ไม้ผล
(16 เรื่อง)
ทุเรียน
ทุเรียนพันธุ์หมอนทอง
ทุเรียนพันธุ์หมอนทอง มีแหล่งที่มาจากพวกกำปั่น แหล่งที่ปลูก ได้แก่ จ.จันทบุรี จ.ระยอง จ.ชุมพร จ.สุราษฎร์ธานี จ.ยะลา และ จ.อุตรดิตถ์ ลักษณะประจำพันธุ์ทางพฤกษศาสตร์
26 ธันวาคม 2555
4,642
ทุเรียนพันธุ์ชะนี
แหล่งที่มาของทุเรียนพันธุ์ชะนี เกิดจากการเพาะเมล็ดของทุเรียนลวง แต่ไม่ทราบแน่นอนว่า ใครเป็นผู้เพาะ แหล่งปลูกได้แก่ จ.จันทบุรี จ.ระยอง และ จ.นนทบุรี
11 ตุลาคม 2555
4,278
ทุเรียนพันธุ์ก้านยาว
แหล่งที่มาของทุเรียนพันธุ์ก้านยาว เกิดจากเพาะเมล็ดทองสุก ที่ตำบลสามเสนใน โดยนายรอด บ้านคลองวัดสัก อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี (ไปได้ภรรยาทางสามเสนใน) แหล่งปลูก ได้แก่ จ.จันทบุรี,จ.นนทบุรี,จ,ระยอง,จ.ตราด,จ.นราธิวาส และ จ.ยะลา
26 ธันวาคม 2555
3,840
แนะนำทุเรียนวลทองจันทร์
“นวลทองจันท์” เป็นชื่อของทุเรียนสายพันธุ์ใหม่ ที่ได้รับการตั้งชื่อ เพื่อเป็นเกียรติประวัติ สมกับเป็นราชาผลไม้ที่มีสายพันธุ์อยู่ในจังหวัด จันทบุรี โดยนายประจักษ์ สุวรรณภักดี ซึ่งดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ปี 2549-2550 เป็นผู้ตั้งชื่อให้
31 กรกฎาคม 2552
23,558
เทคนิคการผสมเกสรทุเรียน
การนำเทคนิคการผสมเกสรทุเรียนมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการติดผลของทุเรียน เป็นวิธีการหนึ่งที่จะช่วยให้การติดผลของทุเรียนเกิดขึ้นได้ช้าหรือเร็วหรือมีขนาดของผลเท่า ๆ กัน และมีคุณภาพดีได้ด้วย
3 กุมภาพันธ์ 2554
5,416
ทุเรียนพันธุ์กระดุมทอง
ทุเรียนพันธุ์กระดุมทอง มีแหล่งปลูก ที่ จ.จันทบุรี ,จ.ตราด, จ.นนทบุรี, จ.ระยอง และ จ.นครศรีธรรมราช
26 ธันวาคม 2555
11,171
เทคนิคเสริมขาทุเรียนตามแบบฉบับของเกษตรกรชาวเกาะ
ปัญหารากเน่าโคนเน่าของทุเรียน ที่เป็นปัญหามายาวนานและก่อให้เกิดผลเสียตามมามากมาย ซึ่งโรครากเน่าโคนเน่า เกิดจากเชื้อราไฟทอฟธอรา จะระบาดมากในช่วงที่ฝนตกชุกหรือช่วงที่มีความชื้นในอากาศค่อนข้างสูง โดยเชื้อราเข้าทำลายทั้งที่ลำต้น ระบบราก บริเวณคอดิน กิ่ง ใบปลายยอด และผล ทำให้ต้นทุเรียนไม่สามารถดูดสารอาหารมาเลี้ยงลำต้นได้และตายในที่สุดโดยส่วนใหญ่แล้วมักเกิดกับทุเรียนพันธุ์หมอนทอง ซึ่งมีความทนทานต่อโรครากเน่าโคนเน่าต่ำกว่าทุเรียนพันธุ์อื่น เช่น พันธุ์พื้นเมือง และพันธุ์ชะนี เป็นต้น
3 ตุลาคม 2555
6,040
ทุเรียนติดลูกดี มีพลูสวย ด้วยตัวช่วยไม้กวาดขนไก่
