ไม้ผล
(3 เรื่อง)
ส้ม
ส้มสีทองเมืองน่านนอกฤดู
ส้มสีทอง เป็นผลไม้ที่ขึ้นชื่อของจังหวัดน่าน หากจะพูดถึงส้มสีทองเมืองน่าน ต้องย้อนไปเมื่อ พ.ศ.2468 “หมื่นระกำ” ผู้คุมเรือนจำ จังหวัด น่าน ได้นำส้มจีนเข้ามาปลูกก่อนเป็นครั้งแรก แล้วจึงมีผู้นำส้มพันธุ์ต่างๆ มาปลูกที่เมืองน่านด้วย ต่อมาพ.ศ. 2480 อ. คำรพ นุชนิยม อดีตศึกษาธิการ จังหวัดน่าน ได้ริเริ่มการปลูกส้มเขียวหวานจากกิ่งตอน แต่ผลส้มที่ปลูกแทนที่เปลือกจะมีสีเขียวเหมือนทั่วไปกลับกลายเป็นสีเหลืองทองสวยงามและมีรสชาติหวาน หอม อร่อยกว่าพันธุ์ดั้งเดิม คือ หวานอมเปรี้ยวนิด ๆ เนื่องจากได้รับอิทธิพลของอากาศ คือ อุณหภูมิระหว่างกลางวันและกลางคืนที่ต่างกันถึง 8 องศาเซลเซียส ทำให้สารคาร์ทีนอยพิกเมนต์” ในเปลือกส้มเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีทองสวยงามจึงได้ชื่อใหม่ว่าส้มสีทองและกลายเป็นของดีคู่เมืองน่านนับแต่นั้นเป็นต้นมา
14 กันยายน 2555
6,627
การบังคับส้มเขียวหวานที่ปลูกในสภาพร่องสวน ให้มีผลผลิตนอกฤดูโดยไม่ต้องใช้สารเคมี
การบังคับส้มเขียวหวานให้ออกดอกและติดผลนอกฤดูด้วยวิธีการบังคับน้ำเป็นวิธีการที่ทำง่ายไม่ยุ่งยาก ทั้งยังสามารถกำหนดวัน เวลา ที่จะจำหน่ายผลผลิตได้แน่นอน และผลผลิตที่ได้จะออกมาพร้อมๆ กันและมีจำนวนมากพอป้อนส่งตลาดได้อีกด้วย โดยเฉพาะส้มเขียวหวานที่ปลูกแบบยกร่องนั้น สามารถควบคุมให้ติดดอกออกผลได้ตามเวลาที่ต้องการ เนื่องจากสามารถควบคุมระดับน้ำได้ง่าย โดยคอยสังเกตต้นส้มเขียวหวานขณะที่มีใบแก่ครบทุกต้นแล้วจึงค่อยทำการ งดน้ำ แต่ถ้ายังมีใบอ่อนจะส่งผลกระทบต่อระบบราก ทำให้ระบบรากต้องดูดน้ำและธาตุอาหารเป็นจำนวนมากเพื่อนำไปเลี้ยงใบอ่อนที่กำลังเจริญเติบโต สำหรับระยะออกดอกไปจนถึงเก็บผลผลิตของส้มเขียวหวานโดยเฉลี่ยจะอยู่ระหว่าง 9-10 เดือน ดังนั้นในการทำนอกฤดูจึงควรมีการวางแผนการปฏิบัติงานให้ดี เพื่อให้ผลผลิตมีออกมาตามเวลาที่กำหนดหรือออกมาในช่วงเวลาที่มีราคาสูง
4 มิถุนายน 2556
21,009
กำจัดหนอนเจาะลำต้นพืชตระกูลส้ม ด้วยน้ำมันเบนซิน
ทีมงานร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด ได้ลงพื้นที่ไปพบคุณพงค์ เรืองนุ้ย เกษตรกร บ้านกลาง ต.ควนโนรี อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี ในกาติดตามความคืบหน้าเกี่ยวกับการเกษตรว่า ได้พัฒนาไปถึงไหนแล้วบ้าว ปรากฏว่า คุณพงค์ นำความรู้ที่ได้จากการสัมมนาโครงการแผ่นทองของแผ่นดิน จ.ปัตตานี ไปใช้และได้ทดลองทำแก๊สชีวภาพ จนได้ผลและยังต้องการไปถ่ายทอดให้ผู้สนใจด้วย
22 เมษายน 2559
5,398
  • 1
ราคาน้ำมัน
วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2561
น้ำมัน
ราคา
เบนซิล 95
36.86 บาท
แก๊สโซฮอล์ 91
29.48 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
29.75 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
27.24 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
21.44 บาท
ดีเซล
29.29 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
32.29 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
26-30°C
เชียงใหม่
23-27°C
นครราชสีมา
25-32°C
ชลบุรี
25-31°C
นครศรีธรรมราช
24-29°C
ภูเก็ต
25-28°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×