ไม้ผล
(13 เรื่อง)
ทุเรียน
เพิ่มความชุ่มชื้นให้ทุเรียนช่วงหน้าแล้งด้วย การห่มดิน
ในช่วงที่เข้าสู่ฤดูแล้ง น้ำตามแหล่งน้ำธรรมชาติ ลดน้อยลงไป ไม่มีน้ำเพียงพอในการรดต้นไม้ เกษตรกรสามารถหาวัตถุดิบใกล้ตัวที่มีอยู่เพื่อช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับต้นไม้ ดังเช่น ต้นทุเรียน ดังนี้
8 เมษายน 2557
2,976
ลดภาระต้น เลี่ยงผลร่วงก่อนกำหนด ด้วยการตัดแต่งผล
เกษตรกรชาวสวนทุเรียนมักประสบกับปัญหาผลทุเรียนร่วงหล่นก่อนที่จะได้เก็บเกี่ยว ทำให้ต้องเสียเวลาในการใส่ปุ๋ยและให้น้ำ รวมทั้งการจัดการด้านอื่นๆ โดยเปล่าประโยชน์ ผลผลิตที่ได้ก็ไม่สมบูรณ์เท่าที่ควร วันนี้เรามีเทคนิคในการแก้ปัญหาเหล่านี้มาฝากกัน
24 มิถุนายน 2558
1,875
เลี่ยงปัญหาการเกิดโรครากเน่า-โคนเน่า ด้วยการปลูกทุเรียนแบบยกโคกสูง
ปัจจุบันภาคตะวันออกของประเทศไทยจะมีฝนตกเกือบตลอดทั้งปี สำหรับชาวสวนปัญหาที่จะตามมาหลังฝนตกมีมากมาย เช่น ภาวะน้ำท่วมพื้นที่สวน ปัญหาโรคระบาด แมลงรบกวน ส่วนชาวสวนทุเรียนปัญหาอีกอย่างหนึ่งที่ชาวสวนกลัวมากเป็นอันดับต้น ๆ ก็คือ น้ำท่วมพื้นที่สวนทุเรียนทำให้เกิดโรครากเน่าโคนเน่าขึ้นได้ วิธีแก้อีกวิธีหนึ่งคือการยกโคนทุเรียนให้สูงขึ้นเหนือระดับพื้นดิน วิธีนี้ช่วยแก้ปัญหารากเน่าโคนเน่าได้ดี เพราะถ้าโคนทุเรียนอยู่สูง ระดับน้ำที่ท่วมไม่มากก็จะไม่ถึงโคนทุเรียนนั่นเอง
7 กรกฎาคม 2559
3,212
ทุเรียน ราชาแห่งผลไม้
ทุเรียน เป็นไม้ผลยืนต้นขนาดใหญ่ เจริญเติบโตและให้ผลผลิตได้ดีในเขตที่มีสภาพอากาศร้อนชื้น อุณหภูมิที่เหมาะสมประมาณ 10-46 องศาเซลเซียล ปริมาณน้ำฝนไม่น้อยกว่า 2,000 มิลลิเมตรต่อปี การกระจายตัวของฝนดี ความชื้นสัมพัทธ์ของอากาศสูงประมาณ 75-85 % ดินมีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) ประมาณ 5.5-6.5
2 ธันวาคม 2553
4,542
เทคนิคป้องกันเชื้อราเข้าทำลายต้นทุเรียนหลังการตัดแต่งกิ่ง
หลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตเสร็จสิ้น ชาวสวนจะทำการตัดแต่งกิ่งทุเรียน ซึ่งช่วงนั้นสวนใหญ่จะตรงกับหน้าฝน หลังจากที่ชาวสวนตัดแต่งกิ่งทุเรียน แล้วฝนตกน้ำโดนแผลที่ทำการตัดแต่งกิ่ง แผลทุเรียนที่โดนน้ำจะเกิดเชื้อรา ซึ่งจะทำให้ต้นโทรม ผลผลิตไม่ดี
17 กันยายน 2555
2,399
การจัดการสวนทุเรียนในภาคอีสานให้ได้ผลผลิตดี
ดต. สุวรรณศักดิ์ แกนวงษา เกษตรกรชาวสวนทุเรียน ที่บ้านเหล็ก ต. ศรีแก้ว อ. ศรีรัตนะ จ. ศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ยังแนะนำการดูแลจัดการสวนทุเรียนในภาคอีสาน ให้ได้ผลผลิตดี ดังนี้
