ไม้ผล
(11 เรื่อง)
กล้วย
เทคนิคเเละวิธีการเก็บเกี่ยวใบตองกล้วยตานีให้ได้ผลผลิตสูง
การปลูกกล้วยในประเทศไทยมีมาช้านาน เริ่มจากปลูกเพื่อทานกันในครัวเรือน จนปัจจุบันปลูกเพื่อการค้า กล้วยที่นิยมปลูกกันทั่วไป ได้แก่ กล้วยน้ำว้า กล้วยหอม กล้วยไข่ กล้วยทั้ง 3 ชนิดนี้มีผู้ปลูก จำนวนมาก แต่สำหรับอำเภอสวรรคโลกแล้ว กล้วยที่ปลูกกันมากเพื่อการค้าไม่แพ้กล้วยทั้ง 3 ชนิด ได้แก่ กล้วยตานี ซึ่งมีพื้นที่ปลูกประมาณ 8,000 กว่าไร่ มีมูลค่าการผลิตต่อปีกว่า 128 ล้านบาท และพื้นที่ปลูกส่วนใหญ่อยู่ที่ตำบ]คลองกระจง ผลผลิตหลักของกล้วยตานี คือ ใบตอง ถือว่ากล้วยตานีเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของอำเภอสวรรคโลก จากการลงพื้นที่ที่สวนกล้วยตานีของคุณ เมตตา สังข์บัวแก้ว เกษตรกรที่ปลูกกล้วยตานี เพื่อเก็บใบจำหน่ายที่ตลาดไท คุณเมตาได้บอกเทคนิคการเก็บใบตองกล้วยตานี ให้ได้ผลผลิตที่ดี และลดเปอร์เซ็นต์การสูญเสียในช่วงของการเก็บเกี่ยวใบตองมาดังนี้
15 พฤษภาคม 2555
7,208
เทคนิคการเพิ่มน้ำหนักผลกล้วยหอมทองก่อนจำหน่าย
จากการลงพื้นที่สัมภาษณ์ คุณตั้น เกสโร เกษตรกรผู้ปลูกกล้วยหอมทองคุณภาพเพื่อการส่งออกแห่ง ตำบลทุ่งคาวัด อำเภอ ละแม จังหวัดชุมพร ได้แชร์ประสบการณ์ในการปลูกกล้วยหอมทองกว่า 15 ปี เกี่ยวกับเทคนิคการเพิ่มน้ำหนักผลกล้วยหอมทองก่อนจำหน่าย ซึ่งเป็นเทคนิคที่แสนง่ายและสามารถจัดการได้ด้วยวิธีดังนี้
6 พฤศจิกายน 2556
2,024
หลักการให้ปุ๋ยกล้วยน้ำว้า เพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดีมีคุณภาพ
กล้วยน้ำว้า จัดเป็นไม้ผลที่ได้รับความนิยมปลูกและบริโภคตลอดกาล เนื่องจากเป็นพืชที่ปลูกง่าย ตลาดมีความต้องการอย่างต่อเนื่อง แต่กระนั้นก็ยังมีบางช่วงเวลาที่ผลผลิตมีการขาดตลาด โดยเฉพาะในช่วงเดือนมกราคม-เดือนมีนาคม ที่ผลผลิตจะออกสู่ตลาดน้อยลง เนื่องจากสภาพอากาศ และ การขาดการบำรุงเอาใจใส่ที่ดีพอของชาวสวน จึงทำให้การผลิตกล้วยน้ำว้าให้ออกผลผลิตช่วงนี้สามารถจำหน่ายได้ในราคาดี
21 ตุลาคม 2557
3,747
การปลูกกล้วยน้ำว้า
กล้วยน้ำว้าเป็นพืชล้มลุก มีเหง้าสีน้ำตาลแข็ง ลำต้นสูง ลำต้นที่อยู่เหนือดิน รูปร่างกลม เป็นส่วนของกาบใบหุ้มกันแน่น ใบสีเขียวใหญ่ ก้านใบยาวและเห็นชัดเจน ดอกออกที่ปลาย ลำต้นเป็นช่อใหญ่ ลักษณะห้อยลง ช่อดอกยาวประมาณ 1/2 -3/4 ศอก เรียกว่า ปลี มีดอกย่อย ออกเป็นแผง ผลจะติดกันเป็นแผง เรียกว่า หวี ซ้อนกัน หลายหวี เรียกว่า เครือ ใช้หน่อปลูก ปลูกได้ทั่วไป กล้วยเป็นพืชที่มีคุณประโยชน์ประจำวันมาก ใบกล้วยที่เรียกว่า ใบตอง ใช้ห่อขนม ต้นกล้วยใช้เลี้ยงหมู ทำแพ เป็นอุปกรณ์ในการทำกระทง ใส้ในต้นกล้วยที่ยังไม่ออกเครือ ใช้ทำอาหาร เช่น แกงกับกะทิ รับประทานเป็นผักสด หรือกับขนมจีนน้ำยา หัวปลีใช้แกงเลียง ทำเป็นขนมหวานหลายรูปแบบ เช่น กล้วยเชื่อม กล้วยฉาบ กล้วยปิ้ง กล้วยตากอบน้ำผึ้ง กล้วยกวน กล้วยทอด
