งของการทำสวนทุเรียนที่เกษตรกรชาวสวนประสบนั่นก็คือโรครากเน่า-โคนเน่าของต้นทุเรียน สร้างความเสียหายให้แก่เกษตรกรเป็นอย่างมาก แต่คุณรัฐไท พงษ์ศักดิ์ เกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนได้คิดนำเปลือกของต้นอินทรีย์ ซึ่งเป็นวัตถุดิบที่หาได้ง่ายในท้องถิ่นนำมาทำน้ำหมักฝาดอินทรีย์เพื่อใช้ในการรักษาโรครากเน่า-โคนเน่าในทุเรียน
24 มิถุนายน 2552
6,490
  • 1
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×