ไม้ผล
(982 เรื่อง)
การปลูกแตงไทยหลังนา เสริมรายได้งาม ด้วยเทคนิคการผลิตให้ผลสวย
แตงไทยผลไม้ของไทยที่นิยมรับประทานกันมากไม่ว่าจะเป็นภาคไหนๆก็นิยมรับประทาน เพราะแตงไทยจะนำมาทำเป็นขนมหวานคู่กับลอดช่อง โดยใสน้ำกะทิและน้ำแข็งรับประทานแล้วอร่อยหอมหวานชื่นใจ เหมาะสำหรับที่จะรับประทานในหน้าร้อน ลักษณะของแตงไทยจะยาวรี ผลสีเขียวเมื่อสุกจะมีสีเหลือง น่ารับประทาน มีวิตามินและแร่ธาตุมากมาย ปัจจุบันยังนิยมนำมาทำเป็นแตงไทยปั่นก็อร่อยไม่แพ้รับประทานสดเลยทีเดียว นอกจากนี้ยังนำมาปรุงเป็นยาสมุนไพรรักษาโรคได้อีกด้วย
1 กุมภาพันธ์ 2556
37,716
สารกระตุ้นการออกดอกของไม้ผลแบบเร่งด่วน
เทคนิคเพิ่มการติดดอกในไม้ผล เกษตรกรผู้ทำสวนผลไม้ในหลายๆ พื้นที่คงอยากต้องการให้ผลไม้ของตนเอง มีการติดดอกติดผลดกด้วยกันทั้งสิ้น จากการลงพื้นที่เข้าร่วมพูดคุยกับคุณลุงไสว ศรียา เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิดจังหวัดนครนายก ซึ่งเป็นผู้ที่ชอบทำการคิดค้นและทดลองสูตรและวิธีการต่างๆ เพื่อเป็นการเพิ่มผลผลิต หรือเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตของตน วันนี้คุณลุงไสว ได้แนะเทคนิคแบบง่าย ๆ และประหยัดต้นทุน ในการเพิ่มการติดดอกในไม้ผลนำมาฝากกับผู้ที่สนใจ ด้วยวิธีการและเทคนิคดังนี้
1 กุมภาพันธ์ 2556
51,965
ระบบตรวจสอบย้อนกลับกล้วยหอมทอง
ระบบการตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability System) เป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับมาตรฐานคุณภาพและ ความปลอดภัยของผลิตผล ด้วยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเปิดทางให้ผู้ซื้อ ตรวจสอบแหล่งที่มาของอาหาร ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว สามารถระบุตัวผู้ขายและผู้ผลิตได้ถึงต้นทางส่งผลให้เกิดความเชื่อมั่นของผู้บริโภค ทั้งในประเทศและต่างประเทศ นอกจากนี้ยังเป็นการเพิ่มมูลค่าให้ผลผลิตของไทย พร้อมเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันและรักษาส่วนแบ่งตลาดโลก เนื่องจากปัจจุบันตลาดส่งออกที่สำคัญของไทย เช่น สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และสหภาพยุโรป ได้เริ่มบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยความปลอดภัยของอาหาร และ การตรวจสอบย้อนกลับแล้ว ทำให้ผู้ผลิตต้องมีการปรับกระบวนการผลิตให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล เช่น มาตรฐาน COC, GAP, GMP และ HAACP เป็นต้น
12 มิถุนายน 2558
4,309
วิธีเก็บรักษามะนาวไว้ให้นานหลังการเก็บเกี่ยว(สำหรับเกษตรกร)
ข้อควรปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยวมะนาวเพื่อการเก็บรักษามะนาวให้ไว้ได้นาน คือ
22 มีนาคม 2555
3,406
ลดปัญหาหนูเข้าทำลายกัดกินผลแก้วมังกร ด้วยวิธีกการปล่อยผลที่ถูกกัดกินไว้คาต้น
หนูเป็นศัตรูที่สำคัญของเกษตรกรผู้ปลูกแก้วมังกร โดยหนูจะกัดกินผลแก้วมังกรสุก ทำให้เกิดความเสียหายเป็นจำนวนมาก
17 มิถุนายน 2558