1 กันยายน 2559
48,426
การปลูกกล้วยระยะชิด เพิ่มผลผลิต ประหยัดพื้นที่
เกษตรกรหลาย ๆ ท่านที่ได้ทำการปลูกกล้วยน้ำว้า ส่วนใหญ่จะปลูกกล้วยได้ 400 ต้น ในพื้นที่จำนวน 1 ไร่ แต่ในส่วนของคุณบุญส่ง อังคาสัย เกษตรกรผู้ทำสวนผสมผสานในพื้นที่จังหวัดสระบุรี นั้น สามารถปลูกกล้วยได้ถึง 1,600 ต้น ในพื้นที่ 1 ไร่ เท่ากับเกษตรกรรายอื่น ๆ โดยคุณบุญส่งบอกว่า ในการปลูกกล้วยแบบนี้ จะช่วย เพิ่มผลผลิตได้เป็นอย่างดี และที่สำคัญ เป็นการประหยัดพื้นที่ได้ดีอีกด้วย โดยจะปลูกตามวิธีการและรายละเอียดดังนี้
12 มิถุนายน 2560
56,264
การตัดแต่งใบและหน่อกล้วยเสริมความแข็งแรง เพิ่มผลผลิต
การปล่อยให้มีใบกล้วยติดลำต้นมากเกินไปจะทำให้ใบแผ่ปกคุมดิน คลุมโคนต้น ทำให้แดดส่องไม่ทั่วถึงพื้นดิน เมื่อแดดส่องไม่ถึงพื้นจะมีปัญหาเรื่องความชื้นในดินที่มีมากเกินไป การปฏิบัติงานในสวนก็จะไม่สะดวก สำหรับใบกล้วยที่ตัดออกจากต้นแล้วนั้นจะนำไปขายสร้างรายได้หรือจะกองรวมไว้กลางร่องสวน เพื่อทำเป็นปุ๋ยหมัก ใช้บำรุงต้นกล้วยก็ได้
26 พฤษภาคม 2559
17,745
การปลูกกล้วยหอมกะเหรี่ยง
เป็นกล้วยที่นิยมของผู้บริโภค เนื่องจากผลสุกเป็นสีเหลือง เนื้อในสุกเหนียวหนึบ มีกลิ่นหอม รสหวานปนเปรี้ยวนิด ๆ รับประทานอร่อยมาก โดยนิยมปลูกกันมากในแถบจังหวัดกาญจนบุรีและเพชรบุรี สถาบันเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพื่อเกษตรกรรม กรมส่งเสริมการเกษตร ได้ทำการขยายพันธุ์ โดยวิธีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ในอดีตกล้วยหอมกะเหรี่ยงนิยมปลูกเฉพาะหมู่บ้านชาวกะเหรี่ยงตามตะเข็บชายแดนไทย-พม่า ในแถบ จ.กาญจนบุรี แต่ปัจจุบันได้มีเกษตรกรหันมาปลูกกันมากขึ้นเช่นเดียวกับคุณอนงค์ แสงงาม เกษตรกรวัย 47 ปี ชาว ต.หินเหล็กไฟ อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีขันธ์ ที่ลองผิดลองถูกในการปลูกพืชมาหลากหลายชนิด จึงได้หันมาปลูกกล้วยหอมกะเหรี่ยงจนประสบความสำเร็จ โดยจะปลูกที่ละแปลงแปลงละ 2 ไร่ ให้กล้วยออกเครือไล่กัน เพื่อให้ได้ผลผลิตอย่างต่อเนื่อง กล้วย 1 ต้น จะให้ผลผลิต 1 เครือ เครือละ 6 หวี ปัจจุบันคุณอนงค์ได้มีการรวมกันจัดตั้งกลุ่มแม่บ้านเพื่อแปรรูปกล้วยหอมกระเหรี่ยงให้เป็นกล้วยหอมกระเหรี่ยงทอดกรอบ โดยใช้ชื่อว่ากลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตำบลหินเหล็กไฟ และกล้วยหอมกระเหรี่ยงทอดกรอบ สำหรับตลาดก็คือ ร้านศูนย์ของดีประจวบคีรีขันธ์ ( ติดกับโกลด์เด้นเพลส)
12 กุมภาพันธ์ 2552
10,656
การปลูกกล้วยไข่เพิ่มผลผลิต
