ไม้ผล
(983 เรื่อง)
เทคนิคเเละวิธีการเก็บเกี่ยวใบตองกล้วยตานีให้ได้ผลผลิตสูง
การปลูกกล้วยในประเทศไทยมีมาช้านาน เริ่มจากปลูกเพื่อทานกันในครัวเรือน จนปัจจุบันปลูกเพื่อการค้า กล้วยที่นิยมปลูกกันทั่วไป ได้แก่ กล้วยน้ำว้า กล้วยหอม กล้วยไข่ กล้วยทั้ง 3 ชนิดนี้มีผู้ปลูก จำนวนมาก แต่สำหรับอำเภอสวรรคโลกแล้ว กล้วยที่ปลูกกันมากเพื่อการค้าไม่แพ้กล้วยทั้ง 3 ชนิด ได้แก่ กล้วยตานี ซึ่งมีพื้นที่ปลูกประมาณ 8,000 กว่าไร่ มีมูลค่าการผลิตต่อปีกว่า 128 ล้านบาท และพื้นที่ปลูกส่วนใหญ่อยู่ที่ตำบ]คลองกระจง ผลผลิตหลักของกล้วยตานี คือ ใบตอง ถือว่ากล้วยตานีเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของอำเภอสวรรคโลก จากการลงพื้นที่ที่สวนกล้วยตานีของคุณ เมตตา สังข์บัวแก้ว เกษตรกรที่ปลูกกล้วยตานี เพื่อเก็บใบจำหน่ายที่ตลาดไท คุณเมตาได้บอกเทคนิคการเก็บใบตองกล้วยตานี ให้ได้ผลผลิตที่ดี และลดเปอร์เซ็นต์การสูญเสียในช่วงของการเก็บเกี่ยวใบตองมาดังนี้
15 พฤษภาคม 2555
การผสมเกสรสละแบบแห้งเพิ่มปริมาณผลผลิต
จากการลงพื้นที่สัมภาษณ์ คุณสุนี เพชรทอง เกษตรกรผู้ปลูกสละพันธุ์เนินวงศ์ ตำบลถ้ำสิงห์ จังหวัดชุมพร ในวันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม 2555 เวลา 11.30 น. โดยคุณนงพงา ไกรวิลาศ เกี่ยวกับเทคนิคการทำเกสรตัวผู้แบบแห้ง เพื่อเก็บไว้ผสมกับเกสรตัวเมียที่ต้นสละในการเพิ่มผลผลิตและให้คุณภาพสูง
10 กันยายน 2555
เทคนิคการทำกล้วยไข่ให้มีผิวสวยด้วยกระดาษฟอยล์
ปัจจุบันกล้วยไข่ เป็นพืชที่สร้างรายได้ให้เกษตรกรได้อย่างเป็นกอบเป็นกำ แต่เกษตรกรบางท่านก็ไม่ประสบผลสำเร็จจากการลงทุนปลูกกล้วยไข่ เนื่องจากปัญหาในเรื่องการปลูกและการดูแล ส่งผลให้เกษตรกรอยู่ในสภาวะขาดทุน ดังนั้น คุณคำนึง ชนะสิทธิ์ ประธานศูนย์เรียนรู้ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงบ้านชำปลาไหล หมู่ 12 ต.สองพี่น้อง อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี ผู้มีประสบการณ์ด้านการเกษตรมากว่า 40 ปี ซึ่งได้ศึกษาและทดลองการปลูกและการดูแลกล้วยไข่มานาน เพื่อพัฒนากล้วยไข่ให้ได้มาตรฐานการส่งออก จึงได้แนะนำเทคนิคการถนอมกล้วยไข่ด้วยถุงฟรอยด์ ซึ่งเป็นวิธีใหม่ที่น่าสนใจ และสามารถช่วยถนอมกล้วยไข่และป้องกันกล้วยไข่ได้ดีกว่าการห่อแบบเก่าๆ จึงแนะนำผ่านทางสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน จันทบุรี FM 106.25 MHz. เพื่อให้ผู้ที่สนใจนำไปใช้กับกล้วยไข่ในสวนของตนเอง
14 กันยายน 2555
การทำมะพร้าวแกงให้เป็นมะพร้าวกะทิ
มะพร้าวกะทิ เป็นที่ต้องการของผู้บริโภคจึงทำให้มีราคาแพง ทำให้เกษตรกรในพื้นที่มีการปลูกมะพร้าวกะทิกันอย่างแพร่หลาย ช่วยทำให้เศรษฐกิจของเกษตรกรดีขึ้น คุณมานิตย์ แย้มประยูร ปราชญ์เกษตรกรชาวจังพระนครศรีอยุธยา ได้ให้สัมภาษณ์ในรายการร่วมด้วยช่วยเกษตร ทางสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกันจ.ชัยนาท FM 105.50 MHZ เมื่อวันที่ 15 ส.ค.2555 ช่วงเวลา 14 .15 น. เกี่ยวกับการทำมะพร้าวกะทิในมะพร้าวสายพันธุ์ทั่วๆไปเป็นการมะพร้าวกะทิที่แตกต่างและโดดเด่นกว่าเกษตรรายอื่นๆซึ่งมีรายละเอียดเทคการทำดังนี้