17 กันยายน 2555
53,533
การจัดการทุเรียนตามแนวทางเกษตรอินทรีย์
ทุเรียนเป็นไม้ผลเศรษฐกิจของประเทศชนิดหนึ่งที่จำเป็นต้องรักษาไว้ซึ่งสถานภาพการผลิตและการตลาด การเน้นเรื่องคุณภาพเป็นสำคัญปัจจุบันไทยส่งออกทุเรียนมากเป็นอันดับหนึ่งของโลกเกษตรกรผู้ผลิตจะต้องผลิตทุเรียนคุณภาพดี และโดยปกติโดยทั่วไปผลผลิตทุเรียนส่วนใหญ่จะออกสู่ท้องตลาดประมาณกลางเดือนเมษายนของทุกปี แต่ที่สวนมีผลผลิตทุเรียนออกสู่ท้องตลาดตั้งแต่ต้นเดือนเมษายน และในสวนพื้นที่ 30 ไร่ นั้นทุเรียนทุกต้นสามารถให้ผลผลิตได้ตามความต้องการ 100% เป็นทุเรียนคุณภาพที่สามารถกำหนดราคาขายได้เองพร้อมมีผู้ส่งออกเข้ามารับซื้อถึงในสวน
3 มกราคม 2556
8,939
การดูแลทุเรียนหลังเก็บเกี่ยวผลผลิต
หลังการเก็บเกี่ยวทุเรียนสิ่งที่เกษตรกรจะต้องคำนึงถึงก็คือการเตรียมความพร้อมของต้นทุเรียนเพื่อการติดดอก ออกผลในฤดูกาลถัดไป ตลอดจนการปรับปรุงคุณภาพของผลผลิตควบคู่ไปกับการเพิ่มปริมาณ จะช่วยให้ได้ผลผลิตที่ได้มีคุณภาพมากขึ้น
26 มีนาคม 2556
14,824
การทำทุเรียนนอกฤดูด้วยวิธีบังคับการให้น้ำ
ทุเรียน เป็นผลไม้ที่นิยมของผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ จึงมีเกษตรกรจำนวนมากทำการผลิตทุเรียนนอกฤดูออกจำหน่ายในช่วงที่ผลผลิตออกสู่ท้องตลาดน้อย โดยเกษตรกรส่วนใหญ่จะนิยมใช้สารเคมีเพื่อทำการกระตุ้นให้ทุเรียนออกดอกและติดผล ซึ่งอาจพบว่าตกค้างและเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคได้ ดังนั้น การจัดการทุเรียนด้วยวิธีการควบคุมการให้น้ำ จึงเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ปลอดภัย ทำง่ายต้นทุนน้อย
20 เมษายน 2560
28,589
การตัดแต่งดอกทุเรียนเพื่อเพิ่มคุณภาพของผลผลิต
การตัดแต่งดอกและผลของทุเรียน หนึ่งในกระบวนการเพิ่มคุณภาพผลผลิตทุเรียนให้เป็นที่ต้องการของตลาด
9 เมษายน 2561
20
  • 1
ราคาน้ำมัน
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
น้ำมัน
ราคา
เบนซิล 95
34.16 บาท
แก๊สโซฮอล์ 91
26.78 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
27.05 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
24.54 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
20.14 บาท
ดีเซล
26.19 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
29.19 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
23-31°C
เชียงใหม่
20-30°C
นครราชสีมา
22-30°C
ชลบุรี
23-29°C
นครศรีธรรมราช
22-30°C
ภูเก็ต
25-31°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×