ไม้ผล
(1,024 เรื่อง)
20 พฤษภาคม 2556
9,493
คุณไมตรี สารินทร์ เกษตรกรดีเด่นสาขาไร่นาสวนผสมระดับจังหวัด ปี 2553 ดำเนินกิจกรรม ไร่นาสวนผสม ตามแนวพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง บนที่ดินจำนวน 15 ไร่ เน้นปลูกมะพร้าวน้ำหอมเป็นส่วนใหญ่ เพราะมะพร้าวเกี่ยวข้องกับมนุษย์ตั้งแต่เกิดจนตาย เนื่องจากน้ำมะพร้าวเป็นน้ำบริสุทธิ์ ส่วนใบสามารถนำมาสานเป็นวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้สอยในครัวเรือนได้ ส่วนก้านที่เหลือสามารถนำไปแปรรูป เป็นไม้กวาดทางมะพร้าวได้อีกด้วย อีกทั้งการแพร่ขยายพันธุ์ก็สามารถทำได้ง่าย ภายในสวนคุณไมตรี สารินทร์มีต้นมะพร้าวน้ำหอม จำนวน 300 ต้น มีเทคนิคง่ายๆในการเพิ่มผลผลิตมะพร้าวน้ำหอมให้ได้ผลผลิตตลอดทั้งปี ดังนี้
17 พฤษภาคม 2556
3,837
16 พฤษภาคม 2556
12,225
คุณนิตยา บำเหน็จ อยู่บ้านเลขที่ 140/1 หมู่ที่ 5 ตำบลคลองกระจง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ประกอบอาชีพหลักคือปลูกกล้วยตานี เพื่อจำหน่ายใบตองจากกล้วยตานี โดยทำอาชีพมานับเป็นเวลา 25 ปีแล้ว นอกจากนี้ยังมีการนำต้นกล้วยที่ตัดเครือแล้วมาทำปอกล้วยจากต้นกล้วยตานี โดยมีพ่อค้าจากกรุงเทพมารับ เพื่อนำไปแปรรูปทำเป็นเครื่องสานต่างๆ และนำไปปอกล้วยมัดปูทะเล เพราะมีความคงทน จากการทำอาชีพนี้ทำให้คุณนิตยา มีรายได้ทุกวัน เพราะปลูกใบตองไว้ประมาณ 10 ไร่ ทำให้ใบตองส่งให้ลูกค้าทุกวัน ส่วนใหญ่ใบตองจะนำไปจำหน่ายที่ตลาดไท ที่กรุงเทพ โดยมีรถบรรทุกที่รับจ้างขนในพื้นที่ โดยคิดค่าขนส่งเป็นกิโลกรัม การทำอาชีพเสริมคือทำปอกล้วย เป็นการทำประโยชน์จากวัสดุเหลือใช้ โดยไม่ต้องมีต้นทุนใดๆ นำไปจำหน่ายได้ราคากิโลกรัมละ 10 บาท แต่ละเดือนถ้ามีการทำจริงจังก็ทำให้มีรายได้เพิ่มมาเป็นเงินนับ 10,000 บาท
16 พฤษภาคม 2556
22,789
คุณจิดาภา ศรีสุข อยู่บ้านเลขที่55 หมู่ที่6 ตำบลทับผึ้ง อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย เจ้าของสวนเเก้วมังกร บนเนื้อที่ 2 ไร่ เริ่มปลูกมาตั้งเเต่ปี 2546 โดยหลังจากที่ลาออกจากการรับราชการที่องค์การโทรศัพท์จังหวัดสุโขทัย ก็หันมาทำการเกษตรอย่างเต็มตัว โดยหาข้อมูลเกี่ยวกับเเก้วมังกรจากวารสารการเกษตร เเละไปศึกษาดูงานที่จังหวัดตาก เพื่อเป็นการเพิ่มพูนเทคนิคต่างๆในการปลูก ที่สวนของคุณจิดาภา ทำการเกษตรเเบบอินทรีย์ชีวภาพ ไม่มีการใช้สารเคมีใดๆ โดยใช้จุลินทรีย์หน่อกล้วยในการบำรุงเเก้วมังกร ทำฮอร์โมนไข่เพิ่มความหวาน เเละทำปุ๋ยอินทรีย์เงินล้านขึ้นใช้เอง ผลผลิตเเต่ละปี จะได้ประมาณ 4-6 ตันจะมีรายได้ประมาณปีละ 120,000 การจำหน่ายจะมีทั้งพ่อค้ามารับที่สวน เเละจำหน่ายที่ร้านหน้าบ้าน
