ไม้ประดับ
(213 เรื่อง)
การกระตุ้นให้ชวนชมสร้างกิ่งก้านมากขึ้น
คุณอรทัย แก้ววงศ์ษา เจ้าของศูนย์เพาะชำไม้ดอกไม้ประดับตัวอย่าง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งจำหน่ายไม้มงคล ไม้ดอก ไม้ประดับ และเป็นศูนย์ศึกษาดูงานสำหรับนักเรียน นักศึกษา และเกษตรกรทั่วไปที่สนใจ ได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับเทคนิคกระตุ้นให้ชวนชมสร้างกิ่งก้านมากขึ้นไว้ดังนี้
14 มีนาคม 2556
การเลี้ยงกล้วยไม้ช้างแดงให้มีใบเขียวสวย อวบอิ่ม ให้ดอกสมบูรณ์
กล้วยไม้ช้างแดง ถือได้ว่าเป็นกล้วยไม้ที่นิยมปลูกกันมากในหมู่ของคนรักษ์กล้วยไม้ เนื่องจากความสวยงามของใบที่มีลักษณะค่อนข้างแข็ง ใบเรียวมน และดอกที่เป็นช่อสวยงาม ซึ่งกล้วยไม้ช้างแดงจะมีรากเป็นแบบรากอากาศ จึงไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องปลูกมากมาย แต่ถ้าหากให้ปุ๋ยและน้ำไม่สมบูรณ์จะทำให้เกิดอาการทิ้งใบได้ อาการนี้ควรระวังให้ดี เพราะถ้าทิ้งใบมาก ๆ ต้นกล้วยไม้จะดูไม่สวยงาม ดอกที่เคยออกมาหลาย ๆ ช่อก็จะไม่สมบูรณ์
14 มีนาคม 2556
เทคนิคกระตุ้นการสร้างหัวชวนชม
คุณอรทัย แก้ววงศ์ษา เจ้าของศูนย์เพาะชำไม้ดอกไม้ประดับตัวอย่าง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งจำหน่ายไม้มงคล ไม้ดอก ไม้ประดับ และเป็นศูนย์ศึกษาดูงานสำหรับนักเรียน นักศึกษา และเกษตรกรทั่วไปที่สนใจ ได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับเทคนิคกระตุ้นให้ชวนชมสร้างหัวให้ใหญ่ขึ้น ไว้ดังนี้
14 มิถุนายน 2556
ป้องกันสัตว์กินใบมะพร้าวปลูกใหม่ด้วยมูลวัว-มูลควายสด
มะพร้าวเป็นพืชตระกูลปาล์มที่เจริญเติบโตช้า และมีอายุยืนนานนับสิบปี จัดเป็นไม้ผลเศรษฐกิจชนิดหนึ่ง ที่มีปลูกมากทางภาคใต้ของประเทศ และด้วยความที่เป็นพืชโตช้า ในการปลูกต้นพันธุ์ใหม่ จึงทำให้โตหนีการถูกรบกวนจากสัตว์เลี้ยง เช่น แพะ วัว ควาย ไม่ทัน หรือ ถ้าถูกสัตว์เลี้ยงเหล่านี้แทะเล็มยอดและทางใบก็อาจทำให้ชะงักการเจริญเติบโตหรือโตช้าลง ดังนั้น เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงความเสียหายที่อาจเกิดกับมะพร้าวปลูกใหม่ เกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าว จ.สุราษฏร์ฯ จะใช้วิธีการทาทางใบ-ยอดด้วยมูลวัว มูลควายสด ซึ่งเป็นวิธีการที่ได้ผลดียิ่งนัก
18 มิถุนายน 2556
ปูนแดงกำจัดหนอนเจาะต้นมะพร้าว
