ไม้ผล
(16 เรื่อง)
ทุเรียน
19 กุมภาพันธ์ 2561
307
ทุเรียนหลง-หลินลับแล เป็นพันธุ์เฉพาะถิ่น ที่สร้างชื่อเสียงให้กับ ชาวจังหวัดอุตรดิตถ์ ด้วยรสชาติ อันโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว เช่นเดียวกับทุเรียนก้านยาว ของ จ.นนทบุรี ซึ่งหากนำพันธุ์ไปเพาะปลูกที่อื่น จะทำให้ผลผลิตที่ได้มีรสชาติผิดแผกไปจากเดิม หรืออาจไม่ติดผลผลิตก็เป็นได้ ด้วยการเจริญเติบโต และ การสะสมอาหารในเนื้อผลนั้น จำต้องใช้สภาพแวดล้อม หรือ แม้แต่ธาตุอาหารในดินเฉพาะถอ่น อันเป็นถิ่นกำเนิดดั้งเดิม จึงทำให้ผลผลิตของทุเรียนหลิน-หลงลับแลออกสู่ตลาดน้อย และมีราคาค่อนข้างแพงถึง กิโลกรัมละ 400-600 บาท ด้วยมีคุณภาพของผู้ผลิตเป็นเครื่องการันตี ให้ผู้ชื่นชอบทุเรียนชนิดนี้ยอมควักกระเป๋าจ่ายโดยผู้ขายไม่จำเป็นต้องโฆษณาสรรพคุณแต่อย่างใด
18 มิถุนายน 2558
5,372
ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี กรมวิชาการเกษตร ประสบความสำเร็จในการปรับปรุงพันธุ์ทุเรียนลูกผสมพันธุ์ใหม่ จำนวน 3 พันธุ์ ซึ่งคณะกรรมการวิจัยปรับปรุงพันธุ์พืชได้ประกาศเป็นพันธุ์พืชแนะนำแล้ว คือ ทุเรียนพันธุ์ลูกผสมจันทบุรี 4, ทุเรียนลูกผสมจันทบุรี 5 และทุเรียนลูกผสมจันทบุรี 6 เป็นทุเรียนพันธุ์ใหม่ที่มีคุณภาพและมีลักษณะดีเด่นตรงตามความต้องการของตลาดและให้ผลผลิตสูง อนาคตคาดว่าจะเป็นทางเลือกสำหรับเกษตรกรในการใช้พันธุ์ไปปลูกทดแทนทุเรียนพันธุ์ดั้งเดิม และมีศักยภาพการผลิตในเชิงการค้าเพิ่มขึ้น ทั้งยังคาดว่า รสชาติของทุเรียนทั้ง 3 สายพันธุ์ดังกล่าวจะถูกใจผู้บริโภคทั้งภายในและต่างประเทศด้วย
17 มีนาคม 2557
7,054
จากการตรวจสอบเอกสาร พบมีการรายงานชื่อพันธุ์ทุเรียนในประเทศไทย ถึง 227 พันธุ์ ในจำนวนนี้อาจมีบางพันธุ์ที่เป็นพันธุ์เดียวกัน แต่เมื่อนำไปปลูกในแหล่งปลูกหรือสวนใหม่อาจมีการกำหนดชื่อพันธุ์ใหม่ ทำให้เกิดความซ้ำซ้อน และไม่เป็นประโยชน์ ในเชิงวิชาการได้เท่าที่ควร ต่อมาศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี กรมวิชาการเกษตร ได้นำหลักวิชาการ ด้านพฤกษศาสตร์ มาใช้ในการจำแนกทุเรียนไทยอย่างเป็นระบบในระดับใต้ species โดยใช้ลักษณะ ของทรงใบ ฐานใบ ปลายใบ ทรงผล และ หนามผล ซึ่งเป็นลักษณะที่ค่อนข้างคงที่ ไม่แปรปรวนตามวภาพแวดล้อม สามารถจำแนกกลุ่มทุเรียนไทยเป็น 6 กลุ่ม คือ
4 ตุลาคม 2556
3,670
25 มิถุนายน 2556
37,646
16 พฤษภาคม 2556
9,289
ราคาน้ำมัน
วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2561
น้ำมัน
ราคา
เบนซิล 95
35.96 บาท
แก๊สโซฮอล์ 91
28.58 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
28.85 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
25.84 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
20.64 บาท
ดีเซล
29.29 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
32.89 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
25-31°C
เชียงใหม่
21-29°C
นครราชสีมา
23-33°C
ชลบุรี
24-30°C
นครศรีธรรมราช
24-30°C
ภูเก็ต
24-28°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×