ทุเรียนเป็นผลไม้เมืองร้อน ที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ โดยจะให้ผลตอบแทนสูงมาก ถ้าเกษตรกรสามารถบริหารจัดการกระบวนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในด้านของคุณภาพและปริมาณ ซึ่งการผลิตทุเรียนนั้น ถ้าเกษตรกรปล่อยให้เกสรทุเรียนผสมกันเองตามธรรมชาติ ทุเรียนจะติดผลน้อย ผลผลิตด้อยคุณภาพ การช่วยผสมเกสรให้ทุเรียน จะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ทำให้ได้ทุเรียนคุณภาพดี และเป็นที่ต้องการของตลาด ซึ่งสามารถทำได้ง่ายๆตามภูมิปัญญาของคุณทศพล สุวะจันทร์ เกษตรกรดีเด่นสาขาทำสวน ชาวจังหวัดศรีสะเกษ
16 พฤษภาคม 2556
8,662
การเสียบยอด/เปลี่ยนยอดทุเรียน
ทุเรียนยังคงเป็นพืชเศรษฐกิจที่น่าสนใจเพราะทุเรียนนั้นเป็นผลไม้ที่ได้รับ ความนิยมจากผู้บริโภคทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศ ซึ่งทำให้ยังคงมีเกษตรกรผู้ที่ต้องการต้นกล้าของทุเรียนพันธุ์ดีนั้นยังมี อยู่อีกเป็นจำนวนมาก โดยทุเรียนภายในประเทศที่นิยมปลูกนั้นก็มีอยู่หลากหลายพันธุ์ และการเพาะต้นกล้าพันธุ์เพื่อให้ได้ทุเรียนพันธุ์ที่ดีนั้นเกษตรกรแต่ละคนก็ มีวิธีการที่แตกต่างกันออกไป สำหรับการเสียบยอดโดยใช้ต้นตอเป็นพันธุ์พื้นเมืองนั้นจะช่วยให้ต้นทุเรียนมี ความอดทน ต้านทานโรคและเติบโตได้ดีในพื้นที่นั้นๆ
25 มิถุนายน 2556
33,830
พันธุ์ทุเรียน
จากการตรวจสอบเอกสาร พบมีการรายงานชื่อพันธุ์ทุเรียนในประเทศไทย ถึง 227 พันธุ์ ในจำนวนนี้อาจมีบางพันธุ์ที่เป็นพันธุ์เดียวกัน แต่เมื่อนำไปปลูกในแหล่งปลูกหรือสวนใหม่อาจมีการกำหนดชื่อพันธุ์ใหม่ ทำให้เกิดความซ้ำซ้อน และไม่เป็นประโยชน์ ในเชิงวิชาการได้เท่าที่ควร ต่อมาศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี กรมวิชาการเกษตร ได้นำหลักวิชาการ ด้านพฤกษศาสตร์ มาใช้ในการจำแนกทุเรียนไทยอย่างเป็นระบบในระดับใต้ species โดยใช้ลักษณะ ของทรงใบ ฐานใบ ปลายใบ ทรงผล และ หนามผล ซึ่งเป็นลักษณะที่ค่อนข้างคงที่ ไม่แปรปรวนตามวภาพแวดล้อม สามารถจำแนกกลุ่มทุเรียนไทยเป็น 6 กลุ่ม คือ
4 ตุลาคม 2556
3,425
ราคาน้ำมัน
วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ.2561
น้ำมัน
ราคา
เบนซิล 95
37.36 บาท
แก๊สโซฮอล์ 91
29.98 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
30.25 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
27.74 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
21.74 บาท
ดีเซล
29.79 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
32.79 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
26-31°C
เชียงใหม่
24-34°C
นครราชสีมา
25-32°C
ชลบุรี
25-31°C
นครศรีธรรมราช
24-30°C
ภูเก็ต
26-30°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×