ไม้ผล
(5 เรื่อง)
ทุเรียน
พันธุ์ทุเรียนไทย
มีรายชื่อพันธุ์ของทุเรียนบ้านในประเทศไทยมากถึง 227 พันธุ์ ในจำนวนนี้อาจมีบางชื่อที่เป็นพันธุ์เดียวกัน กรมวิชาการเกษตรจึงจำแนกทุเรียนไทยโดยใช้ลักษณะของทรงใบ ฐานใบ ปลายใบ ทรงผล และ หนามผลซึ่งเป็นลักษณะที่ค่อนข้างคงที่ ไม่แปรปรวนตามสภาพแวดล้อม สามารถจำแนกทุเรียนไทยออกได้เป็น 6 กลุ่ม คือ
26 ธันวาคม 2555
7,080
ประวัติความเป็นมาของการปลูกทุเรียนในประเทศไทย
ทุเรียน(Durian) มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Durio zibethinus Murr อยู่ในวงศ์ (Family) Bombacaceae มีแหล่งกำเนิดในสุมาตรา หรือ บอร์เนีย มีรายงานว่าคนไทยบริโภคทุเรียนมาไม่น้อยกว่า 300 ปีแล้ว สกุล Durio นั้นมีอยู่ 27 species โดยอยู่ในสุมาตรา 7 ชนิด แต่จากหลักฐานของกรมป่าไม้ รายงานว่าพบสกุล DIrio ในประเทศไทยจำนวน 4 ชนิด คือ ทุเรียนปลูก ( D.zubethinus Murr.) ทุเรียนดอน ( D.malaccensis Planch. ex. Mast.) ทุเรียนนก ( D.griffithii (Mast.) Bakh) และทุเรียนป่า (D.pinnanginan Ridley)
2 ตุลาคม 2556
6,922
สถานการณ์การตลาดและต้นทุนในการผลิตทุเรียน
แหล่งผลิตทุเรียนที่สำคัญของโลกอยู่ในแถบเอเชียตะวันออกเชียงใต้ โดยประเทศไทยเป็นผู้ผลิตทุเรียนรายใหญ่ที่สุด รองลงมา คือ มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และ เวียดนาม
21 เมษายน 2558
18,603
การเตรียมพื้นที่และการกำหนดระยะปลูกทุเรียนที่เหมาะสม
ก่อนนำกิ่งพันธุ์ทุเรียนลงปลูกในแปลง จะต้องมีการศึกษารายละเอียดของพื้นที่ที่จะใช้ปลูกและเตรียมพื้นที่ ให้เหมาะสมตามสภาพ มีการกำหนดผังปลูก ตลอดจนระยะปลูกให้สอดคล้องกับเป้าหมาย และวิธีการจัดการที่กำหนด จากนั้นจึงนำพันธุ์ลงปลุก ซึ่งมีหลายวิธีการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพพื้นที่และความพร้อมของระบบการจัดการ
7 ตุลาคม 2556
20,315
นาทีทองของทุเรียนไทย...ใครฉวยโอกาสไว...คนนั้นรวย !! (ว่าด้วยเรื่องกลกลวง ลวงโลกของพ่อค้าทุเรียน)
ผลไม้อื่นหลบไป...ทุเรียนมาแล้ว....นาทีนี้อะไรๆ ก็ต้องหลบทางให้พี่ทุเรียนเขาล่ะ ซึ่งพี่ทุเรียนนั้นแจ้งเกิดจากรายการหน้ากากนักร้อง (The Mask Single Thailand 1 / 2560) ที่พอจากลาจอแก้วไปได้ไม่นาน ก็มีน้อง "ทุเรียน" กลับมาครองบัลลังก์ "ราชาแห่งผลไม้" รับไม้ต่อกันในทันที ซึ่งขณะนี้ตีตลาดจีนอย่างคึกคักไม่แพ้พืชผักเมืองหนาวของจีนที่ส่งมาตีตลาดไทยกันเลยเชียว โดยมีรายงานการส่งออกทุเรียนไทยไปจีนเป็นตัวเลขยืนยันจากกรมศุลกากร ในปี พ.ศ.2557 ว่า มีการส่งออกทุเรียนสดจากไทยไปจีนสูงถึง 149.95 พันตัน และ ส่งออกในรูปทุเรียนแช่แข็งอีกประมาณ 8.29 พันตัน ปัจจุบันล้งจีนได้เข้ามาซื้อทุเรียนจากชาวสวนไทยแบบให้ราคาดีกว่าตลาดปกติด้วยการทำสัญญาซื้อ-ขายล่วงหน้ากันมากขึ้น ทำให้ราคาขายจากหน้าสวนสูงเอาเรื่องสำหรับเกรดคัด ส่วนเกรดคละหรือตกเกรดส่งออกราคาขายหน้าสวนเฉลี่ยจะอยู่ที่ 60 บาท/กก.(ราคา ณ จุดรับซื้อ 22-5-60,รักบ้านเกิดคอม) และพ่อค้าแม่ค้าไทย ต่างวิ่งแย่งหาผลผลิตมาขายกันจ้าละหวั่น จนถึงขั้นต้องใช้เส้นสายและหน้าเดิมๆ มาเป็นเครื่องมือในการช่วงชิงผลผลิตทุเรียนไปขายทำเงินกัน เพราะนี่คือช่วงเวลาทองของทุเรียนไทย ที่ใครฉวยโอกาสไวคนนั้นรวย !!
22 พฤษภาคม 2560
2,225
  • 1
ราคาน้ำมัน
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
น้ำมัน
ราคา
เบนซิล 95
34.16 บาท
แก๊สโซฮอล์ 91
26.78 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
27.05 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
24.54 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
20.14 บาท
ดีเซล
26.19 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
29.19 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
23-31°C
เชียงใหม่
20-30°C
นครราชสีมา
22-30°C
ชลบุรี
23-29°C
นครศรีธรรมราช
22-30°C
ภูเก็ต
25-31°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×