ไม้ประดับ
(223 เรื่อง)
ไม้กฤษณาเป็นไม้ที่พบมากในจังหวัดตราด บริเวณป่าเขาที่มีความชื้นโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอบ่อไร่ ที่มีพื้นที่ติดกับแนวชายเขา ทำให้พบไม้กฤษณาในธรรมชาติเป็นจำนวนมาก และมีการนำกล้าไม้กฤษณาจากป่ามาเพาะโดยชาวบ้านที่มีอาชีพหาของป่า จนกระทั่งมีการทดลองปลูกในพื้นที่ประมาณ 8 ไร่ พบว่าไม้กฤษณาเมื่อมีอายุได้ประมาณ 5-10 ปี มีโอกาสโค่นล้มได้ง่ายส่วนหนึ่งเกิดจากขั้นตอนในการเลือกต้นกล้าพันธุ์สำหรับนำมาเพาะปลูกลงแปลงที่มีขนาดใหญ่ คือ มีอายุมากกว่า 1 ปี ระบบรากของกล้าไม้กฤษณาจะคดงอ เมื่อนำไปปลูกจะโค่นล้มได้เมื่อมีลมแรงๆ ส่วนหนึ่งอาจตายหรือได้รับความเสียหาย ผลผลิตที่ได้ลดลง เกษตรผู้ปลูกไม้กฤษณาจึงลงทุนซื้อไม้ค้ำยันซึ่งก็สามารถแก้ไขได้ในระดับหนึ่ง
4 ตุลาคม 2555
3,837
\"มะลิ\" เป็นไม้ดอกอีกชนิดหนึ่งที่เกษตรกรนิยมปลูกไว้บริเวณบ้านเรือน ด้วยเป็นไม้ดอกสีขาวที่มีกลิ่นหอม สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้หลายอย่าง เช่น เก็บดอกมาร้อยเป็นพวงมาลัย ผู้ปลูกมักจะประสบกับแมลงศัตรูพืชที่รบกวนมากจนต้องใช้สารเคมีในการกำจัดสร้างปัญหาต่อสภาพแวดล้อมและตัวเกษตรกร และด้วยปัญหาที่เกิดขึ้นนี้เองเกษตรกรได้ตระหนักถึงพิษภัยที่จะส่งผลตามมาจึงมีการนำภูมิปัญญาชาวบ้านมาใช้เพื่อการปลูกดอกมะลิ และใช้สมุนไพรในการป้องกันและกำจัดแมลงศัตรูพืชโดยไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและตัวเกษตรกรรวมถึงผู้บริโภคในการต่างๆด้วย
26 กันยายน 2555
5,271
คุณเฉลิมชัย ศุภเอม อดีตปลัดอำเภอเมืองนครปฐม ผู้หลงใหลเสน่ห์ความงามของกล้วยไม้ ยอมลาออกจากราชการหันมาปลูกเลี้ยงกล้วยไม้อย่างจริงๆ จังๆ เป็นอาชีพ จากก้าวแรกที่เริ่มทดลองเพาะเลี้ยงจนเกิดความชำนาญ ปัจจุบันกลายเป็นรังกล้วยไม้ใหญ่อีกแห่งหนึ่งในเขตตำบลนครปฐม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ใช้ชื่อว่า นครปฐมออคิดส์ มีกล้วยไม้หลายสกุล โดยเฉพาะสกุลแวนด้าและสกุลหวาย สร้างชื่อเสียงให้กับ นครปฐมออคิดส์ จนเจ้าของคือ คุณเฉลิมชัย ได้รับรางวัลเกษตรกรดีเด่นจังหวัดนครปฐม สาขาพืชสวน ในปี 2549 นี้ และได้รับรางวัลผู้ประกอบอาชีพดีเด่น จากสโมสรโรตารี่ ในปี 2548 และในปีนั้นเอง คุณเฉลิมชัยก็ได้รับรางวัลที่น่าภาคภูมิใจอีกรางวัลหนึ่ง นั่นก็คือ ได้รับการคัดเลือกให้เป็น ?พ่อตัวอย่างแห่งชาติ ปี 2548 เป็นเกียรติยศแก่วงศ์สกุลอันยิ่งใหญ่ รวมถึงรางวัลปราชญ์สำนึกรักบ้านเกิด ปี 2551 ประจำจังหวัดนครปฐม อีกด้วย
18 กันยายน 2555
10,123
ราคาน้ำมัน
วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2563
น้ำมัน
ราคา
ดีเซล
22.29 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
26.76 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ.2563
กรุงเทพมหานคร
26-30°C
เชียงใหม่
24-29°C
นครราชสีมา
24-30°C
ชลบุรี
26-28°C
นครศรีธรรมราช
25-30°C
ภูเก็ต
26-28°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×