3,939
สูตรปุ๋ยเพิ่มผลผลิตมะพร้าว
มะพร้าวเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีความสำคัญไม่น้อยไปกว่าพืชชนิดอื่น และมะพร้าวก็มีความต้องการธาตุอาหารด้วยเช่นกัน แต่ส่วนใหญ่เกษตรกรมักจะไม่ค่อยใส่ปุ๋ยมะพร้าว เพราะถือว่าถึงอย่างไรก็จะมีผลผลิตให้เก็บเกี่ยวตลอดทั้งปี ถ้ามีประมาณน้ำฝนอย่างเพียงพอและไม่แล้งนานจนเกินไป แต่ความเป็นจริงแล้วธาตุอาหารที่มีอยู่ในดินตามธรรมชาติจะลดน้อยถอยลงไปเรื่อยๆ ตามกาลเวลา แต่ถ้าเกษตรกรได้มีการใส่ปุ๋ยตามที่มะพร้าวต้องการ และมีการให้น้ำในช่วงหน้าแล้งจะทำให้มะพร้าวมีผลโต ผลผลิตเพิ่มขึ้น เกษตรกรมีรายได้มากขึ้น
25 เมษายน 2555
19,947
หนอนหัวดำมะพร้าวศัตรูพืชใหม่ของสวนมะพร้าว
หนอนหัวดำมะพร้าวเป็นแมลงศัตรูพืชใหม่ที่พบระบาดทำลายมะพร้าวใน 3 หมู่บ้าน ที่ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ แมลงชนิดนี้ไม่เคยพบรายงานการระบาดในประเทศไทยมาก่อน จากการสืบค้นข้อมูลพบว่า หนอนหัวดำมะพร้าวเป็นแมลงศัตรูที่สาคัญของมะพร้าวในประเทศอินเดียและศรีลังกา และยังพบรายงานถึงหนอนชนิดนี้ใน อินโดนีเซีย เมียรมาร์ บังคลำเทศ และปากีสถาน
26 เมษายน 2555
4,812
ความสำคัญของมะนาว
มะนาวเป็นไม้ผลตระกูลส้มประเภทหนึ่ง ที่ปลูกกันอย่างแพร่หลาย โดยแหล่งปลูกที่สำคัญได้แก่ จังหวัดเพชรบุรี นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี นครสวรรค์ กาญจนบุรี สมุทรสาคร นครปฐม และเชียงใหม่ มะนาว จัดได้ว่าเป็นพืชที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจพืชหนึ่ง ที่ตลาดมีความต้องการสูง ตลอดทั้งปี
22 มีนาคม 2555
6,175
พันธุ์ทุเรียนไทย
มีรายชื่อพันธุ์ของทุเรียนบ้านในประเทศไทยมากถึง 227 พันธุ์ ในจำนวนนี้อาจมีบางชื่อที่เป็นพันธุ์เดียวกัน กรมวิชาการเกษตรจึงจำแนกทุเรียนไทยโดยใช้ลักษณะของทรงใบ ฐานใบ ปลายใบ ทรงผล และ หนามผลซึ่งเป็นลักษณะที่ค่อนข้างคงที่ ไม่แปรปรวนตามสภาพแวดล้อม สามารถจำแนกทุเรียนไทยออกได้เป็น 6 กลุ่ม คือ
26 ธันวาคม 2555
7,929
ทุเรียนพันธุ์หมอนทอง
ทุเรียนพันธุ์หมอนทอง มีแหล่งที่มาจากพวกกำปั่น แหล่งที่ปลูก ได้แก่ จ.จันทบุรี จ.ระยอง จ.ชุมพร จ.สุราษฎร์ธานี จ.ยะลา และ จ.อุตรดิตถ์ ลักษณะประจำพันธุ์ทางพฤกษศาสตร์
26 ธันวาคม 2555
4,658
ราคาน้ำมัน
วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ.2561
น้ำมัน
ราคา
เบนซิล 95
36.86 บาท
แก๊สโซฮอล์ 91
29.48 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
29.75 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
27.24 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
21.44 บาท
ดีเซล
29.29 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
32.29 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
26-31°C
เชียงใหม่
24-31°C
นครราชสีมา
24-32°C
ชลบุรี
25-30°C
นครศรีธรรมราช
24-31°C
ภูเก็ต
26-30°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×