ไม้ผล
(5 เรื่อง)
ทุเรียน
พันธุ์ทุเรียนไทย
มีรายชื่อพันธุ์ของทุเรียนบ้านในประเทศไทยมากถึง 227 พันธุ์ ในจำนวนนี้อาจมีบางชื่อที่เป็นพันธุ์เดียวกัน กรมวิชาการเกษตรจึงจำแนกทุเรียนไทยโดยใช้ลักษณะของทรงใบ ฐานใบ ปลายใบ ทรงผล และ หนามผลซึ่งเป็นลักษณะที่ค่อนข้างคงที่ ไม่แปรปรวนตามสภาพแวดล้อม สามารถจำแนกทุเรียนไทยออกได้เป็น 6 กลุ่ม คือ
26 ธันวาคม 2555
6,188
ประวัติความเป็นมาของการปลูกทุเรียนในประเทศไทย
ทุเรียน(Durian) มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Durio zibethinus Murr อยู่ในวงศ์ (Family) Bombacaceae มีแหล่งกำเนิดในสุมาตรา หรือ บอร์เนีย มีรายงานว่าคนไทยบริโภคทุเรียนมาไม่น้อยกว่า 300 ปีแล้ว สกุล Durio นั้นมีอยู่ 27 species โดยอยู่ในสุมาตรา 7 ชนิด แต่จากหลักฐานของกรมป่าไม้ รายงานว่าพบสกุล DIrio ในประเทศไทยจำนวน 4 ชนิด คือ ทุเรียนปลูก ( D.zubethinus Murr.) ทุเรียนดอน ( D.malaccensis Planch. ex. Mast.) ทุเรียนนก ( D.griffithii (Mast.) Bakh) และทุเรียนป่า (D.pinnanginan Ridley)
2 ตุลาคม 2556
6,451
สถานการณ์การตลาดและต้นทุนในการผลิตทุเรียน
แหล่งผลิตทุเรียนที่สำคัญของโลกอยู่ในแถบเอเชียตะวันออกเชียงใต้ โดยประเทศไทยเป็นผู้ผลิตทุเรียนรายใหญ่ที่สุด รองลงมา คือ มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และ เวียดนาม
21 เมษายน 2558
17,361
การเตรียมพื้นที่และการกำหนดระยะปลูกทุเรียนที่เหมาะสม
ก่อนนำกิ่งพันธุ์ทุเรียนลงปลูกในแปลง จะต้องมีการศึกษารายละเอียดของพื้นที่ที่จะใช้ปลูกและเตรียมพื้นที่ ให้เหมาะสมตามสภาพ มีการกำหนดผังปลูก ตลอดจนระยะปลูกให้สอดคล้องกับเป้าหมาย และวิธีการจัดการที่กำหนด จากนั้นจึงนำพันธุ์ลงปลุก ซึ่งมีหลายวิธีการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพพื้นที่และความพร้อมของระบบการจัดการ
7 ตุลาคม 2556
18,831
นาทีทองของทุเรียนไทย...ใครฉวยโอกาสไว...คนนั้นรวย !! (ว่าด้วยเรื่องกลกลวง ลวงโลกของพ่อค้าทุเรียน)
ผลไม้อื่นหลบไป...ทุเรียนมาแล้ว....นาทีนี้อะไรๆ ก็ต้องหลบทางให้พี่ทุเรียนเขาล่ะ ซึ่งพี่ทุเรียนนั้นแจ้งเกิดจากรายการหน้ากากนักร้อง (The Mask Single Thailand 1 / 2560) ที่พอจากลาจอแก้วไปได้ไม่นาน ก็มีน้อง "ทุเรียน" กลับมาครองบัลลังก์ "ราชาแห่งผลไม้" รับไม้ต่อกันในทันที ซึ่งขณะนี้ตีตลาดจีนอย่างคึกคักไม่แพ้พืชผักเมืองหนาวของจีนที่ส่งมาตีตลาดไทยกันเลยเชียว โดยมีรายงานการส่งออกทุเรียนไทยไปจีนเป็นตัวเลขยืนยันจากกรมศุลกากร ในปี พ.ศ.2557 ว่า มีการส่งออกทุเรียนสดจากไทยไปจีนสูงถึง 149.95 พันตัน และ ส่งออกในรูปทุเรียนแช่แข็งอีกประมาณ 8.29 พันตัน ปัจจุบันล้งจีนได้เข้ามาซื้อทุเรียนจากชาวสวนไทยแบบให้ราคาดีกว่าตลาดปกติด้วยการทำสัญญาซื้อ-ขายล่วงหน้ากันมากขึ้น ทำให้ราคาขายจากหน้าสวนสูงเอาเรื่องสำหรับเกรดคัด ส่วนเกรดคละหรือตกเกรดส่งออกราคาขายหน้าสวนเฉลี่ยจะอยู่ที่ 60 บาท/กก.(ราคา ณ จุดรับซื้อ 22-5-60,รักบ้านเกิดคอม) และพ่อค้าแม่ค้าไทย ต่างวิ่งแย่งหาผลผลิตมาขายกันจ้าละหวั่น จนถึงขั้นต้องใช้เส้นสายและหน้าเดิมๆ มาเป็นเครื่องมือในการช่วงชิงผลผลิตทุเรียนไปขายทำเงินกัน เพราะนี่คือช่วงเวลาทองของทุเรียนไทย ที่ใครฉวยโอกาสไวคนนั้นรวย !!
22 พฤษภาคม 2560
1,604
  • 1
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×