ไม้ประดับ
(233 เรื่อง)
ไม้กฤษณาเป็นไม้ที่พบมากในจังหวัดตราด บริเวณป่าเขาที่มีความชื้นโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอบ่อไร่ ที่มีพื้นที่ติดกับแนวชายเขา ทำให้พบไม้กฤษณาในธรรมชาติเป็นจำนวนมาก และมีการนำกล้าไม้กฤษณาจากป่ามาเพาะโดยชาวบ้านที่มีอาชีพหาของป่า จนกระทั่งมีการทดลองปลูกในพื้นที่ประมาณ 8 ไร่ พบว่าไม้กฤษณาเมื่อมีอายุได้ประมาณ 5-10 ปี มีโอกาสโค่นล้มได้ง่ายส่วนหนึ่งเกิดจากขั้นตอนในการเลือกต้นกล้าพันธุ์สำหรับนำมาเพาะปลูกลงแปลงที่มีขนาดใหญ่ คือ มีอายุมากกว่า 1 ปี ระบบรากของกล้าไม้กฤษณาจะคดงอ เมื่อนำไปปลูกจะโค่นล้มได้เมื่อมีลมแรงๆ ส่วนหนึ่งอาจตายหรือได้รับความเสียหาย ผลผลิตที่ได้ลดลง เกษตรผู้ปลูกไม้กฤษณาจึงลงทุนซื้อไม้ค้ำยันซึ่งก็สามารถแก้ไขได้ในระดับหนึ่ง
4 ตุลาคม 2555
3,985
\"มะลิ\" เป็นไม้ดอกอีกชนิดหนึ่งที่เกษตรกรนิยมปลูกไว้บริเวณบ้านเรือน ด้วยเป็นไม้ดอกสีขาวที่มีกลิ่นหอม สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้หลายอย่าง เช่น เก็บดอกมาร้อยเป็นพวงมาลัย ผู้ปลูกมักจะประสบกับแมลงศัตรูพืชที่รบกวนมากจนต้องใช้สารเคมีในการกำจัดสร้างปัญหาต่อสภาพแวดล้อมและตัวเกษตรกร และด้วยปัญหาที่เกิดขึ้นนี้เองเกษตรกรได้ตระหนักถึงพิษภัยที่จะส่งผลตามมาจึงมีการนำภูมิปัญญาชาวบ้านมาใช้เพื่อการปลูกดอกมะลิ และใช้สมุนไพรในการป้องกันและกำจัดแมลงศัตรูพืชโดยไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและตัวเกษตรกรรวมถึงผู้บริโภคในการต่างๆด้วย
26 กันยายน 2555
5,592
คุณเฉลิมชัย ศุภเอม อดีตปลัดอำเภอเมืองนครปฐม ผู้หลงใหลเสน่ห์ความงามของกล้วยไม้ ยอมลาออกจากราชการหันมาปลูกเลี้ยงกล้วยไม้อย่างจริงๆ จังๆ เป็นอาชีพ จากก้าวแรกที่เริ่มทดลองเพาะเลี้ยงจนเกิดความชำนาญ ปัจจุบันกลายเป็นรังกล้วยไม้ใหญ่อีกแห่งหนึ่งในเขตตำบลนครปฐม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ใช้ชื่อว่า นครปฐมออคิดส์ มีกล้วยไม้หลายสกุล โดยเฉพาะสกุลแวนด้าและสกุลหวาย สร้างชื่อเสียงให้กับ นครปฐมออคิดส์ จนเจ้าของคือ คุณเฉลิมชัย ได้รับรางวัลเกษตรกรดีเด่นจังหวัดนครปฐม สาขาพืชสวน ในปี 2549 นี้ และได้รับรางวัลผู้ประกอบอาชีพดีเด่น จากสโมสรโรตารี่ ในปี 2548 และในปีนั้นเอง คุณเฉลิมชัยก็ได้รับรางวัลที่น่าภาคภูมิใจอีกรางวัลหนึ่ง นั่นก็คือ ได้รับการคัดเลือกให้เป็น ?พ่อตัวอย่างแห่งชาติ ปี 2548 เป็นเกียรติยศแก่วงศ์สกุลอันยิ่งใหญ่ รวมถึงรางวัลปราชญ์สำนึกรักบ้านเกิด ปี 2551 ประจำจังหวัดนครปฐม อีกด้วย
18 กันยายน 2555
10,501
ราคาน้ำมัน
วันที่ 18 มกราคม พ.ศ.2564
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
23.98 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
24.25 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
22.74 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
19.49 บาท
ดีเซล
25.09 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
29.56 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 22 มกราคม พ.ศ.2564
กรุงเทพมหานคร
18-32°C
เชียงใหม่
16-30°C
นครราชสีมา
14-31°C
ชลบุรี
20-29°C
นครศรีธรรมราช
20-28°C
ภูเก็ต
23-27°C