14 พฤษภาคม 2556
56,363
นายสอาด นึกอนันต์ เกษตรกรผู้มีอาชีพทำสวนมายาวนานกว่า 30 ปี โดยปลูกมะม่วงไว้บนพื้นที่ 100 ไร่ มะม่วงที่ปลูกไว้มีหลาสายพันธุ์ ได้เเก่ น้ำดอกไม้ เขียวเสวย โชคอนันต์ ฟ้าลั่น ผลผลิตที่สวนมีจำหน่ายทั้งปี เนื่องจากผลิตมะม่วงนอกฤดูด้วย ผลผลิตที่ได้จะมีพ่อค้าจากในหมู่บ้านมารับถึงสวน โดยจะนำไปจำหน่ายที่ลำปาง เชียงใหม่ เเละกรุงเทพ ในช่วงที่มะม่วงออกนอกฤดูราคาค่อนข้างสูง ในพื้นที่ที่ปลูกมะม่วง ยังมีขุดบ่อเลี้ยงปลาเอาไว้กินเองด้วย นายสอาด นึกอนันต์ เกษตรกรผู้มีอาชีพทำสวนมายาวนานกว่า 30 ปี โดยปลูกมะม่วงไว้บนพื้นที่ 100 ไร่ มะม่วงที่ปลูกไว้มีหลาสายพันธุ์ ได้เเก่ น้ำดอกไม้ เขียวเสวย โชคอนันต์ ฟ้าลั่น ผลผลิตที่สวนมีจำหน่ายทั้งปี เนื่องจากผลิตมะม่วงนอกฤดูด้วย ผลผลิตที่ได้จะมีพ่อค้าจากในหมู่บ้านมารับถึงสวน โดยจะนำไปจำหน่ายที่ลำปาง เชียงใหม่ เเละกรุงเทพ ในช่วงที่มะม่วงออกนอกฤดูราคาค่อนข้างสูง ในพื้นที่ที่ปลูกมะม่วง ยังมีขุดบ่อเลี้ยงปลาเอาไว้กินเองด้วย
10 พฤษภาคม 2556
5,334
เทคนิคการกำจัดโรคตายพลายในกล้วย โรคตายพลายในกล้วย ถือว่าเป็นปัญหาหลักสำหรับ เกษตรกรผู้ปลูกกล้วยในปัจจุบันนี้ ทำให้ได้รับความเสียหายเป็นอย่างมาก ซึ่งเกษตรกรหลายท่านหาวิธีการแก้ปัญหาโดยการใช้สารเคมีบ้าง ขุดทิ้งทำลายบ้าง แต่ในส่วนของคุณทองสุข อ่อนละมัย เกษตรกรจากชุมชนบ้านบางโขมด ดำรงตำแหน่งหมอดินอาสา ประจำจังหวัดสระบุรีและประธานศูนย์เรียนรู้ประจำตำบลบางโขมด อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี นั้น คุณทองสุขได้ใช้วิธีการง่าย ๆ โดยการนำเปลือกผลไม้อย่างเปลือกมังคุดที่หลาย ๆ คนคิดว่าหมดประโยชน์และหมดคุณค่าแล้วนั้นมาใช้ในการกำจัดโรคดังกล่าวได้อย่างง่ายดาย ด้วยวิธีการและรายละเอียดต่างๆ ดังนี้
2 พฤษภาคม 2556
10,728
ราคาน้ำมัน
วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2563
น้ำมัน
ราคา
ดีเซล
22.29 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
26.76 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ.2563
กรุงเทพมหานคร
26-31°C
เชียงใหม่
23-31°C
นครราชสีมา
25-32°C
ชลบุรี
27-30°C
นครศรีธรรมราช
25-30°C
ภูเก็ต
26-27°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×