23 มกราคม 2556
เทคนิคป้องกันต้นกล้วยหอมทองหักโค่นโดยไม่ต้องพึ่งไม้ค้ำยัน
ในช่วงที่ภาวะฝนตกหนักในหลายพื้นที่เช่นนี้พืชผลทางการเกษตรหลายชนิดของเกษตรกรอาจจะได้รับผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของพืชในช่วงระยะเวลาต่างๆได้ เช่นเดียวกับการดูแลต้นกล้วยหอมทองช่วงฝนตกหนักอาจจะได้รับผลกระทบเช่นเดียวกับพืชชนิดอื่นได้เช่นกัน จากการสัมภาษณ์ นายนรินทร์ เกตุพิมล เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิดปี 2552 จังหวัดชุมพร โดยคุณอรวรรณ รักษาผล ในรายการ Farmer Info ทางด่วนข้อมูลการเกษตรช่วง เวลา 13.30 น. วันจันทร์ที่ 24 กันยายน 2555 ทำให้ทราบว่าผู้ปลูกกล้วยหอมทอมสามารถลดความเสียหายดังกล่าวได้ โดยคำแนะนำของนรินทร์ ซึ่งมีประสบการณ์ในการปลูกกล้วยหอมทองมากว่า 20 ปี ดังนี้
4 ตุลาคม 2555
เทคนิคการทำปุ๋ยหมักเพิ่มรสชาติส้มโอให้หวานและไม่หืน
นางมัณฑนา รอสูงเนิน เกษตรกรบ้านโนนค่า ต.โนนค่า อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา ที่ทำการเกษตรแบบผสมผสาน โดยเฉพาะการปลูกส้มโอ ทั้งสี่สายพันธุ์ คือ ขาวใหญ่, ขาวน้ำผึ้ง, ทับทิม, ทองดี ที่ปลอดสารเคมีโดยสิ้นเชิง ได้ให้สัมภาษณ์ผ่านสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกันจังหวัดนครราชสีมา ช่วงรายการร่วมด้วยช่วยเกษตรกร ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2555 เวลา 13.45 น. เรื่องเทคนิคการทำปุ๋ยหมักเพิ่มรสชาติส้มโอให้หวานและไม่หืน เพื่อให้เป็นที่ต้องการของตลาด และผู้บริโภค ผลผลิตและคุณภาพก็ดี จึงได้แนะนำเทคนิคการทำปุ๋ยหมักเพิ่มรสชาติส้มโอให้หวานและไม่หืน ไว้ดังนี้
10 ตุลาคม 2555
รักษาโรครากเน่า-โคนเน่าทุเรียนด้วยน้ำหมักมะเฟือง(หายขาด ได้ผล 99%)
จังหวัดจันทบุรีเป็นจังหวัดที่มีการปลูกทุเรียนจำนวนมากและด้วยในช่วงสภาวะฝนตกหนัก ตกชุก ปัญหาที่ตามมาส่วนใหญ่คือโรคที่เกิดกับทุเรียน โดยเฉพาะโรครากเน่า-โคนเน่า ที่เกิดจากเชื้อราไฟทอปธอร่า ที่มักจะพบว่ามีการแพร่ระบาดหนักในช่วงหน้าฝน โดยเฉพาะในช่วงฝนตกชุก ดังนั้นคุณรัฐไท พงษ์ศักดิ์ ประธานศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านปัถวี หมู่2 ต.ปัถวี อ.มะขาม จ.จันทบุรี ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในการทำเกษตรอินทรีย์มานาน ก็ได้คิดค้นจนพบว่าเราสามารถรักษาโรครากเน่า-โคนเน่า ด้วยน้ำหมักชีวภาพมะเฟืองได้ จึงนำมาเผยแพร่ผ่านเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน FM 106.25 MHz. เพื่อนำมาเผยแพร่ต่อแก่เกษตรกรท่านอื่นๆที่มีความสนใจ
12 ตุลาคม 2555
เทคนิคชะลอการสุกแก่ของทุเรียน/ดึงผลผลิตให้ออกในช่วงที่มีราคาดี
