ไม้ผล
(888 เรื่อง)
เงาะพันธุ์พลิ้วเบอร์ 3
วันที่รับรอง : 21 พฤศจิกายน 2540 ประเภทพันธุ์ : พันธุ์แนะนำ
11 ตุลาคม 2555
ส้มตายเพราะกรีนนิ่งจริงหรือ? โดย อ.ทอง ธรรมดา
ที่ผมเอาเรื่องนี้มาเขียนเพราะผมมีความคิดเห็นแตกต่างจากนักวิชาการโดยสิ้นเชิง สืบเนื่องมาจากขณะนี้ส้มตามแหล่งต่างๆในประเทศไทยในทุกภาคกำลังทะยอยตายเป็นจำนวนมาก เริ่มจากบางมดมารังสิตมากำแพงเพชรมาฝาง ถ้านับถึงปัจจุบันสวนส้มที่ยังมีสภาพต้นสมบูรณ์พร้อมให้ผลผลิตได้น่าจะเหลือประมาณ 30 % ทั้งประเทศหายไปเกือบ 70% โดยนักวิชาการเกษตรส่วนใหญ่ฟันธงว่าเป็นโรคกรีนนิ่งเกิดเชื้อแบคทีเรีย มีเพลี้ยไก่แจ้เป็นพาหะเชื้อจะเข้าไปอยู่ในท่ออาหารทำให้แพร่กระจายไปทั่วต้นและไม่สามารถรักษาได้ ต้องฟันทิ้งอย่างเดียว ผมเองในฐานะคนรังสิตและได้มีโอกาสเดินทางไปที่ อ. ฝาง ทุกเดือนได้คลุกคลีกับส้มมานานพอสมควรพยายามศึกษาปัญหาส้มโทรมว่าเกิดจากอะไรเริ่มศึกษาจากรังสิต กำแพงเพชรและฝาง และได้ข้อสรุปดังนี้
3 มกราคม 2560
บำรุงต้นมะพร้าวให้ออกผลดก ด้วยปุ่ยหมักสูตรประหยัดต้นทุน
นายโชคชัย ตูมนอก เกษตรกรไร่นาสวนผสม ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ที่ประสบความสำเร็จในการทำ ปุ๋ยหมักบำรุงต้นมะพร้าวให้ออกผลดกแบบลดต้นทุน ได้ให้สัมภาษณ์ผ่านสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกันจังหวัดนครราชสีมา ช่วงรายการร่วมด้วยช่วยเกษตรกร เรื่องปุ๋ยหมักบำรุงต้นมะพร้าวให้ออกผลดกแบบลดต้นทุน แก่พี่น้องเกษตรกรเพื่อลดต้นทุนในการซื้อปุ๋ย และให้ได้ผลผลิตดี
2 มกราคม 2556
ปุ๋ยหมักเร่งขนาดผลมะละกอ
มะละกอ เป็นพืชที่มีประโยชน์ ไม่ว่าจะช่วยในระบบขับถ่าย สุขภาพ หรือด้านอื่นๆ มะละกอนอกจากจะสามารถนำมารับประทานได้แล้ว ไม่ว่าจะรับประทานดิบหรือสุข มะละกอยังสามารถนำมาทำน้ำหมักเพื่อใช้ในการบำรุงพืชได้เป็นอย่างดี ถ้าเกิดภายในสวนของเกษตรกรมีมะละกอที่เสีย ๆ ก็สามารถนำมาทำน้ำหมักได้ อย่างเช่นคุณฐิติพนธ์ งามมีศรี เกษตรกรผู้มีความเชี่ยวชาญในการแปรรูปสมุนไพร ที่ทำการเกษตรมาแล้วกว่า 5 ปี พื้นเพเป็นคนกรุงเทพ เดิมประกอบอาชีพค้าขาย แต่เมื่อปี 2540 ได้รับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ จนต้องผันตัวเองมาค้าขายในพื้นที่จังหวัดสระบุรี ต่อมาก็ได้ซื้อที่เพื่อทำการเกษตร จากนั้นก็เริ่มทำการเกษตรและทำมาจนถึงปัจจุบัน ใช้ชีวิตแบบพอเพียง ทำสวนผสมผสาน และจากการลงพื้นที่คุณฐิติพนธ์ ได้แนะวิธีการทำน้้ำหมักเร่งขนาดผลมะละกอที่ปลูกไว้ดังนี้
23 ตุลาคม 2555
ปุ๋ยฮอร์โมนไข่ไวน์กระเจี๊ยบ เพิ่มรสหวานแก้วมังกร
คุณสันทัด ครองรักษ์ เรียนจบในขั้นปริญญาโท แต่ได้กลับพลิกผันมาเป็นเกษตรกร และอาศัยอยู่ที่ต.หนองโน อ.เมือง จ.สระบุรี และเป็นที่ยอมรับของชุมชนในเรื่องการทำการเกษตร มีความโดดเด่นของเกษตรกร ทำนาข้าวแบบอินทรีย์และทำการเกษตรแบบผสมผสาน การพลิกตัวเองในการทำงานจากพนักงานบริษัท ได้เงินเดือนหลายหมื่นบาท มาทำการเกษตรโครงการทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพื้น40 ไร่ ซึ่งประกอบไปด้วย ทำนาข้าว นาบัว ปลูกผักสวนครัว ไม่ว่าจะเป็น พริก ดอกขจร ตะไคร้ กระเพรา โหรพา แก้วมังกร ฯลฯ และเลี้ยงสัตว์ อย่างเช่น เลี้ยงกบในกระชัง และบ่อปูน เลี้ยงไก่พื้นบ้าน เลี้ยงปลา เลี้ยงหมูป่า และเป็นผู้นำกลุ่มเพาะเห็ดนางฟ้าภูฏาน การเกษตรจะเน้นอินทรีย์ชีวภาพเป็นหลัก โดยยึดแบบโครงการอาหารปลอดภัย มีการทำปุ๋ยหมักและน้ำหมักใช้เองเป็นหลัก ได้แนะนำปุ๋ยสูตรเด็ดที่ใช้ในการบำรุงแก้วมังกรให้เจริญเติบโตดี ทำให้ให้ผลผลิตได้มากขึ้น