มะพร้าวเป็นไม้ผลที่มีประโยชน์หลายชนิด ยกตัวอย่าง เช่น เนื้อและน้ำของมะพราวอ่อนก็นำมารับประทาน เนื้อในผลแก่ก็นำไปขูดและคั้นทำกะทิ ส่วนกะลาก็สามารถนำไปประดิษฐ์สิ่งของต่างๆได้ อย่างเช่นโคมไฟ หรือกระบวย มะพร้าวนับเป็นพืชเศรษฐกิจที่คนไทยนำส่วนต่างๆ มาใช้ประโยชน์ได้มากมาย แต่การปลูกมะพร้าวไปจนกว่าจะได้เก็บเกี่ยวผลผลิตนั้นใช้ระยะเวลาไม่ต่ำกว่า 5 ปีขึ้นไปกว่าจะสามารถให้ผลผลิตได้ และมะพร้าวก็เป็นพืชที่มีอายุยืนยาวหลายสิบปีด้วยเช่นกัน แต่ปัญหาในการปลูกมะพร้าวที่จะทำให้อายุการปลูกและการเก็บเกี่ยวผลผลิตสั้นลงไป หรือแม้แต่ตายก่อนวัยอันควร ในปัจจุบัน คือ เรื่องของแมลงศัตรูพืช ที่นับวันยิ่งยากต่อการจัดการมากขึ้นทุกที จนเกษตรกรหลายรายจนใจ ได้แต่ยอมขาดทุนให้กับแมลงศัตรูมะพร้าว โดยเฉพาะหนอนที่เข้าไปกัดกินต้นมะพร้าว ให้ค่อยๆ ยืนต้นตายไปทีละนิด สุดท้ายต้นก็เน่าตายไปอย่างจำใจขาดแหล่งรายได้
22 เมษายน 2556
เพิ่มผลผลิตมะพร้าวน้ำหอมด้วยเกลือแกง
คุณไมตรี สารินทร์ เกษตรกรดีเด่นสาขาไร่นาสวนผสมระดับจังหวัด ปี 2553 ดำเนินกิจกรรม ไร่นาสวนผสม ตามแนวพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง บนที่ดินจำนวน 15 ไร่ เน้นปลูกมะพร้าวน้ำหอมเป็นส่วนใหญ่ เพราะมะพร้าวเกี่ยวข้องกับมนุษย์ตั้งแต่เกิดจนตาย เนื่องจากน้ำมะพร้าวเป็นน้ำบริสุทธิ์ ส่วนใบสามารถนำมาสานเป็นวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้สอยในครัวเรือนได้ ส่วนก้านที่เหลือสามารถนำไปแปรรูป เป็นไม้กวาดทางมะพร้าวได้อีกด้วย อีกทั้งการแพร่ขยายพันธุ์ก็สามารถทำได้ง่าย ภายในสวนคุณไมตรี สารินทร์มีต้นมะพร้าวน้ำหอม จำนวน 300 ต้น มีเทคนิคง่ายๆในการเพิ่มผลผลิตมะพร้าวน้ำหอมให้ได้ผลผลิตตลอดทั้งปี ดังนี้
17 พฤษภาคม 2556
เก็บรักษามะพร้าวขูดไว้ได้นาน ด้วยวิธีนี้
มะพร้าวขูด เมื่อขูดเสร็จควรนำมาคั้นน้ำกะทิในทันที ไม่เช่นนั้นจะมีกลิ่นเหม็นหืน และบูดง่าย
20 พฤษภาคม 2556
การรักษาอัมพฤตอัมพาต ด้วยกะลามะพร้าว
จากการลงพื้นที่บ้านแสงจันทร์ ต.สนามชัย อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ พบกับคุณไพรัตน์ ชื่นศรี เกษตรกรที่มีความเชี่ยวชาญหลากหลายอย่าง มีพื้นที่ทางการเกษตร 34 ไร่ ทำเกษตรผสมผสานจนประสบความสำเร็จ โดยเน้นแบบอินทรีย์ และมีความรู้ในการรักษาโรคอัมพาตด้วยภูมิปัญญาโบราณ โดยการนำกะลามะพร้าวมาช่วย วันนี้จึงมีเกร็ดความรู้ในการรักษาอัมพฤกษ์-อัมพาต ด้วยกะลามะพร้าว ซึ่งสามารถทำเองได้ง่ายๆ ดังนี้
17 มิถุนายน 2556
การเก็บไม้สารกฤษณาเพื่อให้ได้สารกฤษณาที่มีคุณภาพ
ไม้กฤษณาคือการลงทุนด้านการเกษตรที่มีราคา แต่เกษตรกรผู้ปลูกไม้กฤษณาหลายคนกำลังประสบกับปัญหาเรื่องการเก็บไม้กฤษณาของตนอย่างให้ได้ผลิตที่ดีและคุ้มค่าต่อการลงทุน เพราะในปัจจุบันการกระตุ้นไม้ให้เกิดสารมีหลายแบบสามารถทำได้ง่าย แต่การเก็บเนื้อไม้หากเก็บไม่ถูกวิธีจะส่งผลเสียต่อสารในเนื้อไม้และราคา
