ไม้ประดับ
(218 เรื่อง)
พื้นที่อำเภอภูเรือจังหวัดเลย เป็นแหล่งปลูกไม้ดอกไม้ประดับเมืองหนาวที่สำคัญแห่งหนึ่ง โดยเฉพาะช่วงในช่วงฤดูหนาว เกษตรกรผู้เพาะปลูกไม้ดอกไม้ประดับจะเริ่มวางแผนการผลิตเพาะปลูกเพื่อจำหน่ายตั้งแต่ช่วงเดือนสิงหาคม เพื่อจะได้นำไม้ดอกออกจำหน่ายในช่วงเดือนพฤศจิกายน จนถึงช่วงเดือนมีนาคม ซึ่งในช่วงนี้ภูเรือเองจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งที่ได้รับความนิยม จากนักท่องเที่ยวที่ชอบความสวยงามของธรรมชาติและความหนาวเย็นไปท่องเที่ยว พร้อมทั้งการได้เห็นไม้ดอกเมืองหนาวนาชนิดที่ปลูก สำหรับในพื้นที่ภูเรือ มีกลุ่มเกษตรกรผู้เพาะปลูกไม้ดอกเมืองหนาวบ้านหนองบง ต.หนองบัว ที่เป็นกลุ่มใหญ่ในการผลิตไม้ดอกเมืองหนาวที่มีประสบการณ์ มีแกนนำกลุ่มอย่างคุณปันใจ สิงห์เดชะ ผู้นำที่มักมีการพัฒนาไม้ดอกสายพันธุ์ใหม่ๆ มาปลูกในพื้นที่ ซึ่งการปลูกไม้ดอกเมืองหนาวเป็นอาชีพหนึ่งที่น่าสนใจ ซึ่งมีวิธีการเพาะปลูกที่น่าสนใจดังนี้
4 กุมภาพันธ์ 2556
23 มกราคม 2556
11 มกราคม 2556
เกษตรกรหลายท่านนอกจากจะมีพื้นที่สำหรับปลูกพืชชนิดต่างๆ ที่สามารถสร้างรายได้ให้กับครอบครัวแล้ว ยังมีพื้นที่ที่ใช้สำหรับปลูกไม้ดอกไม้ประดับ สำหรับตกแต่งเพื่อสร้างความสวยงามให้กับบริเวณบ้านอีกด้วย โดยเฉพาะคุณบันลือ ที่มีกล้วยไม้ออกดอกชูช่อใหญ่โต รายล้อมรอบบ้านมากมาย จนอดไม่ได้ที่จะต้องเข้าไปสอบถามหาเคล็ดลับการบำรุงรักษาให้กล้วยไม้ออกดอกมาให้เป็นที่เชิดหน้าชูแต่แก่ผู้เป็นเจ้าของในทันที จนสืบทราบว่า เคล็ดลับกล้วยไม้ดอกใหญ่ของคุณบันลือนั้นอยู่ที่น้ำปุ๋ยหมักสูตรที่คิดค้นขึ้นมาเพื่อใช้บำรุงดอกกล้วยไม้ให้มีความสมบูรณ์และสวยงามโดยเฉพาะ ซึ่งมีวิธีการทำและการนำไปใช้ระบุไว้ดังนี้
11 มกราคม 2556
คุณสมทบ ประดิษฐ์โศภิต เกษตรกรหนุ่มที่เริ่มสนใจกล้วยไม้ เมื่อ 8-9 ปีที่ผ่านมา โดยทำเป็นงานอดิเรก จากนั้นก็เริ่มสะสมศึกษาเรียนรู้ จากคนรู้จักบ้าง จากหนังสือบ้าง จากจุดนั้นจึงทำให้เริ่มมีไม้ดอกไม้ประดับหลายๆ ชนิด เพิ่มมากขึ้นจึงมีความคิดที่จะทำอย่างจริงจัง ซึ่งในครั้งแรกลงทุนกับไม้ตัดดอกเพียงพื้นที่ 2 งาน เป็นกล้วยไม้สกุลมอคคาร่า ซึ่งเป็นไม้ที่คนทำน้อย ราคาต่อช่อ ค่อนข้างแพง โดยลูกค้าก็จะมีตั้งแต่โรงแรม,ร้านดอกไม้ต่างๆ และจากนั้นก็เริ่มมีคนมาขอซื้อพันธุ์ไปขายต่อ เริ่มต้นจากตรงนั้น ในปัจจุบันภายในสวนก็มีหลายๆ ตัว ก็อาศัยต้องศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมและทดลองทำไปเรื่อยๆ ต้องเปลี่ยนไปตามความต้องการของตลาดด้วย ซึ่งบวกกับใจรักและความรู้ที่มีพอที่จะยึดเป็นอาชีพได้ จึงได้ขยับขยายจากกล้วยไม้ มาเป็นเฟิร์น สกุลต่างๆ โดยเฉพาะกระเช้าสีดา ที่เป็นที่นิยมและราคาไม่ตกตลอดกาล จึงได้ทำการขยายพันธุ์เพิ่มจำนวนไม้รองรับตามความต้องการของลูกค้าเรื่อยมาซึ่งการขยายพันธุ์กระเช้าสีดาจะต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจและความชำนาญพอสมควรจึงจะทำให้ไม้ออกมาดี ฟอร์มสวยเป็นที่ต้องการของลูกค้า ส่วนเทคนิคการดเพาะเลี้ยงขยายพันธุ์นั้นมีดังนี้
11 มกราคม 2556
ราคาน้ำมัน
วันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ.2561
น้ำมัน
ราคา
เบนซิล 95
37.26 บาท
แก๊สโซฮอล์ 91
29.88 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
30.15 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
27.14 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
21.29 บาท
ดีเซล
29.89 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
32.89 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
24-29°C
เชียงใหม่
21-28°C
นครราชสีมา
22-29°C
ชลบุรี
24-28°C
นครศรีธรรมราช
23-27°C
ภูเก็ต
24-27°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×