23 ตุลาคม 2555
การปลูกหวายป่าตัดผลจำหน่ายเชิงการค้า
หวายป่าเป็นพืชที่น่าสนใจในการปลูฏเชิงการค้าอีกชนิดหนึ่ง เนื่องจากมีอายุยืนหลายปี ปลูกครั้งเดียวสามารถเก้บผลผลิตจำหน่ายได้ตลอดทั้งปี นับเป็นพืชสร้างรายได้ดีพืชหนึ่ง
9 พฤศจิกายน 2555
มะพร้าวกะทิลูกผสมพันธุ์ชุมพร 84-2
วันที่รับรอง : 30 มิถุนายน 2554 ประเภทพันธุ์ : พันธุ์แนะนำ
30 ตุลาคม 2555
มะพร้าวกะทิลูกผสมพันธุ์ชุมพร 84-1
วันที่รับรอง : 30 มิถุนายน 2554 ประเภทพันธุ์ : พันธุ์แนะนำ
30 ตุลาคม 2555
มะม่วงพันธุ์จันทบุรี 2
วันที่รับรอง : 29 สิงหาคม 2545 ประเภทพันธุ์ : พันธุ์แนะนำ
30 ตุลาคม 2555
มะม่วงพันธุ์จันทบุรี 1
วันที่รับรอง : 29 สิงหาคม 2545 ประเภทพันธุ์ : พันธุ์แนะนำ
30 ตุลาคม 2555
เคพกูสเบอรี่อนาคตสดใส
เมื่อประมาณปี พ.ศ. 2425 ได้มีกลุ่มคนจากบ้านสาขันหอม ต.แม่เจดีย์ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย ได้เข้าไปหาของป่าและได้พบต้นเมี่ยงขึ้นในบริเวณแห่งนั้น จึงได้ชักชวนคนอื่น ๆ ในหมู่บ้านมาถางหญ้าบริเวณต้นเมี่ยงเหล่านั้นเพื่อเก็บเมี่ยงมาถนอมเป็นเมี่ยงหมักเพื่อบริโภคและจำหน่ายในตลาดใกล้เคียง
1 พฤศจิกายน 2555
อินทผลัมไทยแลนด์ ความเป็นมาและการปลูกอินทผลัมของสวนเอ๊าะเจ๊าะแอ๊ะแจ๊ะ จ.ลพบุรี
คุณโกเมนทร์ วรฤทธินภา หรือ คุณ เถียว บ้านเลขที่ 73 ต.บ้านแก่งหิน อ.ท่าหลวง จ.ลพบุรี โทร.081-8556208 เจ้าของสวนอินทผลัม "เอ๊ะเจ๊าะแอ๊ะแจ๊ะ" หาเวลาว่างจากการทำงานประจำในกรุงเทพมหานครมาทำสวนผสมผสาน ในพื้นที่ประมาณ 24 ไร่ มีไม้ผลที่เน้นปลูก คือ อินทผลัม ชนิดกินผลสดและผลแห้ง และไม้ดอกไม้ประดับ ตามใจชอบ นอกจากนี้ยังเลี้ยงสัตว์ เช่น ม้า ไก่ ห่าน เต่า ฯลฯ พืชเด่นที่สุดของสวนแห่งนี้ คือ ต้นอินทผลัม ชนิดกินผลสดและผลแห้ง ที่คุณโกเมนทรื และ ครอบครัว นำเมล็ดที่ซื้ออินทผลัมผลสดที่ตากแห้งที่นำเข้ามาจากต่างประเทศมาทดลองปลูกจนให้ผลผลิตเป็นที่น่าพอใจ
2 พฤศจิกายน 2555
ราคาน้ำมัน
วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.2560
น้ำมัน
ราคา
เบนซิล 95
33.76 บาท
แก๊สโซฮอล์ 91
26.38 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
26.65 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
24.14 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
19.94 บาท
ดีเซล
24.69 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
27.69 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.2560
กรุงเทพมหานคร
25-30°C
เชียงใหม่
23-29°C
นครราชสีมา
25-31°C
ชลบุรี
26-30°C
นครศรีธรรมราช
25-35°C
ภูเก็ต
25-28°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×