ไม้ดอก
(5 เรื่อง)
ดาวเรือง
การฟอร์มต้นและดอกดาวเรืองกระถางให้ได้รูปทรงสวยงาม
การผลิตดาวเรืองเพื่อใช้ต้นประดับตกแต่งสถานที่ ต้องเน้นเรื่องการฟอร์มดอก-ต้นให้มีรูปทรงสวยงาม นำไปตกแต่งสถานที่แล้วดูโดดเด่น ดึงดูดและเหมาะสม ทรงต้นไม่ดูเก้งก้างไป ปริมาณดอกก็ควรมีอย่างเหมาะสม โดยเฉพาะการผลิตเป็นไม้กระถางใช้วางตกแต่งสถานที่ ช่วงเทศกาลสำคัญๆ เช่น วันพ่อ เกษตรกรผู้ผลิตจำต้องมีการฟอร์มดอกและต้นเแต่เนิ่นๆ ซึ่งคุณปันใจ สิงห์เดชะ เกษตรกรผู้เพาะปลูกไม้ดอกไม้ประดับอ.ภูเรือ จ.เลย ได้แนะนำเทคนิคที่ใช้ในการผลิตดาวเรืองกระถางให้มีฟอร์มสวยงามไว้ดังนี้
6 มีนาคม 2557
3,898
สูตรปุ๋ยเร่งโต สำหรับดาวเรือง
ดาวเรืองเป็นอีกพืชชนิดหนึ่งที่เกษตรกรส่วนใหญ่นิยมปลูกเพื่อการขายดอก และคุณทองสุข อ่อนละมัย เกษตรกรจากชุมชนบ้านบางโขมด ดำรงตำแหน่งหมอดินอาสา ประจำจังหวัดสระบุรีและประธานศูนย์เรียนรู้ประจำตำบลบางโขมด อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี ก็เป็นเกษตรกรอีกรายหนึ่งที่ถือว่าเป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จในเรื่องการปลูกดาวเรืองเพื่อขายดอก ซึ่งในแต่ละรอบของการปลูกนั้นสามารถสร้างรายได้ให้กับคุณทองสุขได้เป็นอย่างดี เนื่องจากคุณลุงได้นำสูตรการทำน้ำหมักปุ๋ยหมักรวมถึงภูมิปัญญาที่มีอยู่มาใช้เพิ่มศักยภาพในการปลูกนั่นเอง และจากการลงพื้นที่เข้าร่วมพูดคุยกับคุณทองสุขนั้น คุณทองสุขได้แนะวิธีการในการทำน้ำหมักสูตรเร่งการเจริญเติบโตของดาวเรือง ด้วยวิธีการและรายละเอียดต่างๆ ดังนี้
7 สิงหาคม 2555
12,942
การปลูกดาวเรืองตัดดอก
คุณสมจิตร วิทยะวิโรจน์ หลังจากที่ทำการปลูกผักมานานแล้วก็เห็นว่าดอกดาวเรืองก็น่าสนใจจึงได้ไปซื้อเบี้ยดอกดาวเรืองมา ในราคาเบี้ยละ 2 บาท นำมาปลูกในพื้น 10 ไร่ ทำการปลูกทั้งหมด ซึ่งใช้ระยะเวลาในการปลูกเพียงสองเดือนกว่าๆ ก็สามารถเก็บดอกส่งขายได้ โดยสามารถเก็บดอกดาวเรืองได้นานถึง 2 เดือน อาทิตย์หนึ่งสามารถเก็บเกี่ยวได้สามครั้ง การปลูกดาวเรืองถือว่าเป็นพืชที่ปลูกง่ายและสร้างรายได้เป็นอย่างดีให้กับคุณสมจิตร ได้ประมาณ เดือนละ 1-2 หมื่นบาท
7 สิงหาคม 2555
78,452
การปลูกดาวเรืองพันธุ์ทองเฉลิม เสริมรายได้ในสวนยางพารา
ดอกดาวเรืองถือว่าเป็นดอกไม้เศรษฐกิจอีกอย่างหนึ่ง ซึ่งต้องใช้กันเป็นประจำ และมีเกษตรกรปลูกกันมาก แต่ดอกดาวเรืองต้องการการดูแลเป็นอย่างดีถึงจะให้ผลผลิตมาก คุณธนากร พงษ์เกิดลาภ เกษตรกรปลูกดาวเรืองมาแนะนำวิธีการปลูกกัน
11 มกราคม 2556
19,507
เทคนิคปลูกดาวเรืองให้บานสะพรั่ง ทันวันถวายพระเพลิงพระบรมศพ (13 - 31 ตุลาคม 2560 )
ดาวเรืองจัดเป็นไม้ดอกนามมงคล ผู้คนนิยมนำมาใช้กราบไหว้บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพนับถือ มีความหมายสื่อถึงความเจริญรุ่งเรือง เฟื่องฟู เหมือนชั้นของกลีบดอกและสีเหลืองทองสว่างไสว จึงนิยมปลูกเป็นไม้ตัดดอกและปลูกประดับตกแต่งสถานที่ทั่วไป เพื่อให้เกิดความงดงามตามเทศกาลต่างๆ ที่สำคัญมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน
20 มิถุนายน 2560
73,774
  • 1
ราคาน้ำมัน
วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2561
น้ำมัน
ราคา
เบนซิล 95
35.16 บาท
แก๊สโซฮอล์ 91
27.78 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
28.05 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
25.54 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
20.34 บาท
ดีเซล
27.29 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
30.29 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
26-32°C
เชียงใหม่
21-33°C
นครราชสีมา
23-35°C
ชลบุรี
25-31°C
นครศรีธรรมราช
23-31°C
ภูเก็ต
26-30°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×