ปัญหาของการผลิตกล้วยไข่อย่างหนึ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากที่ทำการปลูกเข้าปีที่ 2 ปีที่ 3 คือ กล้วยไข่มักมีอาการโคนลอย และเมื่อโคนลอยแล้วผลผลิตกล้วยไข่ที่ได้จะผลเล็ก เครือไม่ใหญ่ ผลผลิตลดลง เพราะรดน้ำไม่อยู่ กินอาหารไม่ดี จากประสบการในการปลูกและการดูแลกล้วยไข่ของคุณสุกัญญา เกตุเส็ง จะมีวิธีการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ทำให้ได้ผลผลิตกล้วยไข่สม่ำเสมอ รวมถึงจะได้ผลผลิตมากขึ้น ดังนี้
27 พฤษภาคม 2552
18,865
กล้วยผลใหญ่ ต้นไม่หักโค่นง่ายๆ ด้วยปุ๋ยสูตรเด็ด เคล็ดลับการนำกล้วยมาบำรุงกล้วย
จากการสัมภาษณ์คุณพิชัย เหลือคณาสุพร เกษตรกรผู้ปลูกกล้วย จ.ชุมพร สัมภาษณ์โดยนางสาวศุภิดา คันธมาลย์ชาติ ในรายการ Happy Famer *1677 ทางด่วนข้อมูลการเกษตร วันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2555 เวลา 13.30-14.00 น. ณ สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกันจังหวัดชุมพร ออกอากาศทางคลื่นความถี่ 101.0 เมกกะเฮิร์ต
12 ตุลาคม 2555
2,822
การปลูกกล้วยตานีตัดใบและการทำปอกล้วยตานี
คุณนิตยา บำเหน็จ อยู่บ้านเลขที่ 140/1 หมู่ที่ 5 ตำบลคลองกระจง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ประกอบอาชีพหลักคือปลูกกล้วยตานี เพื่อจำหน่ายใบตองจากกล้วยตานี โดยทำอาชีพมานับเป็นเวลา 25 ปีแล้ว นอกจากนี้ยังมีการนำต้นกล้วยที่ตัดเครือแล้วมาทำปอกล้วยจากต้นกล้วยตานี โดยมีพ่อค้าจากกรุงเทพมารับ เพื่อนำไปแปรรูปทำเป็นเครื่องสานต่างๆ และนำไปปอกล้วยมัดปูทะเล เพราะมีความคงทน จากการทำอาชีพนี้ทำให้คุณนิตยา มีรายได้ทุกวัน เพราะปลูกใบตองไว้ประมาณ 10 ไร่ ทำให้ใบตองส่งให้ลูกค้าทุกวัน ส่วนใหญ่ใบตองจะนำไปจำหน่ายที่ตลาดไท ที่กรุงเทพ โดยมีรถบรรทุกที่รับจ้างขนในพื้นที่ โดยคิดค่าขนส่งเป็นกิโลกรัม การทำอาชีพเสริมคือทำปอกล้วย เป็นการทำประโยชน์จากวัสดุเหลือใช้ โดยไม่ต้องมีต้นทุนใดๆ นำไปจำหน่ายได้ราคากิโลกรัมละ 10 บาท แต่ละเดือนถ้ามีการทำจริงจังก็ทำให้มีรายได้เพิ่มมาเป็นเงินนับ 10,000 บาท
16 พฤษภาคม 2556
17,120
  • 1
ราคาน้ำมัน
วันที่ 22 มกราคม พ.ศ.2561
น้ำมัน
ราคา
เบนซิล 95
35.56 บาท
แก๊สโซฮอล์ 91
28.18 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
28.45 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
25.94 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
20.94 บาท
ดีเซล
27.59 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
30.59 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 22 มกราคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
23-31°C
เชียงใหม่
15-28°C
นครราชสีมา
21-32°C
ชลบุรี
24-31°C
นครศรีธรรมราช
22-28°C
ภูเก็ต
24-29°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×