ในช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาราคาทุเรียนในจังหวัดชุมพรตกต่ำมากราคารับซื้ออยู่ที่กิโลกรัมละ 25-30 บาท เหตุผลจากเกษตรกรกับพ่อค้าคนกลางตัดทุเรียนอ่อนออกจำหน่าย และในขณะนี้ผลผลิตของทุเรียนอยู่ช่วงปลายฤดูกาลทำให้ราคาทุเรียนเริ่มขยับราคาขึ้น ประจวบเหมาะกับทุเรียนเริ่มทยอยสุก จากการสัมภาษณ์ นายสมบูรณ์ ศรีสุบัติ(ลุงนิล) เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิดปี 2551 จังหวัดชุมพร โดยคุณอรวรรณ รักษาผล ในรายการ Farmer Info ทางด่วนข้อมูลการเกษตรช่วงคลินิกเกษตร เรื่อง เชะลอการสุกแก่ของทุเรียน/ดึงผลผลิตให้ออกในช่วงที่มีราคาดี จากลุงนิลซึ่งได้คำแนะนำดังนี้
2 มกราคม 2556
เคล็ดลับการปลอกเปลือกส้มโอให้คงรสชาติความอร่อยสวยงามน่ารับประทาน
ส้มโอพันธุ์ขาวแตงกวาเป็นผลไม้อีกชนิดหนึ่งที่มีวิตามินซี เป็นผลไม้ที่มีรสชาติดีชุ่มคอชื่นใจ มีผลผลิตมีให้ได้รับประทานตลอดทั้งปี ในการปลอกเปลือกส้มแต่ละครั้งจะสังเกตเห็นว่ามีน้ำมันหอมระเหยอยู่จำนวนมากหากน้ำมันหอมระเหยไปสัมผัสกับเนื้อส้มโอจะทำให้รสชาติไม่อร่อย
4 มกราคม 2556
การทำเส้นมะละกอตำส้มตำให้กรุบกรอบน่ารับประทาน
ส้มตำเป็นอาหารที่หลายคนชื้นชอบ ทั้งที่ซื้อจากร้านเจ้าประจำ และทำกินเองภายในครอบครัว แต่ที่สร้างปัญหาในการทำส้มตำกินเองในครอบครัวนั้นจะพบปัญหาเส้นมะละกอนิ่ม ไม่กรอบ จึงมีวิธีการทำให้เส้นมะละกอกรอบและน่ารับประทานเมื่อนำมาทำส้มตำมาฝาก
4 มกราคม 2556
การแปรรูปเมล็ดมะม่วงหิมพานต์ด้วยวิธีการคั่วแบบดั้งเดิม
มะม่วงหิมพานต์ สามารถพบได้ทั่วไปในภาคใต้ และมีชื่อเรียกที่แตกต่างกันไปในแต่ละท้องถิ่น เช่น กาหยู หัวครก เล็ดล่อ ยาร่วง เป็นต้น
11 มกราคม 2556
แก้ปัญหากลิ่นติดครกด้วยหยวกกล้วย
สำหรับคุณพ่อบ้านและแม่บ้านที่ชื่นชอบการทำอาหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมนูตำ จะเป็นน้ำพริกหลากหลายชนิด หรือแม้แต่การตำพริกสด ตำหอม ตำถั่ว ฯลฯ เพื่อประกอบเป็นเมนูต่างๆ ปัญหาที่ตามหลังจากการประกอบอาหารก็คือ ครกที่ใช้ตำส่งิต่างๆ มักจะมีกลิ่นตกค้างอยู่ เวลาจะใช้ตำอย่างอื่นจำต้องล้างทำความสะอาดหลายรอบเพื่อให้หมดกลิ่น ซึ่งวิธีแก้ปัญหานี้สามารถทำได้โดยง่ายด้วยหยวกกล้วย
25 พฤษภาคม 2553
ราคาน้ำมัน
วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ.2561
น้ำมัน
ราคา
เบนซิล 95
37.36 บาท
แก๊สโซฮอล์ 91
29.98 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
30.25 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
27.74 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
21.74 บาท
ดีเซล
29.79 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
32.79 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
26-31°C
เชียงใหม่
24-34°C
นครราชสีมา
25-32°C
ชลบุรี
25-31°C
นครศรีธรรมราช
24-30°C
ภูเก็ต
26-30°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×