26 สิงหาคม 2556
บำรุงกล้วยไม้ให้แข็งแรงออกดอกดีด้วยน้ำล้างปลา
การดูแลกล้วยไม้ หากต้องการให้กล้วยไม้ที่เลี้ยงไว้แตกหน่อดี โตไว ออกดอกสวย เกษตรกรต้องดูแลด้วยปุ๋ยและฮอร์โมนที่ต้องซื้อมาจากท้องตลาด บางยี่ห้อมีราคาแพง ซึ่งหากเกษตรกรเลี้ยงกล้วยไม้เพื่อเป็นไม้ประดับภายในอาคารบ้านเรือน ไม่ได้ทำเพื่อเป็นอาชีพด้วยแล้ว การซื้อปุ๋ยหรือฮอร์โมนจึงเป็นการสิ้นเปลืองเปล่าๆ ซึ่งคุณมานพ ปันปา ปราชญ์ชาวบ้าน ต.ดอยลาน อ.เมือง จ.เชียงราย ได้ให้สัมภาษณ์ผ่านทางสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกันจังหวัดเชียงราย ว่า ฮอร์โมนสำหรับกล้วยไม้ หาง่ายมากจากสิ่งเหลือใช้จากการทำครัว หรือจากตลาดสดทั่วไป อธิบายได้ ดังนี้
13 กันยายน 2556
การรักษาสุขภาพปากและฟันด้วยน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น
การรักษาสุขภาพปากและฟันด้วยการอมน้ำมันมะพร้าวในช่วงเช้าซึ่งเป็นช่วงเวลาที่แบคทีเรียในช่องปากมีปริมาณมากที่สุด เมื่ออมไว้สักพักน้ำมันจะไปผสมกับน้ำลายเมื่ออมนานๆจะช่วยกระตุ้นให้เอนไซน์ดึงเอาสารพิษที่ตกค้างในช่องปากออกมา จะช่วยให้สุขภาพในช่องปากดีขึ้น ลดกลิ่นปาก ฟันขาวขึ้น แน่นขึ้น ไม่โยกคลอน ลดอาการเสียวฟัน เหงือกเป็นสีชมพูแลดูมีสุขภาพ อีกทั้งยังช่วยให้ลมหายใจสดชื่นอีกด้วย
13 กันยายน 2556
การให้ปุ๋ยกล้วยไม้
กล้วยไม้ (Orchid) เป็นพืชวงศ์ใหญ่ที่มีดอกสวยงาม มีความหลากหลายทั้งสีสันลวดลาย ขนาด รูปทรง และกลิ่น เรียกได้ว่าเป็นพืชดอกที่มีความหลากหลายมากที่สุดกลุ่มหนึ่ง มีมากกว่า 800 สกุล พบในธรรมชาติมากกว่าสองหมื่นชนิด และมีการปรับปรุงสายพันธุ์โดยการผสมข้ามชนิดข้ามสกุลมากกว่าสามหมื่นคู่ผสม ทำให้กล้วยไม้มีความสวยงามและหลากหลายมากยิ่งขึ้น ด้วยความสวยงามและความหลากหลายทำให้กล้วยไม้เป็นที่นิยมไปทั่วโลก ฉะนั้นกล้วยไม้จะสวยได้ต้องอาศัยการบำรุงและดูแลรักษาที่ดี ดังที่จะกล่าวต่อไปนี้
11 มกราคม 2556
ราคาน้ำมัน
วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2561
น้ำมัน
ราคา
เบนซิล 95
36.36 บาท
แก๊สโซฮอล์ 91
28.98 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
29.25 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
26.74 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
21.14 บาท
ดีเซล
28.79 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
31.79 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
26-31°C
เชียงใหม่
23-30°C
นครราชสีมา
25-35°C
ชลบุรี
26-30°C
นครศรีธรรมราช
23-31°C
ภูเก็ต
25-28°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×